Driftighetens helg i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 0

Sommarens första gröna helg sätter fart på en massa driftiga människor. I trädgårdar, sommarhus, skogsplanteringar. Överallt!

Samtidigt håller Företagarna kongress i Umeå. Ordet företagsam har synonymerna driftig och engagerad i ordboken. Det var det Maud Olfsson också framhöll i dagens tal till företagarna. Det märktes verkligen att Maud är uppskattad och trivs i sällskapet. Stående välkomstapplåd!

Engagemanget har hjälpt till att minska arbetslösheten, öka tillväxten m.m. Jag kan bara konstatera att nystartsjobben, instegsjobben och ungdomsjobben har kommit inom företagen. Kommuner och landsting står stilla. Umeås näringslivschef Roland Carlsson berättade att Umeå kommuns ENDA instegsjobb verkar vara det som näringslivsservice har startat. Umeå måste satsa mer – inte minst för fler ungdomsjobb. Jobb till unga är den enskilt viktigaste politiska frågan!

Men Umeå fylls av många fler arenor för driftiga. Doktospromotionen är självfallet ett lysande exempel. Och brännbollsyran. Men Fysikgrändsfesten är lika skamlig som förr – efter klockan tolv!

Det är skönt med all driftighet i Umeå. Det behövs för att stå emot den vänsterretorik i kommunens fullmäktige som gång på gång jämställer företagsamhet med girighet.

Bli först att kommentera

Bra Odell! En dag i Österbotten.

Av , , Bli först att kommentera 0

BRA ODELL!
När statsrådet Mats Odell fick rapporten om förslag till regioner i Sverige fick norra Sverige tummen upp och att Odell tänker föreslå att vi får gå vidare. Det har kommit ansökningar från de tre landstingen i norr och den viljan måste få genomslag. Jag är så fullständigt övertygad om att sjukvården, kommunikationerna och näringslivet skulle kunna må mycket brättre om samhället organiserar sig annorlunda. Statens styrning kommer närmare, regionen får större svängrum för att möta nya utmnaningar. Alla landsting i norr har ett knepigt ekonomiskt läge och enda vägen att komma vidrae ur detta läge går via säkrare resursanvändning.

EN DAG I ÖSTERBOTTEN
Idag har Kvarkenintresserade från Umeå, Övik, Vasa, Nykarleby och Karleby m.fl träffats i Nykarleby. Jag blev inbjuden efter mina påstötningar att konstruktivt driva möjligheterna att att Volvo Lastvagnar kan använda tránsporter från Umeå över Kvarken via Vasa och Ryssland till den planerade nya lastbilsfabriken i Kaluga. Idén är så överlägset effektiv att det skull ge Kvarkentrafiken luft under vingarna. En sådan lösning för Volvos räkning skulle fungera som ett genombrott för många andra idéer och samarbeten. Här kan nämnas livsmedelstransporter, fisk från Norge, nybilstransporter m.m. Publiken vid Kvarkenkonferensen var entusiastisk.

Enligt mina öron finns ett starkt intresse i Bryssel och kommissionen att stödja effektiva och konkreta transportlösningar i öst-väst riktning, särskilt om det kan stimulerar tillväxt och kontakter med Ryssland. Det blir en fråga för regeringarna i Finland och Sverige. Det här är winn/winn. Kör på!!

Kvarken handlar om fler frågor. Idag kunde jag borra vidare i en förfrågan från en patient som önskar rehabilitering i Umeå. Jag mötte även en fråga om att kunna hjälpa läkare under vidareutbildning för tjänstgöring i Umeå. Tyvärr verkar vissa EU-regler göra det svårare men det ska vi ta en match kring. Sjukvård är en viktig näringslivsbransch för Kvarken och den kommande Regionen i norra Sverige.

Bli först att kommentera

Telemöte och potatis

Av , , Bli först att kommentera 0

Dessa vårkvällar fullkomligt rusar ifrån oss. Vi ska hinna med ganska mycket samtidigt som familjen, politik, föreningar, trädgården, bilen m.m. ska ha sitt.

