Äntligen viktig debatt om fosterdiagnostik!

Av , , Bli först att kommentera 0

Igår kväll sände TV4 en viktig debatt om fosterdiagnostik. Det handlade särskilt om de nya tester som tidigt kan upptäcka Down syndrom. Under mina två år som ledamot i Statens Medicinetiska Råd, SMER, har denna fråga varit en av de mest dominerande.

Det är de nya undersökningsmetoderna NUPP och KUB som satt fart på debatten. NUPP är ett sätt att med ultraljud mäta nackens form hos foster. Om man kombinerar nackupplösning med vissa biokemiska undersökningar blir det KUB-testet. Man kan med 90% säkehet upptäcka foster med Downs syndrom före fostervecka 14.

Äntligen har debatten tagit fart bl.a med stor hjälp av FUB och Svenska Downföreningen. Vi som är ledamöter i SMER försökte väcka debatt genom en artikel i Dagens Medicin efter det att DN, GP, SvD avböjt (kolla http://www.dagensmedicin.se/debatt/2007/11/06/nya-metoder-for-fosterdiag/index.xml). I den artikeln varnar vi för att som Stockholms läns Landsting alltför snabbt erbjuda KUB-testet till ALLA blivande föräldrar. Den etiska debatten och de praktiska förberedelserna är alltför bristfälliga.

Är det verkligen rätt att sjukvården genom generellla underökningar pekar ut en viss diagnosgrupp? Människovärdet hos personer med Downs syndrom är detsamma som hos oss alla andra. Vilka andra diagnosgrupper står på tur? Vi står snubblande nära den rasbiologiska debatten som började föras för 100 år sedan.

Men är det, å andra sidan, verkligen rätt att undanhålla blivande föräldrar nya kunskaper och viktig medicinsk information? Frågor om det kommande barnet tillhör tveklöst livets mest berättigade frågor. Ska föräldern få fråga efter fosterdiagnostik? Vem ska i såfall bestämma över vad som får sägas och skrivas. Skulle någon kunna stoppa TV4s program igår kväll? Det går inte förbjuda nya kunskaper.

Vilket ansvar har sjukvården? Ska blivande mammor och pappor ställas inför svåra beslut där man i praktiken kanske har en vecka på sig att ta ställning till ett livslångt beslut? Det är isåfall dags att ställa stora krav på att sämhället och sjukvården möter upp med bra rådgivning och information. Jag har många gånger påpekat bristen att mödravården alltid tycks veta mest själv eftersom de aldrig tar hjälp av personer med erfarenhet av av att arbeta med barn med funktionshinder.

Jag har träffat flera föräldrapar som förklarat att de valt sitt barn med Downbs syndrom tack vare att de i verkligheten känner vuxna personer med Downs syndrom.

Jag vill passa på att peka på en annn svårighet. De nya metoderna att upptäckja Downs syndrom är egentligen ett resultat av att undersökningarna med ultraljud blivit mycket, mycket bättre. Rutinultraljud har länge genomförts i v 16-20 med syfte att mäta och datera graviditeten för att räkna fram en förväntad dag för förlossning. Den är även viktigt om man senare i graviditeten misstänker att barnet växer dåligt, om förlossningen startar för tidigt eller inte kommer igång. Ultraljudet är också viktigt för att hitta tvillingar och trillingar.

Numer kan man med ultraljud allt tidigare även upptäcka och avslöja förändringar, missbildningar och egenskaper (pojke eller flicka). Alltså har den medicintekniska utvecklingen skapat nya etiska svårigheter. Dessa svårigheter fanns aldrig med i bilden när ultraljud blev en allmän metod inom den framgångsrika mördavården. Är det någon som på allvar tror att det idag går att förbjuda undersökningar med ultraljud? Ny kunskap och nya metoder kommer alltid att kräva en bra etisk framförhållning.

Hela diskussionen belyser behovet av hög etisk medvetenhet hos oss alla som samhällsmedborgare. Vetenskapen, sjukvården, politiken, religionen eller någon anna auktoritet kan fatta avgörande etiska ställningstagande i andra människorsnamn. Det föutsätter att varje individ har beslutsfömågan och beslutsrätten. Det behövs en verklig folkbilding i etiska frågor. Det räcker inte med att hänvisa till att skolan ska klara den uppgiften tidigt i livet. Den måste hela tiden vara levande eftersom både verklighet, kunskaper och människors vardag ständigt förändras.

Den demokratiska dialogen är den bästa garantin för öppenhet och balans. Därför var gårdagens TV4 debatt så viktig. Jag hoppas dessutom att landstingen tills vidara avstår från att införa KUB och andra metoder som generella undersökningsmetoder till alla blivande föräldrar.

Bli först att kommentera

Bättre 2008 för Umeå

Av , , 1 kommentar 0

Så här i början av året är det svårt att hålla reda på nyheter. Faktum är att väldigt många kommer att märka förbättringar. Några exempel om man jämför 2006 med 2008:

Alla som jobbar – 12 000 lägre statlig skatt
Alla som har hus – sänkt fastighetsskatt/-avgift
Alla som använder el – 138 000 hushåll i Västerbotten betalar 36 miljoner mindre elskatt.
Alla som bor vid enskilda vägar med bidrag – statens stöd höjs med 137 milj 2008 och 40% på tre år.
Alla som vill jobba – aldrig har arbetsmarknaden varit bättre
Alla yngre – unga utan jobb får en extra satsning
Alla som behöver rehabilitering – föetagshälsovård och rehabarbetet får 6 miljarder extra, ett trendbrott
Alla som går till tandläkaren – upptill 600:- i undersökningscheckar och ett bättre högkostnadsskydd. 6 miljarder extra.
Alla som oroas för miljön och klimatet – äntligen en miljöminister som märks och vet vad som behövs
Alla som ogillar bensinskatt – s,v och mp höjer ännu mer
Alla som gillar jord och skog – näringarna mår bättre med allt mindre krångel
Alla som gillar vindkraft – äntligen (!) händer något i Sverige
Alla med pension – pensionerna höjs 2008
Alla som vill satsa på hållbar stadsmiljö – Umeå har chansen. Gör något bättre av Ön.
Alla som ogillar fusk – nu blir det stopp för dribblet

1 kommentar