Väster om Prästsjön verkar bäst! S-V-MP sänker Sveriges trovärdighet!

Av , , 1 kommentar 0

VÄSTER OM PRÄSTSJÖN VERKAR BÄST!
Igår kom vägverkets väntade besked om att de föreslår alternativet vid Prästsjön när västra länken ska byggas. Dessutom är vägverket berömvärt öppen för att studera en dragning väster om Prästsjön. Jag tycker att mycket talar för att nya vägen ska byggas väster om Prästsjön för att minska störningarna för det nybyggda Umedalen. Dessutom skapar det läget sannolikt den bästa anslutningen till E12/Vännäsvägen och handels och industriområdet öster om E 12. Jag hoppas att alla som har synpunkter deltar aktivt i vägverkets utredning.

S-V-MP HOTAR SVERIGES INTERNATIONELLA TROVÄRDIGHET!
Igår kom även oppositionspartiernas motioner kring regeringens vårproposition. Alla journalister kunde konstatera att splittringen är särskilt stor när det gäller synen på skatter, finans- och budgetpolitiken. Om partierna bildat regering skulle gårdagens presskonferenser ha inneburit att tappat mycket av den ekonomiska trovärdigheten i Europa och världen! Tack var att S-V-MP har tappat försprånget i opinionsmätningarna verkar omvärlden ta deras ekonomiska politik på allt mindre allvar. Splittringen borde förhoppningsvis framgå ännu mer i samband med 1 maj-talen.

1 kommentar

Väster om Prästsjön verkar bäst! S-V-MP sänker Sveriges trovärdighet!

Av , , 1 kommentar 2

VÄSTER OM PRÄSTSJÖN VERKAR BÄST!
Igår kom vägverkets väntade besked om att de föreslår alternativet vid Prästsjön när västra länken ska byggas. Dessutom är vägverket berömvärt öppen för att studera en dragning väster om Prästsjön. Jag tycker att mycket talar för att nya vägen ska byggas väster om Prästsjön för att minska störningarna för det nybyggda Umedalen. Dessutom skapar det läget sannolikt den bästa anslutningen till E12/Vännäsvägen och handels och industriområdet öster om E 12. Jag hoppas att alla som har synpunkter deltar aktivt i vägverkets utredning.

S-V-MP HOTAR SVERIGES INTERNATIONELLA TROVÄRDIGHET!
Igår kom även oppositionspartiernas motioner kring regeringens vårproposition. Alla journalister kunde konstatera att splittringen är särskilt stor när det gäller synen på skatter, finans- och budgetpolitiken. Om partierna bildat regering skulle gårdagens presskonferenser ha inneburit att tappat mycket av den ekonomiska trovärdigheten i Europa och världen! Tack var att S-V-MP har tappat försprånget i opinionsmätningarna verkar omvärlden ta deras ekonomiska politik på allt mindre allvar. Splittringen borde förhoppningsvis framgå ännu mer i samband med 1 maj-talen.

1 kommentar

Valrörelsen 2010 ar börjat! Kommer relationen (S) och (V) i Umeå att totalhaverera?

Av , , Bli först att kommentera 0

I dagens kommunfullmäktige sägs en del mellan raderna. Vänsterpartiet angriper på många punkter (S) på ett sådant sätt att det väcker frågan om det finns några förutsättningar för ett samarbete mellan (S) och (V) framöver. (MP) är inte riktigt med i matchen.

Tamara Spiric (V) angriper det flesta satsningar som planerats fram under Lennart Holmlunds och Marie Louise Rönnmarks ledning. Det gäller infrastruktursatsningar, kuturhuvudstad, ett nytt bad i stället för det gamla utslitna m.m.

Det handlar om ett splittrat vänsterparti som försöker slå mynt av att både vara med på tåget och vara lite emot. Kulturhuvudstadssatsningen kräver en framförhållning med 8-10 år vilket kräver förmågan att tänka framåt och över framtidskrönet. Det gör inte (V). Kan man då fungera som samarbetspartner i politiken.

Bli först att kommentera

Berg- och dalvecka som slutade i världsklass.

