Möte med vänorter och Louisianabesök. Grön utställning till Gammlia?

Av , , 1 kommentar 0

Under två dagar mötes Umeå, Harstad, Vasa och Helsingör för ett vänortsmöte i Helsingör. Igår kväll var alla på plats och det var både gamla bekanta och nya ansikten. Från Umeå medverkar undertecknad , Jan Björinge, Lennrat Holmlund och Marie-Lousi Rönnmark.Vasa har haft kommunval sedan sist, Helsingör har sitt den 17 november.

Programmet innehåller både studiebesök och redogörelser för sakfrågor. Denna gpng handlar det om klimatfrågor och kultur. Dessutom ska programmet för kommande år diskuteras. Från  Umeå kommer vi ansökan om Kulturhuvudstad 2014 att lyftas fram.

På väg till Helsingör  passade några av oss Umebor att besöka det världsbekanta museet Louisiana. Idén fick jag när jag härom dagene lyssnade på ett program i P1  om Louisianas utställning "Grön arkitektur för framtiden" . Utställningen är stor och riktigt innehållsrik när det gäller hur man kan organisera och bygga framtida samhällen på ett grönt sätt. Många städer från 1900-talet förskräcker verkligen. Ett tips: Kolla http://www.louisiana.dk/dk/Menu/Udstillinger .

Umeå behöver mer idéer om grönt byggande. Planerna för Ön borde ge stora möjligheter. Nästa stora utmaning är det stora området runt gamla I 20! Dessutom finns det detaljer som fungerar överallt när det gäller nya material, träets möjligeter och nya energlösningar.

Bildmusset och länsmusset skulle kanske avsluta sitt samarbete på Gammlia genom att försöka ta upp Louisianautställningen?

1 kommentar
Etiketter: ,

Socialdemokraterna struntar i rättvisa och givna löften! ROT-avdraget en succé!

Av , , 2 kommentarer 1

SOCIALDEMOKRATER STRUNTAR I GIVNA LÖFTEN!

Frågan om taxan för Vatten och avlopp runt Stöcksjön har inte varit någon enkel resa. Inte för Lennart Holmlund heller som hunnit inta minst tre olika stånpunkter. de senaste åren. Jag och Centerpartiet har hela tiden varit öppen för olika finansieringsvägar men ALDRIG beslut som ändrar förutsättningarna i efterhand dvs retroaktivt. Det är en viktig princip i kommunallagen och annan lagstiftning.

Självklart skall en utbyggnad av VA nätet i Stöcksjö finansieras på samma sätt som en utbyggnad på Tomtebo? Den nya särtaxan ska användas för de projekt som inte hunnit starta upp – det är Centerpartiet åsikt! För mej är det en självklarhet att tbyggnader av kommunal infrastruktur betalas av det gemensamma, om man inte kommit överens om annat i FÖRVÄG

Stöcksjön måste skyddas från ytterligare belastning från avlopp. Det är ju onekligen intressant att Lennart H nu öppnar för upphävande av verksamhetsområdet för VA i Stöcksjö. Var det inte kommunfullmätiges beslut nödvändigt?

Nu har Stöcksjöborna överklagat och vi får se hur domstolen bedömer just frågan om retroaktivitet.

En helt annan aspekt är människor förtroende för demokratin. Jag har fått flera åsikter från enskilda medborgare som upplever att demokratin  fungerar som ett sätt att manipulera genom att inte behöva stå för löften och givna besked.

ROT-AVDRAGET EN SUCCÈ

Prata med vem du vill men regeringens ROT-avdrag är en formidabel succé. Det har satt fart på byggandet och många människor har satsat optimistiskt sedan ROT-avdraget kom i december 2008. Dessutom rensar det bort en massa svartjobb! Men Lennart Holmlund klagar gång på gång! Byggföretagen har nu dessutom fått besked att de nya snabba reglerna undanröjt risken för att ROT-avdraget inte överutnyttjas.

2 kommentarer
Etiketter:

Slopa särtaxan i Stöcksjö! Ta bort giftig blomma utanför stadshuset!

Av , , Bli först att kommentera 1

SLOPA SÄRTAXAN I STÖCKSJÖ

Den kommunala lunken är igång. Mjukstart förra veckan med NOLIA, styrelsemöte med kommunföretag samt et möte med kommunstyrensens arbetsutskott. Denna vecka kulturhuvudstadsmöte, AU + möte med vänorter i Helsingör.

Dagens AU hade frågan ocm Stösjöbornas överklagan av kommunfullmäktiges beslut i maj om särtaxa för spillvattnet iStöcksjö. Centerpartiet har hela tiden röstat emot att det skulle gälla Stöcksjö eftersom det innebär retroaktiva avgiftshöjningar. Kommunallagen förbjuder sånt! Nu har många Stöcksjöbor överklagat just det retroaktiva. Jag föreslår att kommunfullmäktige yrkar bifall på överklagan! Slopa särtaxan i Stöcksjö.

TA BORT DEN GIFTIGA BLOMMAN VID STADSHUSETS ENTRÈ

Jag upptäkte förra veckan den giftiga blomman RICIN eller ricinus communis som står i planteringen till höger om stadshusets entre. Växten är mycket giftig och då framförallt fröet. Ett söndertuggat frö i ett barns mun kan vara ödestigert. Ricin används för övrigt medicinskt i mycket små doser som ricinolja dvs laxermedel. Mycket potent! Jag kontaktade ansvariga och varnade.

Nu står den kvar. Det vore bra om växten försvann från offentliga planteringar. Finns den i fler rabatter i Umeå? Vägverket tog bort den från sina planteringar för några år sedan. Vill du läsa mer – kolla http://sv.wikipedia.org/wiki/Ricin

Bli först att kommentera
Etiketter:

Statens stöd till kommunerna ÖKAR under 2009!

