Umeå tjänar miljoner på att skapa jobb för unga

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag har budgetberedningen i Umeå kommun rullat vidare. Det slog ner som en bomb idag att Umeå kommun vinner kraftigt på att regeringen sänker arbetsgivaravgiften för unga mellan 18-25 med knappt 10 % andra halvåret 2007, därefter 11,11 %. Inim Umeå kommun jobbar så många i dom åldrarna att kommunen vinner 15 – 20 miljoner/år genom lägre avgifter.

Nu gäller det att använda resursen offensivt. Olika verksamheter kan anställa unga och få resurser över. Kommunen kan gå vidare med att bjuda in bemanningsföretag att hjälpa till med att ordna ungdomsanställningar inom alla olika områden. Det gäller att komma ihåg de unga som har funktionshinder.

Summa summarum visar det sig att kommunen blivit vinnare på regeringens vårproposition. Även satsningen på olika utbildningar, lärlingsutbildning på gymnasiet bekräftar bilden. (s) har i sin propaganda lyft fram allt tänkbart negativt. men verkligheten hinner ifatt. Samma sak gäller de nya stöden för de som varit långtidssjukskrivna.

Dags för långhelg. Jag minns ingen valborg med musöron på hägg, björkar och sälg. Hög tid att rensa jordgubbslandet från fjolårsbladen. Motorcyklarna är framme och en del gör säsongsdebut i utomhusbadet. Men ta det lungt! Läste i vägverkets statistik att motorcyklar och mopeder fortsätter öka antalet döda i frafiken. Tillsammans med cyklisterna står de för en fjärdedel av alla trafikdödade. Då räknar inte statistiken alla som klarar sig men med svåra förlamningar. Varje ny, ung pateint med svåra skador vi inom vården möter är en tragedi. Vi kan nå långt med rehabilitering men den olycka som alldrig inträffat är den bästa olyckan. KÖR LUNGT!!

Bli först att kommentera

Nu rullar budgetarbetet i Umeå kommun

Av , , 3 kommentarer 0

När vårvärmen kom tillbaka under dagen satt kommunens budgetberedning och gnuggade mål och ramar för 2008. Erfarenheterna från vårt infrastrukturseminarium förra veckan med Åsa Torstensson fortsätter sätta spår. Nu finns egentligen många idéer om hur vägfrågorna kan utvecklas bl.a få fart på utevecklingen inom gamla övningsområdet. Kommunen räcker upp handen och säger till departementet att vi vill vara med om samarbete. Det måste också påpekas att förslagen att bygga europaväg förbi Backens kyrka och Röbäcksslätten är inte lämplighetsprövade. Lika bra att direkt sikta på den yttre svängen väster om Prästsjön. Inte särskilt smart om kommunen kör huvudet i miljöväggen en fjärde gång.

Annars är budgetarbetet roligt. Umeå har enorma möjligheter och det finns en framåtanda även mellan partierna. Jag tror att många skulle förvånas att uppleva den skillnad som finns i den politiska dialogen i vardagen och mer på barrikaderna. Vi får nu siffroro på attde regeringsförslag som beskervs som dråpslag för Umeå i verkligheten nästan inte märks av. Samtidigt är satningarna på jobb, utbildning, köpkraft sånt som sätter mer fart på Umeå.

Läser i Lennart Holmlunds blogg om hans inställning till debatten. Jag tycker att hans attityd är mer provocerande än klok. Dialogen skulle behöva mer av reflektion istället för tvära slutsatser. Relationera i det vardagliga till Lennart är lite av en lokal variant av Dr Jekyl och Mr Holmlund.

Lite smått och gott.
Vad var det som var bra med byggnads konflikt. Vem begriper över huvudtaget av denna konflikt. Inte bidrar den till att lyfta kvinnolöner eller öka en smidig arbetsmarknad. Jag har tre byggnadsarbetare i min nära omgivning som inte begriper mycket av taktiken.

I Umeå byggs det aldrig som förr. Från vänster till höger oroas vi av att priserna går upp ordentligt. Umeåregionen skulle må riktigt gott av att byggmarknaden fylldes av många företag och aktörer. På jobbet behöver vi bygga om lokalerna innan september för att skapa dubbelt så många mottagningsrum. Men tji – det klarar inte byggmarknaden. Umeå mår överhuvudtaget bra av många företagsamma. Just i goda tider finns chansen att öppna upp, motverka snedvriden konkurrens och inte minst ge kvinnor mer spelutrymme.

