Ett dåligt val för Centerpartiet i Umeå. Tack till er som valde oss!

Av , , 1 kommentar 11

Centerpartiet gjorde ett dåligt val i Umeå. Partiet är på riksnivåns siffror utan att vi haft lokala frågor som dragit upp sympatierna. Mandatperioden har präglats av tålmodigt arbete under alliansregeringen. Det arbetet har gynnat Umeå på många sätt men inte gett utrymme för profilering lokalt.

Det verkar som att moderaternas framgång (Grattis!) grundas på C-FP-KDs bekostnad. Inom rödgröna minskar (S). Men den störste förloraren är rättvisepartiet som minskar från tre till ett mandat. Det är rimligt att tro att rättvisepartiets väljargrupp går till vänsterpartiet som ökar med ett mandat. De två mandat som rättvisepartiet förlorat återkommer till det underlag som spelar roll för partierna.

Alliansen vinner ett mandat men otydligheten kvarstår när det gäller majoritetsfrågorna. Det tror jag i grunden även innehåller moment som är bra för Umeås politiska klimat och utveckling!

Även om jag känner att förlusten för Centerpartiet svider vill jag  tacka alla de som röstade på partiet. Vi ska företräda den stadsnära landsbygden, den gröna utvecklingen och företagsamheten men bli kaxigare och synas mer.

1 kommentar
Etiketter: , ,

Illavarslande rörigt i vallokalerna!

Av , , 2 kommentarer 14

Nu börjar valvakan och jag får många upprörda frågor om ordningen i vallokalerna. Valfunktionärerna har agerat förvirrat när det gäller valsedlar, tydlighet. Vi har flera rapporter om att valsedlarna försvunnit eller staplats ihop. Även skyltningen har varit ålig.

I en lokal har en av funktionärerna att parter bara fick ha tre sedlar – en i vardera valet. Är det sant kan det vara grund för att valet ogiltigförklaras. Valnämnden har ingenting med antal sedlar att göra.

Vi måste få en snabb beskrivning av vad som hänt.

 

2 kommentarer

Miljö och klimat – även på valdagen!

Av , , Bli först att kommentera 17

Andreas Carlgren har som centerpartistisk miljöminister lyckats göra resultat av miljö- och klimatfrågorna under den senaste mandatperioden. I valrörelsen 2006  framstod inte klimatfrågorna som så viktiga. Det dröjde bara några månader efter regeringsskiftet innan Andreas Carlgrenlagt upp riktlinjer för att göra Sveriges klimat- och miljöpolitik till ledande i Europa och världen. Låt mig plocka några punkter från den kraftigt upptaggad klimat- och miljöpolitiken:

– Miljöpengar. Alliansen har höjt anslagen från 15 till 20 miljarder kronor trots ekonomisk kris. Ålidhemsprojektet är ett exempel på de stadsmiljprojekt som fått stöd från regeringen.

– Naturskog. Alliansregeringen har skyddat rekordmycket naturskog och uppnår miljömålet för skydd av skog.

– Klimatet. Alliansen har sett till att Sverige har Europas mest ambitiösa klimatpolitik med 40 procents minskning av utsläppen till 2020.

– Trafikens utsläpp. Trenden har brutits, under Alliansen minskar utsläppen från trafiken och utsläppen från nya bilar mer än någon gång sedan mätningarna startade 1978.

– Miljöbilar. I december 2005 fanns det 23000 miljöbilar. Nu, efter miljöbilspremie och goda villkor i förmånsbeskattningen rullar närmare 330000 miljöbilar på våra vägar.

– Förnybara bränslen. Med alliansens politik har försäljningen av etanol åttadubblats, biogasanvändningen tredubblats och det finns 50 procent fler tankställen för biogas.

– Spårbunden trafik. Alliansen storsatsar nu på järnvägen och finansierar investeringarna.

– Havsmiljön. När Alliansen tillträdde fanns inga spårbara budgetmedel för Östersjön. Nu satsas drygt en miljard på havsmiljön och kraven klaras på minskade utsläpp av kväve och fosfor i Östersjön.

– Gifterna. Kvicksilver, fosfater i tvätt- och diskmedel har förbjudits och Sverige driver på i EU för regler mot sk blandeffekter av olika kemikalier.

– Strandskyddet. Den förra politiken ledde till sönderexploatering i många områden. Nu har reglerna skärpts i områden med hårt exploateringstryck. Däremot blir det lättare att få bygga där det finns flera kilometer strand per invånare.

– Förnybar energi. Vindkraften har tredubblats och bioenergin har gått om oljan som största energikälla i Sverige.

– Kärnkraftens försäkringskostnader. Alliansen inför det som den förra regeringen aldrig orkade, fullt ansvar för reaktorägarna i händelse av olycka.

Jag hoppas att Andreas Carlgren fortsätter som klimat- och miljöminister!

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Lyckad valspurt på torget för Centern!

