Märklig och osaklig journalistik i Västerbottensnytt

Av , , 3 kommentarer 15

Åsa Torstensson presenterade i Umeå idag den största satsning föråren 2010 – 2021 på järnvägar, vägar och sjöfart hittills. Ungefär dubbelt så mycket resurser som förra (S)-planen. Västerbotten får också rekordmycket pengar till enskilda vägar, underhåll, bättre bärighet, nyinvesteringar i vägar och järnvägar.

Alla vet att norrbottniabanan Piteå-Skellefteå kommer igång den dagen det finns ett handslag kring den medfinansiering som Norrbottniabanan AB lämnade över så sent som den 14 december 2009. Norra Sverige var sist ute av alla regioner med större projekt. Ansvaret för detta har Lorenz Andersson, styrelseordfröande för Norrbottniabanan AB.

Västerbottensnytt gjorde ett nyhetsinslag om exempel på projekt som inte verkar rymmas i länets egen planering – som dessutom fått 150% av vad man fick senast. Man säger ingenting om vad som Region Västerbotten prioriterat nämligen 19 projekt i länet. Varför berättar inte Västerbottensnytt om dessa 19 satsningar?

Exempelvis etapp 1-3 av Skellefteåhamnsvägen är finansierade. Om man såg Västerbottensnytt fick man intryck av att hela  Skelleftehamnsleden hamnat utanför. Det är endast etapp 4 som ligger under strecket på 20e plats i nuläget. Det kan förändras om länet får räkna in nya EU-anslag.

Västerbottensnytts tittare borde få veta sanningen! Kvällens TV-inslag skulle hamna i Sverkers tunna direkt som dålig upplysning!

 

 

 

3 kommentarer
Etiketter: ,

Halva Norrbotniabanan klar! Nytt spår till Umeå uthamn.

Av , , 2 kommentarer 10

I dag tisdag presenterade infrastrukturminister Åsa Torstensson en satsning på infrastrukturen på 482 miljarder kronor för åren 2010-2021. På onsdag offentliggörs detaljerna för de regionala satsningarna.

Den stora frågan här i norr är förstås Norrbotniabanan. Botniabanan invigs som bekant 28 augusti. Järnvägen Boden – Haparanda byggs just nu och mer upprustning finns i proppen. Ny järnväg föreslås byggas mellan Piteå och Skellefteå. Här vill man göra klart medfinansieringen med regionen. Det innebär att halva Norrbotniabanan blir klar.

Stambanan förbättras för att bygga bort flaskhalsarna på sträckan Vännäs – Boden. 3,7 miljarder satsas på Ådalsbanan och Ostkustbanan för att kunna få en fräsch Botniabana.

Järnvägen till Umeå uthamn blir klar dvs banverket får order att elektrifiera hela vägen! Det gör satsningen i och runt Umeå klar. Nya godsbangården kopplas till hamnen.

Dessutom föreslår regeringen att E 12 ges TEN-status i EUs trafikpolitik.

Resurserna till Västerbottens länsvägplan blir 794 miljoner dvs en ökning med 48,2% jämfört med förra länsplanen. Inlandsbanan får återigen satsningar för att klara mer gods.

205 miljarder(!!!) går till drift och underhåll. Rekortstora siffror.

2 kommentarer
Etiketter:

Kommunfullmäktige och bolagen: Bra att göra riktade affärer.

Av , , 5 kommentarer 9

Vid dagens kommunfullmäktige står beskrivningarna från de kommunala bolagen i centrum. Det finns starka skäl för att ha kommunala bolag. Ett är att kostander och intäkter är kopplade till de som är kunder. Bolag kan även jobba över kommungränserna.

Å andra siden kan bolag upplevas svåra att bevaka och påverka rent politiskt. Kunderna kan nog uppleva att det är rakare kontakt med et bolag än med den kommunala förvaltningen i stort.

Bolagen är i första hand till för kommunen och våra medborgare. Samtidigt finns Umeå mitt i världen vilket innebär att att behovet av kontakter och affärer med kompanjoner i andra länder. Jag tycker det är bra att bolagen sköter affärer med utlandet eftersom det isolerar risktagandet till det bolag som är inblandat.

I Umeås växande behövs alla instrument. Vi ska använda bolagen mer proaktivt. NLC som sköter utvecklingen av nya, stora godsbangården är ett utmärkt exempel. Snart behövs ett bra bolag för arrangemang och aktiviteter. Turismen, besöksnäringen och konferensservicen  behöver utvecklas på äffärsmssiga grunder. Träffade nyligen Umeås tolkförening – de har många idéer om hur värdskap och besöksservicen kan förbättras. Kommunala bolag ska kunna säljas eller knoppas av. Jag ser fram emot en en mer proaktiv bolagssfär.

 

5 kommentarer
Etiketter: , ,

Avgöranden i livets slutskede – angelägen dialog

Av , , 2 kommentarer 8

Dagens blogg handlar om en djupt mänsklig fråga – vår rätt att bestämma över livets slut. Jag har en längre tid kunnat följa den patient i Göteborg som nu gett röst åt rätten att få avsluta en hopplös behandling.

