Här kommer ytterligare 1000:-

Av , , Bli först att kommentera 1

Självklart stödjer jag också UIK. Det behövs ett brett stöd från Umeborna! Håller tummarna!

Bli först att kommentera

Invandring grunden för den svenska välfärden även idag!

Av , , Bli först att kommentera 2

Vid dagens förbundsstämma för Stidieförbundet Vuxenskolan har Socratespriset delats ut till Marie Nisser, professor emeritus i ämnet industriminnesforskning och Anders Johnson, debattör och författare , Anders johnson har bl.a. skrivit om orters ekonomiska historia i den omfattande skriften "Fånga platsen".

När anders Johnson tackade för priiset gjorde han en resumé om den starka betydelse invandringen har haft för den svenska industriutvecklingen. Anders visade och bärttade om en lång rad produkter som är välkända och världskända och har sin grund i idéer och arbete hos personer många andra länder och kulturer.

Det handlar om väldigt många områden i hela Sverige. Både engelsmän och valloner (från nuvarande Belgien) har exempelvis varit mycket viktiga för kustbygdernna i Västerbotten. Det är så än idag att människor som byter land och världsdel väldigt ofta är företagsamma personer. Det gällde förr och det gäller idag. Anders Johnson kommer strax med en bok om all denna historia och kunskap. Jag ser verkligen fram emot att kunna läsa ett tungt, och kunnigt inlägg om invandringens stora betydelse för välfärdens moderna Sverige. Det blir en välkommen replik mot all den ensidiga propaganda som främlingsfientliga debattörer svärtar ner invandringen med.

Bli först att kommentera

Studieförbundet Vuxenskolan, Göteborg.

Av , , Bli först att kommentera 1

STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN OCH STORA FRÅGOR

Idag regnar det i Göteborg. Imorgon ska det visst nå Umeå. Jag är föredetting vid Studieförbundet Vuxenskolans välbesökta förbundsstämma. Jag slutade som förbundsordförande vid förra stämman i Växjö. Känns ovanligt att bara få gå runt och prata med folkbildningskompisar utan att behöva bry sig om utskott, förandlingar, beredningsutskott. Samtidigt kan man passa på att möta olika frågor som inte finns på dagordningen

Riktigt många som gratulerar till att Umeå blir Sveriges kulturhuvudstad. Här på stämman finns ombud från hela Sverige – från Norrbotten till Skåne. Alla grattar. Även skåningarna. Skönt!

Annars ska förslaget till nytt  idéprogrammet klubbas. Mycket känns igen från det förra programmet. Hållabr utveckling, lokal kraft och kulturengagemanget är huvudfrågor. Jag skulle önska mer av stora mänskliga frågor. Humanismen i en tid när vi som enskilda personer ganska ofta ställs inför stora och ibland svåra ställningstaganden. Det kan gälla unga patrners som ska bli föräldrar. Frågor om männsikovärde och synen på fosterdiagnostik, föräldraskap och karriär. Det kan handla om livets slut, lidandet och rätten att själv bestämma. Jag är övertygad om att vi bara står i början av en tid när etiska och värdebaserade frågor blir allt mer centrala i det vardagliga.

GÖTEBORG

Göteborg är  som vanligt  den vänliga platsen. Den speciella dialekten och humorn känner de flesta till. Stan är också så där härligt självständig och böjer sig inte för staten och makten. Samtidigt har problemen inom fordonsindustrin skapat stora problem för många människor – ungefär som i Umeå. I det läget gäller det att söka andra vägar och tro på nya möjligheter. Ta saken igen händer. Jag tycker det finns mycket gemensamt mellan västerbotten och västkusten.

 

 

 

Bli först att kommentera