Centerpartiet i alla Västerbottenskommuner är emot uranbrytning! 

Frågan om framtida uranbrytning diskuteras i valrörelsen ofta på ett osakligt sätt. Det är minerallagstiftningen som styr och här finns bl.a. reglerat sedan flera år att varje kommun har vetorätt just när det gäller uran-

brytning. Dessförinnan ska olika miljökonsekvenser beskrivas och bedömas enligt miljöbalken.

 

Vi som undertecknat detta upprop är ledare för Center-partiet i Västerbottens olika kommuner. Centerpartiet i Västerbotten och i Sverige har stämmobeslut att säga nej till uranbrytning. Förutom själva brytningen och lagringen av material som blir över måste även de långa transporterna ingå i bedömningen. Vår strävan att utveckla Västerbotten till ett framgångsrikt turism- och besökslän ställer höga krav på länets miljöprofil.

 

Därför kommer Centerpartiet i varje Västerbottens-kommun verka för veto mot uranbrytning! Vi kommer att agera genom att lägga förslag i kommunfullmäktige och med eventuellt stöd från rådgivande folkomröstningar för att förhindra brytning av uran i vårt län.

 

 

Sven-Olov Edvinsson, Umeå                            

Ingemar Sandström, Nordmaling                          

Helena Lindahl, Skellefteå                                    

Maria Kristoffersson, Vilhelmin

Åke Sandström, Vännsä                                   

Ewa May Karlsson, Vindeln

Lars Bäckström, Robertsfors                                   

Maria Bahlenbergg, Bjurholm

Sylvia Samuelsson, Åsele                                 

Hans Mårtensson, Lycksele

Patrik Persson, Storuman                                      

Roland Wermelin, Sorsele

Emil Högberg, Malå                                       

Camilla Hedlund, Norsjö

Bengt Henriksson, Dorotea