Ikväll kallade Centerpartiet i Västerbotten till telefonmöte om en del kampanjfrågor inom Centern men även den organiserade (s)-jakten på Maud på insändarsidorna. Det brukar kallas ’dirty campaigning’ i amerikanska presidentval. Om man följer insämdarsidor i flera län är det lätta att spåra cirkulrärinsändarna. Jag är förvånad över hur lite självkritik tidningsredaktionerna har ibland.

Hursomhelst var det dags att fräsa potatislandet. Jag hämtade jordfräsen från trädgårdsföreningen efter jobbet. Det har tagit en timme att göra jobbet. Sedan är det dags att förbereda morgondagens resa till Nykarleby för att prata om kvarkenförbindelserna i framtiden. Jag har ju försökt lyft frågan om möjligheterna för Volvos hyttfabrik att skicka sina produkter till nya lastbilsfabriken i Ryssland via kvarkenfärjorna (OBS pluralis).

Sedan blir det lite TV också.

Tänka sig vad moderna tider ändå ger möjligheter. För inta alltför många år sedan hade ett distriktsmöte som vi haft i kväll inneburit 2-3 timmar i bil. Nu ryms det både det ena och andra under en härlig sommarkväll. Bra bredband gör att man samtidigt hinner scanna av internet under telefonsammmanträdet. Några mail till pojkarna dessutom.

God natt!

Bli först att kommentera

(s) i Umeå lurar de unga som vill jobba. Statens stöd går direkt in i överskottet.

Av , , Bli först att kommentera 0

En av alliansregeringen viktigaste insatser är att stimulera att så många som möjligt får jobb. Bland unga under 26 ökade arbetslösheten särskilt kraftigt under åren 2000- 2006. Att vara ung och utan jobb är inte roligt. Att alltid vara den som föreslår den billigaste restaurangen, för att man inte har råd med annat, kan gräva djupa hål i självförtroendet. Till slut tackar man nej när polarna frågar.

Efter regeringsskiftet minskar arbetslösheten. En av åtgärderna är att sänka arbetsavgifterna för unga under 26 år till 15,74% dvs mer än hälften på två år. Hela tanken att så många unga som möjligt ska få in en fot i arbetslivet. Det är särskilt viktigt för individer med funktionsbegränsningar.

Om man räknar alla under 26 som jobbar inom Umeå kommun kommer avgiftssänkningarna för unga att motsvara c:a 30 miljoner. Dessa pengar slipper kommuen betala till staten. I socialdemokraternas budgetförslag föreslås att summan ska gå direkt till kommunens överskott eller t.ex. att betala pensionsutgifterna.

Allianspartierna föreslår i dagens budgetförslag att de sänkta avgifterna ska delas ut till alla verksamheter som i verkligenheten har anställt unga under 26. Vi vill alltså minska kostnaderna för alla verksamheter och därmed ge plats åt ännu fler anställningar av unga. Det ryms fler och verksamheterna skulle ha nytta av en större åldersspridning på arbetsplatserna.

Egentligen är det fullständigt självklart att den konkreta arbetsgivaren eller arbetsplatsen ska få dra nytta av statens stimulanser. Samma princip skall gälla för en skola i kommunen som en bilverkstad eller en butik. Den arbetsgivare som gör sitt bästa för att lotsa unga in på arbetsmarknaden ska få sin uppskattning.

Det är självklart att det unga Umeå ska visa unga människor respekt. Kommunen borde förstärka effekterna av statens satsningar på unga, inte gömma undan och ingenting låtsas om. Om kommuner och landsting inte låter effekterna nå ända ut på arbetsplatserna måste kanske staten överväga andra regler. Socialdemokarter i landets kommuner ska inte kunna motarbeta sysselsättningspolitiken.

Bli först att kommentera

Centerpartiet fick rätt – kommunfullmäktige gav bakläxa på planerna på särtaxa i Stöcksjö

Av , , Bli först att kommentera 0

Förslaget om särtaxa i Stöcksjö har väckt många människor engagemang. Centerpartiet yrkade som enda part avslag på det bristfälliga förslaget. I fullmäktige stödde även moderaterna, rättviepartiet samt flera andra ledamöter vårt avslagsyrkande. Nu landade frågan i återremiss för att ta fram den policy vi efterlyst.

