Helen Pettersson (S) har dubbla budskap

Av , , 2 kommentarer 35

Jag reagerade i min förra VK-blogg på Helen Petterssons sätt att beskriva Centerpartiets förslag om nystratszoner med bl.a. skattebefrielse i områden med mycket stor arbetslöshet och utanförskap.

Helen har svarat – tack för det!

Men Helen diskuterar inte kärnfrågan om hur politiken ska möta områden t.ex Landskrona med mycket stor arbetslöshet. De förslag på en generell "överpripande planering" att skapa arbetstillfällen. I senaste avsnittet i Tom Ahlands utmärkta TV-dokumentär Val 2010: Tom Alandh i Sverige beskrivs just detta utifrån Tenstas perspektiv.

Det handlar inte minst om hur både den formella och informella ekonomin i människors vardag blir synlig och flyttas fråna att vara svart till att bli vit och erkänd.

Min misstro mot Helen Pettersson är emellertid att hon drivs av dubbla budskap. Den ena är att seriöst diskutera politiskt viktiga frågor. Den andra är att i Västerbotten beskriva framförallt Centerpartiet och Maud Olofsson i så förödmjukande ordalag att det ska mosa Maud. I Västerbotten har inte minst LO-nära och ofta anomyma debattörer angripet Maud i ofta kränkande ordalag. Framtill att LO central thakade på samma typ av "dirty campaigning" har vi sett att Västerbotten varit centrum för denna typ av smutsig debattstil.

Det är denna känsla som smyger sig på när jag läste Helens ensidiga sätt att beskriva Centerpartiets förslag om nystartszoner. Lösrykt, ensidigt och obegripligt!

Helst skulle jag vilja läsa at Helen tar avstånd från den smutsiga, anonyma debatten. Jag tror det spelar roll om ledande politiker säger ifrån. Det skulle möjligen t o m påverka exempelvis den starkt partibundne P-O Moström i Vännäs!

Ännu mer framgångsrikt vore att riktigt många röstar på den hårt arbetade Maud Olofsson som ett sätt att protestera mot de många kränkande inlägg mot Maud som skrivits öppet eller anonymt i Västerbotten!

2 kommentarer
Etiketter: ,

Helen Pettersson (S) vilseleder om Nystartszoner

Av , , 4 kommentarer 33

I Helen Petterssons senaste VK-blogg väljer hon (som vanligt) att misstolka och förvränga förslag som centerpartiet presenterat. Nu senast förslag och en dikussion som tar sikte på att skapa fler arbeten i områden med stor arbetslöshet – ofta bland människor med utländsk bakgrund.

Så här ser förslaget ut. Jämför gärna med Helen Pettersson tendentiösa beskrivning. Och fråga henne om vilka förslag hon själv vill presentera för att lösa ett problem som dominerat vardagen för tusentals människor  under lång tid?

*************

 

Vi föreslår en strategi med försök med Nystartszoner i 10 identifierade  pilotområden som kännetecknas av stort utanförskap och låg sysselsättningsgrad. För att fler ska få jobb i exempelvis Rinkeby, Angered och Västra Skrävlinge krävs att fler företag etablerar sig där. Studier över den lokala arbetsmarknadens betydelse för sysselsättningen visar att mängden jobb i närområdet har en tydlig betydelse för chansen att vara i arbete. Sambandet är särskilt stort för personer med låg utbildningsgrad.

För att få företag att etablera sig i dessa pilotområdena vill Centerpartiet införa en skattelättnad i fem år. Kravet är att man har anställda som är bosatta i närområdet, men kan även omfatta nyanställningar i befintliga företag. Olika ekonomiska incitament för företagen ger invånarna fler potentiella arbetsgivare. Därigenom vitaliseras utsatta områden och avståndet mellan bostad och arbetsplats minskas. Liknande förslag har tidigare genomförts ibland annat USA och Frankrike.

Utanförskapet har ett högt pris, både före samhället och individen. Om de utpekade områdenas bidrag – socialbidrag, introduktionsersättning, sjukpenning, a-kassa, förtidspension – kunde sänkas till rikssnittet så skulle samhällets kostnader minska med 15 miljarder kronor. Samtidigt skulle 65 000 fler människor få jobb och därmed mer makt över sina liv, större frihet och framtidstro.

Det handlar om att ta till vara människors arbetsförmåga, förbättra drivkrafter och stötta nya vägar till arbete. Då måste vi våga tänka nytt. Det finns oerhörda vinster att göra. Både för människan och samhället. Det är inte skuld som ska fördelas, utan jobb och företag som ska skapas.

