Eskil Erlandsson: Skogens exportvärde = 473 000 volvobilar/år

Av , , 1 kommentar 7

 

Det var en glad och nöjd jordbruksminister som 17:10 idag lämnade Umeå efter ett dygns blixtvisit i Umeå och Vindeln. Välbesökta möten och optimistiska företagarträffar satte sin prägel På Eskil Erlandsson upplevelse. 

 

Skogen, maten och landsbygsprogrammet dominerade samtalen. Besöket i SLUs aula samlade mer än 110 personer och innehöll alla frågor om skogen, klimatet, EUs jordbrukspolitik.

I Västerbotten är skogens betydelse stark. Skogen förenar tillväxt, export med naturupplevelser, jakt, bärplockning och turism. Och tysta miljöer! Forskning vid SLU har senare årlyft fram nya insikter om betydelsen av närheten till skog och gröna miljöer när det gäller människors hälsa. Kultur och skog sänker blodtrycket! 

Skogens betydelse för den svenska välfärden illustrerade Eskil Erlandsson med jämförelsen att skogens årliga exportvärde på 122 miljarder/år motsvarar värdet hos 473 000 volvo personbilar med extra utrustning. Att skogsnäringen växer igen märks inte minst i lastbilstillverkarnas orderböcker. Bl.a. Volvo lastvagnars hyttfabrik i Umeå kan applådera skogspolitiken.

Vi fick även möjlighet att berätta om de nya kunskaperna kring kvarkens och Umedeltats betydelse för fågelvärlden. Det är helt enkelt ny kunskap som visar att stor del av kvarkens flyttfåglar kommer öster ifrån via bl.a Vitryssland och t.o.m ända från Kina och Vietnam. Alltså flyttleder som överraskar.

Naturvårdsverket och SVA (Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt) har nyligen lagt förslag om framtidens viltövervakning och i förslagen nästan helt utelämnat möjligheterna i norra Sverige. De nya kunskaperna, som bl.a. vuxit fram i skuggan av fågeldebatten kring projektet Botniabanan, visar att fåglars flyttvägar via kvarken fångar helt andra stråkän motsvarande platser i södra Sverige. Kontakterna mot öster har ett särskilt intresse när det gäller exempelvis möjligehterna att kartlägga  fågelinfluensan. Vi hoppas att regeringen tar med kunskaperna när det blir dags för proposition.

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Ny sorts anställning för lärlingselever – äntligen!!

Av , , Bli först att kommentera 6

I förra veckan presenterades lärlingsutredningen sitt betänkande Lärling – en bro mellan skola och arbetsliv.

Äntligen! Jag har själv följt denna fråga sedan 1995 då Kunskapslyftet för första gången föreslog inrättandet av lärlingsutbildning. Jag upplever tyvärr att  inte minst skolväsendet har motarbetat att lärlingsutbildningar ska få ordentlig plats.

Utredningen föreslår en ny gymnasial lärlingsanställning. Anställning förutsätter att utbildning enligt ett utbildningskontrakt mellan skolan, arbetsplatsen och eleven. anställningen ska ge  ett skydd vid arbetsskada och omfatta samtliga elever under arbetsplatsförlagd utbildning oavsett anställning. För att undvika oklarheter mellan skola och arbetsplats ska alla regler vara klara innan eleven inleder den arbetsplatsförlagda utbildningen. Inkomster från en lärlingsanställning ska behandlas på samma sätt som annan inkomst.

Detta är en milstolpe för alla unga! Tidigare har vi haft ett systemfel i Sverige då denna typ av möjligheter för unga inte har funnits. Det är också en av anledningarna till att vi har så hög ungdomsarbetslöshet. Nu värderas de praktiska utbildningarna lika högt som de teoretiska. Äntligen.

Centerpartiet har länge påpekat att det är viktigt att unga kan få in en fot på arbetsmarknaden, lärlingsanställning är ett tydligt sätt att sänka trösklarna för unga genom att de kan få ett jobb till en lägre lön.

Besöksnäringen i Umeå behöver förstärkas.

Av , , 2 kommentarer 4

Enetjärn Natur Ab och Umeå C var två av målen för dagens företagsbesök. Vill så här änen gång tacka för gästfriheten.  Anders Enetjärn började sitt företagande med att "avknoppa sig" från arbetet inom kommunen. Nu är företaget etablerat och respekterat som konsultföretag inom natur och miljö. Riktigt roligt att se.

Umeå C har uppgiften att jobba för att gör Umeå City attraktivare, tryggare med mer samspelta aktörer. Imponerande målmedvetenhet och bra framförhållning kommer bl.a. att vara en stor tillgång inför Umeås 2014-firande. Samtidigt fick vi förhandsinfo om kommande artister till Umeå – men de får Umeå C berätta om när det är dags!

Idag återkom frågan att Umeå behöver vässa ambitionerna kring sättet att utveckla besöksnäringen. Ambitionerna och resurserna måste öka – och det kommer att betala sig. Tursitbyrån jopbbar flitigt tillsammans med några andra. Jag tycker och hoppas att vi ska väcka Visit Swedens intresse för Umeå som resmål inför 2014-satningen.  Det finns intresse för många olika paketlösningar med resmål och upplevelser i norra Sverige. Dags att spänna bågen.

Här finns bra win-win möjligheter. Det vore värt ett workshop tillsammans.

2 kommentarer
Etiketter: , ,

West Side Story i Umeås framtid?

Av , , 2 kommentarer 6

Kvällens njutning har varit West Side Story på Norrlandsoperan.

Den är berömd för sin  dans som  element, och det tragiska slutet som skiljer den från de flesta amerikanska pjäser och filmer från samma tid. Handlingen en fri omtolkning av placerad gängmiljö i New York.  Titeln syftar  på västra sidan av Manhattan.

Nu förstår jag det lyriska omdöme som kulturradions Per Felzin levererade  efter premiären den 6 mars: Ett explosivt nu!

Jag sitter och tänker på de social spänningar som kan gömma sig i Umeås gigantismplaner att växa till 200 000 inom 40 år. Kanske förebådar Norrlandsoperans uppsättning kommande tuffa tider i Umeå? Musicaler bearbetar ofta sociala trauman. Vem skriver Umeås West Side Story?

2 kommentarer
Etiketter: ,

Påsksol och bloggskugga. Byggande i Umeå. Lokalproducerad mat!

Av , , Bli först att kommentera 9

Påskhelgen bjöd till sist på fantastisk vindstilla Kittelsol. Samtidigt var Telias nät så överbelastat att det inte ens var att tänka på att ladda ner internet, bloggar och annat. Hann inte kommentera VKs opinionsundersökning – som egentligen påminde en hel del om motsvarande undersökning 2006. Den gången blev det andra siffror i valet. Men hursomhelst gäller järnet framöver!

Dagen har annars innehållet både KSAU och Närings- och planeringsutskottet i kommunen.Stora frågor men inga större kontroverser. Den nya administrationen i kommuen tror jag på dvs plattare och mer tillgänglig för nämnderna.

Annars har bebyggelsestrategin för Umeå diskuterats. Även om jag för länets, grannkommunernas och den sociala trygghetetns skull helst siktar på 150 000 – 160 000 invånare i Umeå 2050 istället för 200 000 behövs en hel del nya bostäder. För att stan ska växa med 1 000 personer/år i snitt 600 lägenheter/år under 40 år behövs  nya bostäder/år. Om planeringen tar sikte på det dubbla tror jag att man planerar för en dyr och alltför stor kostym!

Därför behövs både en kompaktare stad, byggande i kommundelarna och stråken mot Hössjö, Tavelsjö, Flurkmark, Täfteå och Stöcke/Strömbäck.  Dessutom är det äntligen dags att öppna gamla I 20-området – centralt och lättillgängligt.

Avgörande för hur människor komemr att trivar kommer aktiva parker att vara. Människor ska inbjudas till aktiviteter året runt. Det gör även stan tryggare.

Läser debattartikel i VK av bl.a. Lotta Folkesson om lokalproducerad mat. Västerbotten har en hel att komma med och kan mer. Både närings- och klimatmässigt borde vi ge mer tid till lokalproducerat både privat och i kommunernas matlagning. I Kasamark har vi sedan auguisti 2009 ett eget kök igång för skolan opch snart även vanliga lunchgäster, hemskickat till äldre m.m. Doftar gott!!

Bli först att kommentera
Etiketter: ,