Fråga till företag och fack del 2: Varför kan inte Volvo lastvagnar det SCANIA kan?

Av , , Bli först att kommentera 0

Den besvärliga situationen inom fordinsindustrin fortsätter att drabba Umeå. Senaste exemplet är varslen vid Isringhausen. Jag bloggade redan den 14 januari med rubriken: Varför kan inte Volvo lastvagnar det Scania kan? Allteftersom har frågan blivit allt hetare. I Volvos styrelse ställde både ägare och fack upp på den aktieutdelning som helt berättigat ställs emot satsningar på utbildning av varslade medarbetare. Ägarnas attityd skiljer från de ambitioner som Scanias ägare visar. IF metall i styrelsen har en ståndpunkt som går stick i stäv med det IF Metall i Umeå har torgfört.

Jag anser att det är väldigt viktigt att stat och företag ger järnet när det gäller olika utbildningar. Maud Olofsson gav beskedet för en tid sedan att samhällsmedel och EU-medel ska stiumulera utbildningsatsningar. Jag närmast kräver att företag och fack centralt visar några livstecken på att ställa upp en ramåtsyftande strategi.

Jag återkomemr till frågan. Varför kan inte Volvo lastvagnar det Scania kan?

Bli först att kommentera

Kulturhuvudstadsjobbet spurtar med flera bra förslag.

Av , , Bli först att kommentera 0

Snabbesöket i London är över. Resultatet belv många idéer och förslag. Vi ska rapportera till styrgruppen nästa måndag. Nu är det dags att slipa detaljerna i Umeå ansökan fram till juni. I augusti kommer delar ab juryn på besök till Umeå. I september ska Umeå och Lund slutligen presentera slutansökan inför hela juryn i Umeå.

Mötet på Svenska ambassaden var också en höjdare. Jag har varit med om ganska många kontakter med olika ambassader och fått bra information och praktiska tips kring olika frågor. Om Umeå blir Sceriges kulturhuvudstad 2014 har vi ett bra stöd via UD och kulturattachéerna.

Bli först att kommentera

Inbjudan till London!

Av , , Bli först att kommentera 0

Sitter och TV-tittar på den brittiska filmgalan på ett hotelrum i ett regnigt London. I morgon är vi fem umebor från kulturhuvudstad styrgruppen som inbjudits av internationella juryns ordförande Sir Bob Scott för överläggningar. Vi ser fram emot att lite djupare höra reflektioner kring de begrepp vi lanserat i ansökan för huvudstad 2014. Norhten light? Sami invitation? Story telling? Europeiskt värdskap?

Vi träffar efter lunch även den svenske kulturattachén Carl Otto Werkelid i London. Kontakter med våra svenska ambassader runt om i Europa tror jag är en väldigt bra kontaktyta.

Ska berätta att Umeå fått 40 tum snö de senaste dygnen. Snöandet fortsätter hela söndan enligt VKs internetupplaga. Det är en del av den verklighet vi vill kulturhuvudstad ska förmedla: Det nordliga, kontrasterna. Kan det vara så att centraleuropeer mest ser det exotiska i Umeå och norra skandinavien? Hur kan vi förstärka bilden av en närande och producerande del av Europa som hitills klarat krisen riktigt bra. På nyheterna är just The recession dvs krisen och negativ tillväxt huvudrubriker.

Vi hörs!

Bli först att kommentera

Fråga till Hartman och andra inom (s): När kan (s) ena sig i energi- och klimatfrågan?

Av , , 2 kommentarer 0

På väg hem från Visby krånglar flyget från Bromma och det går via Arlanda i stället pga dimma. Kanske samma dimma som en del (s)-bloggare hamnat i efter regeringens offensiva energi- och klimatöverenskommelse. Lena Mellin fångar i dagens Aftonbladet Mona Sahlins dilemma: Hur hon än gör har hon halva partiet emot sig.

Man kanske ge henne samma uppmaning som Tomas Hartman fick förra veckan i regionfrågan: Kom över till segraridan! Lennart Holmlund har redan valt sid. Nu finns chansen att stabilsera energifrågan efter 30-års osäkerhet. Dessutom ligger klimatförslagen i vinnarposition jämfört med övriga Europa. Om sedan Obamas USA hakar på när Köpenhamnskonferensen ska göra sitt i december då kan krisåret 2009 visa sig bli vinnaråret 2009. Klimatet och energin blir den stora vinnaren.

Det blir alltmer uppenbart: Regeringens klimat och energiuppgörelse är omfattande och imponerande!

