Sune Jonsson är våran egen!

Av , , Bli först att kommentera 0

I min uppväxt var det inte särskilt vanligt med böcker i hemmen. Böcker från kykan och EFS kunde man hitta lite här och var. Selma Lagerlöf och Sigge Stark förstås. Det tog många år innan jag förstod att Sigge Stark egentligen hette Signe Björnberg och som valde att skriva under manlig pseudonym.

Så kom boken Byn med det blå huset 1959. Både bilderna och texten handlade om vår egen bygd och nänniskor mitt ibland oss. Baggård, Nyåker, Orrböle fanns där. Och människorna. Min skolkompis Edvin. Siri – min klaskamrat. Farbror Aron blev också fotad av Sune Jonsson men kom med i en senare bok Bilder av nådens barn. En del av farbror Arons skåpporslin finns i vårat kök i dag.

Jag minns barnens funderingar kring den där gubben som hälsade på med sin imponerande kamera. Nu förstår jag att Sune var drygt 25 år men i barnets ögon var han ändå en obekant gubbe. Samtidigt brukade konstnären Bror Jonsson sitta och måla i vår by. Visst var det lite fängslande att det fanns två Jonsson som kunde ägna sina dagar åt att fotografera och måla. Alla andra vuxna hade fullt upp med jordbruket eller att jobba i Rundvik. Eller åt vägförvaltningen.

När boken Byn med det blå huset damp ner tillsammans med Hemmets Veckotidning med serien Pigge och Gnidde, Jordbrukarbladet och annat läsvärt var vi plötsligt med i en bok. Bilderna var bäst. Verkliga och fina. Jag minns hur vuxna pratade om boken med vördnad. Ingenting av jante minns i alla fall jag. Jag tror det berodde på att man upplvde boken så äkta utan skryt och märkvärdigheter. Sune Jonssons böcker blev en självklar inslag i hemmen sedan dess. Bra att köpa som present och julklapp. Och låna mellan varann.

Sune Jonsson var våran egen! Även när han sedermera fotade och skrev om andra delar av Sverige och världen, om Prag, om USA, om Kongo. Vi visste att man kan lita på det Sune fotograferar och skriver om. Sune Jonsson fortsätter vara våran egen! Det är en betydelsefull person som gått ur tiden.

Bli först att kommentera

Vill arbetsförmedlingen hjälpa de som varslats? Sekabs fiender. Skellefteå AIK

Av , , 2 kommentarer 0

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Dagens repotage i VK bekräftar den känsla av passivitet som arbetsförmedlingen uppvisar i Umeåregionen – en av de hårdast drabbade regionerna i Sverige. Av artikeln kan man förstå att ’hittills finns inga indikationer på ett behov av fler arbetsfömedlare på Volvo Lastvagnar’! Med 1150 varslade skulle det ta mer än två månader att prata med alla bara en första gång! Vill arbetsförmedlingen hjälpa de som varslats? Jag förväntar mig en ambitionshöjning! Och empati!

SEKABS FIENDER
Ett radioinslag har rejält tendensiöst granskat etanolföretaget SEKABS agerande i Afrika. Det har faktiskt funnits flera artiklar att etanolproduktion i Brasilien och Afrika de facto konkurrerar inte med matproduktion och påverkar inte regsskogsskövlingeni Brasilien. I Sydafrika finns ett uttalat intresse för etanolproduktion. Samtidigt har oljeindustrin hela tiden spätt på propagandan bl.a. mot SEKAB. Undrar om radion analyserat sin andel i oljeindustrins partsinlagor. Tillhör radion SEKABS fiender? Sedan är det en helt annan sak att kommuner inte ska äga etanolbolag.

SKELLEFTEÅ AIK
Vinnarskallen verkar vara på plats igen. Heja på önskar en supporter sedan 1961!

2 kommentarer

Perfekt besked om regionfrågan! Moderater och jämtar bär ansvaret för att Norrland tappar tempo!

Av , , Bli först att kommentera 0

Fyrfaldigt leve för regeringens förslag att skapa bättre regioner i Sverige. För norra Sverige ökar chansen att det kan bli en fyrfaldig region med Norrbotten, Västerbotten Västernorrland och Jämtland. Det behövs en mellannivå för att inte ge staten all makt och undergräva kommunernas ställning. Att hela frågan slår igenom först 2014 var väntat för resten av Sverige utom norra Sverige.

