Samordnarna på plats och palliativ vård

Av , , Bli först att kommentera 0

SAMORDNARNA PÅ PLATS
Idag kom det jag bloggade om förra veckan: Två samordnare för varsel och arbetsmarknad i Västerbotten. Landshövding Chris Heister i samarbete med Regionrådet Erik Bergqvist fick updraget – förga överraskande. Staten och regionen får växeldra i de sex län som fick sina samordnare utsedda i dag. Statssekreterare från i första hand Arbetsmarknads-, Social-, Finans-, Utbildnings- och Närings-departementet ska ingå i gruppen. Ordförande för statssekreterargruppen är Jöran Hägglund, statssekreterare hos statsrådet med ansvar för regionala tillväxtfrågor, näringsminister Maud Olofsson.

Jöran besökte den stora Centerkonferensen i Lycksele för en vecka sedan. Han är en effektiv samordnare som kan jobba systematiskt utan att göra sig själv till någon medial frontfigur. Jag vill bara tacka för den lyhördhet som alliansregeringen visar.

PALLIATIV VÅRD
Har annars ägnat dagen till ett sammanträde med Statens MedicinEtiska Råd (SMER). Högst upp på dagordningen stod frågan om hur vården vid livets slutskede bör utvecklas. Sverige har haft förvånansvärt svårt att få ordning på den palliativa vården dvs den vård som behövs nör behandling och botande inte fungerar längre. Vi har länge pratat om EBV (evidensbaserad vård) men nu dyker begreppet VBV (värdebaserad vård) upp allt oftare. Centralt för VBV är patinentens inflytande och att minska lidande och smärta. Patientens rätt att avstå eller avbryta vårdinsatser har blivit tydlig bara under senare år. Nu lyfter Smer även frågor om palliativ sedering samt förskrivning av läkemedel för självvalt livsslut som en plattform för att skapa en nyanserad allmän debatt.

I samband med landstingets pågående prioriteringsarbete har frågan om palliativ vård framstått allt mer viktig. De patienter som hamnar i livets slutskede behöver lika mycke av VBV som EVB dvs omtanke som behandling. Fungerar inte det är risken stor att behoven flyttas över till den specialiserade vårdens både dyra och inte alltid fungerande behandlingar. Det bör vara en mänsklig rättighet att själv få formulera hur man vill det ska fungera vid livets slut.

Bli först att kommentera

Två bromsklossar: Vägverket och Norrbottens landshövding.

Av , , Bli först att kommentera 0

BROMSKLOSS 1: VÄGVERKET
I dagens VK beskrivs vägverkets omvaknade intresse för att dra europaväg förbi Backens kyrka. Förra gången väkte förslagen enorma protester på bägge sidan älven, i hela Umeå. Den gången bidrog alltihop till att lägga vägdiskussionerna i långbänk. Nu är det dags att ta fram underlag för västra länken i Umeå. Under tiden har staden vuxit ännu mer västerut samtidigt som staten och kommunen hittat fram till en gemensam finansiering av projketen.

Överenkommelsen bygger på att dels hålla tillbaka kostnaderna samt visa hänsyn till de gamla, upprörda känslorna. Risken är uppenbar att tunnelalternativet river upp gamla sår och bidrar till att försena allihop igen. Vi som agerat politiskt från kommunen insåg tidigt att den västra länken passar bäst i området när Prästsjön där älven är som smalast. Jag tror att det bästa läget ligger väst om Prästsjön, ett läge som även skulle passa bra för ett stickspår till industrin söder om älven.

Vägverket i Luleå borde känna till förutsättningarna och avstå från allt som fördyrar och försenar!

BROMSKLOSS 2: NORRBOTTENS LANDSHÖVDING
I samma VK avfärdar landshövding Per-Ola Eriksson arbetet med att skapa en region Norrland. Skälen verkar fokusera till dels att kompisen och f.d. statsminister Göran Persson är emot regioner, dels rädslan att Umeå skulle vinna för mycket.