Jag frågade via Googles på ordet SÄRTAXA och får 388 svar på 0,13 sekunder. Nästan alla internetsvar handlar om andra kommuner som liksom Umeå diskuterat särtaxan. Men de flesta har gjort samma slutsats vi vi föreslagit: Policy först, därefter användning av policyn. Kunderna ska känna till förutsättningarna i förväg. särtaxa ska helst bara användas för nya bostadsområden. Det är inte UMEVA som ska sköta principdiskussionen, UMEVA är bara utförraren. Det är kommunfullmäktige som äger principfrågan. Läser man UMEVAs protokoll verkar inet bolaget riktigt förstå rollfördelningen.

Centerpartiet anser det viktigt att hålla hårt på solidariteten. Alla ska vara med och betala lika mycket. Annars blir de sensta bostadsområdena alltid dyrare medan de gamla kvarteren i all framtid drar nytta av gamla tiders statsbidrag, beredskapssatsningar m.m. I Falun blev Centerpartiet och Socialdemokraterna överens om att vara försiktig med särtaxa för att inte belasta den stadsnära landsbygden alltför hårt.

Stöcksjöborna har hjälpt Umeå kommun att skapa en bättre VA-taxan. Tack Stöcksjö!

Bli först att kommentera

Från fullmäktige: Miljömål och folkhälsa först ut.

Av , , Bli först att kommentera 0

UMEÅS MILJÖMÅL
Fullmäktige ska fastställa Umeås miljömål. Det har varit en riktigt seg process. Många andra kommuner har fattat liknande beslut under 2005 -2007 men Umeå har nog inte ambitionen att bli en vinnare för miljön. Dokumentet har allt eftersom blivit mer urvattnat.

Jag har från engagerade medborgare fått exempel på hur defensiv Umeå är när det gäller att värna och lyfta fram vårmarker och vattendrag. Umeälvens delta är en formidabel resurs. Fågelskådning är ett växande turistintresse och det borde Umeå ta till vara. Kristianstad är en kommun som formulerat sina miljömål mer offensivt. Dagens miljömål ska klubbas men för att snarast utvärderas och utvecklas.

FOLKHÄLSA
Vi fick för några år sedan nya nationella folkhälsomål – 11 stycken. Centerpartiet var mycket aktivt bakom riksdagens beslut och vi motionerade i kommunen att snabbt översätta folkhälsoarbetet i Umeå. Nu har vi resultat och vi tycker det är bra. Vi har under arbetet även velat lyfta ett nytt mål: Främja psykisk häla och förebygga psykisk ohälsa. Landstinget har med det men inte kommunen. Ett annat mål – Trygg och säker sexualitet – borde märkas i kommunens ambitioner. Kommunen har agerat i dessa frågor genom att inte ställa upp bakom förslag om sprutbytesprogram. HIV-smittan ökar igen.

Bli först att kommentera

S-budget i Umeå: Välkommen på skoltåget två år för sent!

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag har (s) presenterat sitt minoritetsförslag till budget för Umeå kommun. Det tydligaste tillskottet går till för- och grundskolan dvs 40 miljoner. Det är samma pengar som alliansen förslog redan för två år sedan. Från Centerpartiet sida har vi argumenterat för både mindre grupper i förskolan och större lärartäthet i högstadiet. Det (s) nu presenterat hade man kunnat rösta igenom för två år sedan. Under tiden har både personal, föräldrar och elever fått uppleva slitningar och osäkerhet.

Det brukar inte vara helt lätt att skilja på vad som skiljer och vad som är gemensamt. I s-förslaget ligger redan nu frågor som andra partier på lite olika sätt jobbat för. Exempel är att museet och Gammliaområdet äntligen får mer resurser, atsningarna på ny friidrottsarerna, konstgräs på flera håll, skolinvesteringar på Tomtebo m.m.

Alliansen med ett alternativt budgetförslag nästa vecka. De väsentliga frågorna handlar mer om hur Umeå uppfattas av andra: Öppenhet, företagsklimat, attraktiviteten inför kommande generationer som ska fylla upp universiteten.