Denna gång har diskussionen fått en inkännande prägel. Tack vare att exemplet är tydligt och lätt att förstå för varje vuxen. Däremot har det s.k. Astrid Lindgren-fallet resulterat att de etiska frågorna hamnat i en juridiskt kaotisk situation. Sverige har rekommendationer om hur sjukvården ska förhålla sig till behandling och lindrig i livets slut sedan 1992. Socialstyrelsen, som bestämmer om riktilinjerna, har inte klarat av att agera tydligt. Vi är många som väntar på Socialstyrelsens besked kring Göteborgspatienten.

Som ledamot i Statens Medicinetiska Råd har jag under en längre tid varit med i en diskussion om livsslutsfrågor. Våra slutsatser finns i  SMERs rapport från november 2008. Den gången valde inte minst vissa tidningar att förenkla rapportering till: SMER vill införa döshjälp! Nu finns möjligheten att frågorna får en nyanserad beskrivning.

Rapporten kretsar kring följande frågeställningar när det gäller den enskilde patientens situation och rätt:

        1) Avstå från att inleda livsuppehållande behandling, 
        2) Avbryta livsuppehållande behandling, 
        3) Erhålla palliativ (lindrande) behandling och palliativ sedering, 
        4) Erhålla läkarhjälp vid förskrivning av läkemedel vid ett självvalt livsslut
        5) Erhålla aktiv läkarhjälp vid självvalt livsslut.

De första tre punkterna kan träffas inom ramen för gällande regelverk. Någon oklarhet kan dock anses råda kring de närmare förutsättningarna för palliativ sedering.

De två sista punkterna är inte möjliga med dagens lagstiftning. Det behövs därför en belysning av de etiska och rättsliga aspekterna kring dessa frågor.

Jag anser att patienten bör ges ett utökat inflytande över utformningen av den palliativa vården och större möjligheter att själv bestämma om och när palliativ sedering ska tillämpas.

Jag anser även att patientens rätt när obotliga sjukdomar, som obevekligt utvecklas med allt svårare fysiska och ibland mentala symptom fram till dess patienten avlider, ska utredas ytterligare.

Patientens rätt till viljeyttring måste alltid säkras som autentisk och autonom. Det finns alltid ett problem att patienter kan utsättas för påtryckningar av både sjukvården och anhöriga och, även om så inte sker, de själva intalar sig att de utgör en belastning för sina närmaste.

Jag hoppas att den angelägna dialogen fortsätter!

 

2 kommentarer
Etiketter:

Bra VK att ni stängde SD-bloggen!

Av , , Bli först att kommentera 10

Nu när västa ilsakn lagt sig hade jag tänkt blogga om VKs misstag att släppa in bloggen SD till riksdagen. Nu har VK stängt ner SDs lömska försök att anonymt och sublimt nästla sig in i  ett ställe på nätet som bevisligen har många besökare.

Bra VK!

Bli först att kommentera

Att hamna på svarta listan i Umeå.

Av , , 4 kommentarer 16

Turbulensen efter Lennart Holmlunds peronangrepp i sin VK-blogg har avslöjat att kritiken mot hans debattstil växer. Reaktionerna når långt utanför Umeå och har därför betydelse för möjligheterna att bygga Umeås image utåt.

Bloggkriget är som jag ser det barar toppen på det isberg som heter öppenhet, tolerens, välkomnande. Det jag upplevt allra mest negativt under mina aktiva år i Umeås kommunpolitik är fenomenet att personer med jämna mellanrum blir offentligt angripna och uthängda som personer, professionella yrkespersoner och engagerade medborgare.

Jag kan nämna två exempel vid namn eftersom jag vet att dessa två personer öppet beskrivit sina upplevelser. Det gäller Urban Bengtsson, som är välkänd mediadebattör, och Agneta Berg, som på 1990-talet var aktiv fullmäktigeledamot för (S) först innan hon gick över till (C). Under årens lopp finns många andra som fått uppleva hur det är att "bli uthängd". Jag skulle kunna nämna namn från olika områden: Medarbetare vid  kommunens förvaltningar, länsstyrelsen och  landstinget. Personer i mediabranschen, restaurangägare, andra företagare. Fria debattörer, ofta med anknytning till universitet och forskning, som trott att det varit en demokratisk insats att belysa och problematisera olika frågeställningar.

Winston Churchill lär ha yttrat: Demokrati är en stat där ett fritt meningsutbyte inte slutar i begrvning.

När en person blir offentligt ansatt kan det resultera i att personen resignerar och tystnar. Det kan finnas andra viktigare saker att ägna sin energi åt. Det andra resultatet blir sannolikt att protester och vanmakt kanaliseras via överklaganden och andra mer formaliserade sätt att visa sina åsikter.

