Åsa Torstensson(c) är Umeås räddning!

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag måndag håller alliansen och socialdemokraterna i Umeå presskonferens för att offentliggöra Umeå kommuns insats för att få igång vägbyggande i Umeå. För Umeås del handlar det om c:a 250 miljoner fördelade med 75 milj i exploateringsnytta, 80 miljoner för bättre stadsmiljö (åtgärder som staten kräver av Umeå för luftmiiljön) samt c:a 100 miljoner i olika byggen (rondeller m.m.) samt förskotteringar och inköp av f.d. statlig väg. Till skillnad från sundsvall har Umeå inga väg- eller broavgifter med i paketet.

Senare denna vecka genomförs ett möte av Vägverket i Stockholm med alla projekt för att samla kommunernas avsiktförklaringar f v b till Regeringen efter ytterligare någon vecka. Hela paketet ska finnas med i höstens proposition om Sveriges framtida infrastruktur.

Centerpartiets konferens i Umeå april 2007 var starten för ett intensivare arbete med infrastrukturfrågorna. Åsa Torstensson och statssekreterare Leif Zetterberg har följt utveckling mycket nära. I september besökte Leif Z Umeå och inbjöd till en snabbare lösning som då kallades OPS. Umeå finns med bland fem projekt (Sundsvall, Motala, Södertörn och Ronneby) som man söker finansieringslösningar för. Enl mina kontakter med departementet finns Umeåprojektet med bland de tre främsta.

Umeåinvesteringarna kostar 1.4 -1,8 miljarder. För Centerpartiet är följande är punkter viktiga:

1. Den färdigplanerade Kolbäcksleden måste byggas ut till en säkrare led med bättre kapacitet

2. Norra länken genom f.d. I 20 ger stora fördelar för Umeå när det gäller att exploatera detta stora område för både boende, företagssamhet, grönytor m.m. Det behövs för att lätta på trycket på Nydala området, Ön m.fl.Ett gammalt Centerkrav.

3. Västra länken är inte färdigplanerad bl.a. med tanke på miljökonsekvenserna. I och med denna överenskommelse är alternativet med europaväg förbi Backens kyrka och därefter rakt över Röbäcksslätten borta ur bilden av ekonomiska skäl.

Det är ett alternativet vid Prästsjön som gäller – antingen som kombialternativ via nuvarande riksvägen över röbäcksslätten eller som alternativ 2B väster om Röbäck till Stöcksjökrysset.Det viktiga är att vägverket genomför planeringen så att minsta möjliga konflikter uppstår. Jag personligen driver linjen att alternativet väster om Räbäck måste räknas fram på alla sätt för att få detta alternativ bra belyst.Vägplanen för västra länken kommer att fastställas separat och ingår inte i denna överenskommelse.

4. Det centerledda näringsdepartementet med ansvar för vägsystemet är på god väg att få ordning på det kaos som fanns kvarefter förra regeringen.

Samtidigt pågår kontakter från min sida med departementet för att stötta ett system med hyttransporter från Volvo till Moskva via färjan och Vasa. Det skulle ge färjeförbindelserna en sund hållbar ekonomisering. Samtidgt förstärks möjligheterna till att Umeå hamn blir en strategisk hamn.

Bli först att kommentera

Hållbar utveckling och betydelsen av regioner

Av , , Bli först att kommentera 0

Äntligen en konerensdag som borrar lite mer på djupet om hållbar utveckling dvs miljö, klimat, social trygghet m.m. Sitter och lyssnar på erfarenheter av arbetet i Västra Götaland. Och jag blir avundsjuk över västsvenskarnas framsynthet. Jag har flera center-kompisar som aktivt drivit regionfrågan i Västra Götaland bla Kent Johansson. Nu ställs frågorna i Umeåregionen men även i Västerbotten och allra helst i norra Sverige. Och då upptäcker vi att vi i norr dels är sent ute. dels fortfarande sliter åt olika håll. Som tur är politiken i Umeå ändå ganska överens.

Egentligen borde vi fokusera på hur tillväxt och framgång skapas. Inte utgå från elände och problem.
På insädarsidorna försöker en och annan lura andra att bensin och transporter inte är ett klimatproblem. andra gör allt för att sätta stopp för vindkraften därför att synfältet störs.

Vi borde prata mer om vilke nytta vi har av varandra inom umeåregionens olika delar. Senaste 20 åren växer Umeå medan kommunerna runt om krymper ordentligt. Det är ett problem. Vi behöver värme och aktivitet i alla kommuner. Då får vi bästa harmonin med naturens förutsättningar, valfriheten för människorna samt produktion och tillväxt bland många små företag, gröna näringar och andra kvaliteter.
Jag vill verkligen lägga till kulturens betydelse i vardagslivet. Här kan Umeås satsning inför kulturhuvudstadsåret 2014 vara en riktigt bra, gemensam utmaning.

Bli först att kommentera

Pengar, miljö, vägar.

Av , , 1 kommentar 0

PENGAR
Senaste dagarna har har pengar i olika sammanhang dominerat nhyeterna. Maud hamnade i hetluften för att hon har samma lön som andra stadsråd samt ett arvode för att hon är partiledare för Centerpartiet. Jag begriper inte hur media återigen särbehandlar kvinnor. Skulle Maud helst har lägre ersättning än kollegorna? Det kostar att vara ledande kvinnlig företrädare. Det kostar på att ha 80-100 timmars arbetsvecka. Undrar hur veckotidningarna skulle ryta om Maud som kvinna dök upp i samma festklänning vid två olika Nobelmiddagar

Pengarna i Umeå verkar räcka långt Nu är det fjärde året som bokslutet hamnar på 150 – 200 miljoner i överskott. Trendbrottet kom när Centerpartiets budgetförsag för 2005 gick igenom i fullmäktige! Men alltiing är inte problemfritt! Både förskolans barngrupper och högstadiets klasser behöver resurser.

MILJÖN
Kommunens verksamheter måste bli bättre på att spara på energi. Tekniska nämnden har bra ideer på gång men dt låga elpris som Umeå kommun ’bjuder’ sina verksamheter på är inte bra för miljön. Jag tycker att elpriset ska vara på samma nivå inom som utom kommunens väggar för att det ska löna sig bättre att spara. Annars blir kommunen en av CO2-bovarna.

UMEÅS VÄGAR
Jag har deltagit aktivt sedan valet 2006 i arbetet att få fart på väglösningarna i Umeå. Ett av initiavtiven var trafiksemiariet Centerpartiet i Umeå arrangerade i april 2007. Det centerledda näringsdepartemenet har verkligen öppnat för nya lösningar för att snabba på flera vägprojekt som hamnat i långbänk.

Statliga NUTEK har visat att Sverge förlorar stora beopp (70-80 miljarder) på att tillväxtan stannar av. Därför måste vi jobba fram finansieringslösningar samtidigt som vägplaneringen blir mer lyhörd och miljösäker. Rent politiskt är dte tämligen klart att Backenborna kan andas ut – det blir ingen Europaväg utanför Backens kyrka.

Jag har flera gånger argumenerat för att starta utvecklingen av regementets gamla övningsområde. Här ryms bostäder, arbetspatser, gröna rekretationsområden, idrott, kultur – och militärer. Bygget av norra länken är verkligen den nyckel som behövs för att få igång utvecklingen.

Det måste sägas gång på gång: Det spelar stor roll för resultatet att dialogen ger utrymme för diskussion och olika lösningar. De senaste årens låsningar och motsättningar är resultatet av när politiken sköts dåligt.

1 kommentar

Lovande novelltävling

Av , , Bli först att kommentera 0

Wikipedia beskriver novellen så här: En novell är en kort skönlitterär text. Ordet novell kommer från italienskans novella (’nyhet’). Novellen är ursprungligen en berättelse om en nyhet av underhållande art, en anekdot i lätt framställning och nyttjas företrädesvis om mindre berättelser, vanligen på prosa.

Gårdagens prisutdelning på Gammlia känns som en lyckad debut på Umeå nyinrättade novellpris. Inom styrgruppen har det varit en del funderande över hur ett nytt pris sjösätts så att prissumman och bidragen balanserar varandra. Genom att utse fem vinnare första året blev sjösättningen genialisk. Ett genomtänkt svar på den fantastiska uppslutningen med 571 bidrag till året pris. Denna bredd kan onekligen locka många att ställa upp i fortsättningen.

Årets tema var ’Den nordliga dimensionen’. 2009 blir temat ’Temperament’. Men vi närmar oss ändå frågan om det ska vara något tema överhuvudtaget. Jag tror och hoppas att novellpriset efter två-tre omgångar kan fungera utan tema.

Torgny Lindgren – som vanligt briliant i sin analys – betonade att priset fyller ett tomrum eftersom novellen inte har samma litterära utrymme nu som tidigare. Egentligen borde den korta formen kunna passa dagens läsare. Det mesta idag ska ju kunna gå snabbt och vara lättillgängligt. Samtidigt konkurrerar kanske novellen med bloggen och andra snabba berättarkanaler.

Den argentinske författaren Julio Cortázars novell "Axolotl" har beskrivits som 1900-talets bästa novell. Den gavs ut i svensk översättning 2007 och har blivit en kritikerfavorit. Jag hörde den nyligen i radions P1 uppläst av Gösta Ekman. Den novellen lever i tankarna och fortsätter engagera trots att ämnet och bilderna egentligen är banala.

Några av gårdagens vinnarnoveller fungerar på samma sätt. Texten fortsätter att leva och förbrylla långt efter läsningen.

Bli först att kommentera

Till landstinget: Lite mer dialog om jag får be.

Av , , Bli först att kommentera 0

Dagen har fyllts av ledningsmötet för de olika klinikerna inom specialiserad sjukvård inom Västerbottens läns landsting. Första timmarna formades till en överraskande spänstig dialog om det svårfångade ämnet prioriteringar inom sjukvården Därefter var det dags att fokusera på bl.a. 2008 års lönerevision, allvarsord från chefsläkaren samt en lägesrapport om den nya patientmaten vid Universitetssjukhuset.

Mitt i alltihop finns en intensiv längtan efter en innehållsrik dialog mellan professionen, politiken och administrationen. Nu finns en tendens att vi sitter på var sitt håll och tyc´ker till. Dialogen behövs för att lyfta både prioriteringarna och skapa utrymme för att utveckla nya metoder inom sjukvården. Här har Universitetssjukhuset en särskild rooll. Det gäller att skapa en grund för bättre beslutssäkerhet. Både ekonomin och verksamheterna behöver få utrymme att resonera om prioriteringar både mellan olika verksamheter och inom varje specialitet. Det brukar kallas horisontella respektive vertikala prioriteringar.

Det har kommit till nya inlägg i debatten. NUTEK -sysslar mesta dels med näringsliv och tillväxt har nyligen presenterat flera rapporter bl.a. ’Sjukvården -en tjänstebransch med effektiviseringspotential – Nya trender mot patientfokus och produktivitet’. Jag hoppas att inläggen från NUTEK kan få spela en roll.

Jag möter Umeå kommun som politiker och Västerbottens läns landsting som medarbetare. Det är överraskande stora skillnader i sättet att sköta dialogen mellan politiken, professionen och administrationen. Det finns förklaringar t.ex. det starka inslaget av forskning och utbildning som präglar hälso- och sjukvården. Samtidigt har jag svårt att förklara en del av skillnaderna.

Kommande regionutveckling, ekonomiska utmaningar och nyheter inom vården behöver en uppriktig ambition att skapa det intelligenta samtalet.

Lite mer dialog om jag får be.

Bli först att kommentera

Dags att öppna Umeås stora trumfkort – gamla I20 övningsfält

Av , , 1 kommentar 0

Alltsedan I20-brigaden las ner har gamla övningsfältet stått i stort sett tomt. Södra halvan ägs av Umeå kommun, den norra halvan är fortfarande militärens. Företagsparken Umestan är på väg att försäljas samtidigt som Totalförsvarets Skyddscentrum har fullt upp om man får tro deras hemsida.

Annars har har den södra delen av övningsområdet mest fungerat för skogspromenader och älgjakt.
Jag hoppas att Umeå snabbt kan komma i gång för att bygga upp området för bostäder, handel, kanske en Event-arena, industriverksamhet, fritid och rekreation m.m. F d I20-området (hoppsan vi har inte ens ett bra namn för området) ligger så centralt att det kan utvecklas på egna meriter. Samtidigt skulle det lätta på trycket på känsligare områden runt Nydalasjön, Ön m.fl.

Vad hänger det på? Att få ingång bygget av Norra Länken dvs en europaväg genom området skulle öppna för många andra möjligheter. Just Norra länken är den mest effektiva vägsatsning staten och Umeå kan genomföra. Nya godsbangården i ena kanten, Greenzone i den andra. Jag som centerpartist har röstat fram satsningarna på bägge sidor. Nu är det hög tid att satsa mitt emellan.

1 kommentar

Gör slut på politiska cirkusen i Storuman!

Av , , Bli först att kommentera 0

Läser i morgontidningen att Storumans kris förvärras. Det handlar förstå om dödläget efter det att vänstern splittrades i två delar samtidigt som övriga partier i majoriteten inte drar åt samma håll.

Det är först och främst en fråga för Storuman. Men nu börjar turerna bli så många att det påverkar partierna, politiken och samarbetet i länet. Storuman har angelägna politiska frågor på bordet exempelvis flygplatsfrågan, näringslivsfrågor och utbildning. Hur ska politiker utanför Storuman förhålla oss i fortsättningen till Storumans intressen framöver? Jag menar att chansen ligger i att hålla ihop och satsa nu när tillväxten och sysselsättning i alla inlandskommuner slår alla rekord.

Den räddhågsenhet och vacklan som präglar flera partiföreträdare måste ersättas av sammanhållning och framåtanda. Eller ska det till en kommunreform med sammanslagningar med nya ansvarsområden för komma förbi gamla trätor och revis?

Som en i laget bland centerpartister och alliansen i länet vill jag offentligt rikta uppmaningen till Storumans politiker: Gör slut på politiska cirkusen innan det går ut över politikens anseende långt utanför Storumans gränser.

Bli först att kommentera

Skellefteå AIK – bra jobbat!

Av , , Bli först att kommentera 0

Grattis Skellefteå! Slutspelet är klart – varje match är en ny möjlighet. Om klubben lovar göra om bragden från 1963 – silver på Norrvalla – då känner jag mig riktigt nöjd! Jag och en busslast från Nordmaling var med 1963. Ska kolla om vi kan komma till silvermatchen även denna gång!

Bli först att kommentera

Alliansen – Holmlund: 2-0

Av , , Bli först att kommentera 0

Dagens möte i Skellefteå med nya fullmäktige för Region Västerbotten var som väntat en ytterst lugn tillställning. Region Västerbotten behöver dels hitta bra arbetsformer, dels skapa en bra information utåt om innehållet i regionens arbete. Människor på gatan har rätt att få veta mer om Region Västerbotten och bättre förstå sambandet med diskussionen om en region för norra norrland efter nästa val.

Jag möter många medarbetare inom både kommun och landsting som verkligen vill veta mer. Inte minst många medarbetare inom sjukvården ser fram emot nya förutsättningar för hur den framtida regionsjukvården och vårdutbildningarna. Läkarutbildningen kommer att utökas och beröra hela norra Sverige på ett helt nytt sätt.

Vissa ledamöter var borta idag bl.a. Lennrta Holmlund som bloggar från Thailand just nu. Vi från centerpartiet, folkpartiet och moderaterna fick också gehör för en fråga som Lennart motsatte sig vid senaste styrelsesammanträdet. Det finns fem medlemmar/kommuner i Region Västerbotten som saknar insyn i styrelsen. Idag beslöt fullmäktige att ge Nordmaling, Robertsfors, Bjurholm, Åsele och Sorsele insyn i styrelsearbetet.

Vid gårdagens sammanträöde med Närings- och planeringsutskottet luckades centerpartiet och moderaterna ändra ett yttrande från avslag till bifall över en ny detaljplan för sex nya tomter i Baggböle. Byggandsnämnden har tidigare jobbat för frågan. Samtidigt behövs en översyn över resten av området med tanke på alla planer kring Baggböle herrgård, den västliga väglänken m.m.

Alltså: Hittills i veckan är ställningen mellan Alliansen – Holmlund: 2-0

Bli först att kommentera

Det stora märkesåret 1809 – 200 år av fred. Varför är det så svårt för Umeå kommun att ställa upp?

Av , , Bli först att kommentera 0

Varför använder i Umeå kommun Märkesåret 1809?

1809 års krig bl.a i Västerbotten är fortfarande sista krigshandlingen på svensk territorium. Samma år fick Sverige nya grundlagar. Regeringsformen gäller än. 2009 är det dags att uppmärksamma detta och regeringens satsar och har inrättat en nationalkommitté.

2001 skrev jag underlaget till en riksdagsmotion som såsmåningom skrevs under av fyra partier. Den motionen är en av påstörningarna bakom att Sverige satsar på olika sätt att uppmärksamma MÄRKES ÅRET 1809. Teaterföreningen i Sävar var tidigt ute med förslag om att göra om de populära Sävarspelen. Det finns bra ideer alltifrån Hörnefors i söder till Ratan i norr. Eller rättare sagt efter hela Norrlandskusten, bl.a i Kalix förbereder man sig på olika sätt att uppmärksamma märkesåret 1809. Men Umeå kommuns engagemang är en enda stor sirapshink!

Idag skriver vi mars 2008. Tiden försvinner. Ska föreningar och amatörer hinna bidra med sitt engagemang MÅSTE kommunen ge besked om vilket ekonomiskt och praktiskt stöd man är beredd att bidra med.

Dessutom är arbetet inför 2009 ett genrep inför kulturhuvudstadsåret 2014. Hur kan Umeå satsa både på bredden, spetsen och djupet? Det gäller att hitta vägarna att engagera många, många!

Bli först att kommentera