Bli först att kommentera

Papperslösa flyktingar och pannaka

Av , , Bli först att kommentera 0

PAPPERSLÖSA FLYKTINGAR
Ser att bloggkollegan Tamara Spiric kommenterar frågan om sjuvvård för s.k. papperslösa individer i Sverige. Jag har bloggat om frågan några gånger tidigare och hälsar även Tamara välkommen till opinionsbildarna. Landstingen i norr är ganska sent ute. Det som Tamara kalla för stora jättar i söder har varit på banan långt innan. Först ut var region Västra Götaland men även Stockholm läns landsting har försökt agera humanitärt. Tyvärr överklagade signaturen ’Medborgare’ Stockholms beslut att efterskänka patinetavgiften för s.k. papperslösa. Överklagan vann eftersom det saknas laglig grund för detta i Sverige. Nu är första lagändringen snart klubbad därefter finns ytterligare förslag på gång. Jag håller tummarna!

PANNKAKA
Vi som var med och upphandlade maten till hemtjänsten var fullständigt klara över att avtalet innehåller portionsmat som lagats på annan ort. Det borde även Tamara sett. Tyvärr ger inte nuvarande LOU – dvs lagen som reglerar kommunernas upphandling – inte kommunern och landsting chans att beställa mat som är tillagad på orten. Jag vet att Maud funderar på problemet.

Å andra sidan: Förra gången fanns det pannkaka från Polen, nu är det visst Linköping. Det handlar hursomhelst om portionsmat som MÅSTE snabbkylas oavsett var portionen görs iordning. Man vill ju slippa långa transporter av miljöskäl. Jag vet det eftersom vi i Kasamark just nu förbereder att starta ett närkök i bygdegården för att kunna serva skolan, hemtjänsten, övertidsjobbande familjer m.fl. Den som tar emot kan själv välja när han/hon vill äta. Tamara kan väl inte mena att vi ska bestämma över mattiderna hemma hos hemtjänsttagarna.

Bli först att kommentera

Papperslösa individer: Landstingens besked mycket välkommet!

Av , , Bli först att kommentera 0

Nästan ingen av oss har prövat på hur det är att vara papperslös. Dvs att som individ inte finnas i ett samhälle och inte ha något skydd. De som blir papperslösa har antingen ett lagligt beslut att avvisas ur landet eller överhuvudtaget kommit till Sverige olagligt. De flesta tänker på flyktingar som fått avslag på uppehållstillstånd. Men i norra Sverige finns flera exempel på individer från Ryssland som befinner i Sverige olagligt. Inte sällan med kriminella kopplingar.

Det är domstolar och polis som har uppgiften att se till att de som olagligt befinner sig i Sverige utvisas. Om dessa individer har idag ingen rätt till vanlig sjukvård. Läkare, barnmorskor och andra yrkesgrupper i sjukvården får och kan inte vårda och behandla dessa människor utom akut sjukvård ’som inte kan anstå’.

Sverige använder vanlig sjukvård som ett sätt att förfölja papperslösa individer istället för att ger domstolar och polis resurser att ta sitt ansvar.

Jag bloggade i denna fråga den 2 februari och krävde att både regering och landsting skulle ta sitt humanitära ansvar. Nu har landstingen i norra Sverige gjort gemensam med t.ex. västra Sverige, Stockholm m.fl. och öppnar för papperslösa individer. Sjukvårdens medarbetare slipper agera domstol och polis. Sjukvårdens medarbetare slipper bli lagbrytare när man följer sin yrkesmoral och gör sitt bästa.

En del kan uppleva att det är juridisk dubbelmoral att söka efter människor för utvisning samtidigt som sjukvården får hjälpa samma individer. Gravida mödrar, hjärtsjuka personer, diabetiker, individer som behöver rehabilitering efter bl.a. kringsupplevelser m.m. Detta problem finns i hela västvärlden, de demokratiska länder som har en likartad rättsäkerhet kring dessa frågor. Många länder i Europa accepterar dubbelmoralen – och klarar av det. Nu är det dags att Sverige också gör likadant.

Bli först att kommentera