Kommunala bolag på dagordningen. Kan Umeborna bli delägare i Umeå energi i framtiden?

Dagens kommunfullmäktige ägnar hela förmiddagen till kommunens omfattande bolagsverksamhet. Den här sortens redovisningar har funnits i minst 20 år men nu är bolagen samlade vid ett tillfälle. Det är bra!

Det finns en gammal föreställning att det är fint att styra via nämnder och förvaltningar men lite suspekt att bedriva service via kommunala bolag. I Umeå visar bolagen bra resultat, friska medarbetare och uppenbarligen en miljö som stimulerar medarbetarna till nytänkande. Bolagen är dessutom den lättaste formen om en kommun vill erbjuda sina tjänster utanför kommunens gränser. Kommungränser är alltmer ointressanta i tex Umeåregionen, Stockholmsregionen, Öresund m.fl.

Är då bolagen svåra att styra politiskt? Ja, så har det varit dels p.g.a. att politikerna varit defensiva och okunniga, dels för att bolagen verkar gömma bort just politiken. Ett exempel är hur bolagens hemsidor har sett ut. Jag tog upp frågan för ett år sedan att ALLA bolag ska vara tydliga utåt både när det gäller hur styrelserna ser ut och hur ägardirektiven formulerats.
Idag har varken Umeå energi, UPAB (parkeringsbolaget) eller Västerbottens museum, Umeå koncermföretag, UFC eller DIMAB bar hemsidor. Man måste vara detektiv för att förstå vilka som sitter med ansvaret och vilket uppdraget från ägarna är.

Annars är möjligheten att styra bolagen rent politiskt bättre än mnga andra verksamheter. Anledningen är att ansvarsområdena är så väl utpekade och självständiga.

Till sist en applåd: Idag kommer nyheten att Umeå enerigi köper sex vindkraftverk i Hörnefors. Ett av dessa kan öppnas för att kunderna ska kunna köpa insatser.

BRA! En gammal idé som Centerpartiet lyfte fram när frågan om försäljning av Umeå enerigi diskuterades som mest. Centerpartiet har hela tiden ansett att kommunen ska fortsätta äga energibolaget. Däremot skulle det vara intressant om kunderna inom Umeå kommun kunde bli delägare dvs äga andelar och vara med och dela på vinsten.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.