Av , , 1 kommentar 1

Både i våras och nu under julidebatten har frågan om statens stöd till kommuner och landsting stötts och blötts. Den som läser LKennart Holmlunds bloggar måste förmodligen tro att allting minskar dvs att staten drar in på kommunerna. I lördags fick jag färska siffror på vad som händer när det ökningarna av statens stöd till kommuner och landsting:

1. Den nya fastighetsavgiften ger kommunerna +1,7 miljarder!

2. Generella sänkningen av arbetsgivaravgiften minskar kommuners och landstings utgiftermed  +2,9 miljarder.

3. Sänkningen av arbetsgivaravgifdterna för unga under 26 år minskar kommuners och landstings utgiftermed  +2,8 miljarder.

4.Ökade satsningar inom skolområdet samt yrkesutbildningen tillför kommunerna +1,5 miljarder

5. Sänkar sjuktal dvs färre sjukskrivningsdagar minskar kostnaderna för kommuners och landstings sjuklönekostnader via AFA med + 2,3 miljarder.

Sammanlagt motsvarar dessa fem poster 11,4 miljarder. Allt hamnar på plussidan i ekonomin. Tilldeta kommer satsningar på psykiatruisk sjukvård och den s.k. kömiljarden.

Redan nu har regeringen dessutom lovat tillskot med 7 miljarder 2010 samt 5 miljarder för vardera åren 2011 och 2012. Höstens statsbudget kan också innehålla ytterligare stiumulans för kommuner och landsting.

Jag tror inte att kommunerna fullt ut i sina budgetar har räknat in tillskotten. I vart fall gör ganska många s-politiker allt för att dölja dessa fakta.

1 kommentar

Thomas Idergard kultursyn gammal skåpmat som var fel redan på 90-talet.

Av , , Bli först att kommentera 2

I dagens VK på nätet refereas en s.k.undersökning från Timbro där f.d. umebon Thomas Idergard hävdar att Umeå slösar med resurserna genom att satsa på fritid och kultur. Samma tongångar präglade Idergars argumentering när han och bl.a Markus Uvell i början av 1990-talet bildade en egen fraktion i moderata samlingspartiet. Redan då presenterade de egna alternativbudgetar som innebar att kultur och fritid skars bort. Till förmån för skattesänkningar! Alltså inte till förmån för skola och vård. Som tur var lyssnade inte majoriteten den gången – alltså c-fp-m-kd-mp.

Vi som argumenterade emot lyfte perspektivet att bra föreningsliv, bra stöd till studieförbudnen och kulturlivet skaparvarmare livsmiljöer och gör Umeå attraktivt att bo i. Och vi har fått rätt! Idergard hade fel då liksom nu.

Umeås föreningsliv är erkänt brett jämfört resten av Sverige. Det är en tillgång för valfriheten och utbudet. Umeås kulturliv är erkänt månsidigt. Det är väldigt många umebor som uppskattar bredden.

Umeås studieförbund leder aktivitetsstatistiken jämfört med andra liknande universitetsstäder och kommuner med samma befolkningsstorlek. Det ger en engaregad befolkning.

Umeå uppvisar en mycket låg brottslighet och befolkningen har en stadigt förbättrad hälsa och ökade inkomster. Det visar 2009 års upplaga av rapporten Umeå Index. Låg brottslighet är en mycket betydelsefull faktor när familjer planerar var man vill bosätta sig.

Den undersökning som Idergard hänvisar till är författad av Lotta Moberg och Jonas Sigedal.Uppgifterna om respektive kommuns situation och utgiftsutveckling för nämnder och utgiftsprogram i de studerade kommunerna, har erhållits vid telefonsamtal och därefter rekvirering av relevanta budget- och plandokument.

Då förstår jag att man inte överhuvudtaget vägt in faktorer jag beskriver tidigare i bloggen. För Umeås del har de senaste åren inneburit ett stabilt överskott på c:a 150 miljoner årligen. Hur har dessa fakta vägts in? När jag snabbläser rapporten upplever jag att dess kärnsyfte är att ändra på kulturpolitiken. Inte att lösa kommunernas budgetbekymmer 2010. Alltså skåmat som var lika fel på 1990-talet.

 

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Umeå-index 2009 visar att företagandet i Umeå haltar! Ska Holmlund skylla ifrån sig på Svensk näringsliv även denna gång??

Av , , Bli först att kommentera 2

 

Igår kom Eurofutures rapport Umeå-index för 2009. Rapportens slutsatser och förslag ser ut så här:

• Att fler Umebor måste starta eget. Det behövs ytterligare 100 nya företag (och entreprenörer per år för att nå upp till Riksgenomsnittet. Entreprenörskap måste stå i fokus i Umeå de kommande åren.

• Att kunskapen vid universiteten måste i ökad utsträckning föras ut till näringslivet så kunskapsinnehållet i produkter och tjänster ökar och därmed konkurrenskraften.

• Att fortsätta utveckla samarbetet med universiteten och näringslivet.

• Att fortsätta strävan att förbättra Umeå kommuns tjänster till näringslivet.

• Om Umeå blir kulturhuvudstad år 2014 – vilket avgörs i september – krävs ett stort arbete för att förvalta utmärkelsen och se till att det skapar långsiktiga effekter.

• Att utveckla Umeås attraktivitet genom fritidssatsningar, konstnärligt campus, bostadsområden, multiarena etc

Nästan alla punkter handlar om frågor om företagandet och klimatet i Umeå. Nu sägs alltså en gång till. Ska Holmlund skylla på Svensk Näringsliv även denna gång?

 

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: