Etikett: skapande skola

Kultur… är det bra???

Av , , 5 kommentarer 10

Är kultur hälsosamt? Numera kan läkare skriva ut recept på kultur istället för piller…Jag tror på att kultur är bra för hälsan.

Sitt i fikarummet på en arbetsplats där några har varit på en teaterföreställning så brukar det diskuteras och pratas och alla har olika aspekter på det man sett. Kanske beroende på att när man sitter i en salong och lyssnar på levande kultur så är det en här och nu upplevelse som varje person i salongen gör sin egen tolkning av.

Det här gäller inte bara levande kultur, det gäller även konst, litteratur och film också. Varje kulturupplevelse gör att vi använder vår hjärnas båda delar och vi mår bättre.

Utövande av kultur stärker också människan,en av de största folkrörelser vi har i Sverige är körsången som förenar människor över alla gränser.Jag är övertygad om att kultur kan bidra till att utveckla individer och samhällen.

Människor blir kreativa att att ta del av kultur. Titta på barn som får spela, dansa, sjunga eller spela teater, vilken otrolig kreativitet de finns där som barnen får utlopp för.

Kultur i vården är en annan del som stärker och stimulerar äldre människor. Visst är det härligt när seniorer sjunger med i musikstunder på äldreboenden, trots att närminnet sviker så kommer de ihåg alla gamla slagdängor som var populära när de var unga.

Kultur kan användas pedagogiskt för att spegla vår tid men även visa på vår historia. Jag är priviligerad som fått i snart 25 år med kultur och kulturarrangemang. Och visst mår du bra när du lyssnat på en bra konsert eller sett en stimulerande teaterföreställning. En dansföreställning som berör alla sinnen, eller en konstutställning.

Det är med sorg i hjärtat som jag minns Rikskonserter och alla de fantastiska konserter som vi fick njuta av från hela världen. Jag förstår inte moderaternas politik när det gäller kulturfrågor, för mig efter att ha lyssnat på Lena Adelsohn Liljeroth´ett par gånger, Det är så storstadsbetonat och Stockholmsfixerat, allt går ut på att alla konstnärer ska bli egna företagare.

Men vi behöver en levande kultur i hela Sverige och kultur måste få kosta. Skapande skola som regeringen satsar så mycket pengar på…når den verkligen ut till alla barn i hela Sverige ???

Kultur är viktigt i ett samhälle för att människor ska må bra, och den måste vara lättillgänlig så att människor kan ta del av den, då kan man inte sänka litteraturstöd, översättningsstöd m m …kulturen måste få kosta….

Volontärer och entrepenörer sökes…

Av , , 5 kommentarer 6

Regeringen vill se fler kulturentrepenörer i samhället. Nu vill de att kulturarbetarna också ska vara entreprenörer. Inte för att jag förstår riktigt hur de menar. De flesta kulturarbetare är väl entreprenörer idag annars skulle de väl inte få ett enda jobb.

Är det enskilda kulturarbetare så är de enskilda företagare och är de grupper så är de förening eller bolag. Eller det kanske bara är konstsektorn som menas eftersom man i nyheterna enbart pratar om konststuderande som entreprenörer.
Kulturministern vill också se volontärer. Hon vill att det ska finnas fler volontärer inom kultursektorn i samhället. Vi är idag bara på teatersidan 230 teaterföreningar i landet med över 40 000 medlemmar, det finns liknande strukturer inom de övriga konstområdena också. Räcker inte det?
Har inte kulturministern förstått att det spelar ingen roll om det blir ännu fler som ska arrangera ute i kommunerna så blir det inte fler besök eller intäkter eftersom den lilla kaka kommunerna har till kultur inte blir större utan snarare mindre.
Det arbetas ideellt idag i samhället inom kultur och fritid på ett sätt som gör att skulle det ideella samhället lägga ner skulle en stor del av idrotts- och kultursektorn rasa ihop.
Vore det inte bättre att kulturministern såg över bidrag till arrangörer som vi så länge krävt. Att det ska finnas ett utjämningsbidrag för de höga extrakostnader i form av resor, traktamenten och logi som vi utanför storstadsregionerna drabbas av och speciellt vi som bor i norra delen av landet där det finns få kulturutövare att boka.
Ta till exempel på barnkultursidan så finns idag ett turnéstöd på 50 000 kronor från kulturrådet i vårt län, Västerbottens läns landsting skjuter till lika mycket. Men den summan räcker inte långt för de barnkulturarrangemang som görs i vårt län.
Det verkar som om ”Skapande skolapengar” är de magiska orden för kulturministern. Jag synar hennes sätt att säga att 99 % av landets kommuner har haft ett skapande skolaprojekt.
Det tror jag visst men vad innebar det?
Fick alla barn i kommunen möta kultur ?
Ficka alla barn regelbundet möta kultur?
Vilken form av kultur fick de vara med om?
Finns det något pedagogiskt arbete kring satsningen?
Kommer det att bli en fortsättning?
Det kan ställas hur många frågor som helst. Och jag tror att svaret blir att …utanför storstäderna där pedagogerna  finns så har barnen oftast bara fått en smakbit av kulturskapande för vem kan göra en regelbunden verksamhet med kultur när kulturabetarna finns 25 mil ifrån och det är inte tillåtet att till exempel anställa en kulturpedagog för regelbunden verksamhet med skapande skola pengar..
Jodå satsningen är bra men den kräver ett otroligt engagemang av rektorerna på skolorna och finns det inte det då lär det inte bli någon kultursatsning heller.
Jag är glad att bo i en kommun där man både satsar på en regelbunden kulturverksamhet för barn men också har kullturintresserade rektorer som söker skapande skola pengar för olika projekt som grädde på moset.
Skillnaden mellan den norske skolesäcken som är förebilden för skapande skola är att den är genomtänkt från klass 1 till klass 9 alltså genom hela grundskolan och det finns ett syfte med hur man arbetar i varje årskurs med kultur.
Det är synd att det som vanligt bara bidde en tumme för oss ute i landet när regeringen är klar med sin satsning på kulturen.
 

