Bostadens styelseordförande häpnadsväckande passiv

Av , , Bli först att kommentera 0

Dagens kommunfullmäktige i Umeå har diskuterat hur kommunens bolag tar hand om ägardirektiven. Det var Anders Sellström (kd) som ställde frågan. Och svaret från kommunstyrelsens ordförande var ovanligt rörigt.

Det mest anmärkningsvärda var emellertid att Bostadens ordförande inte visade några som helst tecken på att engagera sig och besvara frågorna. Det är faktiskt aktiebolagets styrelse som tar emot kommunens ägardirektiv. Den här gången handlade det bl.a. om att vi ville att kommunens bostadsbolag ska bygga seniorboenden i Obbola och Sävar. Tidigare har det handlat om sociala övergångsboenden.

Det börjar torna upp sig en rad frågor om hur Bostadens styrelsearbetet egentligen fungerar. Jag har efterlyst en snabb kontakt mellan styrelserna i Bostaden och Umeå kommunföretag. Jag anser att aktiebolaget är en bra och effektiv form för verksamheter i kommunen som har avgifter och kundbetalningar som bas. Men det förutsätter att bolagens ledningar sköter sin roll.

Det handlar inte bara om relationen inom kommunen. Våra bolag ska jämföras med alla andra bolag på marknaden i Sverige och ibland utanför våra gränser. Även kreditgivarna och hyresgästerna brukar vara uppmärksamma.

Bli först att kommentera

Nya transportstödet är rättvist

Av , , Bli först att kommentera 0

Igår fick vi slutligen svaret på hur det nya transportstödet till norra Sverige kommer att se ut. Nästan alla bedömare instämmer i att stödet blir bättre genom att många fler företag kommer att räknas in i stödet. Dessutom varierar stödet mellan 10% i Sundsvall till 45 % i Kiruna och Gällivare. Umeå får ett 25% stöd. Ingen kan få mer än femton miljoner.

Lennart Holmlund fortsätter sin snedvridna kampanj mot regeringen och Maud Olofsson. I hans kommentarer ’glömmer’ han allt det som alla andra applåderar. Holmlund framställer det nya stödet som ett sätt att ’bestraffa’ Volvo Lastvagnar därför att Volvo slår i 15-miljoners taket. Det är inte sant!

Många vet att det pågår andra kontakter mellan Violvokoncernen och regeringen om framtida sastningar inom transportsektorn och inte minst nya exportmarknader. I detta perspektiv är även femton miljoner pengar på marginalen.

Som tur är är många andra s-ledare mer sakliga. Skellefteå, där jag skriver detta, får 35% i stöd. Martinssons chef i Bygdsiljum gjorde i radion sig till tolk för alla glada och nöjda företagare.

Äntligen har reglerna för nya transportstödet en regionalpolitisk ambition. Man tar bort trösklar som spärrat bort de minsta företagen – de som oftast har allra störst nytta av stödja transporterna.

Bli först att kommentera

Avsked från SV, livets slut och Bostaden.

Av , , Bli först att kommentera 0

Det har gått en tid sedan jag bloggade. Dels tappade jag sugen i skuggan av det lågvattenmärket kring Holmlund dåliga historia, dels har jag själv varit känslomässigt engagerad i olika händelser som måste få dominera.

SLUT i STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN
Först och främst vill jag berätta om Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstämma i Växjö som innebar att jag satte punkt för 10 år som förbundsordförande och 25 år i styrelsen. Jag ser att studieförbundet står starkare än när jag började. 900 medarbetare runt landet, 5000 fasta cirkelledare, 500 000 cirkeldeltagare varje år.

Inte minst är jag nöjd med att vi vågade ta striden om etik och kvalitet inom folkbildningen. Det har bl.a. resulterat i att SISU, idrottens utbildningsorganisation, inte längre räknas in bland studieförbunden. Samtidigt har värdegrunden i dessa frågor blivit starkare mellan Studieförbundet Vuxenskolan, ABF, NBV, Folkuniversitetet och Studiefrämjandet.

Det känns riktigt skönt att riksdagen förra året tog bra och offensiva beslut kring studieförbunden och folkhögskolorna. Det gäller att samma sak upprepas i regioner och kommuner. Ett exempel är att när Umeå satsar på att bli kulturhuvudstad 2014 är det viktigt och naturligt att lyfta fram folkbildningens roll för kunskaps- och kulturstaden Umeås utveckling.

Stämman i Växjö avslutades med stående applåder från de 400 närvarande när jag lämnade arenan. Det känns i hjärtat.

LIVETS SLUT
Slutet av samma veckan deltog jag i sammanträdet med Statens medicinetiska råd, SMER. DSen stora frågan var arbetet med att formulera en modern, etisk plattform kring människans autonomi vid livets absoluta slut. Det handlar om livets sista veckor och frågor om rätten till lindrande behandling. Det handlar även om rätten att avstår eller avbryta livsuppehållande behandling. Det handlar om människor som antingen är kapabla att fatta egna beslut eller människor där sjukdomen gått så långt att individen är utom all förmåga att självständigt fatta egna beslut.

