Etanol bättre än fossilt

Av , , 1 kommentar 10

Tankesmedjan FORES har släpt en högaktuell rapport om etanol som drivmedel och energiproduktion. Rapporten heter Ska jag tanka etanol och är en aktuell och lättläst genomgång av fakta och myter om etanolens roll som drivmedel.

Den tunga och korrumperade oljeindustrin har nästan lyckats förtala etanolen som drivmedel. Så sent som i söndags mötte jag under middag alla de klasiska argumenten om etanolen, regnskogen och världssvälten. Det mesta är myter som okritiska(?) journalister bidrar med att sprida. FORES rapport är  både saklig och bred – den släpper fram olika kritiska röster.

Men bäst av allt är den sakliga och tålmodiga tonen. Energidebatten drivs annars alltför ofta av mäktiga oljeintressen.

1 kommentar
Etiketter: , ,

Ändra lagen för att rädda ambulanshelikoptern.

Av , , Bli först att kommentera 7

Frågan om ambulanshelikoptern och  flygbullret från trafiken till och från helikopterplattan vid Universitetssjukhuset är redan en obegriplig fråga för många. Fyrkantiga bullerregler ska inte kunna riskera att sätta stopp för ambulansflyget. Jag har försökt sätta mig in i lagstiftningen för att förstå diskussionen i Umeå. Det verkar som att lagen inte tar hänsyn till bullrets orsak och källa. Det blir enbart en fråga decibelmätning utan hänsyn till bakomliggande fakta.

Ambulanssjukvården har utvecklats snabbt och transportsättet är supereffektivt på många sätt. Det räddar liv. Det minskar lidandet.

Med dagens lagstiftning skulle teoretiskt även ambulanssignalerna och räddningstjänstens bilar bli föremål för bullerbegränsningar. En brandbil kan eka rätt ordentligt mellan huskropparna.

Jag tycker det är skillnad på buller från  vanlig trafik, järnvägar eller olidligt hög musik och buller från räddningsfordon och ambulanshelikoptrar. Jag tror att varje människa accepterar bullret från räddningsfordonen. Jag tycker det är orimligt att pengar från sjukvården ska användas till fönsterbyten och andra ombyggnationer.

Men lagstiftningen är neutral och gör ingen skillnad. Jag föreslår därför en lagändring som ger myndigheterna att ta särskilda hänsyn till ambulans helikoptrar och utryckningsfordon. Det borde gå att formulera undantag i miljölagstiftningen som beskriver att människor  inom rimliga gränser får acceptera bullret från räddningsfordon.

Ändra lagen för att rädda ambulanshelikoptern.

Maten i vården – en fråga om hälsa!

Av , , 3 kommentarer 18

VKs reporter Karin Hörnfelt har på nyhetsplats uppmärksammat bristen på fantasi och variation i den mat som serveras patienterna vid Universitetssjukhuset. Jag hade liknande upplevelser från sommaren 2010 efter tre veckor på sjukhuset: Lunch och middags måltiderna är det jag upplevde mest negativt. Jag har sedan dess träffat och resonerat med  ansvariga beställare inom landstinget och förstår gott och väl att man gör sitt bästa utifrån nuvarande system. Frågan är om vi ska acceptera systemet.

Debatten finns även på andra sjukhus. Läkartidningen nr 45 från oktober 2010 berättar om Hvidovre hospital i Danmark som gått mot strömmen och ersatt den fjärrproducerade maten med kockproducerad mat som patienten beställer via en meny. I läkartidningen nr 51-52 har Gunnar Johansson en artikel om Kostråd i vården – motgångar och möjligheter. Den artikeln är en av många som lyfter kostens roll som hälsofråga.

Jag tror att sjukhusen lider under samma problem som skolor, äldreomsorgen och stora lunchserveringar: Fjärrproducerad mat drabbas av stordriftens nackdelar. Skillnaden mellan teori och verklighet blir alltför ofta mycket stor. Även om jag vet att jag som patient skulle få välja mellan många olika rätter och variationsrik salladsbuffé så fungerar detta ytterst sällan. Den mikrokokade maten blir enahanda i smak och grönsakerna knastriga.

Jag tänker på patienter med långa vårdtider inom äldrevården, psykiatrin, rehabiliteringen m.fl. Hos många är måltiden inte bara ett sätt att få bra näring utan även en upplevelse och en del av själva vården. Undernäring beskrivs alltför ofta som ett kvantitativt sett stort problem i vården och omsorgen. I dag sker det ett uppvaknande kring detta.

Jag vill tacka Karin Hörnfelft att hon bjuder på sina egna erfarenheter på nyhetsplats. Vi måste ändra synsätt och se maten och måltiden som en tillgång i vårdens vardag och inte ett nödvändigt ont. Jag är lycklig över att ha medverkat till att vi här hemma i Kasamark skola har tagit tillbaka matlagningen till skolan och bygdegården med hjälp av en egen kock. Det här kan ske på många håll – tror jag. Klinikernas kommande projekt borde va att knyta ett kök och en kock till sin verksamhet!