 

4 kommentarer
Etiketter: ,

Ibrahim Baylan är tyst

Av , , Bli först att kommentera 37

Läser i tidningen från Ibrahim Baylan presskonferens inför hans personvalskampanj i Västerbotten. Budskapet är väntat. Även norrbotniabanan finns med med löfte "att ta första spadtaget under nästa mandatperiod".

Däremot inte ett ord om Baylans snurriga argumentering. Han har kritiserat regeringen och framförallt Maud Olofsson kring regeringens ambition om medfinansiering från företag och regionen för etappen Piteå – Skellefteå. Efter Mona Sahlins uttalande vid Noliamässen i Piteå vet vi att (S) tycker likadant.

När ska Ibbe erkänna sitt dubbelsepl kring norrbotniabanan?

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

MP:s valplattform: Det blir tufft för den stadsnära landsbygden

Av , , 2 kommentarer 38

Har idag kunnat läsa Miljöpartiets valplattfom i Umeå. Lite nyfiket eftersom det parti som under mandatperioden röstar nej till det mesta ger sig utför att vilja modernisera Umeå. Och som jag läser kvarstår en satsning på ytterligare en biogasanläggning som det stora moderna, numret.

Det som slår mig allra mest är att Umåe City ska bli någon sorts San Marino med  kontrollerade infarter, parkeringar i perifering och helt bilfritt. Det blir tufft för den stadsnära landsbygden med MPs politik.

Annars gör MP sak av klimatfrågan – en fråga som allra mest är en internationell och nationell fråga. Här kan MP och alla andra luta sig emot en kraftigt upptaggad klimat- och miljöpolitik från dagens regering:
– Miljöpengar. Alliansen har höjt anslagen från 15 till 20 miljarder kronor trots ekonomisk kris. Ålidhemsprojektet är ett exempel på de stadsmiljprojekt som fått stöd från regeringen.

– Naturskog. Alliansregeringen har skyddat rekordmycket naturskog och uppnår miljömålet för skydd av skog.

– Klimatet. Alliansen har sett till att Sverige har Europas mest ambitiösa klimatpolitik med 40 procents minskning av utsläppen till 2020.

– Trafikens utsläpp. Trenden har brutits, under Alliansen minskar utsläppen från trafiken och utsläppen från nya bilar mer än någon gång sedan mätningarna startade 1978.

– Miljöbilar. I december 2005 fanns det 23000 miljöbilar. Nu, efter miljöbilspremie och goda villkor i förmånsbeskattningen rullar närmare 330000 miljöbilar på våra vägar.

– Förnybara bränslen. Med alliansens politik har försäljningen av etanol åttadubblats, biogasanvändningen tredubblats och det finns 50 procent fler tankställen för biogas.

– Spårbunden trafik. Alliansen storsatsar nu på järnvägen och finansierar investeringarna.

– Havsmiljön. När Alliansen tillträdde fanns inga spårbara budgetmedel för Östersjön. Nu satsas drygt en miljard på havsmiljön och kraven klaras på minskade utsläpp av kväve och fosfor i Östersjön.

– Gifterna. Kvicksilver, fosfater i tvätt- och diskmedel har förbjudits och Sverige driver på i EU för regler mot sk blandeffekter av olika kemikalier.

– Strandskyddet. Den förra politiken ledde till sönderexploatering i många områden. Nu har reglerna skärpts i områden med hårt exploateringstryck. Däremot blir det lättare att få bygga där det finns flera kilometer strand per invånare.

– Förnybar energi. Vindkraften har tredubblats och bioenergin har gått om oljan som största energikälla i Sverige.

– Kärnkraftens försäkringskostnader. Alliansen inför det som den förra regeringen aldrig orkade, fullt ansvar för reaktorägarna i händelse av olycka.

Alltsamman är den plattform som även Umeå ska bygga vidare på.

 
2 kommentarer
Etiketter: ,

Lennart Holmlunds kristna sida!

Av , , 2 kommentarer 59

Idagens blogg diskuterar Lennart Holmlund vett och etikett i politken. Han grundar argumenten bl..a på en kristen fostran och erfarenheter från EFS.

Snälla – kan någon ge mig tips på hur jag ska sluta skratta. Det sliter i operaionsärret!

 

2 kommentarer
Etiketter: , ,

Centerpartiets motion om mer närproducerat får stöd på marknad

Av , , 4 kommentarer 35

Dagens cafésamtal vid Bondene egen marknad visar att det finns en starkt opinion för livsmedel som produseras lokalt. Det ger både matupplevelser och miljövinster. Vi politiker fick se resultatet av den enkät man genomfört timmarna före: 80 % vill att kommuner och landsting ska handla mer närpruducerat.

Centerpartiet har en motion till nästa kommunfullmäktige den 30 augusti med förslaget att ge kommunstyrelsen i uppdrag att upphandla mer av närproducerade livsmedel samt att inarbeta miljöstyrningsrådets kriterier i kommunens upphandlingspolicy.

Nu föreslås motionen besvarad. Centerpartiet får stöd av Moderaterna att bifalla våra förslag. Jag tror det är viktigt att öka trycket i frågan.

Alltsamman ska ses som ett sätt att höja statusen på lokal livsmedelsproduktion, förädlingen och matlagningen. En väg tillbaka från halvfabrikatens tid. Kunskaper och engagemang kring matens roll i vardagen ger både livskvalitet och bra företagande.

Visionen bygger på att matlandet Sverige har en stor potential i form av svenskt matarv, värdefulla natur- och kulturmiljöer, unika råvaror och internationellt framgångsrika kockar.

Maten och måltiden har stora möjligheter att skapa tillväxt och ökad sysselsättning inom områden som förädling, export, turism och upplevelser. Det kan även ge positiva effekter för Sveriges råvaruproduktion. Hela Sverige ryms på livsmedelskartan.

En dröm jag har är att Umeå när det är dags för Kulturhuvudstad 2014 kan bjuda övriga Europa på matupplevelser som gör att besökaren minns Umeå med smakupplevelser. Jag hoppas på en stor samling kring gastronomins hela kedja alltifrån produktionen av livsmedel till  upplevelsen vid matbordet. Matbordet finns i skolan, äldreboendet, restaurangen och i våra hem.

Umeå kommun och landstinget kan gå före! I Kasamark arbetar vi redan nu med att laga maten till skolan, äldre och andra lokalt. Vi vet att det går an!

 

När ska Baylan erkänna sitt dubbelspel om norrbotniabana?

Av , , Bli först att kommentera 28

I denna blogg tänker jag bara upprepea frågan från tidigare VK-blogg:

Norrbottniabanan ska byggas. Regeringen och Maud Olofsson har gett trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm har uppdraget att förhandla fram en lösning med medfinansiering från regionen och näringslivet för sträckan Pieå – Skellefteå.

I Nordnytt bekräftade Mona Sahlin vid hennes besök vid Noliamässan att hon säger precis samma sak som Maud! Det riktigt kloka!

Partisekreteraren i (S) Ibrahim Baylan har hittills kört en helt annan linje. Och anklagat Maud för svek!

Jag frågar än en gång: När ska Ibrahim Baylan erkänna sitt dubbeslspel mot Maud. Eller pratar inte Ibbe med sin partiledare? Och när ska Lorenz Andersson sluta göra motstånd. Och Peter Roslund? Och andra lokala sossar!

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Norrbottniabanan: När ska Baylan erkänna sitt dubbelspel?

Av , , Bli först att kommentera 44

Norrbottniabanan ska byggas. Regeringen och Maud Olofsson har gett trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm har uppdraget att förhandla fram en lösning med medfinansiering från regionen och näringslivet för sträckan Pieå – Skellefteå.. Gamla sossar som Lorenz Anderson och Peter Roslund i Piteå håller emot. De säger att det är orättvist mot Norrland trots att de vet att medfinansierade projket finns på 51 andra håll  Sverige.

Partisekreteraren i (S) Ibrahim Baylan har hittills kört samma linje. Och anklagat Maud för svek!

 Igårdagens Nordnytt intervjuas Mona Sahlin vid hennes besök vid Noliamssan. Mona Sahlin säger precis samma sak som Maud! Det riktigt kloka!

Jag frågar därför: När ska Ibrahim Baylan erkänna sitt dubbeslspel m Maud. Eller pratar inte Ibbe med sin partiledare? Och när ska Lorenz Andersson sluta göra motstånd. Och Peter Roslund?

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Norra Sverige ska ta plats!

Av , , Bli först att kommentera 35

Centerpartiets förslag att flytta resurser från ägandet i Vattenfall till en offensiv  har mest debatterats utifrån ägandet i Vattenfall. Förslaget innebär att staten ska sälja delar av Vattenfall AB och använda tio miljarder kronor som aktiekapital i ett nytt spjutspetsbolag – Framtidsenergi AB – med en renodlad uppgift: att tillsammans med privata aktörer investera i framtidens energilösningar och nya gröna jobb i Sverige.

Den andra delen av förslaget är att kapital som frigörs vid en ägarförändring i Vattenfall avsätts för lokal utveckling i de bygder som genom vattenkraftens utbyggnad starkt bidragit till Sveriges industrialisering och hundra år av vinster för Vattenfall. Det kan göras genom bildandet av en särskild investeringsfond för Norrlands inland, som sedan paras med privat kapital för investeringar.

När Norrland eller norra Svrige förs på tal hörs mest kvävda harklingar och tystnad. Ola Nordebo har i VK fångat bollen och pekat på Norrlands inland och Sveriges välstånd. Ola skriver  "Centerpartiet utgår i investeringsfondsutspelet från en historieskrivning om, en verklighetsbild av och ett framtidsscenario för Norrlands inland som har rätt utgångspunkter. För det ska de ha en eloge. De är inte i stort sällskap. Fondidén torde därför stressa de partier som konkurrerar om ungefär samma landsbygdsröster."

Samtidigt är partierna och valrörelsen (och inte minst valets mediabevakning) mycket, mycket storstadscentrerad. Att norra Sveriges betydelse för Sveriges  tillväxt och framtidsnäringar skulle prägla valdebatten är som att vända Afrikabilden i världspolitiken.

Jag vill ge en snabb inblick i befolkningsutvecklingen i norra Sverige de senaste 10 åren:

– In- respektive utflyttning till och från Norrland är c:a 25 gånger större än själva flyttnettot.

– Det positiva flyttnettot från andra länder är större än det negativa födelseöverskottet

– Andelen utrikes födda är bara drygt hälften i Norrland jämfört med riket (7% mot 13,4%)

– Andelen utrikes födda ökar snabbare i Norrland än landet i övrigt

– Med samma andel utrikes födda skulle Norrland ha 63 000 fler invånare.

Norrland har riktigt bra förutsättningar för tillväxt och många jobb. Basnäringarna inom skogen, gruvorna finns. Nya service- och tjänstenäringar väntar otåligt på att få slå igenom. Besöksnäringarna kan fånga européer och vätldsmedborgare.

För att lyckas behövs en en samling för hela norra Sverige. Det behövs en klok diskussion om regionen, om sjukvården, om att olika platser får bli duktiga på sitt sätt. Bra kommunikationer med norrbottniaban och fler flygförbindelser – inte färre.

Men framförallt: Politiker från norra Sverige måste våga ta plats. Det går inte att förläget harkla sig i den svenska debatten. Vi har EU på vår sida. Men inte den svenska nationalstaten.
Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Svåra, medfödda funktionshinder innebär att man alltid är sist på bollen!

Av , , 1 kommentar 10

Äntligen ställs frågan på sin spets om hur personer med svåra, mefödda funktionshinder lever sina liv. Alltsedan 1950-talet har deras öde varit att hamna på lägsta nivån i socialfärsäkringen.Detta oavsett om det hetat invalidersättning, förtidspension, sjukersättning eller aktivitetsbidrag.

Under 2009 genomfördes en av de största omställningarna av sjukförsäkringen som någonsin skett. Det har lett till att Sverige börjar få sjukskrivningstal som är jämförbara med andra europeiska länder. Med den friskaste befolkningen var det orimligt att vi skulle ha de högsta sjukskrivningstalen.

Men det krävs ytterligare förändringar. En del av de pengar som frigjorts i sjukförsäkringssystemet kan nu riktas till de med livslånga behov av drägligt ekonomsikt liv. Att leva med livslånga svårigheter innebär nästa alltid att det är dyrare att leva. Hitills har föräldrar, och närstående tvingats fylla igen hålen.

Vänsterpartierna kräver att det återigen ska bli möjligt att gå sjukskriven år ut och år in. Dessutom vill de höja ersättningarna till de som tjänar mest.

Centerpartiet föreslår  en förändring som ska göra livet drägligare för de som har det absolut svårast med livslånga handikapp.  Maud Olofsson lanserar tanken på en samhällslön till dessa som ska göra att de inte som vuxna blir beroende av ekonomiskt stöd från föräldrar och syskon. Det kan heta samhällslön eller  handikapplön – ungefär som konstnärslön. Namnet kvittar. Det gäller att äntligen täppa till ett svart hål i socialförsäkringen.

Vissa dagar är jag extra stolt över att få företräda Centerpartiet. När Folkpartiet kräver burkaförbud i skolan, vänsterpartierna kräver högre ersättning för sjuk höginkomsttagare föreslår Centerpartiet en reform för de som verkligen har det svårt.

1 kommentar
Etiketter: , ,