Som centerpartist blir jag oerhört besviken på PEO eller Pecka, som Per-Ola Eriksson oftast kallas. Det är samma attityd som PEO hade när nedläggningarna av brigaderna diskuterades under mitten av 1990-talet: Bevare oss från allt som riskerade att gynna Umeå.

Nu blåser emellertid nya vindar i politiken. Gammalt revirpinkande ersätts av en strävan och förståelse att alla måste bli vinnare i samhällsarbetet. Västra Götaland gick före. Nu har Västra Götaland en region där stat, region och kommuner samarbetar snabbare än någon annan. Det visade sig efter E6-raset i Munkedal. Det visar sig nu när landshövdingen Lars Bäckström och regionrådet Kent Johansson snabbt och effektivt agerat som samordningsmän i kölvattnet efter varslen vid Volvo och andra delar av fordonsindustrin. Det var det utmärkta samspelet mellan Bäckström och Johansson som även denna gång gav snabbt resultat.

Vi längtar efter samma smidighet i norra Sverige. Vi har ett ovanligt samstämmigt budskap från politiken i regionen, men det struntar Per-Ola Eriksson i. Egentligen är PEOs attityd det bästa argumentet för att skynda på regionarbetet. Ingen minns en bromskloss!

Bli först att kommentera

Småspararna bör ta det lungt! Börhandeln verkar bara styras av girighet och paranoia?

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu har det gått veckor med stora svängningar på all världens börser. Även om enskilda börsföretag redovisar bra resultat verkar aldrig ’bedömmarna’ vara nöjda. Sambandet mellan produktionen av varor och tjänster å ena sidan samt och aktiekurserna är knappast möjligt att reda ut.

Samtidigt ges börssvängningarna stort utrymme i all nyhetsrapportering. Jag undrar om inte själva rapporteringen i sig blir en större faktor än bolagens faktiska ekonomi. I slutet av förra veckan gjorde spararna i snitt 70.000 aktieaffärer per dag hos Avanza, Etrade, Nordnet och Skandiabanken. Det är en fördubbling jämfört med augustisiffrorna. Nu verkar börsen vara inne i det skede när småhandlarna gör oöverlagda affärer, metsdals med garanterad förlust. Det är samtidigt köpläge för börshajjarna.

Enligt Avanzas Claes Hemberg skrämmer skärrade analytiker småspararna till panikaffärer. ’I den här pressande situationen är de inga förebilder’, säger han. Det finns alltid en förstå-sig-påare till hands som har en förklaring till varje rörelse på börsen. Sedan spelar det mindre roll om uttalandet en dagen går stick i stäv med det samme person yttrade dagen före. Var finns den granskande journalistiken?

Alltsamman borde föranleda en stilla eftertanke hos ekonomiska rapportörer och nyhetsredaktioner i stort: Vilken substans ligger bakom den nästa rutinmässiga rapporteringen av börskurserna svängningar? Det blir nästa samma substans bakom som när nyhetsuppläsarna rabblar upp kvällens forbollsresultat.

Exempelvis har Bolidens värde hastigt sjunkit ihop men det har inget samband med det faktiska värdet i balansräkningen, produktionen och anläggningarna. Det borde vara dags att ta Claes Hembergs varning på allvar: Fäst ingen uppmärksamhet vid analytikernas sådomar. Börshandeln verkar just nu bara styras av girighet och paranoia.

Bli först att kommentera

Dags att byta Norrlandsbild

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag deltar i centerpartiets konferens Norrlandsoffensiven i Lycksele. 120 deltagare från alla fem norrlandslänen diskuterar just nu en ny norrlandsbild. Det frodas en ganska grundlös och kanske gemen bild av Norrland som bidragstagare, lägre andel som jobbar, hög arbetslöshet mm. Alltså allmänt deppigt.

