Rättsäkerhet behövs även för personer med svåra funktionsbegränsningar

Av , , Bli först att kommentera 0

Väntar på 22:50 – flyget på väg tillbaka till Umeå efter en dag i Borås i rättvisans tjänst. Våra domstolar får möta alla typer av brottsmål och handlar det om barn eller personer med svårare funktionshinder är både utredningar och själva domsluten knepigare. Den gemensamma nämnaren är att det handlar om människor med nedsatt förmåga förstå vad som händer och därmed nedsatt förmåga att fatta beslut.

Hur snabbt och på vilket sätt genomför polisen förhör med en person som har en tydlig utvecklingsstörning. Problemet är detsamma om personen är förövare eller brottsoffer. Vad betyder det talade språket? Finns det andra sätt att sätt att berätta? Teknande? Kroppsspråk? Vi vet att mörkertalen är stora dvs alltför få brott anmäls och bara en mindre del går vidare till åtal. Domstolarna avgör däremot med fällande domar i de flesta fall mest beroende på att åklagarna har höga krav på bevisningen.

Straffet – eller påföljden som det så fint heter – borde ta hänsyn till vad personen förstår. Kan medling fungera som ett bättre sätt komma vidare än tunga böter och fängelse. Vad händer med en vuxen person på en 5-6 årings utveckligsnivå bland andra dömda i fängelsemiljön? Det sägs att antalet självmord och misshandelsfall i våra fängelser ökar just nu. När jag för några år sedan pekade på att Sverige återigen har fler personer med utvecklingsstörning i våra fängelser väkte frågan uppmärksamhet både i Europa och USA. Sverige har tidigare kritiserat USA för att man t o m dömer personer med funktionshinder till döden.

Sverige har en gammal och lite annorlunda brottsbalk. En utredning från 2001 – Straffansvarskommittén – försökte återföra den svenska lagstiftningen till de principer som gäller i Europa och västvärlden i övrigt-. Samtidigt glömde man gruppen peroner med funktionsbegränsningar – utvecklingsstörning, autimsgruppen m.fl.

Just nu pågår ett arbete inom regeringen om hur FNs konvention om funktionshinder från 2006 ska översättas till svensk lagstiftning. Kraven på rättvis behandling i rimlig tid inom svenskt rättsväsende behöver en offentlig diskussion. För att brottsoffren ska få ett rimligare bemötande borde rätten till målsägarbiträde byggas ut för personer med funktionshinder särskilt om det begränsar förmågan att förstå verkligheten och tidsbegreppen.

Jag tycker det är motiverat att rättsväsendet skulle inrätta utredningscentra för personer med funktionshinder på samma sätt som barnahusen ger för barn. Inte minst ökningen av brott med sexuella övergrepp motiverar detta. Det behövs kunskaper i kommunikation och frihet från beroende. Polisen, åklagare, domstolararna, advokaterna och medarbetare inom omsorg och socialtjänst behöver bättre metoder. Ett samhälles kvalitet beskrivs av hur rättsväsendet behandlar utsatta personer.

Bli först att kommentera

engagerade medarbetare blir giriga i vänsterns ögon! Leve Nydalasjön!

Av , , Bli först att kommentera 0

Gårdagens debatter i Umeå kommunfullmäktige lämnar en besk eftersmak. Från några vänsterföreträdare åkallade både djävulen och girigheten – en av de sju dödssynderna – när frågan om medarbetarnas entreprennörsmöjligheter diskuterades. En ambulas i New York blev ett slagträd eftersom den skulle vara ette exempel på faran med egna företagare. Den som tod USA-exemplet kan i stället åka till Tärnaby för att åka ambulans med privat entreprenör för att få uppleva en fri, offentligt betalad skjuts. Det är svårt att diskutera ner debattörerna saknar viljan att förstå begrepp och hur systemen fungerar. Inte verkar näringslivsklimatet i Umeå bli bättre av komunfullmäktiges debatter.

LEVE NYDALASJÖN
Jag fick ett glädjande svar på min fråga om belysningen längs Nydalasjön. I slutet av 2005 beslut fullmäktige att satsa bå belysning och skötsel av Nydalasjön efter en motion av Nils Häggström. Belysningen ska komma på plats i sommar/höst.

