Centerstämman: Satsningar på vägar och järnväg kommer. Och Via Baltica!

Av , , 1 kommentar 0

Åsa Torstensson gav oss ett glädjande besked: Nästa budget innehållar satsningar på underhålla av vägar och järnvägar. Det är dags att fylla tomrummet i Ulrika Messings ihåliga revir. Och nya korridorer t.ex Via Baltica längs Blå Vägen över Kvarken till Helsingfors och östra Europa. Det innebratt Kvarken förbindelserna går mot ljusare tider.

Det finns faktiskt regeringar i Sverige och Finland som pratar med varandra. Och som intresserade av både näringspolitiken, arbetsmarknadssamarbete och de historiska förbindelser som gjort Kvarken och Bottenviken levande.

Jag hoppas att även moderaterna i länet påverkar via sina kanaler för att göra klart att infrastruktur måste kosta. Det räcker inte bara att som Ulla Löfgren vara i Lycksele och demonstrera mot sina egna regeringskamrater.

1 kommentar

Var fanns folkpartiet när nya Tegboendet byggdes?

Av , , 1 kommentar 0

Britt-Marie Lövgren anser sig chockad över hur några rum i den nybygda delen vid Tegs sjukhem har utformats. Jag undrar varför Britt-Marie inte hakade på frågan när kommunstyrelsens arbetsutskott när vi tog beslutet om byggstart.

Jag ställde frågan då. Det hade varit två möten med anhöriga som protesterade mot att vissa rum fick fönster mot andra väggar och att uteplatser försvann. Kommunens projektledare var med vid sammanträdet och förklarade projekteringen.

Faktum är att den trånga Tegstomten, risken att komma för nära älvkanten och rasrisken var det poroblem som måste lösas. Det behödes ett visst antal platser för att bl.a ersätta de utdömda lokalerna vid Sofieborg.

Att bli chockad över något som man själv varit med om att besluta är populism.

1 kommentar

Centerämman i Kalmar är i full gång. Trycker på om regioner.

Av , , Bli först att kommentera 0


Väl framme i Kalmar rivstartade Centerpartiets partistämman med att diskutera och anta helt nya stadgar för hela partiet. Förberedelserhar varit omfattande genom remisser och överläggninar de senaste två åren. Klubbslaget för 10 minuter sedan innebär att stämman var fullsträndigt enig i beslutet om nya stadgar.

Varför är då viktigt med stadgar för ett politiskt parti? Alla partier riskerar att fastna i gamla traditioner vilket gör det svårt för nya sympatisörer och medlemmar att komma fram. Centerpartiets nya stadgar innebär att den enskilde medlemmen får mer att säga till om och att kretsarna i kommunerna blir den viktigaste byggstenen i partiets demokrati.

Jag lyfte frågan om att stärka regler och rekommendtioner kring centerpartiets roll som grundorganisation i Studieförbundet Vuxenskolan. Det blev också stämmans första tillägsbeslut. Roligt att många uppskattade den frågan. Det verkar också som att min debattartikel i veckan om att slå vakt om En Bok för Alla också väckt ett nyfiket intresse. Alltihop är exempel på att politiska partier behöver kontakten med en aktiv kulturdebatt. Partier är inte bara politiska aktörer utan spelar även en roll för debatten i civilsamhället både på hemmaplan och nationellt.

Just nu debatterar vi regioner och det stora behovet av att statens sätt att organisera sina verksamheter. Vi har mängder av myndigheter som fungerar som stuprör utan att bry sig om varandra. Vi ser det inte minst i Västerbottens inland just nu. Alla som engagerar sig i den frågan måste kräva att statens ansvar och organisation radikalt ändras.

Jag kommer tillbaka med fler kommentarer från Kalmar

Bli först att kommentera

Gamla vägalliansen måste tänka nytt om det ska bli bra väglösningar för Umeå

Av , , Bli först att kommentera 0

I april tog jag initiativ till att lyfta fram att en ny E 12 genom gamla I20 och en ombygd kolbäcksled som en en offentlig-privat lösning inför infrastrukturminister Åsa Torstensson. Sedan dess har frågan stötts och blötts och jag har stora förhoppningar på att regeringen stannar för denna lösning. Inte minst den nya godsbangården på Västerslätt, kopplingen till norra länken och Umeå hamn gör pusslet framsynt.

Vid senaste fullmäktige diskuterades luftkvaliteten och som en av flera åtgärder lyfts vägfrågorna fram. Norra länken är viktigast. Även en väg mellan vännäsvägen och E4 vid Stöcksjö är bra. Den gamla vägalliansen har tidigare försökt med olika slingriga alternativ över Röbäcksslätten och förbi Backens kyrka men två tidigare regeringar har satt stopp för planerna eftersom de krockar hela tiden med viktiga riksintressen.

Centerpartiet har hela tiden pekat på en förbifart väster om Prästsjön, väster om Röbäck till E4 i Stöcksjö. Det motsvarar alternativ 2B i nuvarande vägplaner. Vägalliansen har hela tiden försökt skapa en snävare lokalring vilket är ett sätt att använda statliga pengar till mer lokala vägar. Det är dags att erkänna att det inte fungerar.

