Riksdagens kulturutskott. Kulturens hus.Kulturens innehåll.

Av , , Bli först att kommentera 6

Nu är vi hemma efter att idag fräffat riksdagens kulturutskott, Jag, Marie -Louise Rönnmark och Fredrik Lindgren berättade om Umeås roll som europeisk kulturhuvudstad 2014 och om arbetet hittills. Vi mötte ett varmt intresse från utskottet och vi kan hoppas på gemensamma ansträngningar att hitta formerna för svnska riksdagens engagemang i Sceriges värdskap 2014. Lyckas vi ge det nordliga rummet ett ansikte i resten av Europa kommar alla att bli vinnare.

Samtidigt blir jag uppringt från Umeå att diskussionen fortsätter kring olika förslag kring satsningar i Umeå city, Norrlandsoperan, staden mellan broarna. Den arbetsgrupp inom alliansen jag varit ordförande för har presenterat rapporten  "Det kreativa Umeå med ett levande kultur- och föreningsliv". Läs den, kom gärna med synpunkter! Vi vill att dialogen ska vara öppen utan att sakfrågor poppar upp hastigt och lustigt.

Rapporten har många nyheter men det är viktigt att understyka att vi är fullständigt eniga om att satsningen på ett kulturens hus i området staden mellan broarna ska prioriteras som först i raden av satsningar. Det måste vara färdigt innan 2014 dvs 2013!

Innehållet i Kulturens hus ska vara framtidspräglat. Jag tror inte att vi får det nya bara genom att flytta runt gamla verksamheter. Jag är givetvis beredd att vilken dag som helst vara med och forma innehållet. I rapporten har vi bl.a pekat på att Kulturens hus ska kunna ta emot publik på 800-1000. Sceenen ska vara flexibel för att kunna möta många nya yttringar. Utrustningen ska möta de moderna digitala utmaningar som Umeå saknar ännu så länge. Jag tror det är viktigt att teater och musik inte ska vara beroende av om det finns plats några enstaka scener. Mångfalden är en del av själva poängen och kommer att bredda publiken.

Byggnaderna ska också kunna bli ett arkitektoniskt ögonmärke!

Det är viktigt att kultursatsningarna tar sikte på kulturens innehåll i framtiden. Den framtid som Kulturhuvudsstad 2014 ska handla om!

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Härligt Björklöven!

Av , , 1 kommentar 6

Det som hänt idag ger Björkarnas stad ett ansikte!

1 kommentar
Etiketter: ,

Ibrahim Baylan borta från VFs lista!

Av , , 2 kommentarer 9

VFs ranking över 100 mest inflytelserika i Västerbotten sluta med en nedräkning med Lennart Holmlund, Chris Heister, Krister Olsson och som etta Maud Olofsson. Väntade namn.

Men var har Ibrahim Baylan tagit vägen? Resultatet fångar kanske trots allt en rätt allmän känsla: (S) i västerbotten saknar de direkta kanalerna för inflytande.

 

 

2 kommentarer
Etiketter: ,

O dyre broder: Kasta inte pengarna i älven, Holmlund!

Av , , Bli först att kommentera 9

När min bärbara dator insjuknade och dog förra veckan blev bloggande svårt. Mitt under gårdagens tunga möte med Etiska rådet i Stockholm flippar dock Holmlunds blogg fram om att flytta hela stora Norrlandsoperan till kajen. Vi har hört surret i några veckor i korridorerna men inte trodde jag att detta skulle bli nästa lösrykta uppkast. Men storarenan håller väl på att tyna bort förstår jag.

För en nettokostnad på kanske en miljard skulle vi skapa en grandios flytt och ett hus. Men vilket innehåll tillförs.

Så här ser jag det: Satsa på att skapa många fler kulturkvarter!

– Norrlandsoperan ska byggas till för att lösa både arbetsmiljö, repetitionslokaler och verkstäder. Dessutom hoppas jag en restaurang med eget kök! Samtdigt bevarar vi den fantastiska akustik som finns i konsertsal och operalokalen! Och akustik är svårt (läs Idun!).

– Kulturkvarteret Heimdal (där tullkammaren och Stora Hotellet ligger) måsta snabbt få bli det kulturkvarter som länge planerats. Mitt i detta ner på strandplan ett maximalt flexibelt Sinnenas hus. Det ska rymma bra teknik för multikultur – ideell och kommersiell!

– Satsa på Vssaplansstråket från biblioteket via Folkets hus till Operaplan! Här finns utvecklingsmöjligheter,

– Den tomma tomten mitt emot norrlandsoperan vill antingen Baltic eller KFUM uteckla från tomhet till full aktivitet!

– Vi har i ganska bred politisk enighet att bygga för bad, handel, kultur, hotell, parkering och bostäder i kvarteren Nanna och Mimer. Det projektet ser riktigt bra ut! Kollektivtrafiken finns mitt i alltihop! Det innebär att Citys breddas öster och norrut!

– Gammlia behöver få en nystart efter bildmuséets flytt till konstnärligt Campus. Gammlia området är kommuens mest besökta område!

– Det behövs tio nya scen- och aktivitetsplatser runt om i kommundelarna för att öka möjligheterna och inte vara beroende av om det finns lokal i Folkets hus.

Jag förstår inte  de tvära kasten. Satsningen på bad, handel, bostäder och hotell kommer att ge Norrlandsoperan en naturligare kontakt med city. Ännu bättre blir det om omgivande kvarter lever upp och restauranglivet tar fart. Ska man då rycka upp NO-plantan? Vad säger de övriga aktörerna?

Det är lätt att förstå Krister Olssons tålmodiga förvåning över många tvära kast! Kasta inte en miljard i älven utan att egentligen få någon breddning av kulturutbudet och antalet scener. Miljarden räcker väldigt långt till mer verkstad! I förberedelserna inför 2014 blir det mesta kaos om hugskotten får styra! Vi behöver tvärtom mer innehåll, mer värdegrund, mer humanism – och mindre skryt!

O dyre broder: Kasta inte pengarna i älven, Holmlund!

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Humanism på buss!

Av , , Bli först att kommentera 5

Umeås samhällsliv skulle vinna på mer av värdedebatt. Mer prägel av humanism borde prägla dialogen om hur vi vill umgås och leva i Umeå. Det kan vara basen för ett budskap till unga och gamla, barn i skolan, medarbetare i kommunen. En humanist slår aldrig en annan påkäften!

Igår kväll mötte några av oss politiker BVC-medarbetare, förskolärare, dagbarnvårdare och en och annan förälder för att prata om mer tid för barnen. Jag hoppas att den dialogen kan präglas mer av en humanistiskt grundåskådning än det nyttoperspektiv som ofta präglar föräldrars behov av barnomsorg, tider, timmar och avgifter. Barnen utveckling och rätt till rotfärste är den viktiga humanistiska frågan

Humanism kan även prägla kommunens politik på annat sätt. Jag anser att det är tid för en bredare satsning på bibliotekens arbete ute i kommundelarna. Tillsammans med det stora behovet av bra mötesplatser för människor olika tider under veckan. Den som läst 10 böcker slår inte okända människor.

Satsningen på kulturhuvudstad 2014 kommer att får en stark humanistiskt prägel.

Socialtjänst är  humanism. Mycket av de insatser som görs inom handikappomrorgen präglas av en människosyn som ger individen ett värde som bara begränsas av andra individers rätt till samma värde. Samma sak med skolan.

Kan räkna upp många exempel.  Humanism är en viktig vision för Umeå.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Hotell och bad i Umeå centrum ser riktigt bra ut!

Av , , Bli först att kommentera 6

I eftermiddag fick de partier som står bakom bad/hotellsatsningen i centrum en presentation av hur långt Lerstenen, Foppa m.fl kommit med projektet. Badet med handel m.m. ser riktigt lovande ut. Förankringen med simförbundet är positiv.

Hotelldelen i Mimer är  en garanterad framgång med Elite hotell och erfarne Bicky Chakraborty vid spakarna. Han kan visa upp en rad lyckade hotellsatsningar runt landet.

Även förslaget till bostäder/lägenheter passar i stadskärnan. Bra att det rör sig människor alla tider på dygnet.

VK presenterar mer detaljer på nyhetsplats. Jag är glad över att idéerna lever vidare med så bra och varierat innehåll. Trafikfrågorna kan lösas tack vare läget mycket nära lokalbussarna + nya bra idéer kring parkeringarna.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Varning! MP bedriver politik från en annan planet!

Av , , 1 kommentar 7

Summeringen av MPs kongress liknar väldigt mycket resultatet från Vänsterns kongress förra helgen: Besluten kostar väldigt många, många miljarder. Och de måste lånas upp. Besluten och signalerna kom samma veckor som banksystemet och de internationella finanserna ännu en gång var i ordentlig gungning.

Numer har partierna genom den rödgröna samarbetet i stort sett accepterat alliansregeringens jobbskatteavdrag. För att betala alla löften, som dessutom blivit många fler under kongresserna, föreslår de röd-fgröna två åtgärder: Fler och högre skatter och mer lånade pengar. Detta sker när alla kan bevittna hur underskott i ekonomin ställer Greklnad, Portugal, Spanien, Italien och inte minst Storbrittaninen i extremt svåra lägen. Sverige har i jämförelse med alla dessa länder starka social system.

I medias rapporter från kongresserna har jag inte uppfattat någon argumentering kring internationella ekonomin och Sveriges stora beroende som stort exportland.  Däremot har Mina Sahlin gång efter annan tvingats dementera och bagatellisera flera av (V) och (MP) besluten. Läste nyligen en insändare från kloke (S)-politikern Erik Lundgren, Umeå, där han efterlyste stabil ekonomi som ledstjärna för (S)-politiken. Han undrade vem han nu skulle rösta på?

När det gäller klimatpolitiken har miljöpartiet ambitionen att rädda jorden! I ekonomi och finanser väljer partiet att befinna sig på en helt annna planet!

1 kommentar
Etiketter:

Centerpartiets landsbygdsmanifest: I världens mitt!

Av , , 2 kommentarer 10

I media skuggan av Greklands ekonomiska kris, de röd-grönas överbudspolitik manifesterad av helgens vänsterkongress har landsbygdsriksdagen i Sunne kommit skymundan. Jag har försökt följa programmet via webben. Men egentligen längtat till det digra programmet.

Det svaga intresset beror nog inte på Grekland. Förutom VKs Ola Nordebo är  mediaintresset svalt för landsbygdens positiva frågor. Media verkar mest kunna sätta eländesrubriker. Hos oss här hemma i Kasamark ser vi andra möjligheter. Jag tänkte i denna blogg som moteld få citera de 36 punkterna i Centerpartiets Landsbygdsmanifest eftersom inga andra i media verkar vilja göra det! Håll till godo!

– Gör det billigare att anställa

– Sänk tjänstemomsen

– Säkra tillgången till företagsfinansiering

– Fortsätt minska regelkränglet

– Stimulera kompetensförsörjningen på landsbygden

– Skattelättnader för företag som bedriver forskning

– Stärk kvinnors företagande

– Skapa en nationell strategi för landsbygdsturism

– Tillvarata unga entreprenörer

– Utvidga lagen om valfrihetssystem

– Låt barnfamiljerna bestämma

– Utveckla byaskolans roll

– Ge alla skolor möjlighet att bli självstyrande

– Satsa på kulturella och kreativa näringar

– Satsa på digitala hus

– Uppmuntra ideellt arbete och minska krånglet i föreningslivet

– Stärk det regionala inflytandet

– Samla den offentliga servicen bakom en dörr

-Öka stödet till kommersiell service

– Gör polisen mer lokal

– Underlätta byggandet av bostäder genom statliga garantier

– Fortsätt ställa om fordonsparken

– Fortsätt satsa på det finmaskiga vägnätet

– Garantera ett basutbud av flygplatser

– Fortsätt arbeta för regeringens bredbandsmål

– Utveckla fler och bättre mobila tjänster

– Släpploss landsbygdens klimatentreprenörer

– Låt fler ta del av vindkraftens vinster

– Stärk de gröna näringarna

– Fortsätt satsa på matlandet Sverige

– Bilda gastronomiska regioner

– Tillåt gårdsförsäljning av alkohol

– Ta makten över maten i offentlig sektor

– Stärk integrationen genom Grön SFI och Gröna lotsar

– Underlätta för homosexuella pålandsbygden

– Öka insatserna för inflyttning till landsbygderna

 

2 kommentarer
Etiketter: ,

Familjedag i Olofsfors – en orgie i minnen!

Av , , Bli först att kommentera 11

Har ägnat dagen till att besöka familjedagen i Olofsfors. För mig är det en resa 45 -50 år tillbaka till den tid när jag bl.a. dagligen åkte förbi Olofsfors på väg till skolan. Brukade även följa min pappa till kvarnen i bland men annars var herrgårn, lagårn, den stillastående masugnen och allt det andra förbjudet område att besöka.

De senaste åren har hela området blommat och blivt en kombination av historia och aktiva kulturföretagare. Jag minns även åren med barockfestival. Och middagar i herrgårn + konferenser i lagårn.

Dessutom: Älgjakten varje höst genomför jag i skogar med minne och märken från gågna tiders skogsskövling och kolmilor för att ta fram träkolet till Olofsfors bruk.

Dagens auktion av kvalitetshantverk slutade med att jag ropade in  slöjdalster av min nuvarande granne Jögge Sundqvist – Surolle. Auktionsintäkterna går till Läkare utan gränser!!

Cirkeln är sluten. Väldigt kulturstark upplevelse idag. En bekräftelse på hur viktigt att det lokala, historien och aktiva, skickliga kulturarbetare kan synliggöra våra hembygders själ som självklart finns där  – om vi bara stannar upp och lyssnar en stund. Idag mötte jag minst fem olika nationaliteter bl.a. gäster från Turkiet. Även hembygdskultur är global!

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Västerbottensnytt kränker fullmäktigeledamöter som blivit föräldrar och är sjuka!

Av , , Bli först att kommentera 18

Igår sände västerbottensnytt ett nyhetsinslag om hur ledamöter i Umeå kommunfullmäktige varit frånvarande under fyra år. Man visar upp de som varit frånvarande med ersättare mellan 9 -13 gånger. Utan att beskriva bakgrunden till frånvaron.

Jag vet att både Lena Sandelin och Pernilla Djärv fött barn under dessa år. Varit mammalediga och säkert fått uppleva en och annan virus som bonus. Patrik Eriksson är en ledamot som varit pappaledig. Andra ledamöter har varit allvarligt sjuka. Det är strongt och glädjande att de kommit tillbaka!

Vårt politiska system bygger på att det finns ersättare. Just för att ledamöterna ska kunna jobba under nårgorlunda mänskliga förutsättningar.

Jag tycker att Västerbottensnytt ska respektera reglerna. Och gärna be Lena Sandlin och Pernilla Djäv om ursäkt! Det är tillåtet att föda barn!

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: ,