Samtidigt verkar Nydalafrågan reta (s) efter det att först Centerpartiet och därefter alliansen i övrigt och övriga partier i fullmäktige utom socialdemokraterna bestämt att bevara stugmiljön runt sjön. Någon försökte hävda att bra gång- och cyckelstigar med belysning står i mottsatsställning till ett bevarande av den kulturellt intressanta stugmiljön. Politik är att vilja! Leve Nydalasjön!

Bli först att kommentera

Kommunala bolag på dagordningen. Kan Umeborna bli delägare i Umeå energi i framtiden?

Av , , Bli först att kommentera 0

Dagens kommunfullmäktige ägnar hela förmiddagen till kommunens omfattande bolagsverksamhet. Den här sortens redovisningar har funnits i minst 20 år men nu är bolagen samlade vid ett tillfälle. Det är bra!

Det finns en gammal föreställning att det är fint att styra via nämnder och förvaltningar men lite suspekt att bedriva service via kommunala bolag. I Umeå visar bolagen bra resultat, friska medarbetare och uppenbarligen en miljö som stimulerar medarbetarna till nytänkande. Bolagen är dessutom den lättaste formen om en kommun vill erbjuda sina tjänster utanför kommunens gränser. Kommungränser är alltmer ointressanta i tex Umeåregionen, Stockholmsregionen, Öresund m.fl.

Är då bolagen svåra att styra politiskt? Ja, så har det varit dels p.g.a. att politikerna varit defensiva och okunniga, dels för att bolagen verkar gömma bort just politiken. Ett exempel är hur bolagens hemsidor har sett ut. Jag tog upp frågan för ett år sedan att ALLA bolag ska vara tydliga utåt både när det gäller hur styrelserna ser ut och hur ägardirektiven formulerats.
Idag har varken Umeå energi, UPAB (parkeringsbolaget) eller Västerbottens museum, Umeå koncermföretag, UFC eller DIMAB bar hemsidor. Man måste vara detektiv för att förstå vilka som sitter med ansvaret och vilket uppdraget från ägarna är.

Annars är möjligheten att styra bolagen rent politiskt bättre än mnga andra verksamheter. Anledningen är att ansvarsområdena är så väl utpekade och självständiga.

Till sist en applåd: Idag kommer nyheten att Umeå enerigi köper sex vindkraftverk i Hörnefors. Ett av dessa kan öppnas för att kunderna ska kunna köpa insatser.

BRA! En gammal idé som Centerpartiet lyfte fram när frågan om försäljning av Umeå enerigi diskuterades som mest. Centerpartiet har hela tiden ansett att kommunen ska fortsätta äga energibolaget. Däremot skulle det vara intressant om kunderna inom Umeå kommun kunde bli delägare dvs äga andelar och vara med och dela på vinsten.

Bli först att kommentera

Statens myndigheter bråkar med varann. Region Västerbotten måste ta täten!

Av , , Bli först att kommentera 0

Både nya Region Västerbotten och media har uppmärksammat hur segt det verkar vara när anslagen från EUs strukturfonder ska beslutas. Jag har har borrat vidare i frågan och det verkar vara ett problem närlänsstyrelser och Nutek ställs mot varann som problemen uppstår. Däremot har de regioner som
har politiska organ, som sköter prioriteringarna, klarat samarbetet bra

Nu har det politiska organet Region Västerbotten startat och tagit över länsstyrelsens roll i vårt län. Nu är det viktigt att gå på offensiv. Jag föreslår att vi tar initiativ och bjuder in Nuteks styrelseordförande Kai Hammerich till ett styrelseseminarium med Region Västerbotten som värd. Region Västerbotten tar täten!

Bli först att kommentera

Umeås huvudvärk: Regionen tappar!

Av , , 2 kommentarer 0

Befolkningssiffrorna för 2007 bekräftar att Umeå kommuns ökning fortsätter att vara lägre än planerat. Högkonjunkturen brukar vara mindre opositiv för universitetsorter. Men bortsett från detta verkar benägenheten att flytta från Umeå ökar. Umeå håller siffrorna mest med hjälp av barnafödandet samt invandringen.

Centerpartiet har länge pekat på betydelsen av utvecklingen i Umeåregionens kommuner. I praktiken spelar kommungränderna allt mindre betydelse för arbete, boende, fritid m.m. Därför är det ännu mer bekymmersamt att Umeåregionens befolkning stagnerat.

Umeå kommun har ökat från 103 151 personer år 1997 till 111 771 personer 2007. Umeå regionens kommuner exklusive Umeå kommun visar en minskning från 33 250 personer år 1997 till 30 839 år 2007.

Planeringen framöver måste sikta på att stärka regionens befolkningstillväxt istället för att bara stirra sig blind på Umeå kommuns befolkning. Vad hjälper det om Umeå ökar om underlaget runt om stagnerar eller minskar. Därför är det viktigare att sikta på regionens befolkningsutveckling istället för den ganska verklighetsfrämmande fokuseringen på Umeå 200 000.

2 kommentarer

EUs strukturfonder, Nutek och ett bättre högstadium i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 0

EUs STRUKTURFONDER
Igår gjorde jag debut i Region Västerbottens styrelse och efteråt ett samsynsmöte kring EUs strukturfonder för norra Sverige. Efter en bedrövande redovisning om Nuteks sätt att arbeta har jag börjat borra i Nutekfrågan. Både ledningen och styrelsen måste uppenbarligen vara medvetna om den starka kritik som kommit från förre chefen för Nutek och nuvarande landshövdingen Per-Ola Eriksson . Man undrar hur mycket ovana, paragrafrytteri eller prestige som präglar arbetet. Jag har hursomhelst kontaktat ledamöter i Nuteks styrelse för att försöka föra en saklig dialog i frågorna.

Sedan passar det förstås Lennart Holmlund att skylla allt som överhuvudtaget går på ansvarig minster nämligen Maud Olofsson. Holmlund medverkar egentligen till att underblåsa den välbekanta EU-negativismen i norra Sverige. Det bidrar till att göra Umeå till den stora förloraren.

Annars är det viktigt att känna till de statliga verkens sätt att arbeta om vi vill påverka och förändra. Detta är centralt för oss alla som så snabbt som möjligt vill skapa en tydlig, stark folkvald region i norra Sverige. De viktigaste sakfrågorna är sjukvården, forskningen och övertagande av viktiga delar av den statliga styrningen. Hursomhelst skulle Nuteks roll förändras direkt.

HÖGSTADIET I UMEÅ
Högstadiet kallas i folkmun fortfarande den del av grundskolan som fortfarandel ever kvar i gammaldags organisation och arbetsformer. Vi inom Centerpartiet har pekat på detta i många år och vi fick till en viss resursförskjutning för några år sedan. Alliansens (m,c,fp,kd) motion om mindre klasser i högstadiet verkar vinna eftersom v och mp och trycker på. Idag accepterade vi en återremiss för mer underlag. Det behövs bättre fakta. Dessutom borde vi slippa en återremiss i kommunfullmäktige.

Det finns många frågor. Lärartäthet, variation av klasser och grupper, larmrapporter från elevhälsan, principen om hemklassrum jämfört med gamla tiders rundvandringar.

Viktigast av allt är att minska problemet med utslagning och ej godkänt i kärnämnen. Många av dessa problem grundas eller befästs i högstadiet och sätter gymnasiet på pottkanten.

Bli först att kommentera

Holmlund och debatten samt Afrikasolidaritet

Av , , Bli först att kommentera 0

HOLMLUND och DEBATTEN
Debatten om företagsklimatet i Umeå innehåller onekligen många intressanta aspekter. Via VK-artiklar och framförallt bloggandet är det bevisligen många läsare som tagit del av ordväxlingarna. Och många uppskattande kommentarer.

Svensk näringslivs egentligen enkla kommentar till senaste redovisningen är att Umeå lyfter inte. Trots det finns exempel på framgångar. Det förhåller sig så att framgångarna är ännu tydligare i andra likartade kommuner.

Lennart Holmlund har onekligen blivit lenare i ordvalet. Samtidigt försöker Lennart göra mig till ett klimathot. Min kritik handlar ju om Holmlunds debatteknik, inte minst med hänsyn till förhållningssättet till kvinnliga röster i den offentliga debatten. Jag dristar mig påstå att med detta förhållningsätt blir han ett tillväxthot, inte Svenskt näringslivs enkätredovisning.

AFRIKASOLIDARITET
Igårt kväll genomförde LRF-avdelningen i Hössjö-Djäkneböles sitt årsmöte. Dessa årsmöten brukar vara lite offensiva. Ifjol inbjöds två representanter från Grans sameby för att resonera om näringarnas förutsättning på gräsrotsnivå. Iår medverkade en kvinna från bygden som tillsammans med sin familj ägnat 12 år av sitt vuxna liv till engagemang i Afrika. Först Centralafrikanska republiken och senast Zambia. Nästa återresa går i början av mars. Det är beundransvärt att lyssna till eldsjälar som med humanism och medmänsklighet utmanar alla umbäranden och trotsar malarian. Hon gav oss en gripande bild av både en sviktande sjukvård, miserabla förhållanden för kvinnorna och ett grönt, jordbruksland som börjar växa nu när priserna på jordbruksprodukterna går upp. Imponerande människor!

Bli först att kommentera

Blogg: Passupp Chris Heister – i Holmlunds Umeå ryms inte kvinnorna.

Av , , 4 kommentarer 0

Den gångna veckan uppstod en makaber debatt om Umeås dåliga resultat i Svenskt näringslivs rapport om näringslivsklimatet. Denna rapport omfattar Västerbotten, 12 maj kommer rapporten för alla Sveriges kommuner.

Sin debattvana trogen angriper Lennart Holmlund avsändaren eller personerna bakom när det blåser snålt. Svenskt näringslivs enkät är förmodligen inte fulländad men har hursomhelst samma kvalitet (bra eller dålig) överallt. Trender och resultat borde resultera i en debatt om hur Umeå kan hitta vägar att bli bättre.

Nu måste jag skriva något som jag helst skulle vilja slippa skriva. Det finns ett bevärligt inslag i den polemik som kommunledningen, dvs Lennart Holmlund står för: Kvinnliga företrädare får oftare ta emot hårda omdömen.

Några exempel:
– Denna gång var det Karina Folkesson som stod för Svenskt Näringslivs rapport. Nu förklaras den organisationen som ingenting att bry sig om. Alltså såga fotknölarna i stället för ett seriöst och lyhört bemötande. Hade Svenskt Näringsliv företrätts av exempelvis Hans Eliasson, trygg och erfaren företagsledare, skulle reaktionen garanterat varit en helt annan från Holmlunds sida.

– Vid förra årets rapport fick en kvinnlig restauratör ta emot ganska hårda tacklingar därför hon yttrat sig offentligt. Jag vet att det upplevts kämpigt att bli måltavla för en ledande politiker. Angreppet skulle aldrig drabba Håkan Lundgren eller andra män inom branschen.

– Maud Olofsson utgör en annnan måltavla där läsarna återkommande kan ta del av en debattteknik där Lennart Holmlund svartmålar i stort och smått. Det finns många män i regeringen som borde kunna intressera men det passar sig inte.

– Kvinnliga företrädare bland handelskammarens medlemmar eller andra företagarorganisationer har berättat om osynliggörandet som metod. Kvinnligt företagande har varit lågt prioriterat i många år.

– En Holmlund-blogg för en tid sedan innehöll följande mening: ’Det framstår fortfarande som om utomhusmiljön och parkeringarna är gjorda för hemmafruar som tar en promenad till butiken i närområdet med barnvagnen och har barnet ute på gården vissa tider av dagen’. Kvinnors roll för samhällsplaneringen kan knappast viftas bort på ett effektivare sätt. Det som annars brukar kallas social hållbarhet minimeras. Det märks bl.a. i debatten om Öns framtid.

– I början av januari kom nyheten att Chris Heister blir länets nye landshövding. Många uppskattande kommentarer men den vanligtvis snabbe Holmlund har reagerat ganska avmätt. Ett scenario kan bli att Chris ganska snart efter tillträdet får veta att hon tillhör efel parti, länsstyrelsen är oberäknelig m.m. Vi får se?

Det centrala problemet blir allt tydligare dvs i Lennart Holmlunds Umeå ryms inte kvinnorna. I debatten, i företagandet, i kulturen, i planeringsvisionerna. Jag har skrivit något som jag helst skulle vilja slippa skriva.

4 kommentarer

Prisad klimatreporter – grattis Tom Juslin!

Av , , Bli först att kommentera 0

Av någon outgrundlig teknisk anledning har Monica Lundqvist fått stå för denna blogg. Det ska hon förstås slippa. Jag gör ett nytt försök och håller tummarna!!
***********

Även Kalix står bakom folkbildningspriset.
Våra tidningar och radio/TV lämnar oss sällan oberörda. Det är bra! Fri journalistik karaktäriserar en demokrati. Däremot måste vi som konsumerar journalistik ta oss friheten att kritiskt granska jornalisters arbete. Den sensationella journalistiken, den grävande, den goda.

Chefredaktören Otto Sjöberg, Expressen, har några gånger gett den bedrövliga journalistiken ett ansikte. Samtidigt utvecklas internet delvis på pappertidningens bekostnad. I lokaltidningen är både redaktionstexten, familjesidorna och många annonser i själva verket alla del av nyhetsflödet.

Under den tid jag var förbundsordförande i Studieförbundet Vuxenskolan drev jag frågan att studieförbundet borde stärka kontakten med folkhögskolevärlden. 2003 köpte vi Kalix folkhögskola av missionsförbundet. Kalix har en 40-årig roll som utbildare av journalister. Samtidigt försökte vi utveckla ett engagemang kring medias folkbildande roll. Ett sätt var att engagera oss mer i debatten. Ett annat var att pröva formerna för ett journalistpris för en journalist eller redaktör som i Sverige gör betydelsefulla folkbildningsinsatser. Ett sätt att stimulera medias att lyfta det bildande perspektivet.

Idag delades det första priset ut av en jury som hade 59 nomineringar att välja bland. Det blev Tom Juslin vid VK som fick priset för hans serie om klimatfrågan hösten 2007.

Att det blev en västerbottning, förlåt en Österbottning i Västerbotten är förstås roligt. Här i Umeå känner vi till Tom Juslins engagemang även för andra framgångsrika satsningar inom VK – både på papper och nätet.

Men ännu roligare är det att Tom uppmärksammas för sitt folkbildande arbete i folkbildningslänet Västerbotten. Sättet att skriva och illustrera inbjuder till reflektion och diskussion i stället för att bara presentera fakta. Tom har gett läsaren en möjlighet att få nya insikter och att bättre förstå händelser i sin egen miljö.

Reportageserien har fått ett extra stort värde eftersom den har samlats i en tidning och tryckts i stor upplaga för skolbruk. Eleverna får diskussionsfrågor och uppgifter och uppmanas att berätta om tankar och upplevelser kring natur och klimat.

Bli först att kommentera

Etanol som drivmedel angrips. Men vilka ligger bakom?

Av , , 1 kommentar 0

Härom dagen skrev Aftonbladet: "Dödar fattiga barn!
Förnyelsebara bränslen ifrågasätts’. Det påstås i olika rapporter att Etanol dödar fattiga barn. Från att ha varit ett plusdrivmedel beskrivs etanol både i lokala media och internationellt med mest i negativa ord.

Vem vet vilka som ligger bakom som rapporterna? För mig börjar det bli allt tydligare att ’kampanjerna’ mer gagnar oljeindustrin än de ’fattiga barnen."

Det är inte etanol som driver upp matpriserna, svensk etanol använder en bråkdel av vetet. Det är nya matvanor i Kina och svår torka under senare år som spelat roll.

Svensk etanol är bra för klimatet. En svensk bilist som väljer miljöbil skall aldrig kunna tvivla på sin mijöinsats. En Umebo som kör sin miljöbil i Centrum och parkerar i ett parkeringshus är ALLTID bättre mot miljön än grannbilen som går på bensin.

Etanol är inte enda lösningen och inte ens den hållbara lösningen när det gäller drivmedel för bilar. Men det är det första riktiga utmanaren mot den maktfullkomliga petroleumindustrin. Maktekonomiskt står etanol och andra biodrivmedel exempelvis biogas för en helt annan politisk och ekonomisk maktstruktur. Exempelvis Putin i Ryssland återfår nu makten via oljan

1 kommentar