Vilken roll ska närstående ha? Finns det en risk att närstående ställs inför orimliga förväntningar från sjukvården? Kan läkarhjälp förekomma vid förskrivning av läkemedel vid ett självvalt livsslut? Idag är det sannolikt en brottslig handling.

Frågan om hur vi vill att sjukvården ska agera vid livets slut behöver en bred och seriös förankring bland
människor. Livsåskådningsfrågor måste respekteras men inte tillåtas begränsa eller blockera.

BOSTADEN
Sommarens och höstens händelser inom Bostaden AB är negativa och bekymemrsamma. Senaste nyheten om att VD Hammarstedt farit fram med osanningar är egentligen en länk i en kedja av händelser som alla varit oförsvarbara. Jag föreslog igår att Umeå kommuns koncernstyrelse måste snabbt träffa Bostadens styrelse. Jag ställer betydligt större krav på hur en styrelse för ett bostadsbolag ska arbeta.

Bli först att kommentera

Varför tvekar (s) oc (v) att satsa på kunskapsstaden Umeå?

Av , , 1 kommentar 0

I veckan behandlade kommunstyrelsens arbetsutskott en folkpartimotion om att satsa på lärarlyftet. Lärarlyftet är regeringens satsning på en rejäl utbildningsstimulans för grund- och gymnasieskolans skolans lärare. Om kommunen satsar 30 öre bidrar staten med 70 öre. Räknar man in den totala effekten på kommunalskatteintäkter, fortbildare som får jobba m.m. uppskattar jag att kommunens kostnad bli 9 öre för varje krona

Lärarutbildningarna i Umeå blir ett nav för satsningen på lärarlyftet. Både för rektorsutbildningen och lärarlyftet behövs bra resurser hos universiteten. Umeå kommer att spela en roll i hela Sverige. (s) och (v) i Umeå vill ligga lågt. Det betyder att man samtidigt skickar signalen att universitets satsning och roll tonas ner.

Jag har aldrig i mitt politiska liv i Umeå upplevt ett mer deffensivt förhllningssätt från komunledningen. Jag begriper ingenting. Det borde vara tvärtom: Satsa så snabbt som möjligt för att både både koppla bar vikarier till de som vill utbilda sig. Statsa på metorsystemet m.m. Flera av dessa frågor var aktuella när projektet Attraktiv skola var igång. Skillnaden den här gången är att staten verkligen satsar resurser för att ge lärarna fortbildning.

1 kommentar

Sprutbyten och debattklimatet

Av , , Bli först att kommentera 0

SPRUTBYTEN
Läser med glädje från gårdagens debatt om bl.a. smittskyddet bland personer med injektionsmissbruk att debatten äntligen verkar bli nyanserad. Jag har i flera bloggar försvarat möjligheterna till sprutbytesprogram utifrån att det finns ansvarstagande medarbetare inom både sjukvården och socialtjänsten samt tydligare regler efter det att socialstyrelsen blev klar i mars 2008.

Rent etiskt och prioriteringsmässigt ska människovärdesprincipen gälla. Politiker ska inte lösrykt peta i behandlingsmetoderna utan överlåta det till professionen. Däremot ska det finnas tydliga krav på kriterier och uppföljning. Dessutom måse det sägas att detta inte är en fråga bara för Umeå kommun. Socialtjänsten i bl.a. Nordmaling, Vännäs m.fl står inför samma problem. Landstinget ska prata med varje kommun i denna fråga

DEBATTKLIMAT
Maud Olofsson verkar nuförtiden vara tillåtet byte för alla och det är uppenbart att devet går i Västerbotten. Vi ser att det som skrivs i läntes tidningar inte finns på samma sätt i tidningarna i andra län och regioner. Många anonyma insändare är rena personangreppen. Igår fanns en insändare om ättestupa – stötande och förstås anonym.

Då undrar jag var insändarredaktörernas ansvar går? Får under anonymitet skriva hur kränkande som helst? Blanda in familjemedlemmar? Många vet dessutom att de korta huggen är skrivna av politiska motståndare som vill skapa drevet. Var tar människovärdesprincipen vägen i dessa sammanhang?

Samtidigt sprider vissa kommunala företrädare rykten om att Maud är arrogant på flyget dvs att hon inte vill träffa folk. De som sprider ryktet vet samtidigt att SÄPO-vakterna idag jobbar så att de inte passerar vänthallarna utan går direkt in i flygplanen till bestämda platser. Det gäller lika för Maud, Reinfeldt och Sahlin. De som driver drevet skyr inga medel.

Vi är fyra personer inom Centerpartiet som skrivit svar på på insändarplats och som debattartiklar utan att få dem publicerade. Varför släpper man fram angreppen men inte svaren? Det är viktigt att insändarredaktörer och ansvariga utgivare inte blir en del av drevet.

Debatten kring Lennart Holmlunds makabra historier resulterade idag i två insändare undertecknade med namn av två centerpartister. Öppet och ärligt. Jag tycker det ska vara modellen för insändarsidorna!

Bli först att kommentera