Av , , Bli först att kommentera 21

En skön lördag med valspurt förmig både på torget och Gammlia. Vädret riktigt bra, opinionssiffror på väg upp och en optimistisk stämning. Med hjälp av Anders och Gun blev det bra drag i dagens torgmöte. Det mräktes att lördagsmänniskorna stannade upp, ryktes med i takterna och budskapet. In i kaklet gäller!

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Imorgon röstar vi för Umeås framtid!

Av , , 1 kommentar 18

Umeå är en av Sveriges mer spännande kommuner. Framtiden innehåller flera angenäma utmaningar om hus kommuena ska växa, kulturhuvudstad 2014. Centerpartiet formulerar sin vision i  Centerpartiets valplattform för Umeå. Partiet betonar humanism och decentralisering, det gröna Umeå och en stad som växer i balans med våra grannkommuner, länet och norra Sverige.

Du som fortfarande tvekar över var du vill lägga din röst i kommunvalet kan känna dig trygg i Centerpartiets visioner. Använd din rätt att rösta imorgon.

 

 

 

 

1 kommentar
Etiketter: , ,

Centerpartiet i alla Västerbottenskommuner är emot uranbrytning!

Av , , 1 kommentar 20 

Frågan om framtida uranbrytning diskuteras i valrörelsen ofta på ett osakligt sätt. Det är minerallagstiftningen som styr och här finns bl.a. reglerat sedan flera år att varje kommun har vetorätt just när det gäller uran-

brytning. Dessförinnan ska olika miljökonsekvenser beskrivas och bedömas enligt miljöbalken.

 

Vi som undertecknat detta upprop är ledare för Center-partiet i Västerbottens olika kommuner. Centerpartiet i Västerbotten och i Sverige har stämmobeslut att säga nej till uranbrytning. Förutom själva brytningen och lagringen av material som blir över måste även de långa transporterna ingå i bedömningen. Vår strävan att utveckla Västerbotten till ett framgångsrikt turism- och besökslän ställer höga krav på länets miljöprofil.

 

Därför kommer Centerpartiet i varje Västerbottens-kommun verka för veto mot uranbrytning! Vi kommer att agera genom att lägga förslag i kommunfullmäktige och med eventuellt stöd från rådgivande folkomröstningar för att förhindra brytning av uran i vårt län.

 

 

Sven-Olov Edvinsson, Umeå                            

Ingemar Sandström, Nordmaling                          

Helena Lindahl, Skellefteå                                    

Maria Kristoffersson, Vilhelmin

Åke Sandström, Vännsä                                   

Ewa May Karlsson, Vindeln

Lars Bäckström, Robertsfors                                   

Maria Bahlenbergg, Bjurholm

Sylvia Samuelsson, Åsele                                 

Hans Mårtensson, Lycksele

Patrik Persson, Storuman                                      

Roland Wermelin, Sorsele

Emil Högberg, Malå                                       

Camilla Hedlund, Norsjö

Bengt Henriksson, Dorotea

 

 

1 kommentar
Etiketter: , ,

Nydalastugorna lever vidare!

Av , , Bli först att kommentera 20

Nydalasjöns stugor är en av de längre långbänkarna i Umeåpolitiken. Nils Häggström (C) har motionerat och kämpat för både Nydalasjön och stugorna. Till sist blev allianspartierna överens tillsammans med miljöpartiet och vänstern om att se över frågan ett varv till genom en fördjupad översiktsplan. Debattartikeln i dagens VK pekar påpassligt på att (S) och (V) verkar falla tillbaka till att vilja riva det mesta av stugorna.

Vi har debatt i radio Västerbotten på torsdag. Då tänker i alla fall jag ställa frågan till (S) och (V) omvad de tycker. Väljarna ska få veta före valet.

De som vill veta mer om Nydalasjöns stugor hittar allt på hemsidan från Nätverket för Nydalas nyttjare.

De som i valet vill stödja ett bevarande av Nydalamiljön kan rösta på något av allianspartierna. Centerpartiet har drivit frågan under lång tid. Du kan alltid lita på Centerpartiet. En modern stad som Umeå behöver utveckla respekten för den unga historien oavsett om det handlar om hus i centrum eller andra platser i kommunen.

En av stugorna det handlar om!

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Kilometerskatten raderar ut hela transportstödet till Volvo lastvagnar!

Av , , 4 kommentarer 28


De rödgröna partierna föreslår en ny kilometerskatt på lastbilstransporter från 2013 med 14:-/mil. Samtidigt höjs bensinpriset med 49 öre/liter. Kilometerskatten skulle helt och hållet radera ut effekterna av transportstödet till norra Sverige. Varför är IF Metall och Lennart Holmlund helt tysta den här gången?

