Bra förslag från Dieter Muller: Vi borde få dela upp vår röst i kommunvalet!

Av , , Bli först att kommentera 1

I Vk har Dieter Muller lyft en gammal idé om att kunna dela på sin röst i kommunvalet. Jag bloggade i VK senast  november förra året om detta. Då skrev jag:

När senaste demokratiutredningen var på tapeten föreslog jag att man skulle få dela upp sin kommunröst för att påverka lite på olika ställen. Jag skulle lägga 70% av rösten i Umeå 10% i Nordmaling och Vilhelmina samt 5% i Skellefteå och Fleurie i Frankrike. Det borde gå lösa rent tekniskt och med EU-medlemskapet borde även Europa rymmas i valsystemet.

Jag skulle exempelvis ha röstat 10%  ja i folkmoröstningen i Vilhelmina om Vojmån!

Det är ett faktum – och bra på många sätt – att människor idag är verksamma på olika platser under livet. Vi har nära anhöriga på andra orter än vad vi själva bor på. Hembygden har iregel en särskild plats i hjärtat. Med tanke på att människor flytta mellan länder i århundraden finns hembygden i många länder. I Umeå finns många nationaliteter och riktigt många har Finland eller Norge som hemland.

Frågan om delad kommunröst har diskuterats i flera demokratiutredningar. Den som leddes av förre s-ministern Bengt Göransson gjorde en djupare analys av delad rösträtt som ett led i att stärka människor engagemang. Man konstaterade att tekniken ännu inte klarade av  dela på rösträtten och samtidigt behålla rösthemligheten  – fria och hemliga val – men med hjälp av bra datavallängder borde detta kunna lösas.

Lennart Holmlund gör tummen ner för delad rösträtt. Ändå har Lennartr ganska lätt för att blanda sig i andra kommuners frågor exempelvis Vojmåfrågan. Umeå har som universitetsstad stor genomflyttning. Delad rösträtt skulle sannolikt öka intresset för Umeå eftersom många känner samhörighet med Umeå.

Den enda allvarliga risken med delad kommunal rösträtt är om det faktiskt blev så att någon kommun drabbades av att väldigt få la sin röst i just den kommunen. Alltså tror jag att man alltid måste använda halva sitt röstutrymme i den kommun man har sin huvudmantalsregistrering i. Det borde vara tid för en ny utredning av en rösträttsreform som bättre möter upp människors engagemang och förankring.

Maud Olofsson, Andreas Carlgren och Sverige driver på i Åre

Av , , Bli först att kommentera 2

Mitt i regniga semestersverige genomfördes EU-mötet om energi och miljö i Åre. Både innehållet och valet av Åre var framgångsrikt om man får tro både journalister och experter. Vi har fått lära oss ett nytt politiskt ord –  eko-effektiv ekonomi! Den rapport Maud Olofsson presenterade är kanske nyckeln till att fånga ett brett stöd för att klimatmötet i Köpenhamn i december blir framgångsrik.

Alla borde begripa att livet på vår gemensamma  jord är allvarligt hotad om inte världens politiker ändrar politiken. Det räcker inte med att beskriva hoten. Det behövs även en vision som pekar på att den nya politiken är offensiv och skapar möjligheter. Europa måste vara världsledande när det gäller energiefektivitet dvs transporter, uppvärmning och produktion för att kunna vara konkurrenskraftig.

Här i Sverige får äntligen  vindkraften plats i energipolitiken. Skogarna och och gruvnäringen utvecklas. Det nya Europa behöver norra Skandinavium och därför är både Norrbotniabanan och trafiken över Kvarken angelägenheter för hela EU. Mitt under Åredagarna blev jag kontaktad av en innovatör/företagare inom bygg -och vindkraftsbranschen som jobbar konkret i både Kina och Bangladesh. Eko-effektiv ekonomi i praktiken.Han behövde kontakthjälp till både närings- och utrikesdepartementet. Medarbetarna i hans företag applåderar signalerna från Åre.