En placering av en bro väster om stan som passerar på älvens smalaste ställe och mellan de områden som är klassade som riskintresse borde vara självklar. Det här är själva poängen. För att lyckas med bra väglösningar måste nästa förbindelse väster om stan läggas där allra minsta miljöintrång uppstår. Motståndet bland befolkningen samt älvens och Röbäcksslättens riksintressanta miljövärden innebär att det skulle vara mycket provocerande om gamla vägalliansen kör fram de gamla lösningarna. Om regeringen och Volvo ska hoppa på vagnen vill de inte vara med och riva upp de gamla såren.

Jag bedömer att det finns hyfsad chans att lösa förbindelserna väst om Umeå. Då behövs en annan taktik än vad Umeborna är vana vid. Lennart Holmlund och kompani måste avstå från att bygga vägar bland bostadområden och över Röbäcksslätten. Får vi den garantin kan en ny västlig bro väster om Prässtsjön och Umedalen nya bostadsområden snart vara verklighet.

Allra bäst skulle det vara om vägbron också blen en järnvägsbro. Allktså att Volvo fick ett stickspår direkt till fabriken. Det skulle gynna Volvos placering i Umeå mer än mycket annat. En riktigt bra långsiktig satsning.

Bli först att kommentera

Märkliga turer av Bostadens presidium. Dags att avgå!

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu är det allmänt bekant att det uppståtten rejäl konflikt mellan Bostadens presidium och VD Brita Nathanaelsson. Numer vet vi att turerna under semestern inneburit att styrelsens ordförande Berndt Andersson agerat och underminerat VDs överenskommelser. Styrelsen har inte hållits informerad!

Jag trodde alla styrelseledamöter och presidier fått utbildning kring ansvarförhållanden och arbetet i aktiebolagsstyrelser. De märkliga turerna i Bostaden bryter mot det mesta i den här vägen. Jag begriper inte hur man kan sopa under mattan de eniga beslut som styrelsen fattat vid två tillfällen i april och juni. Varför ska enskilda styrelseledamöter överhuvudtaget lägga energi på ett arbete i Bostadens styrelse. Presidiet kanske borde skicka in sina avgångsbrev.

Bli först att kommentera

Uppskattat i Lycksele och krav på bra Kvarkentrafik

Av , , Bli först att kommentera 0

400-års firandet i Lycksele igår var lärorikt och mycket trevligt. Jag, Lennart Holmlund och Anders Ågren framförde Umeås gratulationer till400-åringen. Marknadsplatsen kom till 1607 i akt och mening för den svenska statens behov av att driva in skatter och kontrollera handeln. Det är sällsynt dålig fantasi att skatteverket meddlear sitt beslut att lägga ner Lycksele skattekontor samma vecka som jubileet. Historielöst.

Nu kan inte Lycksele möta framtiden med enbart statliga kontor. Även statliga verksamheter måste rationalisera men alla måste förstå befolkningens ilska när allt verkar komma samtidigt. En tidsinställd bomb som laddades för flera år sedan.

Hur borde en lösning se ut? Först och främst ska allt som har med trygghet och rättsväsende fungera i inlandet. Polis, åklagare, domstolar som i sin tur ger advokater, rättstänkande m.m. Dessutom borde det vara hög tid att ge tillbaka mer från vattenkraften för att stimulera sysselsättning och företagande. Vägar måste fräschas upp. TEN-status för E 12 och bra Kvarkenförbindelser för att korridoren till östra Europa ska kunna utvecklas. Turismen!

Jubileumsdagen igår var verkligen lärorik. Med exempel från 1300-talet och framåt kan Lycksele visa att dagens gruvnäring, skogstillgångar, ren luft och vatten är framtida rresurser. Det är dags att slå in ett rejält näringspolitiskt paket.

Kvarken måste få följa med. Jag märker att personalrekryterare och utbildare håller på att tapppa den praktiska kunskapen om Finland. I alla tider har det funnits folkomflyttning mellan norra Sverige och norra Finland. Idag verkar myndigheter och företag helt ha tappat historien. I väntan på en ny hamn på finska sidan måste färjan mellan Umeå och Wasa säkras och rustas upp. Finlands sak är vår.

Bli först att kommentera

Bra att VK berättar sanningen om Ringholm

Av , , 2 kommentarer 0

Det är självklart att staten också ska ta sitt ansvar för jobben i inlandet. Det tycker alla! När skattekontoret nu fattat sitt ödestigra beslut vet också alla att det är slutet på en proces som tagit många år. Just skatteverket har finansministern ansvar för och den viktige personen i detta fall har varit Bosse Ringholm.

I Sverige får man inte använda ministerstyre. Det gör att direktiv och uppdrag måste komma i tid och följa rätt vägar. När det gäller skattekontoret i Lycksele och skatteverkets ansvar för regional hänsyn ska signalerna ha kommit från Ringholm. De som nu vill bagatellisera Ringholms ansvar måste också bevisa att han faktiskt gjort något. Var finns skrivelsen till skatteverket? Det är offentliga handlingar.