3 kommentarer
Etiketter: , , ,

Smittskydd, sprutbyte och människovärdet..

Av , , Bli först att kommentera 7

Smittskyddsläkaren i vårt län intervjuades i Radio Väserbotten i helgen. Han återkom till frågan om att förbättra skyddet mot hepatit B och HIV. För att kunna göra det måste man lösa den smittspridning som sker bland missbrukae som användr sprutor.

Vi har i Umeå haft ett obegripligt hårt motstånd mot denna form av smittskyddsarbete. Läs min tidigare blogg om detta. Trots att utvärderingarnaav sprututbytesprogrammen i Skåne visar bra resultat har Umeåpolitiker vägrat att studera frågan närmare. Landstinget i Stockholm bytte fot för ett år sedan.

Den etiska principen ska vara att mäniskovärdet ska vara vägledande. Hepatit B och HIV kan orsaka  svåra sjukdomstillstånd. Det borde vara självklart att varje individ ska få hjälp och stöd oavsett seocial ställning. Dessutom vinner samhället på att smittspridning kan begränsas så mycket som möjligt.

Jag hoppas innerligen att kommuner och landsting tar smittskyddsläkarens förslag på allvar och utreder frågan förutsättningslöst.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Rum för yttrandefrihet och förföljda skribenter i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 10

Det blev rekordnabb behandling av min motion till kommunfullmäktige om fristadskommun för författare. Dessutom blev det bifall med uppdrag till kulturnämnden att utarbeta förslag tll regler och finansiering.

Sverige har världens äldsta lagstiftning om yttrandefrihet. Därför har vi ett särskilt ansvar för att yttrandefriheten försvaras även runt om i världen. Det finns sedan 2006 ett mer organiserat nätverk kring hur städer och kommuner kan bjuda in skribenter som förföljs till följd av sitt skrivande. Det gäller  författare, journalister, dramatiker, översttare, förläggare, poeter m.fl. Numer är även moderna sociala media i blickpunkten. I Egypten just nu blockeras internet m.m. på samma sätt som Kina och andra totalitära stater gjort före.

Internationella PEN-klubben säger att omkring 700 skribenter är fängslade till följd av sitt skrivande. Andra lever i exil. Via ICORN, international cities of refuge network, kan den enskilde skribenten ansöka om att få bli  "Guest Witer". Den kommun som i sin tur vill bli fristadskommun kan i sin tur bjuda in en eller flera skribenter. Det handlar dels om ett stipendium för att kunna leva sin vardag i gästkommunen. Men det handlar även om att öka den litterära eller journalistiska gemenskapen och dialogen med svenska kollegor, läsare och publik.

Grattis Umeå.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Norrporten: Rör inte Mikael Holmbergs plats!

Av , , Bli först att kommentera 21

Ibland höjer man ögonbrynen, Ibland blir man upprörd. När jag läste om att Mikael Holmbergs plats i MVG-gallerian i Umeå är hotad blir jag upprörd.

Finns det någon uns av sanning bakom skriverierna vill jag be fastighetsägaren Norrporten ta tillbaka alltihop. Micke tillhör Umeå och det offentliga rummet. Jag betraktar MVG som en del av det offentliga rummet. Det ska vara tillgängligt för alla.

Jag tror att många av oss kan hjälpa till att skapa en stor SMS, Facebook  och blogg kampanj för Micke och mot att folk överhuvudtaget ska besöka MVG.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Kulturmötenas hus kan öppna dörrarna mot världen.

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag har första steget att förverkliga kulturmötenas hus i kvarteret Heimdal mitt i Umeå. Det är bra att dey skapas ett gemensamt bolag mellan kommunen och Balticgruppen. Det ger snabbare resultat.

Innehållet i kulturmötenas hus ska formas allteftersom men det är viktigt att behålla så stor flexibilitet som möjligt. Och det finns idéer – låt mig berätta om två exempel. Vid förra veckans besök hos kulturhuvudstadsjuryn vid kommissionen i Bryssel fick vi möjlighet att möta  folk från Riga, Marseilles, Krakow, Luxemburg m.fl.

Riga berättade att de planerar att 2014 uppföra Richard Wagners mastodontverk Nibelungens ring (omfattar delarna Rhenguldet, Valkyrian, Siegfried och Ragnarök,  färdig  1874). En anledning är att Richard Wagner levde och verkade i Riga åren 1837-38. Om projektet går iland hoppas jag att vi kan undersöka möjligheterna att Ringen även visas i Umeå i utbyte mot de föreställningar som Norrlandsoperan redan nu planerar för inför 2014.

Marseilles är kulturhuvudstad 2013 – året före Umeå. Staden planerar fören utställning om Målarna från Provence exempelvis Renoir, Toulouse Lautrec, Matisse, Picasso och många fler.Tänk tanken att med utställnings hjälp få flytta medelhavets ljus till Umeå samtidigt som Sune Jonsson och andra fotografer får lyfta norra Skandinavien till Côte d’Azur.