Utifrån SCBs offentliga statistik visar utvecklingen under de senaste åren. Företagandet, förvärvsintensitet, inflyttningsströmmarna visar något helt annat. Senare år är både tillväxten hög i framförallt inlandskommunerna samtidigt som arbetslösheten är rekordlåg. Basnäringarna expanderar och är mer oberoende av finasiella kriser än de verkstadsnäringar som just nu har betydande svårigheter.

Det utvecklas en ny inomregional balans i Sverige. Utlandsinflyttningarna slår just nu rekord. Det är så pass stor inflyttning till norra sverige – drygt 300 000 personer under 10 år – att endast med små förskjutningar åt rätt håll kan vända den negativa befolkningsutveckling som många kommuner lever med. Det kommer att hända om arbetstillfällen, antalet nya företag och den låga aktivitetn inom servicesektorn fortsätter öka. Företagsklimatet är fortfarande förfärligt lågt i de flesta norrlandskommuner.

Alltså: Dags att byta Norrlandsbild. Både hos oss själva och övriga Sverige och Europa.

Bli först att kommentera

Samordningsman och om bloggandet.

Av , , Bli först att kommentera 0

STATLIG SAMORDNINGSMAN
Regeringen har onekligen hittat ett bra sätt att snabbt ta sig an läget på orter och i regioner med varsel om uppsägningar. Göteborg var först ut. Både Ågren och Holmlund beskriver otålighet att inget beslut för Umeå kommit en vecka efter deras uppvaktning. Nu är läget sådant att flera departement och statssekreterare förbereder beslut om samordningspersoner för flera orter.

En modell är att landshövdingen, med mandat att samordna statliga myndigheter, tillsammans med en central person ur politiken får ett delat uppdrag. Deras uppgift är att kartlägga, snabbt samla förslag och samordna så att allt kommer på fötter.
Men statlig byråkrati behöver instruktioner och regler inför beslut av regeringen – annars blir samordningspersonerna tandlösa. Rekordsnabbt kommer enligt mina kontakter förslag till beslut denna eller nästa vecka.

BLOGGANDET
Senaste dagarna har debatten bloggandets för- och nackdelar blossat upp. Jag måste säga att jag instämmer i mångt och mycket med Tomas Hartmans blogginlägg. Öppenheten och snabbheten har kommit för att stanna. Det utvecklas ofta en personlig ton som nyanserar så länge bloggandet och kommentarer sker öppet med namn istället för i skydd av anomymitet. Däremot är tendensen att anonyma kommentarer till artiklar och bloggar kan vara grova och kränkande.

De människor jag möter i vardagen delar sig i två tydliga grupper: En grupp som är långt ifrån bloggläsandet, en annan grupp som kommenterar och följer med. Den senare gruppen växer. En del beklagar sig över att man inte hittar eller hinner följa bloggandet. Men det är nog inte meningen. Nätets gränslöshet gör potentialen så oerhört stor. En Googlesökning på ordet ’blogg’ gav 62 800 000 träffar på 0,04 sekunder!

Det finns en omedelbar nackdel: Insändarsidorna i dagstidningarna har tappat debattglädjen. Detta måste redaktionerna fundera över dvs hur behålla både debatten på debatt och insändarsidor samt digitalt i bloggvärlden. Insändarsidorna styrs med etiska principer som egentligen också borde gälla för bloggplatserna.

En annan tveksamhet: Bloggarna har mer och mer blivit en del av dagens marknadsföring, då vissa bloggar lockar upp mot 20.000 läsare om dagen. Målgruppen är främst tjejer i åldrarna 15-35 år, och varorna är främst kläder och smink. Att bloggarna har så många läsare leder till att bloggerskorna blir väldigt mäktiga, och de erbjuds ofta pengar för att uttrycka åsikter. Detta är ett problem dvs hur vet jag som läsare om bloggaren är betalda av andra uppdragsgivare?

Bli först att kommentera

Bulljakten i Gräsmyr

Av , , 3 kommentarer 0

Så blossade debatten upp kring bull jakten vid förskolan i Gräsmyr. Djurrättens företrädare jämförde lek om älgjakt med lek om krig. Förskolans rektor Ulrika Hurdén förklarade riktigt bra barnens rätt att leka och barnens rätt till fantasi. Fortsätt lek!

Bara en fundering: Efter att ha bakat kanelbullar i åratal undrar jag om vi ska lära barnen att man måste jaga älg för att fylla på förrådet med kanelbullar:-)

3 kommentarer

”Dags att tvåla dit Holmlund. Innebandyn ska få sin hall på Gammlia.

Av , , 17 kommentarer 1

Efter några dagar i Grythyttan träffar jag Levi Bergström på resan hem. Utifrån Lennart Holmlunds bloggdemokrati har just innebandyhallen på Gammlia hamnat i skottgluggen. Jag och Centerpartiet har applåderat planerna kring Gammliavallen eftersom vi tycker det är ett bra område att satsa på. Museiområdet dår uppe och sport och träning där nere. Gammliavallen ska även omfatta en bra publikhall för innebandyn. Arkitekterna får ordna utformningen. Jag trodde verkligen att (s) var med på noterna framtill att Lennart Holmlund revolterar i sin blogg – mest tror jag för att få plats för den tveksamma Hartwallkopian i Umeå.

Jag tycker att politiska projekt ska formas genom ett seriöst diskuterande där man vrider och vänder på iloka aspekter. Jag är stolt över att Centerpartiet och socialdemokraterna stod emot attackerna mot uppfräschningen av Gammliavallen på 90-talet. Vem tror att fotbollen med UIK-damerna i spetsen hade nått framgångarna med de gamla anläggningarna? Trots en del problem med gräsmattan och senast plastgräset har Gammliaarenan satt Umeå på kartan – även i som skidarena! Det är särskilt skönt att skriva detta idag när UIK välförtjänt tar emot sitt sjunde SM-guld.

Gammlia tål att byggas vidare på. Lennart Holmlunds solonummer på sin blogg ska inte få förstöra satsningarna! Jag är van att ta ansvar även ekonomiskt! Innebandyarenan ryms!!

Jag föreslår att vi alla i andra partier snabbt bestämmer oss och tvålar dit Holmlund! En och annan från (s) kommer att rösta med. Om 10 år kommer alla att säga: Vilken tur att vi satte Umeå på Innebandykartan!

17 kommentarer

Går det förbättra gastronomin vid Umeå Universitet?

Av , , Bli först att kommentera 0

Igår kväll besökte jag måltidens hus i Grythyttan. Guide var självaste Carl Jan Granqvist. Han visade och berättade med stor finess. Nu på fredag spikas den sjunde doktorsavhandlingen vid Grythyttan, som är en filial till nya Örebro Universitet. Måltidens hus har verkligen lyckats under de 15 år som gått sedan starten. De har lyckats lyfta fram det mesta vardagliga – måltiden, upplevelsen och sinnesupplevelsernas betydelse.

Förre rektorn vid Umeå Universitet Sigbritt Franke gjorde ett starkt försök att lyfta gastronomin även vid Umeå Universitet. Tyvärr har utvecklingen inte hängt med det som hänt vid Grythyttan. Maten och måltiden är en självskriven del av vår kultur och kan därför vara ett vinnande tema inför kulturhuvudstadssatsningen 2014. Jag är själv intresserad av att få kolla läget om gastronomin i Umeå, forskningsläget och framtidsambitionerna.

Både professuren och kontakterna med restaurangnäringen kan utvecklas utifrån vår nordliga mattradition. Får jag avsluta bloggen med frågan: Går det förbättra gastronomin vid Umeå Universitet?

Bli först att kommentera

Starkt av alliansregeringens partier! Vänterledaren håller inte måttet.