Maud Olofsson och Andreas Carlgren tog ledningen vid Åre-mötet. Man passa de också på att ta Vattenfall i örat. Kol och kärnkraftkramarna i Vattenfall måste gå att lita på när det gäller säkerheten. Jag vill även ge Svenska naturskyddsföreningen beröm för deras arbete att ge praktiska exempel på nya visioner inom både energi och klimatområdet. SNF vill att svensak folket ska stötta regeringen inför det viktiga klimatmötet i Köpenhamn. Jag håller verkligen med!

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Tummen ner för nytt abortregister

Av , , Bli först att kommentera 2

Frågan om ett nytt abortregister har dykt upp i debatten. Det är som jag ser det ett ogenomtänkt och oetiskt förslag och bör få tummen ner. Det ökar risken för att aborten som ingrepp åter drivs in i skuggan vilket alla förlorar på.Huvudinriktningen på arbetet har varit att förstärka det förebyggande arbetet  genom att skolan ska bidra genom att ge ungdomar kunskaper och öka förståelsen att skydda sig eller sin partner. Elevhälsans rol behöver stärkas genom tydligare riktlinjer.

Anders Milton, ordförande i en arbetsgrupp inom socialdepartementet presenterade den 15 juni presenterade ett antal förslag som syftar till att förebygga/minska antalet aborter i Sverige.  I vårt land genomföra fler aborter per 1.000 kvinnor än i något annat västeuropeiskt land. Rent etiskt är det rätt att försöka minska antalet aborter eftersom nästan varje abort är förenat med någon form av lidande.

Det finns omfattande statistik hos socialstyrelsen:( http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/1ACAC77A-D968-4AFC-B65C-8AAFD379BC28/10418/2008424_rev2.pdf)

År/ålder        -19       20-24        25-29      30-34       35-39        40-          Totalt

1987              5 925       9 324        6 694       6 361        4 782         2 649          35 735    

2002              6 503       7 614        6 416       5 895        4 947        1 964           33 359

2007              7 584       9 160        7 102       6 003        4 937         2 404          37 205      

 

En utbyggnad av ungdomsmottagningarna och sex- och samlevnadsmottagningarna föreslås. Hormonella preventivmedel föreslås subventioneras upp till 25 år med en maximal egenavgift på 200 kronor per år och akut-p-piller vid inköp på apotek. Det är bra förslag!

Sist men inte minst föreslås ett nytt abortregister som skulle skötas av Socialstyrelsen. Sällan har ett förslag hamnat så fel både i tiden och i tanken. Just nu är det ovanligt omöjligt att föra fram förslag om nya registeringar. Register som tydligt bidrar till ökad kunskap t.ex forskning och avancerad sjukvård eller bekämpning av kriminalitet t.ex knark är bra. Men det är mycket tveksamt om ett nytt individuellt abortregister fyller dessa krav. Siffrorna ovan är hämtade ur socialstrelsens nuvarande statistikregister. Räcker inte det?

Men ännu viktigare är det faktum att ett abortregister med obligatorisk rapportering riskerar att hindra abortsökanden att vända sig till sjukvården för att få hjälp. Det innebär att aborten återigen förpassa till skuggan och olagliga vägar. Därför är förslaget om nytt individuellt abortregister inte etiskt försvarbart.

 

 

Bli först att kommentera

Tragiskt – men går det förstå sig på hur djurrättsaktivister tänker? Och vad borde andra göra som tror på djurs rätt?

Av , , Bli först att kommentera 3

Händelserna kring restaurang Garaget och nu senast branden vid Umeå Jaktskytteklubbs klubbstuga är tragiska. Och kriminella! Första tanken är grip, straffa. Kanske en enrummare med järngardiner.

Andra tanken borde bli: Går det förstå sig på logiken bakom aktionerna? Aktionerna grusar bara allt vad sympatier heter och borde stöta bort nya sympatisörer. Sakfrågan om djurs rättigheter blir den stora  förloraren.

Det mest sannolika är att det finns enstaka individer som på fullt allvar tror att man kan föra och vinna ett krig genom att sabotera vissa "djurobjekt". Minkfarmens minkar släpps "fria" men att det innebär en frihet som orsakar djuren en djävulsk död ryms inte i logiken. Aktionerna orsakar egentligen än mer lidande för djuren.

En annan logik skulle kunna vara att angripa kända verksamheter som lever på att sälja tillagat kött dvs slaktprodukter. Angreppen på barbequerestaruangen Garaget är obegripliga. Den restaurangen var inte särskild känd eller stor. Barbeque utnyttjar tillskillnad från vanlig grillning, som använder strålningsvärmen för att tillaga maten,  indirekt värme för att under en längre tid med lägre värme anrätta kött, fågel och grönsaker. Ska köttkriget vinnas finns det miljontals grillar och tusentals restauranger.

En ytterligare strategi är att anonymt sprida skräck bland "motståndare" eller få dem att tappa sugen. Hot mot ägare, familjemedlemmar eller företrädare. Att blogga som jag gör just nu gör kanske mig till en måltavla. Den anlagda branden vid jaktskytteklubbens klubbstuga är sannolikt ett sådant exempel. Detta är kanske den värsta och mest subtila aktionsformen. Odemokratisk, antiintellektuell dvs facsistisk. Och djupt obehaglig!

Självklart har polisen uppgiften att försöka hitta de personer som gjort sig skyldiga till brotten. Kanske borde spaningen fungerat bättre. Jag såg själv på anslagtavlan i bibliotekshuset ett de små samlingsflygblad med bussningstips som föregick en av de senaste minkfarmsangreppen.

Jag har själv varit medlem i bäde Naturskyddsföreningen och Jägarförbundet  i många år. Tillsamnmans med många andra medlemmar i naturföreningar (hit räknar jag även jaktorganisationerna!)  tror jag att vi gemensamt står för ett serisöst intresse för natur och miljö. Det innefattar även intresset för djurs rättigheter.

Jag förväntar mig nu att naturorganisationerna tydligt tar ställning kring DBFs (Djurens befrielsefronts) sätt att agera. Tala om att det finns många bättre och demokratiska sätt att engagera sig i frågor om djurs rättigheter. Tala om det för alla unga som inte självklart vet om det som inte står skrivit som stora rubriker.

 

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter:

Försvarets personal ska ha bästa utrustningen

Av , , 1 kommentar 3

Försvarets inköp av material har hamnat i skottgluggen. Först handlade det om man skulle köpa pansrade fordon från Hägglunds eller finska Patria. Hägglunds  ägs av utlänska intressen men har huvudverksamheten i Övik. Patria ägs av den finska staten samt det multinationella konsortiet EADS, European Aerospace, Defence and Space Company.

Nu senast är leverensen av  försvarets nya helikopter Helikopter 14 kraftigt försenat. Samtidigt får försvarets nya datasystem också kritik.

Försvarets materielverk verkar ha hamnat i försvarsställning. Det mesta ska vara hemligt samtidigt som FMV ska kunna förklara frågorna offentligt. Det här har hänt många gånger att  leverenserna av försvarsmaterial strulat. Gamla kalla kriget motiverade att Sverige utvecklade egna system men idag är läget ett helt annat och möjligheterna att handla upp det bästa möjliga har ökat. Det måste vara så att försvarets medarbetare ska få den bästa möjliga utrustningen!  Nog kan svenskarna lita på både Hägglunds och Patria dvs finska staten.

Läsr man Örnsköldsviks Allehanda, ÖA, går  Övik kommuns näringslivschef till frontalangrepp mot regeringen och Maud Olofsson. Han skyller Hägglunds missade upphandling på Maud. Eftersom FMVs upphandling är hemlig än så länge blir Hägglunds överklagan till tingsrätten en chans att kanske få veta mer om hur jämförelserna med Patrias produkt har genomförts. Näringslivschefen i Övik verkar hursomhelst strunta i upphandlingsregler och konkurrens. Stackars näringsliv i Övik.

När det gäller att köpa varor kan verkligen moralen ställas på prov. Trollhättans kommun är ett annat exempel. Mitt i SAABs svårigheter förra året skulle Trollhättans kommun upphandla bilar till sin verksamhet. Valet föll på – Opel! Kommunen gjorde säkert rätt bedömning än hur besvärande det kan vara.

