Ett hänsynsfullt spadtag + två framgångar för Volvo

Av , , Bli först att kommentera 0

ETT HÄNSYNSFULLT SPADTAG
Så kom dagen när Maud Olofsson tillsammans med landshövding, kommunalråd och vägverket kunde ta första spadtaget för den tidigarelagda vägsatsningen i Umeå. Den satsning som nu tidgarelades efter ingripande från nuvarande regering. Den satsning som senarelades av förra regeringen eftersom Trollhättan även den gången mådde dåligt. Någonting som nuvarande regeringen håller på att bota genom att få SAAB att må bättre. Hänger ni med???

Att vägfrågan dragit ut på tiden beror bl.a. att tidigare lösningar varit hårdhänta med miljöintrånget vid Backens kyrka, över älven och över Röbäcksslätten. Den dragning som ligger till grund för dagens spadtag är betydligt mer hänsynsfull. Hade den hänsynsfullheten märkts av från början hade projketet kanske redan varit igång. På södra sidan älven följer den i stort sett gamla rikstretton över slätten. Den vägen håller hursomhelst på att vara ordentligt trång för all trafikoch behö´ver få bättre kapacitet. Nu återstår bara att ordentligt belysa möjligheterna att dra europavägen väster om Prästsjön..

TVÅ FRAMGÅNGAR FÖR VOLVO
Bygget av Europavägarna är en framgång för Volvo lastvagnar. Fabriken behöver verkligen nya lösningar för att slippa transportera hytterna rakt genom centrala Umeå. Volvo lastvagnar ställer också upp med 100 miljoner i lån till västra länken. Bra Volvo!!

Den andra framgången är resultatet från dagens omröstning bland metallmedlemmarna. En klar majoritet gjorde det enda förnuftiga dvs stödde förslaget om reducerad arbetstid och lön för att om möjligt komma över efterfrågekrisen. Det kommer bättre tider!! Exempelvis träbranschen brukar känna av sådant tidigt. Både Martinssons i Bygdsiljum och Norras såg i Sävar har tydligt märkt av prisuppgångar och ökad efterfrågan!

Bli först att kommentera

Glad, historisk midsommar

Av , , Bli först att kommentera 0

Dags för midsommar i Ratan i skuggan av sommarens firande av kriget 1809. Ratan har verkligen blommat upp senare år både genom hamnen och restauranten i Tullgården. I augsuri kommer kungaparet men redan nu spelar Robertsforsamatörerna sitt 1809-spel. Vi har biljetter imorgon – spännande!

Roligt att uppleve det växande intresset för den historia som liggar bakom vår bygds utveckling. För tvåhundra år sedan var Västerbotten mycket fattigt! Österbotten hade det betydligt bättre förspänt. Idag är det en välmående bygd med mer sommarhus än fast boende. Vi verkar äntligen tillåta oss visa stolthet för vår historia.

Glad, historisk midsommar!

Bli först att kommentera

Vad händer hos Holmlund? Vad händer på Volvo?

Av , , Bli först att kommentera 0

VAD HÄNDER HOS HOLMLUND?
Igår tog Umeå kommunfullmäktige en snål budget men jämfört med andra kommuner offensiv. (S) fick smäll på fingrarna för att i åratal bromsat vettigare storlek på förskolegrupperna.. Nu kommer dessutomen förskolepengen som en hjälp. Men när kommunfullmäktige markerar blir Lennart Holmlund sur. När det är dags för högtidstal är fullmäktige det finaste som finns. Men inte igår!

Både under budgetdebatten och efterår kring planerna om konstnärligt campus sattes relationerna mellan (S), (V) och (MP) på prov. Skulle den trion styra Umeås utveckling skulle Olsson/Ling under dagens VK debatt få rätt med råge: Ingen tänker på tillväxt i Umeå.

Umeå är en av de kommuner som haft allra mest effekt av sittande regerings politik.
På måndag ska Maud Olofsson ta första spadtaget förvägöverenskommelsen. Nya godsbangården byggs så det knakar. Forskningen vid Universitetet är starkare än någonsin. Sveriges och Finlands regeringar samarbetar nuförtiden till skillnad från Persson och Lipponen. Finlands har inspirerat oss när det gäller satsningarna på servicenäringarna, alltifrån hushållsnära tjänster till kreativa näringar. Men vad händer hos Holmlund? Egenavveckling?

VAD HÄNDER PÅ VOLVO?
Under tiden kommunfullmäktige pågick kunde vi läsa på internettidningarna att varselförhandlingar vid Volvo Lastvagnar strandat. Bara i Umeå! Vad händer egentligen? Egenavveckling?

Bli först att kommentera

Nervös budgetdebatt i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 0

Omgången med inledningsanföranden i budgetdebatten är i full gång just nu. Jag upplever en ovanlig retorisk nervositet i flera av inläggen. Är det ovanliga ekonomiska läget? Är försöken att beskriva skillnaderna i budgetförslagen mycket större än vad de egentligen i själva verket är. Det går inte skrämma med vargen om alla är vargar!

Vad är det då att vara nervös för? Umeå är egentligen en välbärgad kommun som trots allt har bättre inkomster än de flesta svenska kommunerna. En sak är att den politiska spelplanen är mer oklar än någonsin. Det finns ingen majoritet!!

Men även Umeås ställning står på spel. Inom tio år sjunker universitetens studentbas i Norrland. Ett ja eller nej till Umeå som europeisk kulturhuvudstad 2014 kan bli en avgörande faktor för utvecklingen. Förmågan att trimma politik och administration i tid kan vara avgörande för hur Umeå klarar konkurrensen de närmsta tio åren. Umeås högre skattetryck kan innebära att befolkningsutvecklingen slår riktigt bakut när konjunkturen vänder ordentligt om några år.

Dessutom är den stora regionen i norr riktigt ordentligt i gungning. För Umeå skulle ett fortsatt splittrat Norrland vara en riktig nackdel. Om inget görs i Norrlands framtid förlorar sjukvården, näringslivet, kultur, den gröna industrin m.m. konkurrenskraft. Det förlorrar definitivt Umeå på!

Bli först att kommentera

En del som händer borde aldrig ta slut!

Av , , Bli först att kommentera 0

Kvällens konsert med Norrlandsoperans symfonioketser innehöll Beethovens 9 kallad Till gädjen. Symfonin antogs av Europarådet till Europahymn 1972. För 20 år sedan fick symfonin sin fulla symboliska betydelse när muren i Berlin föll.

Norrlandsoperans avgående chefsdirigent Andrea Quinn sätter praktfull punkt för sin tid i Umeå med 9:an. Symfonin är en av få som många kan nynna de olika satserna och särskilt den fjärde. Musiken tränger sig på och tar även hjälp av orden, dikten, kören och solisterna.

Många medlemmar i både okester och kör log uppepade gånger med hela ansiktet. Musiken i sig men även vår tids symbolik ger upplevelsen dimension av förbrödring och gäldje.

Sittande strax bakom dirigentpulpeten var det bara att räkna sidorna i det tjocka A5-partituret. Andrea Quinn bläddrade lika intensivt som hon ledde sin okester. Det enda sorgsna var att sidorna förbrukades allteftersom och slutet kom allt närmre. I kväll kändes det som en del saker aldrig borde få ta slut. Tänk att få uppleva sådana prestationer i Umeå en vanlig försommarkväll. Tack Andrea Quinn!

Bli först att kommentera

Rådhusgaraget bort ur bilden! Annars en stötesten vid fullmäktige på måndag.

Av , , Bli först att kommentera 0

Holmlund och Ågren meddelar idag att man lägger det tilltänkta underjordsgaraget i ’malpåse’ tillsvidare. Vi andra har sedan länge pekat på riskerna att förstöra esplanaden, förstöra ekonomin och förstöra Umeå inför kulturhuvudstadsåret. Dessutom saknas en bra parkeringsplan innan delarna byggs. Även framtidens elbilar och cyklar kommer att ändra parkeringsmönstret.

Centerparteit har lagt ett förslag till måndagens budgetfullmäktige att avskriva nuvarande garageplaner för en nogrann plan. en planering som fångar upp centrummiljön på många fler sätt exempelvis grönytorna. Nu är förslaget bifallet redan idag. Tack!

Bli först att kommentera

EP-valet: Besviken glädje!

Av , , Bli först att kommentera 0

Dags att summera resultatet från det svenska EP-valet: Jag känner besviken glädje! På plussidan ligger ökat valdeltagande och att enkelfrågepartier minskade. Trots piratpartiets framgång har Junilistan kollapsat och varken sverigedemokraterna eller feministikst initiativ lyckats. Före valrörelsen var det trots allt många som befarade att sverigedemokraterna skulle lyckas fånga protest- och uppstickarrösterna. Piratpartiet bidrog sannolikt till att grusa SDs förhoppningar.

På minussidan ligger det faktum att Centerpartiet gör ett dåligt val. Det är Lenas Eks förtjänst att partiet behåller sitt enda mandat. Lena har vunnit respekt för sitt och partiets skicklighet i parlamentet. Tyvärr brukar val sällan belöna framgångsrikt, slitsamt politiskt arbete.