Snart hemma i Umeå igen. Gokväll.

2 kommentarer

Rejäl satsning på klimatpolitiken

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu börjar sista dagen på Centerpartiets kommundagar i Visby. Såna här dagar ger många chanser att fånga upp frågor kring stort och smått. Hela Sverige har säkert uppfatat diskussionen kring kärnkraftsreaktorer. Men när jag läser olika kommentarer är det ganska få som uppfattat den starka satsning på klimatpolitik som presenterades samtidigt. Vissa kommentatorer skriver att klimatpolitiken verkar vara svag. Det är helt fel. Om detta tänker jag berätta.

Grundbultarna för regeringens förslag till klimatpolitik är ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Målet 2020 kan sammanfattas så här:
– 50 procent förnybar energi
– 10 procent förnybar energi i transportsektorn
– 20 procent effektivare energianvändning
– 40 procent minskning av utsläppen av växthusgaser dvs minskning med 20 miljoner ton i förhållande till 1990. Bara för att förstå kan jag nämna att en liter bensin skapar drygt två kilo koldioxid när den förbrukas.

– användningen av fossila bränslen för uppvärmning kommer att avvecklas till år 2020
– storsatsning på energieffektivisering i hushåll och industri
– nyttja fjärrvärme och kraftvärme för att ta till vara samhället energiresurser effektivt
– 2030 bör Sveriges fordonsflotta vara oberoende av fossila bränslen
– kraftvärme, vindkraft och övrig förnybar kraftproduktion ska stå för en betydande del av elproduktionen och beroendet av kärnkraft och vattenkraft ska minska

– elproduktionen ska vila på tre ben istället för två
– tillstånd ska kunna ges för att successivt ersätta nuvarande reaktorer på nuvarande plats i takt med att de når sin ekonomiska livslängd. Nya reaktorer tvingas bära hela sin egen kostnad.

I höst ska miljöminister Andreas Carlgren ansvara för det stora klimatmötet i Köpenhamn för att bygga en ny världsofattande klimatöverenskommelse som en fortsättning på Kyotoavtalet. Chanserna att lyckas är mycket större nu med Obama på plats i USA.

Den klimatpolitik som regeringen presenterade i veckan är Europas radikalaste. Den ger Sverige rollen som förebild när förberedelerna inför Köpenhamnskonferensen är i full gång.
Bravo Sverige!

Bli först att kommentera

Centerpartiets kommundagar: Modigt av Maud Olofsson och Andreas Carlgren!

Av , , 3 kommentarer 0

Centerpartiets kommundagar har rivstartat med den starka uppmärksamheten på regeringens uppgörelse om Klimat- och energipolitiken. Vi är drygt 500 i kongressalen. När Maud Olofsson hållit sitt sitt tal med massor av information om klimat- och energifrågorna blev det stående applåder. Sverige tar ledningen i klimat- och energipolitiken. Det kommer att märkas mycket av detta andra halvåret 2009 då Sverige leder EU i alla dessa viktiga frågor. Sverige kan möta Europa och särldens krav som ett mycket bra klimatföredömme!

Men jag fick förstås frågan om hur jag upplever centerns svek i kärnkraftsfrågan från SVTs reporter. Jag upplever inget svek men en eftergift för att på igenom ett omfattande och imponerande framtidsprogram. Jag engagerade mig politiskt i kampen att bevara Vindelälven i slutet av 60-talet. Vindelälven och tre andra Norrlandsälvar är skyddade även i framtiden. Det är jag nöjd med!! Den långsamma kvävning som jordklotet hotas av i klimatfrågans spår har emellertid helt och hållet tagit över. Sedan finns det en elförsörjningsfråga som inte minst Umeå blivit påmind idag på morgonen.

Centerpartiets uppgörelse innebär att kärnkraftreaktorer kan byggas för att ersätta gamla utslitna reaktorer på samma plats. Det är inte som bl.a. Björn Kjellsson skriver i sin blogg: Fritt fram att bygga nya reaktorer. Det är verkligen inte fritt fram!! Efter detta får reaktorerna helt och hållet bära sina egna kostnader. Jag slår vad att de kommer inte att klarar konkurrensen om elpriset den dagen det eventuellt blir aktuellt om 10 år.

3 kommentarer

Om regeringens energi- och klimatpolitik: Imponerande och omfattande!