Jag vet att frågorna bekymrar Maud Olofsson. Hon kan inte beordra skatteverket – det är finansministern som har ansvar. Dessutom ar det tid annars blir hon eller finansministern anklagad för ministerstyre! Det sätter fingret på hur viktigt det är att ändra styrningen av statlig verksamhet från dagens stuprör till en helhet. Precis som ansvarskommittén föreslagit.

Skattekontoren ska vara kvar på meriterna att de gör ett bra jobb för vilka uppgifter som helst var som helst i landet. Stabil personal och bra kommunikationer. Jag tycker att kommunerna nu ska ta överläggningar direkt med skateverkets styrelse, föra fram kraven för att bädda för att ansvariga ministrar kan agera.

Men det är bra att VK berättar sanningen om Ringholm!

2 kommentarer

Befolkningssiffror och Sörfors golf

Av , , Bli först att kommentera 0

Befolkningssiffrorna för första halvåret 2007 bekräftar trenden från 2006. Det är helt klart att Umeå och Norrland måste tänka sig för. Umeå måste även kunna klara en högkunjunktur dvs vara attraktivt för människor när man ska leva på det man tjänar.

I kommunfullmäktige har jag ställt frågan om risken för att den stora diffen i kommunalskatt som Umeå har mot andra lika stora kommuner kommer kommer att slå på befolkningssiffrorna. Jag tror att den stunden redan är här. När unga bildar familj, köper hus m.m. spelar jämförelserna roll. Jag möter allt fler som säger detta. Centerpartiet har ställt upp på en klok linje för att sakta men säkert sänka skatten. Bara att skicka ut den signalen skulle spela roll.

Golfen i Söfors har drabbats av motorburna marodörer. Det är tragiskt. Ännu mer tragiskt är att läsa många kommentarer till VK:s nyhetsartikel. Både bortförklaringar och rena rama struntprat. Umeå är känt för satsningar på föreningar och ungdomar – skyll inte på neddragningar. Men de inlägg som öppet försvarar skadegörelsen borde fastna i VK:s koll. Det är på gränsen till uppvigling eller anstiftan till brott. Har VK:s websida någor ansvar för detta?

Bli först att kommentera

Varför siktar Holmlund alltid på Maud?

Av , , 1 kommentar 0

Den som läser Lennart Holmlunds blogg slås av hans återkommande mer eller mindre osakliga angrepp på Maud Olofsson. Det måste vara erfarenheterna från tidigare s-regeringar som nästan aldrig lyssnade på Umeå och Västerbotten som gör att han måste fortsätta slåss. Nu har Maud på 9 månader fött fram lika många
förändringar som gynnar företagande och och norra Sverige som det tog s-regeringarna 25 år att prestera.
Antalet människor i jobb slår alla rekord – även i norr.

En annan fråga är hur Lennart Holmlund ser på sin roller, dels ledare för Umeå kommun och samtidigt ganska sluggande s-politiker. Hur påverkar alla återkommande påhopp på landets näringsminister och vice statsminister Umeås möjligheter?

Just nu förbereds nya finasieringformer för vägar och järnvägar. Frågan om Universiteten i framtiden har kommit upp i media denna vecka och är kanske den viktigaste frågan av alla för Umeå. Det finns många fler exempel på frågor där kommunen, regionen och regering och riksdag måste samverka.

Mitt i alltihop sluggar Lennart Holmlund vidare. Han är nog på väg på väg att skapa lika dåliga relationer med nuvarande regeringen som det utvecklades att bli med Björn Rosengren en gång i tiden. Umeå kommun har så dåliga relationer med vägverket så att pengarna för Kolbäcksbron verkar frysa inne totalt. Vi behöver uppenbarligen en mycket smidigare ledning av Umeå kommun.

1 kommentar

Umeå universitet har spjutspetsarna men saknar resurser.

Av , , Bli först att kommentera 0

Nya chefen för högskoleverket Anders Flodström rivstartar med att vilja göra om universitetsstrukturen. Uppriktigt sagt tror jag att vi har allt att vinna på att universitet och högskolan i norra Sverige samordnas. Hela frågan är en annan sida av ansvarskommitténs förslag från i våras. Utbildning, hälso-och sjukvård samt forskning behöver Norrland som plattform för att kunna fungera bra och sticka ut hakan.

Jag märker dagligen i sjukvården att både vård och forskning lider av bristen på resurer. Det lilla landstinget orkar inte ta stora och långsiktiga beslut. Fakulteterna kämpar med näbbar och klor för att öka mängden pengar till forskningen från andra än staten. såväl Umeå, högskolorna och Sverige måste knyta många, många fler kontakter i världen.

Umeå kommun borde snabt nappa på Anders Flodströms krok för att analysera frågan vidare. Det är bara vi själva i norr som kan föra fram frågan på ett sätt som gör Umeå och Norrland rättvisa. Nu är det snabba ryck!! Detta är den överlägset viktigaste frågan för Norra Sverige!

Bli först att kommentera