Att moderaterna är kulturfientliga visste vi redan…

Av , , Bli först att kommentera 6

Nu är det verkligen svart på vitt, MUF Stockholms årsmöte (där medlemmarna alltså blir våra kommande moderata politiker i kommuner/landsting/regering) röstade för att ta bort allt stöd till kulturen. Inte alls förvånande när man läser hur det ena korkade förslaget efter det andra läggs av Alliansen.

Exempel på hur man säger en sak och gör tvärtom är t ex att finansborgarrådet Sten Nordin hyllade MUF för att man formiligen hade tapeserat Stockholm med MUF affishcer under valet, på väggar, stolpar, plank, mitträcken formligen överallt där det var möjlkigt att sätta en affisch

Paradoxalt nog så har samtidigt Stockholm föreskrifter om hur affischering tillåts. Den säger att om kulturutövare och föreningar affischerar illegalt så kan de innebära att de får indragna kommmunal avslag eller förbud att hyra lokaler för sin kulturverksamnet. Men uppenbarligen gäller inte de reglerna alliansens egna föreningar.

Att Moderaterna är fientliga till bidragsunderstödd kultur är väl inget nytt men den demontering som nu sker är ju helt vansinnig, när man lyssnar till Kulturministern så förstår jag att hon likaväl som Borg och Reinfeldt sitter med sin glasblåsa med spegelinsida och ler åt sig själv och sin förträfflighet när hon demonterar kulturen till det yttersta.

Ett exempel är skapande skolasatsningen som kostar 150 miljoner kronor varje år, jamen visst det är väl bra säger alla, självklart är satsningen bra men den gäller enbart i skolan så varför ligger inte pengarna där de hör hemma, på utbildningsdepartementet där de skulle bara bli 2 promille av budgeten istället för att tas från Kulturrådets anslag som alltså krymper med 150 miljoner och här motsvarar 8 % av budgeten.

Regeringen pratar varm om entrepenörskap men sänker bidragen till Fria grupper inom scenkonsten , om inte det är entrepenörskap vet jag inte vad som är det, istället lägger man ner ex Fria Teatern i Högdalen som är en av Sveriges äldsta, man avgiftsbelägger besök till museer, man sänker bidragen till instutitioner som t ex Riksteatern som gör exakt det regeringen säger att man vill nämligen sprider sin kultur i hela landet.

Rikskonserter som var en annan stor instutition som bedrev sin verksamhet på sammasätt som Riksteatern har man redan lagt ner vilket innebär att vi inte längre kan få njuta av musikgrupper från hela världen som vi fått göra i samarbete med dem.

Det sista som gjorde mig riktigt förbannad är att vi är fem inlandskommuner som sedan drygt 10 är en förening för att sprida kvalitetsmusik i våra små kommuner och även utanför tätorten. Vi har i alla år fått minst 100 000 kr och det sista året med S fick vi 135 000 kronor, vi får också stöd från Landstinget med drygt hälften av vad Kulturrådet beviljat.

Sedan Alliansen kom till makten har vårt bidrag bara sjunkit och sjunkit och i förra veckan fick jag besked på bidrag för 2011. Nu är vi nere i bottennappet 50 000 kr, alltså har vi fått sänkt bidrag med 85 000 kronor de sista åren. Anledningen till att vi sökte bidrag var dels att kunna sprida kvalitetsmusik till våra kommuner men också det ökade kostnader som vi får genom långa resor, traktamenten och logikostnader.

Hur de tänker när FEM kommuner ska bedriva verksamhet för 50 000 kronorm alltså 10 000 kronor per kommun begriper jag inte…men det är kanske lika bra det, jag begriper inte den regeringspoltik som bedrivs av Alliansen heller…