Jag hoppas att Umeå får en debatt om betydelsen av öppenhet och dialog. Det är dags att riktigt ordentligt sätta stopp för alla  tendenser till utfrysning och stigmatisering av personer som väljer att delta i den offentliga debatten.

Jag anser att ingen ska behöva uppleva risken att hamna på svarta listan i Umeås offentliga dialog. Kanske är ordet rödlistad en mer träffande benämning med tanke på Lennart Holmlunds roll i sammanhanget.

Öppenhet är en viktig plattform för kunskpas- och kulturstaden Umeå. Den är avgörande för kommunensn betydelse för utvecklingen i norra Sverige.

 

 

4 kommentarer
Etiketter: , ,

Holmlund angriper hela universitetsvärlden. Dags att byta ut honom!

Av , , 2 kommentarer 24

Lennart Holmlund på semester i Thailand angriper i sin VK-blogg på ett skamlöst sätt den nyaktive centerpartisten Per Hansson från Sävar. Per hade i sin VK-blogg utan att överhuvudtaget nämna namn eller partier ställt frågan: Vem ska granska miljökonsulterna? Per argumenterar för en kvalitetssäkring av sättet att genomföra miljökonsekvensbeskrivningar.

Lennart Holmlund levererar i sin VK- blogg personangrepp, smutskastning av SLU:s forskning, Per Hansson arbete vid SLU. Holmlund hotar med dekanus Tomas Lundmark! Tomas är förstås så klok att han struntar i Lennart Holmlund.

Det är denne Lennart Holmlund som från sin bas i Thailand smutskastar seriösa personer som vill engagera sig politiskt i Umeå. Holmlund går helt enkelt över gränsen – än en gång.

Värst av allt är att det är Umeå som förlorar på mest på Holmlunds ledarskap. Hans angrepp på Per Hansson är ett angrepp på varje universitetsanställd som vill och vågar diskutera frågor och åsikter som inte passar ledarskapet i Umeå kommun. Ett exempel är den konflikt mellan Holmlund och Inge Bert Täljedal blossat upp med jämna mellanrum i tidningarna.

Den som vill veta mer om nya och gamla på Centerpartiets listor inför kommunvalet  kan hitta många personer med sin vardag nära universiteten och universitetssjukhuset. Vårt parti har högt i tak och vi anser att Umeå kommunfullmäktige borde fånga mer av allt spännande som händer inom utbildning, forskning, moderna företag, framtidsvisioner.

Umeå kan inte ledas av en person med den akademikerfobi som avslöjas i Holmlunds angrepp på Per Hansson. Jag själv ställer upp i kommunvalet för en ledarstil som lyssnar och för dialog.  Min värdegrund är humanism som en väg att frigöra kraft och inspiration i Umeå. I det arbetet är alla välkomna!

2 kommentarer
Etiketter: ,

Arbete för unga valets viktigaste fråga!

Av , , Bli först att kommentera 14

Sitter just nu i Lycksele på Centerpartiets distriktsstämma. Före lunch ägnadas tiden till olika diskussioner kring arbetsmarknaden i stort och ungas arbete i synnerhet. Här är några exempel:Kommunerna ska erbjuda alla 17-åringar feriearbeten genom feriejobbcheckar.

Frivilliga ungdomsavtal införs så att arbetsgivare kan anställa unga och oerfarna.

Ungdomsavtalen ska omfatta personer upp till 26 år och kunna slutas på maximalt två år. Med avtalen följer trygghet exempelvis avgångsvederlag på åtta procent efter tre månaders anställning, rätt till a-kassa, sjuklön och vara pensionsgrundande.

Fribeloppet för inkomster i studiemedelssystemet slopas.

Åldersgränsen på 20 år för studier för vuxenutbildning tas bort

Halverad arbetsgivaravgift för unga under 26 år behålles.  

Avskaffa den särskilda löneavgiften (7,49%) för egenföretagare.

Stimulera ung företagsamhet genom utbildningar, ekonomisk rådgivning och tillgång till mikrolån

Kräva att kommuner och landsting konkret sänker arbetsgivaravgifterna i sina verksamheter för varje arbetstillfälle för personer under 26 år.

Prognoser för kommande års behov av arbetskraft presenteras för alla branscher i kommuner och arbetsmarknadsregioner.

Nya ungdomsjobb ett viktigt mål för både den svenska regionalpolitiken och EUs gemensamma regionalpolitik

 

 
Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Välkommen Lena Gustafsson

Av , , Bli först att kommentera 7

Jag instämmer i alla som hälsar Len Gustafsson välkommen till Umeå och norra Sverige som nu rektor för Umeå Universitet. Jag gör det som medborgare, centerns gruppledare i Umeå men även i min roll som klinikchef vid Universitetssjukhuset. Att vara rektor för Umeå Universitet ger en roll med många kontaktytor.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Jättebra jobbat UIK!

Av , , 1 kommentar 5

Bara glädje igår kväll när man hörde om UIKs upphämtning i matchen mot Montpieller. Bra jobbat. Det som hände visar att det finns drivkraft i laget

1 kommentar
Etiketter: