När ska Östro(s) ordna upp sin ekonomiska politik? Ompröva skattehöjningar och dyrare ungdomsjobb!

Av , , Bli först att kommentera 0

När finanskrisen och lågkonjunkturen slår ut för fullt är det intressant att studera den politiska oppositionen i Sverige. Socialdemokraternas viktigaste mål är att försöka framstå som kraftfull i varje situation även om politiken och förslagen går stick i stäv med sig själv från ena kvartalet till det andra. Tomas Östro(s) saknar linje i sin politik. Nu när andra länder i Europa och EU presenterar sina krispaket får vi hursomhelst bättre möjlighet att jämföra.

Regeringen föreslog i budget 2009 fortsatt ordentliga skattesänkningar med start vid årsskiftet. Då sa (s) – helt fel. Höjskatterna iställer med 25 miljarder för vanligt folk. Nu säger Europa: Sänk skatterna för att stiumulera köpkraften. Storbrittanien sänker momsen men gör mindre än Sverige. Nu säger Östro(s): Stimulera men höj skatten ändå.

Regeringen föreslog i budgeten lägre arbetsgivaravgifter, bolagsskatter och satsningar på vägar och järnvägar. Det motsvarar 1% av BNP. Nu föreslår EU samma sak. Östro(s) låtsas inte om vad man själv sagt tidigare.

Regeringen har gjort det billigare att anställa unga under 27 år för att se till att de får in en fot på arbetsmarknaden. exempelvis Umeå kommun tjänar 32 miljoner pådetta under 2009. (s) har i en egen rapport visat hur förra regeringens politik verkligen drabbat de unga. Nu fullföljer man med att vilja göra det dyrare att anställa unga. Östro(s) saknar fortfarande ungdomarna i sin krispolitik.

När OECD bedömer tillväxten i Europa nästa år förutspår den att Sverige, trots att siffran bedöms bli noll, klarar sig bäst av alla länder. När Tomas Östro(s) pratar låter det som tvärsom.

När Europa vill att alla länder ska satsa på servicenäringarna vill Östro(s) riva t.ex. upp reformen om hushållsnära tjänster, som nu blommar ut på allvar.

Maud sa i morgon TV att regeringen vill gärna samla riksdagen bakom extra stimulanser men då måste Östro(s) komma med mer än ett nytt ROT-avdrag. Ompröva skattehöjningarna, begränsningen av servicesektorn och de dyrare ungdomsjobben. De gör resten av Europa. Det borde (s) också klara av!

Bli först att kommentera

100 miljoner i kulturhuvudstadssatsning räcker i många år och räcker till mycket!

Av , , Bli först att kommentera 0

I dagens VK redovisas resultatet av en gallup bland Umeåbor om vad man tycker om satsningen på 100 miljarder huvudstadsåret 2014. Nu verkar det finnas fler tveksamma än tidigare. Jag tror att många stutsar på att 100 miljoner låter ofattbart mycke pengar. Frågan behöver därför beskrivas och förklaras på ett bättre sätt för att det ska bli möjligt att förstå.

Europeiska kulturhuvudstäder har utsetts alltsedan 1984. Aten var först ut. Dåvarande kulturministern Merlina Mercouri i Grekland startade den stafett som nu hoppas ska landa i Umeå 2014.

För Umeå är det en naturlig fortsättning på mänga decenniers satsningar på folkbildning och kultur. Jag är övertygad om att det hela tiden bidrar till att göra Umeå och Västerbotten en bättre plats att leva och verka på för alla människor. När kommunen fortsätter växa hjälper den breda kulturen till med att skapa ett mjukare samhälle. Allt detta ställer umeborna upp på. Det har resulterat i att det satsas mer resurser inom kultursektorn än i de flesta andra kommuner. Folkbildning, kulturföreningar, barnkulturen, teater, muskik m.m.

När människor läser att det ska satsas 100 miljoner på kulturhuvudstad 2014 kan man möjligen få intrycket att det ska braka loss en jättefest för 100 miljoner. Verkligheten är en annan.

