Talgoxar och domherrar intar scenen.

Av , , 1 kommentar 18

Sommarhalvåret verkar ha gett os stora kullar talgoxar och domherrar. Det är utsålt vid fågelbordet. Kattorna har det stressigt. Även mtt ute i skogen, på åkrar och bäckkanter fladdrar det. Bergfinkarna leker. Blåmesen är lika pigg som vanlig.

 

Skulle vara roligt och intressant att höra från läsarna om fler har samma erfarenhet från våra trakter? Det är hursomhelst uppiggande:-)

1 kommentar
Etiketter:

Fria ordet behöver skyddas hela tiden

Av , , Bli först att kommentera 18

I dagens tidningar finns artiklar om min motion om att Umeå ska bli värd för fristadsförfattare. Själva motionen kan du läsa här under.

                                                                            ******

Umeå värd för fristadsförfattare

Runt om i världen förföljs författare och andra skribenter när de försöker använda sig av rätten att fritt använda ordet, både det skrivna och talade. För att stödja det fria ordet har Internationella PEN-klubben stimulerat till ett system med fristadsförfattare dvs idag är ett trettiotal europeiska städer är  värdar för en fristadsförfattare. I Sverige har bl.a. Stockholm, Uppsala, Malmö, Landskrona beslutat om att vara fristadskommuner. Statens Kulturråd och PEN-klubben  Sverige är på olika sätt aktiva för fristadsfrågan.

Organisationen ICORN (International Cities Of Refuge Network, www.icorn.org) är sedan 2006 den organisation som arbetar med att ge hotade och förföljda författare en fristad i ett demokratiskt land. ICORN bedömer att det idag finns totalt 700 författare som befinner sig i en sådan situation att de skulle behöva en fristad. Ett trettiotal europeiska städer är idag värdar för en fristadsförfattare. Villkoren för den stad som blir värd är att man tillhandahåller bostad och ett stipendium som möjliggör att författaren klarar sitt uppehälle. 

Fristaden erbjuds för en period av ett till två år. För de städer som ansluter sig till ICORN, vilket kostar 1500 euro per år, och tar emot nsluter sig till ICORN, vilket kostar 1500 euro per år, och som tar emot författare gör en tydlig markering för yttrandefrihet och demokrati.

Kommunernas roll vid ett mottagande blir:

  • Vara värd för aktuell författare
  • Stå för praktiska arrangemang, bostad samt stipendium

I Umeå och Västerbotten finns redan idag ett brett engagemang för litteratur, det fria ordet och berättandet. Folkbildningen och läseriet är en stark plattform för Umeås utveckling Med detta som bakgrund föreslår Centerpartiet att Umeå utreder formerna för att bli medlem i ICORN och därmed bli värdkommun för fristadsförfattare.  I utvecklandet av Umeå som Europeisk Kulturhuvudstad 2014 kan ett fristadsvärdskap vara ett  intressant och värdefullt  bidrag.

Kommunfullmäktige föreslås besluta

A t t Umeå kommun ska bli en fristadskommun för författare som verkar i länder med beskuren yttrandefrihet

Umeå den 15 oktober 2010

Sven-Olov Edvinsson

Gruppledare Centerpartiet

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Bygga nytt lag för revansch 2014

Av , , 5 kommentarer 29

I gårkväll blev det offentligt att Centerpartiet i Umeå byter gruppledare. Jag lämnar toppuppdraget och en enig valberedning föreslår nomineringsmötet den 26 oktober att välja Mattias Larsson istället. Mattias är både framåt och snabbtänkt. Han kommer att klara uppgiften alldeles utmärkt.

För min egen del föreslås fortsatt jobb som vice ordförande i utskottet för Kulturhuvudstad 2014. Det måste vara en av Sveriges roligaste uppdrag just nu.

Jag flaggade tidigt till valberedningen att det var dagsför byte. För min egen del blev sommarens hjärtoperation en väckarklocka. Även om det har gått riktigt bra med återhämtningen behöver jag tänka klokare för min egen skull.

Valberedningen föreslår egentligen många nya namn  från Centerpartiet. Det gäller att sätta upp ett lag som kan slåss för en revansch i valet 2014. Det känns som en parallell med Björklöven. Skillnaden är bara den att Centerpartiet inte tillfrågat Bertil Hammarstedt:-)

I det partipolitiska jobbet måste man tänka åtta år framåt. Dvs dels till nästa val, dels mandatperioden därefter. En av styrkorna i Umeå tror jag har varit och är den blandning av kontinuitet och förnyelse som partierna lyckats med. Det gäller att lotsa in nya politiker hela tiden utan att skapa förvirring. I Centerpartiet har vi riktigt bra med nya och sugna kandidater och därför passar det perfekt att bygga det nya laget.

Jag ställer gärna upp som materialförvaltare.

5 kommentarer
Etiketter: ,

Vill Tamara Spiric själv bli kallad för snuskig?