Det finns ingen annan princip när man handlar än den att vi ska skaffa bästa möjliga utrustning till bästa möjliga pris? Öppenheten har förmodligen en gynsam inverkan även på mutor, fiffel och båg som förekommit inom försvarsområdet.

 

1 kommentar

Konst, konsthantverk, hantverk: Men vem tusan bestämmer över rådhusparken?

Av , , 2 kommentarer 4

Nu är konstdebatten i Umeå i full gång. Det har tagit några veckor sedan bl.a. Stefan Andersson överraskades över träslöjden i rådhusparken och ställde frågan: Vem bestämmer i Umeå om den offentligamiljön.

Jag ställde samma fråga. Att motorsågsskulptera två avsågade stammar handlar inte om tekniken eller utformningen. Det handlar som jag ser det enbart om vem tusan bestämmer?

När media nu tagit frågan ställer exemeplevis SVT Västerbotten frågan: Är det konst eller inte? De kommer att få alla svar men frågan är inte det debatten borde handla om. Alla som hållit i en motorsåg har lätt för att beundra de som kan tekniken att forma ett stort trästycke med sågen. Vi som varit engagerade i Skogsnolia har fått se både jobbet och resultatet flera gånger. Det är ett fenomenalt hantverk. Ja till och med kan det vara konsthantverk. Oavsett om det ska kallas konst eller inte handlar det om både teknik, utformning, skaparens avsikt, betraktarens upplevelser och åsikt, platsen och offentligheten. Den debatten får gärna föras om detta och många andra saker.

Nu har trädstammarna blivit en fast installation i en av Umeås mest offentliga platser – rådhusparken. Jag måste bekänna att jag först på håll såg två stora penisar. Nu har dom utvecklats till ollonrosor.

Jag gillar inte att vi plötsligt för en fast eller permanent installation i rådhusparken på detta sätt. Därför erbjöd jag mig att ta med motorsågen och kapa stammmen på vanligt sätt utan vid marken. Skapelsenserna skulle inte skadas och den kan ställas ut var som helst. Kanske flyttas runt. Men de hör inte hemma i rådhusparken! Vem tusan bestämmer över rådhusparken egentligen?? Är det på samma sätt som andra saker egentligen bestäms i Umeå. På tu man hand?

2 kommentarer

Dagens applåd: Förslaget att underlätta adoptioner av svenska barn!

Av , , Bli först att kommentera 1

Idag är det lätt att blogga. Jag tänker bara ta min blogg från i fjol – lördag 12 juli 2008 kl 09.22 – i repris. Jag är glad över att 2008 års adoptionsutredningen verkligen föreslår modernare adoptionsregler. Så här bloggade jag för ett år sedan:
*******************

Fler svenska barn borde få adopteras!

Barn behöver bo i hem som inte kan sägas upp!
Under Almedalsveckan arrangerades lite i skymundan ett seminarium som handlade om att fler av dagens fosterbarn borde få adopteras. Det handlar om de allra yngsta barnen som tidigt i livet placerats i familjehem. Många får växa upp utan att riktigt säkert veta var barn-och ungdomsåren ska tillbringas.

Föräldrarätten är så stark i Sverige att biologiska föräldrar hela tiden har rätt att ställa frågan om att ’få tillbaka’ sitt barn. Under uppväxten kan små barn tvingas byta livsmiljö 5-10 gånger. Jag tror var och en kan tänka sig in i vad det skulle ha betytt för en själv att drabbas av ständiga familjebyten. Det handlar både om föräldrana , andra vuxna i omgivningen, barn och kompisar, djur och natur, fritiden och vanor, traditioner, personliga smultronställen. Allt det där vi som vuxna har så stor glädje av.

I min egen familj bestämde sig min pappa och mamma att öppna hemmet för ett fosterbarn när jag var åtta år gammal. Hon, Margareta, kom den 7 juli 1957. Hon har stannat i familjen under alla år utan att bli adopterad. Hon har än idag kontakt med olika personer i närheten av sin biologiska familj. Men Margareta har hela sin identitet i vår familj och har fått en ställning som om hon varit adopterad.

Många andra fosterbarn, som det hette på 50-talet, har tvärtom slitits runt i olika fosterhem varvat med misslyckanden i det biologiska hemmet. Jag har vid några tillfällen agerat i läns-och kammarätt för att visa riskerna med att barn slits upp ur myllan i sitt familjehem. Jag minns med sorg en 7 årig flicka i Malå som tvingades bort från sin trygga fosterfamilj. Samtidigt träffar jag ibland med glädje en vuxen man i Lycksele som vid 9 års ålder fick domstolsbeslut på att han fick stanna i sin fosterfamilj.

Lagen är i princip sådan att biologiska föräldern alltid har rätten att få frågan prövad medan barnet ska bevisa riskerna att flyttas. När jag satt med i Barnspykiatriutredningen i början av 2000-talet försökte vi lyfta frågan. Men föräldrarätten har snarast blivit starkare under tiden medan barnets ställning i Sverige försvagats. Det märks även i debatten kring rätten att bli förälder efter anonym insemination eller andra, mer avancerade genetiska metoder. Frågor om barnens rättigheter drunknar ofta i dessa diskussioner.

I vårt grannland Norge gäller principen att om små barn vistats längre än två år i sitt familjehem har rätt att få pröva frågan om att permanent få stanna i den familjen. Samtidigt ska det finnas bra sätt att hålla kontakt med sina biologiska släktingar.

Svenska barns rätt till adoption har stötts och blötts under årens lopp utan att tränga igenom i den socialpolitiska debatten. Under 2007 adopetars c:a 20 svenska barn. Det skulle vara fullt möjligt att placera 200-500 svenska barn per år för adoption, i öppna eller traditionella adoptioner. Dessa barn skulle få en väsentligt tryggare uppväxt, med adoptivföräldrar som inte kan säga upp sig.

Läste just om kända personer som varit fosterbarn. I Liverpool, just i år Europeisk kulturhuvudstad, föddes John Lennon men flyttade som femåring till sin mosters familj och levde som fosterbarn fram till vuxen ålder. Den biologsika mamman fanns alltid med i John Lennons liv medan pappan lämnade ett stort hål efter sig. Uppväxtårens erfarenheter speglas ganska ofta i John Lennons musik.

Det vore bra om fler kändisar och vanliga människor berättade om sina erfarenheter från bra familjehem, som fosterbarn eller adopterade. Det skulle behövas som motvikt till de föräldrarättsliga budskap som dominerar den svenska dialogen

Bli först att kommentera

Skapa fler ungdomsjobb: Feriejobb på check istället för dagens krångliga system!

Av , , 1 kommentar 0

Radio Västerbotten berättade idag om att många ungdomar inte söker de feriejobb som de har möjlighet till. I Umeå kommun gäller det ungdomar som fyller 17 under året. Det går till så att man anmäler sitt intresse för att jobba utan att veta vad det kan bli. Samtidigt samla kommuens feriejobbsaxpedition ihop möjliga jogg inom kommun och bland föreningar. Ett pusslande med andra ord.

Jag tycker detta system är både krångligt och sannolikt ineffektivt. Det allra bästa är om ungdomarna själva kan kontakta möjliga arbetsgivare, komma överens om att jobba minst tre veckor. Kommunen ger ungdomarna en check värd tre veckors ersättning, en check som 17-åringen i sin tur ger till sin arbetsgivare. Samtidigt skriver man på en överenskommelse om regler och arbetstider. Skulle någon få jobba mer än tre veckor blir det en fråga mellan feriejobbaren och arbetsgivaren!

Vad skulle fördelarna vara med ett checksystem vara? Jo, alla 17 åringar skulle få en check! Dessutom får alla chansen att i god tid kontakta olika arbetsgivare för att själv skapa sig en uppfattning om vad som är intressant. Jag är övertygad om att många fler arbetstillfällen skulle komma fram med mindre administration. Sist men inte minst liknar systemet verkligheten som vuxen dvs man söker själv sitt jobb! Jag föreslår att man gör om hela systemet till nästa sommar!

1 kommentar