Vi i norr har förberett oss riktigt bra men moderater, jämtar och en del landshövdingar har satt käppar i hjulen. Det har dragit ut på tiden så mycket att man får ha förståelse för att man inte hinner med att föärändra den statliga lagstiftningen på alla möjliga håll. Även för landstingen skulle en en stor del av förändringarna inträffa efter 2010. Men norra Svrige tappar tempo!

Norrstyrelsen, som förberett en hel del av jobbet, har chansen att forsätta förberedelserna men slipper stressa. Flera områden går att utveckla oavsett nya lagar. Jag sitter själv med i den arbetsgrupp som kartlagt kulturoområdet. Här har vi redan hunnit långt och Jämtland ärmed på tåget. Kulturutredningen kommer redan i fevruari och därför passare det mycket bra att samordna resultatet av den med våra egna förberedelser.

Samma gäller näringslivsfrågorna och trafiken. Lagstiftningen kring länstrafiken kan dessutom ändras i förväg. Alltså fortsätt arbetet i Norrstyrelsen. Det beslutet kan styrelsen ta redan den 11 februari i Östersund!

Bli först att kommentera

Hjälp ungdomarna: Alliansregeringen har chansen att rätta till s-v-mp:s misstag!

Av , , Bli först att kommentera 0

I juni presenterades en (s)-rapport som bekräftade det som alla visste: Klyftorna ökade kraftigt mellan åren 1995 – 2006 för unga under 26 år. Flera stelbenta ekonomiska system stängde ute de unga från arbetsmarknaden. Och låste in dem bland förtidspensionärerna.

Med några citat ur (s)-rapporten blir bilden tydligare:
’Sysselsättningsgraden föll dramatiskt för de yngsta (20-24-åringarna) i arbetsför ålder under 1990-talskrisen. Trots den förbättring som därefter har skett är de yngstas sysselsättning inte på långa vägar tillbaka på 1980-talsnivåer. Andelen som inte kommer ut i arbete senast året efter en universitetsexamen har nästan fördubblats från 12 till 20 procent. mellan årskullarna födda år 1961 och år 1973.

’Ungdomar med utländsk bakgrund lämnar oftare än ungdomar med svensk bakgrund skolan utan att ha fått de kunskaper de borde ha fått. Det är t.o.m. så att pojkar med utländsk bakgrund löper större risk att inte få den praktik som är en viktig del av den yrkesförberedande gymnasieutbildningen. Därmed är relativt sett fler ungdomar med utländsk bakgrund dåligt ustade för arbetsmarknaden.’ Det var socialdemokratisk politik – ivrigt påhejade av vänstern och miljöpartiet som skapade det ökande klyftorna.

Efter alliansens valseger 2006 har det mesta åt rakt motsatt håll. Arbetslösheten har halverats – särskild bland unga. Finanskrisens och konjunkturens varsel slår dock hårdare mor unga och kvinnor. Alliansregeringen har alla chanser att göra ett bättre jobb än (s)-regeringarna mellan 1995 – 2006. Nuvarande regering måste uppmärksamma de ungas situation på arbetsmarkaden. Samla alla parter och sätt tryck på frågan! När regeringen studerar den gamla regeringens politik vet man direkt vad man INTE ska göra.

Bli först att kommentera

Utbildning är bästa arbetslöshetsstödet! Utbildning rör om!

Av , , Bli först att kommentera 0

I helgen träffades centerpartister från hela länet i Vilhelmina för att planera EP-valet den 7 juni, diskutera regionfrågorna och självfallet konjunkturläget. Regeringen har hittills mött finanskrisen och konjunkturnedgången på ett förtroendefullt sätt. Beredskapen är hög för att kunna följa den fortsatta utvecklingen.

Regeringen föreslog senast i veckan fler platser på yrkeshögskolan och yrkesinriktad gymnasial utbildning (yrkesvux) för att möta de ökade behoven och förbättra utbildningarna. Tillsammans med en ökning av antalet platser i ordinarie vuxenutbildning kommer antalet platser för utbildning av vuxna att fördubblas. Resultatet av de varsel som trätt ikraft visar att unga under 25 och kvinnor drabbas mest inom de flesta branscher.

Under den djupa konjunkturnedgången på 1990-talet genomfördes det s.k. kunskapslyftet. Centerpartiet var pådrivande. Kunskapslyftet innehöll en satsning på vuxenutbildningen inom kommunal vuxenutbildning, folkhögskolorna, olika arbetsförlagda utbildningar m.m. Antalet platser för vuxenutbildning var som mest 112 000 platser för att återgå till 34 000 platser i början av 2000-talet. Kunskapslyftets utvärderingar visade att utbildningsläget var gynnsamt när konjunkturen och tillväxten tog fart.

Även nu är risken stor att krisen blir lång. Även 2009 är utbildning det bästa arbetslöshetsstödet. Det rör om! Vuxenutbildning underlättar både rekryteringen till nya framtidsbranscher och den kommande konjunkturuppgången. Det borde vara en gemensam uppgift för arbetsgivarna, facken och samhället attsatsa på utbildningar. Samlas till rundabordssamtal för att snabbt komma fram till en offensiv med gemensamma krafter.

Ge tydliga besked om en ytterligare förstärkning av resurserna för vuxenutbildning för att möta lågkonjunkturen. Ha beredskap för en ökning uppemot 100 000 platser i landet.

Fördela resurna till samtliga kommuner utifrån arbetsmarknadssituationen exempelvis unga under 24 år eller kvinnor.

Rikta utbildningsinsatserna för att underlätta framtidsatsningar exempelvis inom klimat-, energi- och miljöområdet. Glöm inte besöksnäringarna.

Bli först att kommentera

Vilhelmina, EU-valet, befolkningsutveckling.

Av , , Bli först att kommentera 0

VILHELMINA
Veckoslutet tillbringar jag i Vilhelmina tillsammans med centerpartister från länet. Vilhelmina är aktivt, dramatiskt och stillsamt. Aktivt – kolla Maria Kristofferssons hemsida! Dramatisk – kan man säga något annat om Vojmåomröstningen. Liksom Vojmån uppstöms Dajkanvik skulle jag ha röstat ja – om jag fått delta. Stillsamt – de allra flesta kvadratkilometrarna är mycket tysta. Skulle egentligen behöva köra till Kittelfjäll och hämta stövlarna jag glömde senast i stugan. Men hotellets utomordentliga middag satte stopp!

EU-VALET
Centerkonferensen började med uppstarten inför EU-valet den 7 juni. Centerpartiet fortsätter satsa på spetsigare men smalare. Just nu måste EU kämpa för humanism i Israel och Palestina. Tvåstatslösning! Öppna gränser! Demokrati!! Utan våld.

VÄSTEBOTTENS BEFOLKNINGSUTVECKLING
Imorgon ska vi ta en ordentlig diksussion om länets befolkningsutevckling. Umeå har med ett beslut om 200 000 före 2050 satt övrga länet i skuggan. Det förlorar även Umeå på!
Jag anser att Region Västerbotten måste ta ställning. Turismen och gruvnäringen är på väg på att vända bilden av orrlands inland som förlorare. Vi får inte schabbla bort chansen med Umeå(s) storsinta målsättningar. Det hoppas jag partierna i alla kommuner ska diskutera i rion Västerbottens fullmäktige.

Bli först att kommentera

Kan arbetsförmedlingen kraftsamla ännu mer? Gaza-city en del av vänsterpropagandan.?

Av , , 1 kommentar 0

ARBETSFÖRMEDLINGEN BORDE KRAFTSAMLA PÅ VOLVO
Det har gått några dagar sedan Maud Olofssons besök i Umeå med anledning av varslen vid Volvo lastvagnar. Det framgick väldigt tydligt att regeringens paket till fordonsindustrin före jul är omfattande och framåtsyftande. Dessutom störs inte konkurrensen mellan de olika tillverkarna. Dessutom bekräftade Maud möjligheterna att satsa på utbildning i samverkan med företaget.

De anställda jag träffat efter besöket uppskattar definitivt möjligheten till utbildning. Dessutom ska lastvagnar starta upp en helt nu linje som kräver en hel del utbildning och justeringar. Jag utgår från att företaget tar chansen.

De två yngre volvomedarbetare – redan varslade – berättade att de ännu inte hunnit träffa arbetsförmedlingens representant. De är bara två förmedlare som jobbar heltid med kartläggningen av de varslades situation. Jag ställer mig frågan om inte arbetsförmedlingen kan kraftsamla så att 20 utredare kan fokusera på att snabba på kontakterna med de som redan nu är varslade. 20 av de 110 som jobbar vid arbetsförmedling i umeregionen. De som varslats kommer från alla kommuner i Umeregionen. Dessutom blir fler personer varslade när det är dags för de nya varselförhandlingarna! Nu gäller det att jobba flexibelt. Det duger inte att bara två två brandmän på en storbrand. Alternativet kan vara att länets samordnare och kommunen stöttar ett förslag att kopa in resurspersoner för att snabba upp arbetet.

GAZA-CITY OFFER FÖT VÄNSTRPROPAGANDA.
Vänstern har i en motion föreslagit att Umeå borde bli vänort till Hamasledda Gaza-city. Dagens efter såg jag vid ett besök i Luleå att samma motion lagts i Luleå kommun. Därefter upptäcker jag att samma sak motionerats i flera andra kommuner. Det är alltså en cirkulärmotion som Vänstern partihögkvarter skickat ut. Naturligtvis handlar det om ett försök till opinionstrick. För ingen kan väl på allvar tro att Gaza-city överhuvudtaget har nytta av hundratals svenska lyxvänorter. Inte ens vänstern! Motionerna verkar mest vara ett sätt för vänstern att hamna i det inrikespolitiska rampljuset. Omtanken om Gaza-city är i praktiken minimal. Jag känner stark sympati för det ständigt drabbade palestinierna. Jag tyckert däremot att vi ska betacka oss för partiegoistiska initiativ.

1 kommentar

Se individen i varje person som hotas av arbetslöshet! Regionfrågan.

Av , , 2 kommentarer 0

SE INDIVIDEN
Maud Olofsson har under dagen både träffat medarbetarna på arbetsförmedlingen och ledningarna för Volvo lastvagnar och facken. syftet är att hela tiden både lyssna och berätta om satsningarna. Vid mötet på arbetsfömedlingen uppmärksammades på ett bra sätt hur utsatta unga under 26 är om man blir arbetslös och ’drabbas’ av åtgärder. Det verkar finnas många regler som mer skapar hinder än hjälper till. Maud kommer säkert att riva i frågan.

Under Volvobesöket och i P 1:s radiosändning framkom åter kraven på att även företaget borde möta upp alla miljarder som satsas. Nyheten att sociala fondens EU-pengar tillsammans med svenska pengar kan användas till utbildningssatsningar.

Ett intryck blev särskilt viktigt för mig: Se individen i varje person som hotas av arbetslöshet. Jag tror det finns lika många lösningar som det finns individer. Utbildning måste vara viktigast. Kom ihåg kunskapslyftet på 90-talet I den lågkonjunkturen fanns som mest 112 000 utbildningsplatser i allehanda satsningar. Alltifrån vårdutbildningar till högteknologiska spetsutbildningar. Under högkonjunkturen sjönk platserna till 35 000 år 2003. Nu är det dags att öka igen.

Men tänk på att varje individ är unik. Inga massutbildningar. Två av mina systersöner är på väg att drabbas av varslen vid Volvo lastvagnar. De behöver varsin profil om det blir aktuellt med utbildningsstöd. Sedan andra varslet jobbar 3 arbetsförmedlare vid Volvofabriken. De berättade att det tar många veckar att bara hinna genomföra första samtalet med alla som varslats. Den här delen måste få ta mycket mer tid. Undrar om inte arbetsförmedlingen borde skicka dit 20 medarbetare under en tid för att jobba sig igen allt som ska göras. Varje individ måste få chans att ta till sig , fundera och satsa vidare. Locka fram drömmarna.

REGIONFRÅGAN
Idag kan vi läsa två debattartiklar som på sitt sätt speglar moderaternas totala splittring i regionfrågan. Anders Knape i Svenska Dagbladet vil skynda på regeringen. Edvard Riedel i VK vill bromsa. Så vitt jag kan bedöma är det knappt någon verksamhetrschef inom vården som känner igen sig i Riedels sätt att beskriva regionvårdens och Universitetssjukhusets svårigheter inför en region i norra Sverige.

2 kommentarer

Se individen i varje person som hotas av arbetslöshet! Regionfrågan.

Av , , Bli först att kommentera 0

SE INDIVIDEN
Maud Olofsson har under dagen både träffat medarbetarna på arbetsförmedlingen och ledningarna för Volvo lastvagnar och facken. syftet är att hela tiden både lyssna och berätta om satsningarna. Vid mötet på arbetsfömedlingen uppmärksammades på ett bra sätt hur utsatta unga under 26 är om man blir arbetslös och ’drabbas’ av åtgärder. Det verkar finnas många regler som mer skapar hinder än hjälper till. Maud kommer säkert att riva i frågan.

Under Volvobesöket och i studoi etts radiosändning framkom åter kracen på att även företaget borde möta upp alla miljarder som satsas. Nyheten att sociala fondens EU-pengar tillsammans med svenska pengar kan användas till utbildningssatsningar.

Ett intryck blev särskilt viktigt för mog: Se individen i varje person som hotas av arbetslöshet. Jag tror det finns lika många lösningar som det finns individer. Utbidlning måste vara viktigast. Kom ihåh kunskapslyftet på 90-talet I den lågkomjunkturen fanns som mest 112 000 utbildningsplatser i allehanda satsningar. Alltifrån vårdutbildningar till högteknologiska spetsutbildningar. Under högkonjunkturen sjönk platserna till 35 000 år 2003. Nu är det dags att öka igen.

Men tänk på att varje individ är unik. Inga massutbildningar. Två av mina systersöner är på väg att drabbas av varslen vid Volvo lastvagnar. De behöver varsin profil om det blir aktuellt med utbildningsstöd. Sedan andra varslet jobbar 3 arbetsförmedlare vid Volvofakriekn. De berättade att det tar många veckar att bara hinna genomföra första samtaklet med som varslats. Den här delen måste få ta mycket mer tid. Undrar om inte arbetsförmedlingen kunde sjicka dit 20 medarbetare under en tid för att jobba sig igen allt som ska göras. Varje individ måste få chans att ta till sig , fundera och satsa vidare. Locka fram drömmarna.

REGIONFRÅGAN
Idag kan vi läsa två debattartiklar som på sitt sätt speglar moderaternas totala splittring i regionfrågan. Anders Knape i Svenska Dagbladet vil skynda på regeringen. Edvard Riedel i VK vill bromsa. Så vitt jag kan bedöma är det knappt någon verksamhetrschef inom vården som känner igen sig i Riedels sätt att beskriva regionvårdens och Universitetssjukhusets svårigheter inför en region i norra Sverige.

Bli först att kommentera

I varslens kölvatten: Holmlund en kapitalismens Don Quijote!

Av , , Bli först att kommentera 0

Den gågna veckan blev tuff för arbetare och tjänstemän vid Volovo lastvagnar. I min senaste blogg och senare i VK har skillnaden mellan Volvos och SCANIAS olika strategier att möta nedgången blivit obehagligt tydlig. Storägarna i Volvo har delvis påhejad av IF Metall valt att vara ledande både när det gäller löner och aktieutdelning. När utvecklingen vänder neråt står företaget mycket svagare än SCANIA. Nu är det inte för sent för Volvos ägare att ta sitt ansvar för sina varslade anställda. SCANIAS system för att utbilda medarbetare för framtidens utmaningar borde kunna tillämpas direkt av volvokoncernen.

Det borde vara särskilt lätt med det stöd som alliansregeringen ställer upp med. Stöd till forskning och utveckling, lån till akutåtgärder och mycket stora kreditgarantier för nya satsningar. IF Metall i Umeå kräver också utbildning och framtidsplanering. Med systemet sist in – först ut kan emellertid den sortens satsningar hamna utanför personalstyrkan om inte företag och fack kommer överens om en klokare strategi.

I flera bloggar har Lennart Holmlund framförallt tagit varje möjlighet att skylla på regeringen. Inga som helst tendenser att balanserat både bedöma företagets och ägarnas ansvar. Holmlund bidrar starkt till att kräva att skattebetalarna ska stå för det mesta av kostnaderna för satsningar både i företaget och efter uppsägningarna.

Holmlund talar egentligen samma språk som Volvos storägare dvs lägg undan så lite som möjligt till de medarbetare som hamnar i kläm. Tvärtemot den strategi som SCANIAS storägare hittills står för. I sin iver att alltid kritisera regeringen utvecklas han till kapitalets försvarare. Det får mig att tänka på Don QuIjote som drar ut i världen för att i alla lägen upprätthålla riddarnas ideal. Don Quijotes spanska talesätt ”Har vi ingen annan så tar vi väl Aldonza’ får i Holmlundversionen: Har vi inget annat att kritisera så kritisera alltid regeringen!

Bli först att kommentera