Av , , 5 kommentarer 16

Någonting har gjort att jag känt ett obehag över den politiska debatten i helgen. Jag kom på orsaken på lördagmorgon när mina kompisar frågade om "snusket i Umeå".

Tamara Spiric har enligt VK uttalat: " Han väljer att bespotta demokratin bara för att han är så snuskigt rik.

Hennes udd riktas mot Krister Olsson.

Sedan läser jag i Ingvar Näslunds blogg att Tamara försökte ta tillbaka uttalandet vilket gjorde att det bara blev än mer bekräftat att hon bl.a. använt sig av ordet snuskig.

Det är här mitt obehag kommer in dvs hur kan en människa kombinera ordet snuskig med Krister Olsson? Kolla i Nationalecyklopedin men de har inte med ordet snusk eller snuskig. Däremot Svena Akademins ordlista som skriver:
Om handling: Snuska ned, svineri, bristande vilja att hålla sig ren, hålla rent.

Bildligt: Moraliskt klandervärt i sexuellt avseende, tarvlig osedlighet, oanständighet, svineri

Om någon uppträder snuskigt är det något som borde leda till tillrättavisning, bestraffning och fördömmande. Om jag beskyldes vara snuskig skulle det såra mig riktigt på djupet.

Jag befarar att språkbruket i umepolitiken nu ändrar karaktär? Helst hoppas jag att Tamara Spiric tar avstånd från sitt eget uttalande. Jag tror inte att Tamara Spiric det som att Krister Olsson blivit rik på ett snuskigt sätt?

Att vänsterpartiet i alla sammanhang öppet motverkat och reserverart sig emot förslag som innehållet samverkan med Balticgruppen är en helt annan sak.

I dagens Radio Västerbotten säger statsvetaren Anders Lidström att han ser Krister Olssons uttalande som ett demokratiskt problem först i det läget att överenskommelsen mellan (S) och (V) påverkas. Det leder till följdfrågan: Vilken överenskommelse har (S) gjort med (V) om synen på entreprenörer i Umeå och kommuens verksamheter?
5 kommentarer
Etiketter: , ,

Vänstern kväver Umeås entreprenörer!

Av , , 6 kommentarer 18

Krister Olssons har i dagens VK uttalat sig om erfarenheterna av  vänsterpartiets syn på företagande i allmänhet och Balticgruppen i synnerhet. Vi som under åren hört vänsterns företrädare både i fullmäktige och mer slutna sammanträdesrum kan bara bekräfta. Krister Olssons erfarenheter och farhågor stämmer.

På annan plats i dagens VK finns ett konkret exempel på hur vänsterpolitik fungerar. Anne-Marie Zakrisson är en av de privatpraktiserande sjukgymnaster som drabbas av att landstinget säger upp vårdavtalen. Det beslutet är direkt en följd av vänsterpartiets inflytande i landstinget. Maria Grip (V) har  försvarat beslutet i media.

Anne- Marie Zakrisson är en erfaren, skicklig och efterfrågad sjukgymnast. Hon har specialiserat sig på stressrelaterad och psykisk ohälsa. Bl.a försäkringskassan har upptäkt Anne-Maries kompetens. Alla som arbetar med långtidssjukskrivna kan beskriva betydelsen av självständiga och förtroendefulla terapeuter.

Det vänsterpartiet åstadkommit i landstinget är att med ett klubbslag försämra eller undanröja möjligheterna till entreprenörskap inom öppenvården. Det drabbar kvinnliga entreprenörer, kvinnliga patienter. Det drabbar vården.

Krister Olsson har både mod och kraft att framföra den beska kritiken. Artikeln om Anne-Marie Zakrisson bär samma kritik. Men hur många entreprenörer har samma kraft som Krister och Anne-Marie? Det spirande företagandet inom vård och andra  servicesektorer kvävs av vänsterns politik.

6 kommentarer
Etiketter: ,

Välkommen Anna-Karin (C) – ny minister för regionfrågor och IT

Av , , Bli först att kommentera 9

Principen om tre nivåer i det svenska samhället har regeringen redan 
slagit fast. Det ska Stefan Attefall (KD) organisera.
Anna-Karin Hatt (C) heter den nya ministern för regionfrågor och IT.
Jag vill säga hjärtligt välkommen till Anna-Karin. Vi som följt hennes
arbete inom och nära Centerpartiet vet att hon är skicklig, uthållig
och en skicklig förhandlare. Anna-Karin får ansvar för den regionala
tillväxten. Stefan Attefall (KD) ansvarar för att nya regioner organiseras.

Äntligen får IT-frågorna en tydlig politisk företrädare. Det kommer
dessutom redan idag mer pengar till bredbandsutbyggnaden i glesbygd

Kommunikationsmyndigheten har fått ytterligare 95 miljoner utöver
det tidigare stödet på 250 miljoner för byalag och kommuner som vill
bygga bredband på landsbygden, där marknaden inte finner det
kommersiellt lönsamt.

Bravo!