Av , , 1 kommentar 0

Jag skrev i senaste bloggen att jag stödjer uppgörelsen fullt ut. Den är klok. Äntligen släpper man loss satsningar på många andra energilösningar runt om i landet. Det blir bättre mångfald, mer att välja på. Många fler orter får vara med i satsningarna. Klimatpolitiken behöver dessutom mer växande. grön natur. Skogen är en fenomenal koldioxidräddare.

Nu när vi kan läsa hela innehållet i regeringens förslag är det rent ut sagt imponerande och omfattande! I kränkraftsfrågan finns fortfarande samma starka lagstiftning kvar. Dessutom kommer inga statliga pengar in i kärnkraftselen. Jag anser att vi kan bära frågan att gamla, förbrukade reaktorer kan ersättas med nya på samma plats.

Det som händer det som linje tre och linje två en gång inför folkomröstningen hade gemensamt: Introducera nya energikällor samt låt kärnkraften bära sina egna kostnader. Det här kommer att bli en impuls för hela Sverige.

1 kommentar

Klok överenskommelse om klimat och energi.

Av , , Bli först att kommentera 0

Regeringen tar ett stort grepp om klimat och energipolitiken. Centerpartiet driver på både klimatfrågorna och satsningar för förnybar energi t.ex vindkraft, bioenergi. Partiet får ge efter på frågan om nya kärnkraftsreaktorer får byggas på samma plats som uttjänta gamla. Det handlar alltså om Ringhals, Oskarshamn och Forsmark. Alltså på det platser som redan investerat ofantliga resurser på infrastruktur och säkerhet.

Den springande frågan är om förvaringsfrågorna kan lösas. Men den lagstiftningen ändras inte och samma hårda krav gäller även i framtiden. Den säkerheten får man aldrig tumma på.

Jag stödjer upppgörlssen fullt ut. Den är klok. Äntligen släpper man på satsningar på många andra energilösningar runt om i landet. Det blir bättre mångfald, mer att välja på. Många fler orter får vara med i satsningarna.

Klimatpolitiken behöver dessutom mer växande. grön natur. Skogen är en fenomenal koldioxidräddare.

Den dagen det blir dags att ersätta en gammal reaktor med en ny får vi se om den nya klarar priskonkurrensen. Det tvivlar jag på. Kärnkraften har hittills inte burit sina egentliga kostnader dvs bl.a. kostnaderna slutförvaret.

Undrar vad sossar tycker? Jag gissar att det stora majoriteten stödjer uppgörelsen. Men vad säger mp och v? Var finns den röd-gröna energi- och klimatpolitiken egentligen? Miljöpartiet klarar inte sin klimatekvation!

Bli först att kommentera

Mörkare landsbygd? Ljusare län?

Av , , Bli först att kommentera 0

MÖRKARE LANDSBYGD?
Radio Västerbottens nyhetssändningar innehöll idag en upprepad bybo från Hökmark som undrade om landsbygdens bebyggare ska betraktas som andra klassens medborgare. Anledningen är att Skellefteå kommun vill överföra ansvaret för gatubelysningen till elföreningar i byarna. Jag håller verkligen med honom. Vi har samma ’rörelse’ i Umeåtrakten. Plötsligt är honörsorden om trygghet, trafiksäkerhet och mysfaktor som bortblåst. Byafolken ska betala upplysningen hemma via egen plånbok och i tätorten via skattsedeln. Det är som om ingen tätortsbo verkar använda byavägarna på väg till skogen eller fritidshuset. Jag anser att regeringen och riksdag ska lagstifta mot den här sortens särbehandling.

LJUSARE LÄN
Chris Heister och Erik Bergqvist ska rapportera till regeringen idag. Förra veckans NUTEK-konferens i Skellefteå visade på överraskande skillnader mellan de två nordligaste länen till Västerbottens fördel. Yngre befolkning. Tillväxt i inlandskommunerna. Större variation över huvudtaget. Basnäringarna är blir bredare i Västerbotten. Umeå spelar större roll än Luleå men bägge städerna måste vända ansiktet till inlandet för att ge service som utbildning och sjukvård. Varutransporterna växer i betydelse bl.a. med Mauds rättvisare transportstöd i ryggen. Besöksnäringen växer i lågkonjunktur liksom kunskapsstäderna Umeå och Luleå. Är det tillåtet att beskriva ett ljusare län mitt i all ’det går åt hellsike rapportering’ som dominerar. Vi verkar vara utsatta för en lång valrörelse som ska måla allt så svart som möjligt? Med Lennart Holmlund som valledare.

Bli först att kommentera