Det som satsas redan idag på bibliotek, folkbildning, musik, norrlandsoperan, museet, kulturförningar, hantverk, teater och allt annat är redan mycket, mycket mer än 100 miljoner. De extra 100 miljoner som vi hoppas kommunen ska lägga till inför 2014 ska räcka i fem år, 2011 – 2015. Dessutom kommer Umeå att kunna tredubbla den egna satsningen nr kommunen får uppdraget att bli Sveriges kandidat 2014. Resten av resurserna kommer från svenska staten, EU, sponsorer, publikintäkter m.m.

Hur mycket är 100 miljoner? För en människa ofattbart mycket. För kommunen en tiondel av alla investeringar som planerats i år 2008. Eller 80% av inkomstena från Stornorrfors under ett enda år. Eller 80 % av kommunens överskott varje år de fyra senaste åren. Jämförelsen hjälper oss till en bättre bild av storheten i siffrorna och därmed blir summan lättare att begripa.

Jag är verkligen övertygad om det är mycket bra använda resurser för Umeå och Norra Sverige. Det skapar engagemang, upplevelser och jobb.

Bli först att kommentera

Beskyllningar för att främja kriminalitet och narkotikakarteller

Av , , Bli först att kommentera 0

Kommunfullmäktige har just avslutat debatten kring allianspartiernas motion om en utredning för att öppna möjligheterna för Bostaden i Umeå AB att tillåta att hyresgäster få överta sin egen lägenhet som bostadsrätt. Argumenten för är att dels ge hyresgästerna och Bostaden ytterligare ett verktyg, dels frigöra resurser för Bostaden som kan användas i nyproduktionen eller underhåll.

I debatten spårade vänsterns Lars Jacobsson ur när han högljutt varnade för att det skulle öppna för narkotikakapitalet och kriminellt kopplade byggare. Han svartmålar oss som motionerat, han beskriver Umeå i dramatiska ordalag men framförallt anklagar han hederliga byggare för kriminalitet.

Jag upplever Lars Jacobssons debattdemagogi som återkommande bottennapp i fullmäktigearbetet. Inläggen präglas av smma intolerens som Anders Sellström beskriver i sin blogg från dagens kommunfullmäktige.

Bli först att kommentera

Kommunfullmäktige innehåller massor av frågor!

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeå kommunfullmäktige har under många årtionden präglats av en livlig debatt. Idag finns 18 olika interpellationer och enkla frågor på föredragningslistan. Dessutom kommer alla partier att ställa upp bakom en motion som ger medborgarna rätt att väcka frågor direkt till kommunfullmäktige. Nu får vi chansen att fördela frågorna till de nämnder som har direkt ansvar för den fråga som ställs och det är bra.

Egentligen lever kommunfullmäktige i skymundan. De allra flesta som bor i Umeå är okunniga om detaljerna bakom hur Umeå kommun fungerar. Detta trots att våra dagstidningar och etermedia innehåller bra rapportering.

Det finns alla anledning att mitt i mandatperioden ta upp en dialog om hur fullmäktiges arbetsformer kan utvecklas. Jag tror att vi kan titta på riksdagens arbetsformer med frågor med dels skriftliga svar, dels visst utrymme för mundtlig debatt. Jag tillhör dem som anser att fullmäktige ska flytta runt i kommunen med något eller några sammmanträden varje år. Det skulle väcka nyfikenhet hos fler än idag.

Bli först att kommentera

Självvalt livsslut eller aktiv dödshjälp

Av , , Bli först att kommentera 0

Medan Umeå firade med Umegalan presenterade Statens MedicinEtiska Råd, SMER, sin skrivelse till regeringen om att se över förutsättningar för bättre vård i livets slutskede. Sverige behöver tydligare regler kring patientens ställning just veckorna innan en svår sjukdom är på väg att avsluta en människas liv.

Det är många års diskussion som nu går vidare. Jag har som ledamot följt den senaste fasen under två år genom det ganska mödosamma arbete rådet genomfört. Ledamöterna har olika synsätt och åsikter. Därför valde SMER att öppet redovisa olika ståndpunkter, majoriteter och minoriteter. Rapporten finns på SMERs hemsida www.smer.se.

Det handlar just självvalt livsslut. SMER använder inte aktiv dödshjälp eftersom det även för tankarna till situationer som inte handlar om just livets slutskede efter en svår, dödlig sjukdom. Självvalt livsslut är den tid när all behandling mot sjukdomen inte längre fungerar eller ger resultat och riskera förlänga lidandet. Det handlar om patientens rätt att få bestämma om en behandling inte ska påbörjas eller avslutas. Det handlar om rätten till palliativ vård för att lindra smärta och annat lidande.

Den fråga som måste diskuteras och som kräver ändringar i lagen är om jag som läkare får tillhandahålla den döende sådana medicindoser att patienten själv kan välja att avsluta sitt liv på samma sätt som patienten har rätt att avsluta en livsuppehållande behandling. Medicinerna finns egentligen bland oss men utskrivna utifrån andra indikationer. Medlen finns att tillgå i andra länder.

Den yttersta frågan som måste diskuteras är om läkare frivilligt ska kunna få hjälpa till vid ett självvalt livsslut? Detta kräver en omfattande lagändring.

Det är de två senatse fårgorna som i media benämns aktiv dödshjälp. Det är kring dessa frågor som även SMER är oeniga. Jag stödjer tanken att patienten själv i det absoluta slutskedet ska kunna välja avsluta sitt liv med hjälp av pålitlig medicin. Jag vill däremot inte se alternativet att läkare och annan medicinsk personal aktivt ska hjälpa till vid för att avsluta en människas liv.

Bli först att kommentera

Media borde granska och skriva mer om det som görs vid Universitetssjukhuset och universiteten.

Av , , Bli först att kommentera 0

I torsdags fyllde Tidningsföreningen Västerbottningen 30 år och firade bl.a. med ett intressant seminarium om regionens utveckling, näringsliv och media. Papperstidningen överlevnad i en tid av internetupplagor och bloggande? Regionen och näringslivet behöver verkligen tidningarnas granskning och beskrivning. Har vi bara några få drakar blir månfalden lidande. Runt Göteborg har det statats nya lokaltidningar de senaste åren! Inte minst kulturutskottets ordförande Siv Holma (v) från Kiruna slog ett slag för mångfalden, pressstödet m.m.

I i ett Sverige-perspektiv har Umeå en del problem. Även om forskarna vid fakulteterna citeras runt världen är det sämre med rapporteringen till befolkningen och tisdningsläsarna.
Jag har själv deltagit i en kulturstudie som snart ska redovisas av universitetssjukhusen i Umeå, Uppsala, Karolinska, Linköping och Örebro. I detta sammanhang leder Uppsala och Uppsala Nya Tidning överlägset när det gäller att berätta om forskning och intressanata projekt.

Jag tog upp frågan vid seminariet i torsdags. Lars Weinehall berättade idag om ett inslag om minnesforskning på text-tv och han kände igen Betulaprojektet i Umeå och Västerbotten. Inget stod om Umeå. Den välkände minnesforskaren Lars-Göran Nilsson, tidigare Umeå, medverkar i en utmärkt intervju i Svenska Dagbladet. Men inte heller där står att allt arbete som görs i Umeå. Lars Nyberg är ju en internationell toppforskare som tagit vid i Umeå.

Exemplet illustrerar tydligt problemen. Våra media har en stor betydelse för all nyhetsrapportering. Många nyheter har stor betydelse för regionen men då måste nyheterna komma ut. Jag skulle kunna se ett projekt med media, universiteten, näringslivet och regionen som partners för att bredda och fördjupa rapporteringen. Alla skulle vinna på det. Det gäller även att intressera unga att syssla med vetenskaplig jounalistik liksom om branscher och näringsliv. Med det gamla måttot ’Gräv där du står’ kan vi komma långt.

Bli först att kommentera

Vi borde få dela upp vår röst i kommunvalet!

Av , , Bli först att kommentera 0

Många av oss känner och engagerar oss för många olika platser. Även om jag bor i Kasamark och är mantalsskriven i Umeå kommun så klappar hjärtat lite extra för gamla Nordmaling, Vilhelmina, Skellefteå och Fleurie i Frankrike.

Nordmaling är självklar – där har jag vuxit upp, där finns jaktmarkerna. Vilhelmina därför att jag ägnat många års fritid, arbete, utgifter, resande i Vojmådalen. Skellefteå därför att jag bott i stan och fortfarande håller på AIK. Fleurie i Frankrike därför jag riktigt gillar landskapet och Beaujolaisvinet.

När senaste demokratiutredningen var på tapeten föreslog jag att man skulle få dela upp sin kommunröst för att påverka lite på olika ställen. Jag skulle lägga 70% av rösten i Umeå 10% i Nordmaling och Vilhelmina samt 5% i Skellefteå och Fleurie. Det borde gå lösa rent tekniskt och med EU-medlemskapet borde även Europa rymmas i valsystemet.

Om vi hade ett valsystem som gav möjligheten att visa engagemanget på flera ställen då skulle jag rösta ja i Vojmåomröstningen. Vilhelmina måste ta chansen. Vojmån är redan exploaterad. Det är idag en onaturlig å! Men den kan förädlas. Vilhelmina har lyckats förhandla fram ett gynnsamt förslag från Vattenfall.

Bli först att kommentera

Hartman har också upptäkt de anonyma, politiska insändarna! Kan vi starta NAPS?

Av , , Bli först att kommentera 0

Thomas Hartman skriver i senaste bloggen om metoden är anonyma insändare. Mosa Mona kampanjen är Thomas betckning senaste exempel.

I dagens VK finns en Mosa Maud- insändare undertecknad ’Tidigare CUF-medlemnsvärvare’. Just Västerbottens tidningarna har sedan regeringsskiftet publicerat åtskilliga anonyma personangrepp mot Maud Olofsson på insändarsidorna. Jag har ibland på resor kunnat läsa kopior i tidningar från andra län men det mesta koncentreras i Västerbotten. Syftet är uppenbart: Underminera Mauds ställning på hemmaplan.

Dessa former av ’Dirty Campaigning’ är numer tyvärr en nästa accepterad form i det politiska livet. Förra veckan sändes ett initierat TV-program om hur både gamle och ny Busch valdes som presidenter efter omfattande inslag av smutskastning. I USA finns det ansikten bakom eländet men i Sverige är anonymiteten en effektiv jalusi som inte medger insyn för någon. Utom tidnigsredaktionernas insändarredaktörer.

Just här kommer min poäng in i bilden: Vilket ansvar har tidningarnas redaktörer och ansvariga utgivare för att upptäcka och avslöja fegisarna bakom Mosa Mona och Mosa Maud-kampanjerna. Periodvis har Västerbottens Folkblads insändarsidor varit fullständigt outhärdliga.

Thomas Hartmans blogg ger mig en strimma hopp. Kanske kan vi ändå få en vettig diskussion om eländet. Det handlar egentligen om kränkningar som aldrig skulle accepteras i något annat sammanhang. Det handlar om lömska bakhåll på människors vilja att engagera sig demokratiskt. Partiengagemanget beskrivs iregel som enbart suspekt och egocentriskt. Anomymiteten är ett hot mot öppenheten och spelar mörka, politiska krafter i händerna.

Min andra strimma av hopp är läsarna. De flesta läsare besvarar eländet med andliga kräkningar. Men vi kan ändå aldrig bortse från risken att smutskastningen skadar! Därför undrar jag om du och jag, Thomas, kan starta Nätverket mot Anonym Politisk Smutskastning, NAPS?

Bli först att kommentera

Obama!

Av , , Bli först att kommentera 0

Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes!

Bli först att kommentera

Snabbt resultat om reflexvästar!

Av , , Bli först att kommentera 0

I början av augusti motionerade centerpartiet i Umeå om att förbättra trafiksäkerheten i lågstadiet. Vi föreslog att alla elever i årskurserna 1-3 skulle förses med reflexvästar. Vi visste redan att många förskolor reflexmässigt jobbar med frågan.

Idag behandlades motionen i kommunstyrelsens arbetsutskott och resultatet har kommit snabbare än väntat. För- och grundskolenämnden beslöt redan den 15 oktober att ge alla rektorer i årskurserna 1-3 i uppdrag att tillhandahålla reflexvästar till eleverna under skoltid.
När kommunfullmäktige ställer sig bakom detta innebär det att även kommundelarna ska jobba efter samma princip

Egentligen är det naturligtvis ett föräldraansvar. Alla som har eller har haft barn i dom åldrarna vet att det kan vara svårt att få barnen att hålla med. Om skolan och alla föräldrar konsekvent säger samma sak hjälper det till att reflexvästen blir lika naturlig som cykelhjälmen har blivit.

Jag hoppas bara att även föräldrarna använder felexväst själv uti i trafiken!!
Jag hoppas även att alla friskolor hakar på – om det inte redan gjort det.

Bli först att kommentera