Alltihop skulle passa alldeles förträffligt i Kulturmötenas hus! Alltihop skulle hjälpa till att utvidga Europa.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Kulturarbetet mitt bland terror och intolerens.

Av , , Bli först att kommentera 6

Är på väg hem frän Bryssel efter ett dygn med intensiva resonemnag om Umeå kulturhuvudstad 2014. Vi har träffat den internationella juryn och Ann Branch, EU-kommissionens högste tjänsteman för kulturhuvudstadsarbetet. Umeå fick beskriva hur arbetet fortskrider och juryn sammanfattade sin synpunkter.

Flera av jurymedlemmarna är uppriktigt nyfiken på Umeås möjligheter att genomföra ett annorlunda kulturhuvudstad. Samtidigt efterlyser man mer marknadsföring, tydligare kvalitet och fler exempel på den europeiska dimensionen. Vi från Ume frågade på vilket sätt juryn kan stödja oss kring vissa frågor. Vi vill att Umeå ska vara Sveriges flaggskepp 2014 dvs att nationela myndigheter och regeringen ger järnet för att marknadsföra K14 maximalt.

Förutom mötet med juryn använder vi timmarna att träffa representanter från Riga, Marseilles, Gdansk och andra städer. I januari 2011 är det Åbos och Tallins tur att genomföra sina kulturår. Man kan lära väldigt mycket av varandra. Mitt i terrorn, intolerensen och hoten mot öppenheten blir kulturen än viktigare. Kultur är basen för en fungerande demokrati.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Smått historisk dag med kulturhuvudstad 2014

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag träffas det specialinrättade utskottet Kulturhuvudstad 2014 i Umeå kommun för första gången. Utskottet ska vara kommunstyrelsens verkställande utskott inför och under 2014. Det handlar om olika förberdelser kring kultursatsningarnas inriktning i stort,  program, samarbeten, kontaktskapande m.m.

I min almanacka har K14 blivit snabbförkortningen för utskottet. Kan jämföras med AU eller NP. Första mer officiella uppdraget blir en "monitoring" hos kommissionen i Bryssel nästa vecka. Det innebär att Umeå för första gången ska redogöra för planeringsläget – både möjligheter och svårigheter.

Det är viktigt att komma ihår att Umeås uppdrag är att vara Sveriges bidrag till Europeisk kulturhuvudstad 2014. Alltså uppdraget är både nationellt och europeiskt. Umeå är och kommer att förbli den nordligaste huvudstaden på många år. Därför är det centralt att Umeå hjälper till att öppna dörren till norra Europa. För många människor i både Sverige och Europa är vår del av Europa ett exotisk kulturlandskap.

Den enighet som politiken i Umeå visat upp är en viktig förklaring till att Umeå fick uppdraget. Det innebär inte att alla kommer att vara eniga i alla sammanhang. Vi fåt väl se men debatt om innehåll och utformning är bra och skärper säkert profilen.

Samtidigt är kulturhuvudstad inte Umeå kommuns egna angelägenhet. Kommunen ska organisera men innehållet ska spegla hela samhället och landsändan. Universiteten, kulturföreningarna, folkbildningen, enskilda människor, privata företag och hela den ideella sektorn m.fl kan bidra på många sätt. Utan den bredden blir 2014 som en tom påse.

Umeås nya fullmäktige börjar arbeta när Sveriges ekonomi växer rekordartat.

Av , , Bli först att kommentera 12

När Umeås nya kommunfullmäktige träffas idag för första gången blandas nya ansikten med gamla och välkända. Den nya placeringslistan är väl förberedd och fungerar. Valen genomfördes mycket smidigt. Det känns befriande långt till det bekanta stöket när Vilhelminas fullmäktige genomförde sina val.

Däremot kommer säkert en del saker att likna den förra mandatperioden. När (S) och (V) argumenterar brukar att dåligt bero på alliansregeringen medan allt gott utgår från kommunmajoritetens klokheter.

Det nya fullmäktige börjar sitt jobb samtidigt som Sveriges ekonomi växer som aldrig förr. Dagens Industri har som första nyhet att Sveriges BNP steg med 6,9%(!!)  under tredje kvartalet jämfört med samma kvartal 2009. Ökningen från andra kvatalet 2010 är 2,1 %.

Verkligheten slår alla prognoser. Trots det har regeringens kritiserats för att ha varit alltför optimistisk. Kritiken skulle möjligen vara att finansministern legat alltför lågt.

Hur som helst kommer Umeå kommuns ekonomi att dra nytta av den kraftiga tillväxten. Skattekraften får även Umeå dra nytta av. Utbildning, forskning, tjänstesektorn – alltihop växer även i Umeå. Om inte vänsterns negativism mot ett allsidigt företagande hämmar utvecklingen i Umeå.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,