Centerpartiet har annars gjort en dålig analys av förutsättningarna och lämnat fältet öppet för andra. Det stod klart tidigt att tomrummet efter Jonas Sjöstedt och Junilistans kollaps kunde geutrymme för ett profilerad Centerparti. Centerpartiet saknade ett samlande norrlandsnamn. Centerpartiet satsar sällan på kandidater från väljarstarka orter och regioner. Exempelvis har det för Umeå saknats både engagerande frågor och framskjutna kandidater på framskjuten plats och då uteblir glöden i valrörelsen.

Trots allt överväger glädjen! EP-valet gav parlamentariker från partier med bra förankring i svensk politik och svensk pluralism. Enda undantaget är Piratpartiet som från och med idag möter verkligheten. Jag gratulerar partiet för skicklig valrörelse och deras bidrag till att blockera junilistan, FI och SD. Men Piratpartiet ska nog allra mest tacka regeringens tafatta hantering av integritetsfrågorna.

Bli först att kommentera

Härligt EP-valmöte i Nordmaling. Det måste finnas en koppling mellan europapolitiken och partiarbetet på hemmaplan!

Av , , Bli först att kommentera 0

Tempen i EP-valet har onekligen ökat. Många frågor överallt – på hälsocentralen, på ICA, lunchmatsalen. Ikväll var det dags för ett välbesökt eldarmöte med Centerpartiet i Nordmaling.

Valet till Europaparlamentet handlar om stora frågor som fred, miljö, trygghet och öppenhet. Centerpartiet vill se ett smalare men vassare EU. EP-valet handlar även om att knyta kontakt mellan Europapolitiken och politiken på hemmaplan. Transportpolitiken och trafiken mellan Sverige och Finland är ett bra exempel. Umeås satsning på att bli europeisk kulturhuvudstad 2014 ett annat. Viktiga medicinetiska frågor kring både livets början och livets slut är ett tredje exempel på frågor mitt i vår vardag som även finns med i europapolitiken. Vi måste ställa höga krav på att det finns ett samband mellan lokala partier och partierna i EU. Det är därför fullständigt obegripligt att vissa partier bara satsar på platser europaparlamentet.

Jag har gett tre exempel på vardagsfrågor som kräver att politiker på alla nivåer agerar och samverkar. De partier som bara satsar på platser i Europaparlamentet för att bara agera kring enstaka frågor lurar väljarna. Junilistans kollaps efter förra EU-valet är det tydligaste exemplet. Piratpartiet, sverigedemokrater, feministiskt initiativ kommer att följa efter. Centerpartiet och Lena Ek garanterar att det finns ett aktivt samband mellan den lokala politiken och politikerna i Europaparlamentet.

Bli först att kommentera

Tack och åter till bloggandet. EP-valet lockar till förenklingar. Landstinget ambitiöst om etik och prioriteringar.

Av , , Bli först att kommentera 0

TACK!
Jag har varit blogg tyst i några veckor under semester och 60-års kalas. Vill passa på att tacka alla er som uppvaktat och visat omtanke. De gåvor som landar i Zimbabve, Moscambique, Nepal och Ghana kankse ger mih en chans att följa upp insatserna im några år.

BLOGGANDET
Har läst olika bloggar under tiden och får intrycket att bloggarnas karaktär sakta men säkert förändras. Facebook, YouTube, twitter och andra kanaler verkar slå igenom ochdelvis ändra karaktären på kommunikationerna. Förekomsten av längre debattserier minskar snarast. Och ännu mer av personfixering.

EP-VALET OCH FÖRENKLINGAR
Jag har varit med i fem debatter och lyssnat på åtskilliga. EP-valet verkar locka till förenklingar eftersom att lyssnaren har egentligen svårt att kontrollera fakta. Flera gånger har Junilistans företrädare berättat att prositutionen ökar ordentligt när parlamentet sammanträder i Strasbourg. Varken källor anges eller vad som motiverar att man indirekt svartmålar kommande parlamentariker. Varför fylls EP-valet av förenklingar och rykten?

LANDSTINGET OCH ETIKARBETET
Idag har landstingsmötet ägnat förmiddagen till etik och prioriteringar. Jag följer frågorna bl.a genom engaemanget i Statens Medicin Etiska Råd och det är lätt att se att Västerbottens läns landsting klarar sig bra i jämförelse med andra vårdgivare. Jag tror att utmaningen blir att landsting och kommuner pratar samma språk.

Bli först att kommentera