3 kommentarer

TV-lycka

Av , , Bli först att kommentera 0

Ibland kommer högtidsstunder utan vidare. Lördagskvällens TV-tittande fastnade i SVT 24:s repris av ett Norsk TV:s pratprogram (à la Stina i SVT)
Först & sist med Fredrik Skavlan. Denna gång med Al Gore, Gro Harem Brundtland, fredspristagaren 2006 Muhammad Yunus och som oslagbart crescendo min favvo över alla – Leonard Cohen och Anjani Thomas.

Att lyssna till Al Gore och Gro i samma program gav klimatfrågan i ett nötskal. Mohammed Yunus från Bangla Desh satte fattigdomsfrågan och humanismen mitt i prick. Den skicklige programledaren gav deltagarna både skarpa passningar och utrymme att prata till punkt.

Sedan kom poeten och humanisten Leonard Cohen och gav klimatfrågan en djupt mänsklig vinkling. Vår jordglob lider av att många individer i världen inte sätter gränsen vid andra individers lika rätt till livsutrymme och balans.

Hela söndagen har TV-programmet levt vidare i mina tankar. Klimatfrågan kan verkligen påverka vår vardag i framtiden. Gjorde en tidig morgonpromenad i solen med allt fågelkvitter. Mötte också en älgfamilj – ko och två fjolingar. Den familjen ska snart skiljas!
Och jag nynnade på en av Cohens mer kända låtar:

I saw you this morning.
You were moving so fast.
Can’t seem to loosen my grip
On the past.
And I miss you so much.
There’s no one in sight.
And we’re still making love
In My Secret Life.

Bli först att kommentera

Mer ärlighet och ödmjuket inom idrotten samt härlig personal.

Av , , Bli först att kommentera 0

Igår mötesordförande vid Folkbildningsförbundets årsmöte i Stockholm. Idag beslutskonferens på jobbet, personalmöte vid ett handikappboende, möte om landstingets ekonomi, arbetslunch och möte med Vännäs vårdcentral om vuxenhabilitering. Ikväll till Örebro för anförande vid SV:s regionstämma. Dagarna är omväxlande. Under tiden har frun köpt en ny Mazda 3 – en pärla med lite CO2.

Folkbildningsförbundet har tagit konsekvenserna av att SISU – idrottens studieorganisation – förlorat status som studieförbund. Tålamodet hos regering och riksdag tog slut och SISU får sitt statliga stöd på annat sätt. Vid gårdagens årsmöte bekräftades att SISU i grunden saknar förtroende inom folkbildningen. Tyvärr! Idrottsrörelsen är viktig. Företrädarna för SISU har emellertid agerat så egocentriskt och gnidigt att förtroendet från omgivningen tröt till slut. Idottsrörelsen behöver kontakt med den seriösa folkbildning som lyfter viktiga värderingar. Men vägen dit förutsätter ärlighet och ödmjukhet.

Några ord om medarbetare som arbetar vid boenden för personer med utvecklingsstörning. Dagens träff handlade om svår sjukdom som ställer stora krav på engagemang hos personalen. Jag vill bara berätta att det finns många hängivna och stabila medarbetare. Dennna gång var det ett boende i privat regi. Men samma gäller för många kommunala boenden.

Bli först att kommentera

Segraren skiver historien + vem borde representera länet?

Av , , 2 kommentarer 0

Hela onsdagen ledde jag programmet på den välbesökta dagen om Västerbotten med infrastrukturminister Åsa Torstensson som huvudgäst. Kvällen före hade vi politiker från Umeå ett möte med Åsa och nu börjar någon form av paket med etapp 1 i vägpaketet ta form. Mitt förslag om att satsa på norra länken är allt hetare. Samtidigt har jag två olika journalister frågat: Men Centerpartiet, som är emot vägpaketet?

Hur fel det kan bli. Centerpartiet har haft andra förslag både för vägar och järnvägen, som om de gått igenom skulle ha varit färdiga före 2010. Men det konstiga är att om man har andra politiska förslag än de som får majoritet beskrivs det ofta efteråt att man varit emot. Det brukar sägas att segrarern skriver historien men journalistiken borde inte falla för samma frestelse. Utan historia blir många beslut obegripliga. Hursomhelst – nu kan vi kanske få fart på norra länken och etapp ett i vägpaketet. Norra länken har centern alltid lyft fram. Långt innan Åsa Torstensson öppnade dörren för offentlig-privat samplanering.

En liten pikant detalj om vår infrastrukturdag. När landshövdingen i februari fick höra om Åsas besök i länet ville han att länsstyrelsen skulle arrangera seminariet. Han fick då höra att programmet i stort sett var klart och att Centerpartiet stod som värd för dagen och att platsen var lokalerna på flygplatsen.
Vi upplevde att han nog blev liten härsken men vi stod på oss. Det är viktigt att politiska systemet börjar ta taktpinnen. Vi måste träna inför nya regionen. Vi vill stimulera debatten bl.a. genom att representanter från andra partier deltar. Vi uppskattar väldigt mycke att landshövdingen deltog hela dagen. Alla skickliga inlägg från föredragshållarna kommer vi att skicka till alla deltagare. Om någon som läser denna blogg vill ha materialet från infrastrukturdagen – kontakta mig! Jag undersöker redan andra seminarier t.ex inom bioenergi och klimatområdet.

2 kommentarer

Holmlund kastar sten i glashus + infrastruktur

Av , , 1 kommentar 0

Lennart Holmlund är besviken på Centerpartiet över att regeringen genomför vissa delar av den socialdemokratiska utredningen att förändra skatteutjämningen till landets kommuner. Det handlar om löneläget i de olika kommunerna ska påverka skatteutjämningen.

Centerpartiet var mycket tveksam till förslaget och i förhandlingarna inför vårpropositionen blev kompromisen att införa hälften av ursprungliga förslaget. Sanningen är att (s) och flera andra partier i framförallt Storstockholm varit starkt pådrivande. Hur har Holmlund klarat debatten inom sit eget parti?

Idag och imorgon kommer Åsa Torstensson till Umeå. Det är ett enormt intresse att träffa henne både för uppvaktningar och seminariet i morgon. Verkligheten är att det fattas pengar för att klar vägar, norrbotniabanan, sjöfarten m.m. Nu behövs nya sätt att klara finanserna. Jag kommer att föreslå att staten och kommunen samsas om att snabba på byggandet av Norra länken genom I 20:s övningsområdet. Det skulle löna sig hur bra som helst.

1 kommentar

Fallet Louise i Vetlanda kan hända även i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 0

Alla blir lika illa berörda av fallet Louise i Vetlanda. Det finns många vidriga inslag i den beskrivning Uppdrag granskning visade i SVT. Med facit i hand blir inte minst socialtjänsten agerande obegripligt.

Jag tycker att denna händelse än en gång belyser hur den starka föräldrarätten i Sverige går ut över barnarätten.Det finns flera beskrivningar av att lagstiftningen i Sverige gynnar föräldrarätten på bekostnad av barnens ställning. Det gäller sociala området men även sjukvården och arbetslivet. Det gäller även attityder inom nöjesliv, synen på alkoholbruk, modevärlden och kroppsideal av olika slag.

I Sverige är föräldrarätten mycket starkare än i Norge och Danmark. Det ärbättre att vara barn i den danska sjukvården eftersom deras lagstiftning ger barn och ungdomar mer att säga till om. I Norge har inte föräldrar samma rätt att slita tillbaka sina biologiska barn från fosterfamiljer.

Jag undrar om inte svårigheterna i vårt land att hantera det hedersrelaterade våldet har sin grund i den starka föräldrarätten. Samma förhållande kan man skönja bakom alla tragiska situationer med apatiska barn som exempel på en misslyckad flyktingpolitik.

Men bristen på barnarätt finns mitt ibalnd oss. Fallet Louise kan finnas mitt ibland oss. Inför varje val brukar Rädda Barnen tålmodigt fråga oss politiker: Varför gör ni så lite åt barnarätten och FN:s barnkonvention?

Jag vill rikta en uppmaning till Maria Larsson efter fallet Lousie: Tillsätt en öppen och rak utredning som belyser barnarättens ställning i Sverige. Jämför med andra länder och kulturer. Tänk på olika områden – inte bara socialtjänsten! Det behövs en ändring både i vårt land och som grund för det internationella, politiska arbetet.

Bli först att kommentera

Händelserika dagar efter påsk

Av , , Bli först att kommentera 0

Påsken ger en välkommen paus för många. I kittelfjäll finns mycke vinter kvar men på skärtorsdan fanns en notering på 42 m/s i västa blåsten. Sedan kom det perfekta vädret under söndan – då åkte jag hem till den tidiga, snålblåsande våren.

Dagens arbetsutskott för kommunstyrelsen innehöll mycke politik. Andra året i rad når kommunen rejäla överskott. Nog tas det ut mer skatt än kommunen behöver. Dessutom nåddes vi av konflikten på länsstyrelsen mellan länsarkitekten och landshövdingen. Det lär strå mer om detta i morgondagens tidning men det mesta stärker behovet av en ny region där länsstyrelsen lämnar politiken. Just regionfrågan pratade vi även om vid AU.

Fyller annars dagarna med att både förbereda infrastrukturminister Åsa Torstenssons besök nästa onsdag. Jag hoppas att vi äntligen får signaler om bra förbindelser över kvarken till Finland. Och Holmön.

Idag blev det klart att jag ska presentera Moomsteratern från Malmö för Maud Olofsson när hon besöker Ideon Innovation i Lund. Moomsteatern är den första och enda professionella teatern med skådespelare med utvecklingsstörning och aspberger syndrom. En unik teater som med tålamod, framåtanda och säregen teater efter 20 år nu satsar på att få status som nationalscen. Vad är det som säger att bara normalstörda ska kunna äga scenrummet. Jag från Studieförbundet Vuxenskolan och teaterns ledare ch skådespelare ska agera för teaterns rätt att få fortsätta.
Händelserik vecka.

Bli först att kommentera

Norra länken, sjuksköterskor från Finland och behovet av påskkvastar

Av , , Bli först att kommentera 0


Det pratas alltmer om att Umeå kommun borde förskottera delar av de statliga vägsatsningarna runt Umeå. Jag kommer personligen att föreslå infrastrukturminister Åsa Torstensson en gemensam finansiering för att snabba på byggandet av norra länken dvs vägen genom f.d. I 20:s övningsområde. Åsa besöker Umeå den 18 april och då genomför vi ett seminarium om infrastruktur. Den delen av vägpaketet har den allra bästa ekonomin och nyttan. Däremot är länken över älven förbi Backens kyrka och Röbäcks-slätten rena konkursen både för ekonomin och närmiljön.

Det är uppenbart att statens finanser inte räcker för att uppfylla alla förväntningar på bra infrastruktur runt om i Sverige. Det gäller alla slag av infrastruktur som både stora och små vägar, järnvägar, mobiltelefoni, bredband åt alla m.m.

Färjeförbindelserna över Kvarken till Österbotten är en transportled som fungerar sämre än någonsin. Jag är övertygad om att Universitetssjukhuset skulle kunna nå många sjuksköterskor från Wasa och Österbotten om färjeförbindelserna fungerat. Det skulle säkra sjukvården i Umeå hela sommaren.

Så här i påsktider brukar påskkvasten komma till heders. Kanske nog så säker att komma över Kvarken med.

Glad påsk

Bli först att kommentera

Sångsvanarna har landat – mitt i debatten!

Av , , 1 kommentar 0

Familj som söker boende i Umeå

Nu har alla chansen att besöka Umedeltat för att studera den rekordartade samlingen av sångsvanar på väg mot alla nordliga trakter. Den nordliga dimensionen!!

Vi kan tacka många olika kunniga personer i Umeå som under årens lopp lärt oss mer om betydelsen av Umedeltat för norra sfärens fågelliv. De kunskaper som borde respekteras har i skuggan av en bedrövlig planering kring botniabanan av många okunniga mest beskrivits som sabotage och okynne.

Nu har rekordmånga sångsvanar landat mitt i debatten. De illusterar än en gång hur okänsligt järnvägsplanerarna agerar.

För att äntligen komma fram med Botniabanan borde infrastrukturminster Åsa Torstensson ta banverket i upptuktelse och begära en bansträckning som ligger klart utanför Natura 2000 området och de känsligaste delarna av deltaområdet. SNF, Svenska Naturskyddsföreningen, har presenterat ett sådant alternativ inför bl.s. Miljööverdomstolen.

Då kan sångsvanarna komma tillbaka många gånger!!

1 kommentar