Lyckan att ha en stabilisator

Av , , Bli först att kommentera 0

Inte visste jag att jag saknade en bildstabilisator. Nu vet jag det. Den här årstiden är perfekt för fotografering. I år har jag tänkt mig lära mig mer om växter och framförallt blommor ute i det fria. Förra året firades Linné 300-års dag. Han hade ingen digital systemkamera. Han var pojken som aldrig slutade samla. Linné inspirerar.

Att fånga bra bildmotiv är ganska lätt. Men att skapa själva bilden är inte lika lätt. Efter en tid beundrar man Sune Jonsson mer någonsin. Det är klart att bildprogrammet på datorn ger möjligheter till justeringar och utveckling. Men innehåller inte grundbilden kvaliteterna går det inte trolla.

Teleobjektivet är förunderligt men känsligt. Minska lilla skakning, vindpust, andning eller tremor märks på bildresultatet. Inte kan man kånka med stativet heller.

Men lösningen är ett objektiv med bildstabilisator! Tänkte att det inte bara gäller fotografering. Undrar vad eller vilka som fungerar som stabilisatorer i livet? Föräldrar? Familjen? Idoler och förebilder. Arbetskamrater kanske. Politiker? Inte Mugabe i alla fall.

Nu ska jag träna på blommorna i alla fall. Lyckan är att ha en stabilisator.

Bli först att kommentera

Länsstyrelsen om Holmösvävaren och kommunsammanslagningar

Av , , Bli först att kommentera 0

LÄNSSTYRELSEN OM HOLMÖSVÄVAREN
Mycket sent om sider har tydligen Länsstyrelsen satt sig på tvären om den planerade Holmösvävaren p.g. buller. Några få avgångar dagtid, aldrig nattetid. Hur kan det bli ett besvärande buller – särskilt om man jämför med flygplatser, helikoptrar, tung trafik efter våra vägar. Nu är det nog så att länsstyrelsen inte säger nej till svävaren men däremot utformningen av bullerskydd m.m. på landssiden. Och det borde säkert gå utföra på ett bättre sätt.

Länsstyrelsen var med på överenskommelsen efter Tage G Pettersson utredning. Om vi ska få någon ordning i denna fråga gäller det att inte splittra. Det måste sägas att politiken i Umeå är helt överens om satsningen och stöttar vägverket. Det finns inget ekonomiskt utrymme för en isbrytade färja. Däremot kan kanske isbrytarverksamheten i Kvarken få ett uppsving inom kort.

KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR
Så har vi fått sommarens första nyhetsanka dvs den om att utreda om ensammanslagninge mellan Vindeln och Umeå. Förslaget kommer från några enstaka politiker i Vindeln och kommer genom det sätt det marknadsför knappast att överleva. Samarbetet inom ramen för Umeåregionen har på frivillighetens väg kommit ganska långt och därför blir hugskott av denna typ lite märkliga. Hursomhelst är det Vindelbornas angelägenhet. I Umeå har nog både våra gamla kommundelar och stadsdelar i gamla Umeå kommun fått uppleva en del nackdelar av stordriften. Socialtjänsten blir inte alltid bättre om den blir större. Från Centerpartiets sida vill vi gärna förorda områdesnämnder för närhetens och demokratins skull.

Bli först att kommentera

Ungdomarna drabbades av det (s)ura äpplet!

Av , , Bli först att kommentera 0

Så kom då sosserapporten som bekräftade det som alla visste: Klyftorna ökade kraftigt mellan åren 1995 – 2006. Allra värst drabbades unga under 26 år. Flera stelbenta ekonomiska system stängde ute de unga från arbetsmarknaden. Och låste in dem bland förtidspensionärerna.

Med några citat ur AERs rapport blir bilden tydligare:

’Minskningen fram till år 1981 och ökningen fram till omkring år 1995 ter sig dock tämligen odramatisk jämfört med vad som hände sedan. Efter år 1995 har spridningen i ekonomisk standard, mätt med ginikoefficienten, både ökat påtagligt och uppvisat stora kast. Under 1990-talet kan de allt större skillnaderna i ekonomisk standard snarare sägas bero på att höginkomsttagarna har ökat sin ekonomiska standard i förhållande till mitten av fördelningen än på att låginkomsttagarna har halkat efter.’

