Fria ordet behöver skyddas hela tiden

I dagens tidningar finns artiklar om min motion om att Umeå ska bli värd för fristadsförfattare. Själva motionen kan du läsa här under.

                                                                            ******

Umeå värd för fristadsförfattare

Runt om i världen förföljs författare och andra skribenter när de försöker använda sig av rätten att fritt använda ordet, både det skrivna och talade. För att stödja det fria ordet har Internationella PEN-klubben stimulerat till ett system med fristadsförfattare dvs idag är ett trettiotal europeiska städer är  värdar för en fristadsförfattare. I Sverige har bl.a. Stockholm, Uppsala, Malmö, Landskrona beslutat om att vara fristadskommuner. Statens Kulturråd och PEN-klubben  Sverige är på olika sätt aktiva för fristadsfrågan.

Organisationen ICORN (International Cities Of Refuge Network, www.icorn.org) är sedan 2006 den organisation som arbetar med att ge hotade och förföljda författare en fristad i ett demokratiskt land. ICORN bedömer att det idag finns totalt 700 författare som befinner sig i en sådan situation att de skulle behöva en fristad. Ett trettiotal europeiska städer är idag värdar för en fristadsförfattare. Villkoren för den stad som blir värd är att man tillhandahåller bostad och ett stipendium som möjliggör att författaren klarar sitt uppehälle. 

Fristaden erbjuds för en period av ett till två år. För de städer som ansluter sig till ICORN, vilket kostar 1500 euro per år, och tar emot nsluter sig till ICORN, vilket kostar 1500 euro per år, och som tar emot författare gör en tydlig markering för yttrandefrihet och demokrati.

Kommunernas roll vid ett mottagande blir:

  • Vara värd för aktuell författare
  • Stå för praktiska arrangemang, bostad samt stipendium

I Umeå och Västerbotten finns redan idag ett brett engagemang för litteratur, det fria ordet och berättandet. Folkbildningen och läseriet är en stark plattform för Umeås utveckling Med detta som bakgrund föreslår Centerpartiet att Umeå utreder formerna för att bli medlem i ICORN och därmed bli värdkommun för fristadsförfattare.  I utvecklandet av Umeå som Europeisk Kulturhuvudstad 2014 kan ett fristadsvärdskap vara ett  intressant och värdefullt  bidrag.

Kommunfullmäktige föreslås besluta

A t t Umeå kommun ska bli en fristadskommun för författare som verkar i länder med beskuren yttrandefrihet

Umeå den 15 oktober 2010

Sven-Olov Edvinsson

Gruppledare Centerpartiet

Etiketter: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.