Hemma!

Av , , 7 kommentarer 30

Ett varmt tack till alla som på olika sätt skickat hälsningar  och stöttat min familj.

7 kommentarer

Nya rollen!

Av , , 2 kommentarer 22

VK-bloggandet är personligt och ska kunna ge en del av både det privata och offentliga iivet. Däremot har jag aldrig kommenterat frågor som rör min yrkesroll inom landstingets sjukvård.

Nu har jag hux-flux fått en ny roll – patientens. Mår mycket bra men förbereder mig på en operation på thorax. Jag vill det eftersom jag är övertygad om att det kan ge stora fördelar i livskvalitet många år framåt. Dessutom har jag stort förtroende för kollegor och medarbetare på thorax och sjukhuset.

Nya rollen ger även nya impulser. Att dela rum med tre andra karlar ger en hint om gamla tiders logement. Ljuden, pratet. Men ändå är upplevelsen lite annars eftersom det finns lika många kvinnliga salar/logement. Dessutom fanns ingen syrgas på gamla K4. Det var andra gaser då. Stridskraften var rots allt högre på den tiden. Annars verkar dagens försvar kanske behöva lite syrgas.

Jag är riktigt imponerad över logistiken dvs snabbheten och logiken kring olika undersökningar och beslut. Vältrimmat är ordet! Möjligen med micromaten som undantag. Jag gissar att det var en av de prefabriceade biffarna som fick magen att slå volter.

Effektiviteten finns mitt i semestertiden när det  mesta annars går på halvfart. Jag känner väl svårigheterna inom sjukvården att rekrytera vikarier för sköterskor. Samtidigt finns en stolthet bland sjukvårdens medarbetare att hålla viktiga verksamheter igång.

Jag vet inte hur det blir med bloggandet den närmsta tiden. Jag tar saken som den kommer. Men jag kommer nog att berätta mer om den nya rollen – patientens.

 

 

 

 

 

 

 

2 kommentarer
Etiketter:

Teater Almedalen med journalistik och Solveig Ternström.

Av , , 1 kommentar 11

Att följa den politiska veckan i Almedalen är som att via olika media se en distansteater i sju akter. Miljöpartiet avslutar imorgon lördag – men då brukar media ha åkt hem.

Just den politiska jounalistiken har hamnat rejält i fokus efter Sven-Otto Littorins plötsliga avgång som arbetsmarknadsminister. Han stod inte ut med med medias okänsliga sätt att blanda in familjen och barnen. Och det fick han sympatier för. Mona Sahlin och Maud Olofsson instämde till fullo eftersom de har samma erfarenheter som Littorin.

Sedan gjorde all uppståndelse att Maud Olofssons budskap hamnade helt i skymundan.

Ännu mer teater blev när skådespelerskan Solveig Ternström med buller och bång hoppade från centerparteit till socialdemokarterna och Mona Sahlin. Jag är övertygad om att hoppet hamnar i galen tunna. Solveig Ternström säger att hon tror på Sahlins löften kring kärnkraften i framtiden. Den stora majoritet inom (S) och fackföreningsrörelsen som vill satsa mer på kärnkraft kommer inte att vara tysta länge när valet är överstökat.

Solveig Ternström är bäst på teatern. Inom sakpolitiken är det svårare att se betydelsen.

 

 

1 kommentar
Etiketter:

Till alliansregeringen: Ta chansen – ge klartecken till Norrbotniabanan i augusti.

Av , , Bli först att kommentera 11

Igår gav Fredrik Reinfeldt besked om att pengar i budget 2011ska användas till reformer och investeringar och inte generella skattelättnader. Det bäddar för flera positiva besked när alliansregeringen presenterar sina budgetförslag i augusti.

Idag avslöjar VK att  (S)-partisekreterare Ibrahim Baylan bytt fot och numer stödjer regeringens linje om att näringslivet i norr bör vara med och finasiera Norrbotniabanan. Det har pratats om en finansiering via banavifter ganska läng. Det kom bl.a. fram vid Pollinärmötet i Umeå i december 2009 då statssekreterare Leif Zetterberg svarade ja på en direkt frågan från Lorenz Andersson, styrelseordförande i Norrbotniabanan AB.

(S) säger att de röd-gröna har avsatt 10 miljarder till norrbotniabananför perioden 2010-2021. Men man förutsätter att näringslivet är berett att delta i finansieringen.

Åsa Torstensson (C) har pekat ut ett utrymme på 13 miljarder i sin infrastrukturproposition i april i år. Trafikverkets generaldirektör har fått uppdraget att ta fram ett förslag om hur näringslivets och regionens medfinasiering ska se ut. Till sist tycker alltså Baylan samma som Maud Olofsson – fast med lite mindre pengar.

Lorens Andersson har en nyckelposition. Jag hoppas att omtanken om Norra Sverige går före partitaktiken och att han som ordförande i Norrbotniabanan AB medverkar till ett finansieringsförslag före valet.

Då kan kan vi få den lösning som bl.a. Maud Olofsson arbetat för dvs att staten allra mest men även regionen och näringslivet gemensamt finansierar projketet. Då kan regeringen ge klartecken i augusti för att starta etapp ett mellan Piteå – Skellefteå.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,