Av , , Bli först att kommentera 0

Kvällens TV-sända partiledardebatt blev en framgång för alliansenregerinegns partiledare. Äntligen en bra offensiv samtdiigt som deras plattform är stark. Mitt i den lynniga finanskrisen framstår regeringen just bäst på det som tidigare alltid talat för socialdemokraterna i folks ögon nämligen grepp om ekonomin och krisfrågor knyta an till de dagsakuella frågorna i världsekonomin. Varslen vid Volvo personvagnar har gett álliansregeringen chansen att ta kommandot. Och regeringen har tagit chansen.

Jag hoppas att den svenska journalistiken nu börjar granska alla alternativ i fråga efter fråga. Hitills har de tre oppositionspartierna kunnat ducka och slippa granskande journalistik. Men när det krävs konkreta svar blir bilden av Mona Sahlin svävande. Hon vet att hon inte kan en valrörelse på återställare och gammal medicin. Både i frågorna om finanskris, pensioner, budgetsystem står Mona Sahlin närmare alliansregeringen än bägge sina oppositionspartier.

Men hennes största problem är att vänsterledaren inte håller måttet!

Jag saknade bara en politisk fråga: Sverigedemokraterna smyger i buskarna för att lura över sossar, kristdemokrater och inte minst unga, politiskt hemlösa människor. Detta måste vara en viktig fråga för alla partier.

Bli först att kommentera

Mona Sahlin ett ett-års fall! Prioritera inom sjukvården – slå ihop socialstyrelsen, folkhälsan och läkemedelsverket!!

Av , , Bli först att kommentera 0

MONA SAHLIN ETT ETT-ÅRS FALL!
I veckan fick vi skugg´bugettar från s, mp och v. Förutom att partierna spretar riktigt ordentligt är socialdemokraternas agerande märkligt. Det verkar som om det behövs ett års karenstid för att man ska kunna få en uppfattning om vad s-politik innebär. 2006 röstade s nej till alliansregeringens jobbskatteavdrag för att 2007 säga ja. Men 2007 sa s nej till steg två i jobbskatteavdraget för att säga ja i år 2008. Men nu säger man nej till tredje steget men vänta till nsäta år då kommer säkert ett ja.

I samband med varseln vid Volvo i Göteborg har s-politiken framträtt som mer naken än någonsin. Alliansregeringen kan snabbt ge ordentligt stöd – 1,6 miljarder extra -till Volvos medarbetare tack vare att statens finanser är starkare än någonsin. Det är ett resultat av regeringens arbetslinje ersatt den tidigare bidragslinjen. Den socialdemokratiska politiken. särskilt med vänsterpartiets stöd, hade skapat ett helt annat och sämre utgångsläge för Sverige i den finanskris och konjunkturnedgång som vi upplever just nu. Det går inte att föra politiken med ett års fördröjning som Sahlin gör just nu.

GÅR DET PRIORITERA INOM SJUKVÅRDEN?
Under veckan har jag ägnat mycken tid till Landstingets ambitiösa arbete med att hitta en ny modell för att prioritera inom sjukvården. Den grupp jag deltog i hittade en bra dialog och arbetet blev riktigt uppiggande. Frågan om det går att prioritera inom sjukvården måste får svaret att det går inte att låta bli! Däremot borde jobbet göras inom både landsting, kommunernas vård samt de privata aktörerna. Om jag vore socialminister skulle jag snabbt tillsätta en parlamentarisk utredning för att utveckla och påskynda arbetet med horisontell prioritering. Det innebär att vi måste jämföra och prirotera mellan olika sjukvårdsområden.

Socialstyrelsen och läkemedelsverket borde slås samman eftersom det är olika grenar på samma träd. Överhuvudtaget måste tillsynen och myndigheterna inriktas på stimulans istället för syndabockstänkande. Lägg folkhälsoinstitutet till samma team för att skapa ett bättre paraply för sjukvårdens medarbetare. Även staten och lagstiftarna måste prioritera!

Bli först att kommentera