Det finns ett transportstöd som syftar till att kompenersa kostnader för långa transporter. Stödet varierar alltså beroende på geografiskt läge. I Västerbotten är det c:a 170 företag som fått transportstöd. Volvo lastvagnar i Umeå är ett av företagen och får maximalt 15 miljoner/år. När Volvo lastvagnars produktion minskade kraftigt åren 2008-2009 krävde bl.a. IF Metall kraftiga höjningar av transportstödet till Volvo i Umeå. EU godkänner aldrig stöd som gynnar enskilda företag.

Det finns anledning att jämföra transportstödet med den föreslagna kilometerskatten. Varje hytt som produceras i Umeå förutsätter transporter av både inkommande och utgående material samt de färdiga hytterna. Många transporter är långväga på långtradare. Även transporter via fartyg till Umeå uthamn eller via järnväg förutsätter lastbilstransporter vid både start- och slutstation.

Bedömningar från olika håll pekar på att den föreslagna kilometerskatten 14:-/mil motsvarar en kostnadsökning på c:a 400 – 500:-/hytt, dvs några procent. Denna kostnad hamnar med största säkerhet i slutändan hos köparen.

Umeåfabriken producerar 35 000 hytter/år. En kostandsökning med 500:-/hytt innebär att totalkostnaderna ökar med 15 miljoner/år för hyttproduktionen. Värdet av det transportstöd som går till hyttproduktionen skulle utraderas av kilometerskatten.

Jag undrar

  • Kilometerskatten är skatt på avstånd. Är det klok politik att radera ut effekterna av det transportstöd som Norrland och Norrlands inland har nytta av?
  • Alla små och medelstora företag, som idag får transportstöd, saknar motsvarande Volvokoncernens muskler. Vem bevakar småföretagens situation?
  • IF Metall pressade den svenska regeringen under 2009 för att öka transportstödet. Motivet var att minska avståndens betydelse med tanke på fabrikerna i bl.a. Gent, Belgien. Varför är IF Metall helt tyst  kring kilometerskatten? Den skatten drabbar lastbilsindustrin både direkt och indirekt.

Alliansregeringen har avfärdat förslagen om kilometerskatt. Inte ens miljönyttan kan visas eftersom alternativa transportsätt saknas.

Statens institut för kommunikationsanalyser (SIKA) bedömer att regional eller branschindelad differentiering av kilometerskatt är meningslös eftersom 90 procent av alla lastbilstransporter på sträckor under 30 mil där alternativen saknas.

Konsekvenserna blir högre konsumtionspriser eller minskat antalet anställda. Både de stora fackförbunden Pappers och Transport har klargjort att man fruktar konsekvenserna av en kilometerskatt. IF Metall borde haka på sina förbundskamrater. Eller har Jan-Olov Carlsson fått munkavle efter inplaceringen på (V)s kommunlista?
 

 

 

 

 

 

4 kommentarer
Etiketter: ,

Rekord i skogen och spurt på torget!

Av , , 1 kommentar 15

Läser i Jan Nilssosn blogg att årets älgjakt avklarats i rekordfart i hans lilla jaktlag. Vårt lilla jaktlag rivstartade med en 20-taggare och sedan en 12 -taggare. Och fler var på gång. Rekord i Stavsjöholm!

Nästa uppdrag blev torgmötet i Umeå. Också en beundransvärd bild:-)

Pass upp!

 

1 kommentar
Etiketter:

Den riktigt lokala valrörelsen!

Av , , Bli först att kommentera 26

 

Idag delar vi inom Centerpartiet ut den riktigt lokala valfoldern som handlar om framtidsfrågor i byarna mellan Hössjö i väster och Djäkneböle i Öster. De politiska partierna har överlag lämnat den fjärde nivån öppen. Dvs frågor som rör vardagen i stadsdelar och kvarter eller byar och naturliga geografiska områden. Ett undantag är Centerpartiet. I Umeå har Centerpartiet minst 11 lokala valprogram

Centern i byarna runt Kasamark har delat valprogram  i årtionden. Sedan min familj flyttade hit 1980 har foldern blivt omtalad eftersom man kan hitta de verkliga lokala frågorna. I år slår vi ett slag för gång- och cykelvägar eftersom Gräsmyrsvägen numer har mer trafik än någonsin. Dessutom är det fler skolbarn än någonsin. Skolan i Kasamark blir ett centrum för massor av aktiviteter.

Ett annat citat ur foldern:


"Centerpartiet anser att byskolan har en viktig roll för landsbygdens utveckling och tillväxt. Byskolan utgör ofta navet i byn och är viktig för att det ska vara attraktivt för barnfamiljer att bo på landsbygden. Centerpartiet vill därför stärka byskolans roll med modern pedagogik och ökad samverkan med andra verksamheter. Ge alla skolor möjlighet att bli självstyrande"


Andra områden i foldern är planering, byggande, kommunikationer,företagandet och kulturlandskapet.

Den som vill läsa mer kan hämta foldrarna i vår valstuga eller kontakta mig. Egentligen skulle jag vilja att fler partier jobbade med den riktigt lokala valrörelse – den fjärde nivån i vårt samhälle!