’Sysselsättningsgraden föll dramatiskt för de yngsta (20-24-åringarna) i arbetsför ålder under
1990-talskrisen. Trots den förbättring som därefter har skett är de yngstas sysselsättning inte
på långa vägar tillbaka på 1980-talsnivåer.’

’Andelen som inte kommer ut i arbete senast året efter en universitetsexamen har nästan fördubblats från 12 till 20 procent, mellan årskullarna födda år 1961 och år 1973. Efter årskullen
född år 1976 är det (fram till årskullen född år 1983) allt färre som klarar av gymnasiet fram
till 20 och 23 års ålder.’

’Ungdomar med utländsk bakgrund lämnar oftare än ungdomar med svensk bakgrund skolan
utan att ha fått de kunskaper de borde ha fått. Det är t.o.m. så att pojkar med utländsk bakgrund löper större risk att inte få den praktik som är en viktig del av den yrkesförberedande
gymnasieutbildningen. Därmed är relativt sett fler ungdomar med utländsk bakgrund dåligt
rustade för arbetsmarknaden.’

Det var socialdemokratisk politik – ivrigt påhejade av vänstern och miljöpartiet som skapade det ökande klyftorna.

Efter alliansen valseger 2006 pekar det mesta åt rakt motsatt håll. arbetslösheten har halverats – särskild bland unga. Ungdomar är starkare än någonsin på arbetsmarknaden – trots att s-ledda kommuner som Umeå vägrar låta arbetsgivaravgiftssänkningarna få genomslag i kommunernas verksamheter! Det första allvarliga försöket att minska inkomstklyftorna sker
genom att låg- och mellaninkomsttagare får sänkt skatt. 2009 innebär det mellan 1200 – 1500 kronor i månaden för de allra flesta!

Nu är vi många som väntar på en syrlig blogg från Lennart Holmlund och en dräpande ledare från Lars Bodén om det fundamentala mi(s)slyckandet åren 1995 – 2006. Vi väntar!

Bli först att kommentera

Så fungerar det politiska spelet i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 0

I veckan presenterades en skiss över hur staden mellan broarna i Umeå skulle kunna utvecklas med en mänsklig skala som måttstock. Grundtanken är att arkitektens förslag ska lyftas fram på en hemsida för att ge allmänheten helt öppna möjligheter att diskutera. Bra!

Samtidigt presenterades tre förslag över hur ett badhus på kvarteret Nanna skulle kunna utvecklas tillsammans med Mimerskolan och den tomten. Efter presentationerna var alla överens om att förslagen och detaljerna INTE skulle diskuteras offentligt av partierna eftersom förslagen skulle kompletteras med några frågeställningar.

Vad händer? Självklart börjar Lennart Holmlund med kommentarer på bloggen och även i lokaltidningarna. Holmlund försöker framstå kraftfull genom att framföra sådant som alla inblandade anser självklart. ’Över min döda kropp!’ heter det. Då tvingas Ågren kommentera delar av förslaget. Var tog handslaget vägen?

Nästa gång en fråga sägs ska få mogna utan ställningstagande ska läsarna veta att det betyder att det ska bli precis tvärtom! Samma sak gäller för de aktörerna som presenterat sina förslag. När de får veta att inget bestämt ska sägas betyder det raka motsatsen.

Vad tycker jag i själva sakfrågan? Förslagen visar att det ryms både ett bad och ett kommersiellt centrum på Nanna och Mimer. Det är självklart att kvarteren ska innehålla handel och affärsverksamhet. Därför är förslaget om ett hotell i Mimerskolan förträffligt! Tillsamans med badet. Jag bara säger: ’Över min blöta kropp’.

Bli först att kommentera

Det går att belysa Umeås befolkningsfråga på ett seriöst sätt!

Av , , Bli först att kommentera 0

Det är onekligen riktigt många som har kommenterat VKs nyhet från gårdagens fullmäktige att befolkningsmålet på 200 000 skickades tillbaka. Riktigt många har också sympati för att befolkningsmålet diskuteras i botten. (s) och (m) körde fram 200 000-målet i budget utan bar underlag.

Kommunens utvecklingsavdelning hade faktiskt föreslagit en summa pengar för att på allvar belysa olika konsekvenser av att befolkningen ökar. Bostäder, förskola – skola, markanvändning, trafik, livsmiljö, kultur m.m. Den kanske viktigaste frågan handlar om människors sociala situation. Kommer Umeå att klara sig undan segregation, förortsproblem? Vad händer i Umeås omgivningar? Samhällsforskningen pratar numer om hur medborgare får uppleva lycka. Det utvecklas olika sätt att mta och beskriva lycka.

Förslaget om att studera bolkningsmålen djupare avslogs. Det anser jag vara helt fel väg att gå. Vi politiker ska fråga efter underlag före besluten – inte efter! När jag läser Holmlunds blogg dagen efter vill jag ställa motfrågan: Är du beredd att stödja utvecklingsavdelninegns förslag att seriöst belysa befolkningsfrågan?

Bli först att kommentera

Bilden av framtidens Umeå på väg att bli suddig!

Av , , Bli först att kommentera 0

Budgetfullmäkige pågår som bäst! Ganska många inlägg har diskuterat hur klokt et är att hux flux höja Umeås befolkningsmål upptill 200 000 invånare. Umeå måste samtidigt vara rädd om kommunens anseende inför olika samarbeten. Exempel handlar det om den nya regionbildningen i norra Sverige, satsningen på att bli kulturhuvudstad, arbetet inom region Västerbotten, samverkan med universiteten.

Min poäng är att Umeå kan och får inte reta upp grannkommuner och entusiaster runt om i norra Sverige genom att sätta befolkningsmål som blockerar tillväxten hos andra. Umeås stabilitet ligger i att regionen i övrigt tuffar på och utvecklas. Inlandets gruvnäringar ligger i startgroparna. Skogsnäringen är oerhört stark just nu, vilket märktes på Skogsnolia, som slogs besöksrekord med bred marginal.

Därför hoppas jag att fullmäktige åtminstone följer mitt förslag att återremittera målet med befolkningsmålet 200 000. Under tiden fortsätter det gamla målet med 150 000 invånare att fungera. Ett så kraftig förändring måste analyseras med tanke på sociala konsekvenser, för- och grundskolan, stabil livsmiljö m.m. Annars hotar bilden av Umeås framtid att bli suddig!

Bli först att kommentera

Umeå växer så det knakar – redan!

Av , , Bli först att kommentera 0

I morgon har Umeås kommunfullmäktige för första gången frågan om målet för Umeås tillväxt uppe för första gången. Hittills har målet varit varit att nå 150 000 före 2050. Nu föreslår (s) och (m) att målet ska vara 200 000 före år 2050.

Jag tycker att förslaget om 200 000 blivit en fartblind sifferlek.

Torgny Domar i Umeå följer intresserat frågan och har bidragit till intressanta uppgifter som ger frågan bredare och djupare belysning. Sedan den stora kommunsammanslagningen 1973 har Umeås befolkning ökat med 53,2 %. Av de 22 största städerna i Sverige är det bara Nacka som vuxit mer. Om vi jämför oss med städer i Norrland växer Sundsvall 2,3%, Luleå 17,8%, Skellefteå 0,7%. Närmaste universitetsstad efter Umeå är Uppsala som vuxit med 48,1 %.

Jag vill säga att nuvarande mål med 150 000 är ett mycket ambitiöst mål för Umeå. Det förutsätter att nuvarande tillväxt fortsätter!

Nu får inte frågan bli en sifferexercis med pokerbud i potten Det måste handla om en balanserad analys av många olika faktorer bakom varför en kommun växer.
Hur ska den demokratiska förankringen skötas? Balansen i regionen är viktig och nödvändig. Växande ska ske genom att den sociala hållbarheten tryggas. Det gäller att utveckla en kulturell höjd bland människorna. Bra livsmiljö för alla – självklart.

Ingenting av detta finns med i underlaget för (s) och (m) förslag att klubba målet 200 000 för Umeå. Varning för kraftig hastighetsöverträdelse – utan styrkort.

Bli först att kommentera

Skogens Nolia! Mötesplats för vänner och debatt!

Av , , Bli först att kommentera 0

Det är sjätte gången jagär med och organiserar parkeringen kring Skogsnolia – tillsammans med många unga och en del föräldrar. Under sex tillfällen har säkert drygt 200 ungdomar fått uppleva pulsen kring skogen och Nolia. De får möta väldigt många engagerade yrkesmänniskor.

Idag upplevde jag många exempel på människor som hälsade glatt igenkännande. Det har kanske bara varit i skogen vi träffats. Både nära och långväga. Idag värmlänningar och en flitig besökare från Vrigstad i Småland. Skog handlar väldigt mycket om rekreation och upplevelser. Jag brukar både följa fågellivet och jaga älg och småvilt. Just känslan att bli helt omfamnad av skogens atmosfär är en enda stor bonus här i livet.

Sedan är det skogsnäringen. Umeåregionen är ett starkt cluster med de skogsinudstrier, maskintillverkare, forskning och utbildning som finns hos oss. Och väldigt många engagerade yrkesmänniskor. Glöm inte träslöjdarna, näverhantverkare och svampkännarna. Umeå borde utveckla träanvändningen i byggandet, i stadsbilden, i hantverket. Jag har försökt lyfta satsningen på Ön som ett fantastiskt tillfälle.

Jordbruksminister Eskil Erlandsson invigde. En van skogsman. Vi ordnade ett snabbt möte mellan Eskil och en synnerligen besviken skogsägare – en kvinna – som riktigt lider av statliga tvångsåtgärder när de tvingas avstå värdefull skogsmark till skyddsområden. Sverige har haft en galen politik som bestraffar skogsentusiaster som varit rädd om och utvecklat sina marker. Jag vet att Eskil rätt person att förändra statens politik.

Bli först att kommentera

Skogsnolia: Fest i Hörneforsskogen.

Av , , Bli först att kommentera 0

Vartannat år inträffar Skogsnolia i trakten av Umeå. I år är det tolfte gången. De senaste 14 åren har skogen runt Nyland 3 ggr, Häggnäs 2 ggr och nu Hörnefors för andra gången gett plats till arrangemanget. n liten stad med hundratals utställare, restautanter och 12 000 ’invånare’ växer upp, lever i tre dagar, dör sedan. Låter som en trollslända men arrangemanget har betydligt mer tradition och kontaktytor än den förgängliga trollsländan.

Så mycke tradtion att jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) prioriterar skogen mitt mellan EU-kommissionärer och riksdagen!

Samtidigt har parkeringar, service och entréer skötts av ungdomar och några vuxna. Nolia har en beundransvärd tradition att engagera föreningslivet. Och föreningarna får intäkter. Kasamark bygdegårdsförening och Hörnefors IF samarbetar nu för femte gången. Igår kväll träffades 50 ungdomar som en kick-off inför tre dagar Skogsnolia. Mitt i fotbolls EM! Mitt i studentexamen!

Ett snabbt feriejobb men också ett äventyr. I skogen! Bland människor! Med andra ungdomar! Bland massor av företagare! Kanske ett sätt att skapa kontakter. Och jobb? En fest mitt i skogen!

Bli först att kommentera

Blir Umeå lyckligare av 200 000 invånare?

Av , , Bli först att kommentera 0

Vid dagens kommunstyrelse höjde (s) och (m) Umeås befolkningsmål till 200 000 invånare fram till 2050. Centerpartiet fick stöd av folkpartiet och kristdemokraterna för förslaget att behålla det ambitiösa befolkningsmålet 150 000 innan 2050. Vad (v) och (mp) tycker vet vi inte ännu.

Vi har två invändningar. Först är vi i grunden tveksamma till att 200 000 på 40 år är realistiskt. Det kan innebära felsatsningar som kostar oss miljarder. Dessutom får inte en så viktig fråga bara röstas fram på en höft. Analysen saknas helt och hållet när det gäller (s) och (m) önskesiffror.

Vi tycker att att det är dags att skapa en allsidig debatt i Umeå istället för att snabba infall ska prägla debatten. Bjud in all kompetens som finns i Umeå för att belysa olika utvecklingsscenarier.

Vi vill belysa vissa aspekter. Både nuvarande befolkningsmål och nya mål kräver omfattande satsningar inom alla verksamheter t. ex förskola – skola, social verksamheten, service, gator och vägar, bostäder, kultur och fritid.

Förslaget att öka befolkningsmålen från 150 000 till 200 000 görs utan några som helst analyser av förutsättningar och konsekvenser. Vi anser att frågor om social trygghet, regional balans och miljöstabil utveckling måste analyseras och värderas.

Blir Umeå lyckligare av 200 000 invånare än de 150 000 som målet hittills varit? Alltihop rymmer många politiska debatter åren framöver.

Bli först att kommentera