Av , , Bli först att kommentera 0

Sitter just och förbereder kommande vecka med första varma helgen i färskt minne. Det har varit en berg- och dalvecka på olika sätt. Hemma började snickarna med att byta vårt kök från 1980 men så krånglade golvbeställningen. Reklammation och en massa extra bestyr. I politken blev vi påminda om krympande inkomster när vi hade kommunens fösta budgetgenomgång i måndags. Vi får skjuta på ambitionerna att sänka Umeåas ganska höga skatt.

Under tisdagen besökte regionrådet Kent Johansson från Västra Götaland oss i Umeå. Vi träffade landstingets regionala nämnd, VIVA resurs på kommunen och folkbildningen vid ett Strömbäcksmöte. På kvällen eldade Kent, tvåa på centerpartiets EP-lista, centern i Umeå. Under dagen diskuterade vi mycket likheterna mellan Västerbotten och Västra Götaland och poängen med att vi borde skriva ihop oss inför regeringen. Det kommer mera!

Onsdagens nya storvarsel vid Volvo lastvagnar är riktigt sorglig. Samtidigt måste vi utgå från att Volvo är ett framtidsföretag dvs de kommer tillbaka. Jag tycker det är direkt fel och otaktiskt att varje gång vifta med Gent-spöket.

Torsdagens styrelsemöte med Region Västerbotten var en transportsträcka.

Kvällens mer än fullsatta konsert med Norrlandsoperans symfoniokester klingar ännu i minnet. Dagen efter använde en kollega på NUS ordet: Världsklass! Jag håller med men har inte den överblicken att uttrycka mig sakligt. Lyssnade på en inspelning av Beethovens femma gjort av Dresdens erkända symfoniokester. Och våran symfonioketser håller måttet.
Jag överraskades av hur karaktärsskapande blåset med valthornen i spetsen var. Här vann Umeå över Dresden.

Mitt i alltihop flera roliga framsteg på jobbet. De som ordnar ryggoperationerna vid NUS är riktigt bra på hugget.

Sist men inte minst: Under veckan blev det ganska klart att vi (Bygdegårdsföreningen Pollux) i Kasamark snart kan starta upp lokal matlagning för skolan i Kasamark. Vi kommer att kunna göra det många efterlyser i skolmatsdebatten nämligen att skolmaten lagas nära eleverna. Vi startar i augusti 2009.

Bli först att kommentera

Allvaret fördjupas. Men Volvo lastvagnar är fortfarande ett framtidsföretag!

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag kom nästa tunga varsel för Volvo lastvagnar. 320 personer berörs i Umeå. Igår hade vi i Umeå besök av regionrådet Kent Johansson, regeringens samordnare i Västra Götaland. Vi konstaterade att Västerbotten och Västra Götaland har mycket gemensamt när det gäller lågkonjunjturen och varslen. Därför borde även en del av åtgärderna kunna samordnas. Några kommentarer kan därför vara på plats:

1. Volvo lastvagnar är fortfarande ett framtidsföretag med eftertraktade produkter och fungerande produktutveckling. Rätt många kommentatorer verkar drivas mer av skadeglädje och depression. Jag tror det är viktigt att öppet tro på lastvagnas möjligheter i framtiden.

2. Lågkonjunkturen och finansproblemen slår alla bottenrekord. Orderböckerna är tunna! För att överleva måste tyvärr nya varsel läggas.

3. En rak fråga till företaget och IF Metall: Måste alla lokala förhandlingar sluta i strandningar och munhuggning? Varje gång Jan-Olov Carlsson v. ordf i metallkklubben i Umeå, framträder i media präglas hans kommentarer av konflikt och oförsonlighet. Jag hör metallmedlemmar som med rätta undrar över taktiken. Det fungerar inte att hela tiden lasta ansvaret på någon annnan.

4. Jag har i flera tidigare bloggar undrat över varför Scania och Volvo skiljer sig åt så mycket trots att problemen är likartade? Det gäller både företaget och facken.

Bli först att kommentera

Konsten att se över krönet! Vänstern tänker kort

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeå kandiderar för att representera Sverige som kulturhuvudstad år 2014. Om och när Umeå utses kommer Umeå att få chansen att liksom alla kulturhuvudstäder de senaste 10 åren att få uppleva ett uppsving inom både kulturlivet, turismen, servicesektorn m.m. Inte minst skolor och universitet dvs de unga får extra näring på olika sätt.Varje satsad krona ger i genomsnitt fyra tillbaka. Exempelvis året kulturhuvudstad Linz i Österrike verkar uppleva ett ännu större genomslag.

Umeås ansökan präglas av bredd och betoning av den nordliga dimensionen. Ambitionen är att öppna intresset för norra Europa genom Umeås nätverk och kontakter. Jag respekterar de som vill att vi politiker ska jämföra och prioritera. Särskilt i tunga tider. Samtidigt hoppas jag att kritikerna tar del av planerna, möjligheterna och ekonomin bakom Umeås ansökan.

Vi upplever just nu en svår lågkonjunktur. Situationen kräver att politiken kraftsamlar på ett klokt sätt. Det är samtidigt viktigt att lyfta visioner och framtid. Framgångar byggs väl så bra under lågkunjunktur som när farten är som högst. Det gäller att stå på tå och se över krönet efter den tunga uppförsbacken. Det finns en tid när saker och ting tar fart. Som det ser ut nu undrar jag om inte 2014 är ett särskilt bra år. Ett år som lyfter den muka tillväxten istället för kalla 200 000 siffror.

När vänsterpartiet i Umeå sviktar i engagemanget för Umeås kandidatur visar det tyvärr mest kortsiktigt tänkande. Alla partier i Umeå utom vänsterpartiet och rättvisepartiet vill ge en viktig signal till juryn. Planerna präglas till hälften av att barn och ungdomskulturen ställs i centrum. Men vänstern lockas av kortsiktigt insmicker. Våga se över krönet!

Bli först att kommentera

Påskbonusar är tillåtna!

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag har skrivit många gånger att svenskar är naturlyriker! Påsken är ett av de bästa bevisen. Påsk i fjällen förenar naturupplevelser när de kan vara som bäst med längtan efter den ljusa sommartiden. En dags strålande påskupplevelse är den bästa påskbonus man kan uppleva . Och det är en bonus vi kan unna alla att få uppleva.

Glad Påsk!

Bli först att kommentera

Regeringen ökar stödet till kommuner och landsting! Men det behövs en rättvisare fördelning.

Av , , 1 kommentar 0

28 NYA MILJARDER SEDAN 2006
Nu kan vi pricka av det femte stödpaketet från regeringen: Landsting och kommuner föreslås ett engångsbelopp på 7 miljarder kronor till kommunsektorn för 2010 och 5 miljarder kronor i höjda statsbidrag för såväl 2011 som 2012. Alliansregeringens samlade resurstillskott till kommunsektorn blir med detta besked nästan 28 miljarder kronor högre 2010 jämfört med 2006.

Jag skrev i min blogg den 11 december: Kommuner och landsting står förmodligen på tur under 2009 och i budget inför 2010.

Samtidigt fortsätter (S) ge sitt standarssvar: Fel inriktning, för lite och för sent! Men nu håller inte den taktiken längre. Det är så uppenbart att alliansregeringen genomför er överlägsen strategi. S-MP-V sitter i arbetsgrupperför att ge svar om två år.

NU FÅR KOMMUNERNA SPARA SINA EGNA PENGAR
Umeå kommun har hittils redovisat stora översott. För 2008 blir överskottet 161 miljoner. Jag har intern i Centerpartiet argumenterat för att kommunerna måste kunna spara pengar över åren utan att bryta mot lagen om balanskrav. Nu kommer regeringen med detta förslag.

LENNART HOLMLUND BORDE TÄNKA EFTER
Lennart Holmlund skriker på som ledare av en av de rikare kommunerna. Detta är ett av problemen idag. Vi behöver en reform som riktar kommunstödet till de som behöver pengarna mest. Sverige behöver alla kommuner särskilt för att skapa bra service till nya gruvor, bra turistbranscher, skogen m.m. I denna utveckling är Lennart Holmlund och (S) i länet en bromskloss.

1 kommentar