Kulturmötenas hus kan öppna dörrarna mot världen.

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag har första steget att förverkliga kulturmötenas hus i kvarteret Heimdal mitt i Umeå. Det är bra att dey skapas ett gemensamt bolag mellan kommunen och Balticgruppen. Det ger snabbare resultat.

Innehållet i kulturmötenas hus ska formas allteftersom men det är viktigt att behålla så stor flexibilitet som möjligt. Och det finns idéer – låt mig berätta om två exempel. Vid förra veckans besök hos kulturhuvudstadsjuryn vid kommissionen i Bryssel fick vi möjlighet att möta  folk från Riga, Marseilles, Krakow, Luxemburg m.fl.

Riga berättade att de planerar att 2014 uppföra Richard Wagners mastodontverk Nibelungens ring (omfattar delarna Rhenguldet, Valkyrian, Siegfried och Ragnarök,  färdig  1874). En anledning är att Richard Wagner levde och verkade i Riga åren 1837-38. Om projektet går iland hoppas jag att vi kan undersöka möjligheterna att Ringen även visas i Umeå i utbyte mot de föreställningar som Norrlandsoperan redan nu planerar för inför 2014.

Marseilles är kulturhuvudstad 2013 – året före Umeå. Staden planerar fören utställning om Målarna från Provence exempelvis Renoir, Toulouse Lautrec, Matisse, Picasso och många fler.Tänk tanken att med utställnings hjälp få flytta medelhavets ljus till Umeå samtidigt som Sune Jonsson och andra fotografer får lyfta norra Skandinavien till Côte d’Azur.

Alltihop skulle passa alldeles förträffligt i Kulturmötenas hus! Alltihop skulle hjälpa till att utvidga Europa.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Kulturarbetet mitt bland terror och intolerens.

Av , , Bli först att kommentera 6

Är på väg hem frän Bryssel efter ett dygn med intensiva resonemnag om Umeå kulturhuvudstad 2014. Vi har träffat den internationella juryn och Ann Branch, EU-kommissionens högste tjänsteman för kulturhuvudstadsarbetet. Umeå fick beskriva hur arbetet fortskrider och juryn sammanfattade sin synpunkter.

Flera av jurymedlemmarna är uppriktigt nyfiken på Umeås möjligheter att genomföra ett annorlunda kulturhuvudstad. Samtidigt efterlyser man mer marknadsföring, tydligare kvalitet och fler exempel på den europeiska dimensionen. Vi från Ume frågade på vilket sätt juryn kan stödja oss kring vissa frågor. Vi vill att Umeå ska vara Sveriges flaggskepp 2014 dvs att nationela myndigheter och regeringen ger järnet för att marknadsföra K14 maximalt.

Förutom mötet med juryn använder vi timmarna att träffa representanter från Riga, Marseilles, Gdansk och andra städer. I januari 2011 är det Åbos och Tallins tur att genomföra sina kulturår. Man kan lära väldigt mycket av varandra. Mitt i terrorn, intolerensen och hoten mot öppenheten blir kulturen än viktigare. Kultur är basen för en fungerande demokrati.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Smått historisk dag med kulturhuvudstad 2014

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag träffas det specialinrättade utskottet Kulturhuvudstad 2014 i Umeå kommun för första gången. Utskottet ska vara kommunstyrelsens verkställande utskott inför och under 2014. Det handlar om olika förberdelser kring kultursatsningarnas inriktning i stort,  program, samarbeten, kontaktskapande m.m.

I min almanacka har K14 blivit snabbförkortningen för utskottet. Kan jämföras med AU eller NP. Första mer officiella uppdraget blir en "monitoring" hos kommissionen i Bryssel nästa vecka. Det innebär att Umeå för första gången ska redogöra för planeringsläget – både möjligheter och svårigheter.

Det är viktigt att komma ihår att Umeås uppdrag är att vara Sveriges bidrag till Europeisk kulturhuvudstad 2014. Alltså uppdraget är både nationellt och europeiskt. Umeå är och kommer att förbli den nordligaste huvudstaden på många år. Därför är det centralt att Umeå hjälper till att öppna dörren till norra Europa. För många människor i både Sverige och Europa är vår del av Europa ett exotisk kulturlandskap.

Den enighet som politiken i Umeå visat upp är en viktig förklaring till att Umeå fick uppdraget. Det innebär inte att alla kommer att vara eniga i alla sammanhang. Vi fåt väl se men debatt om innehåll och utformning är bra och skärper säkert profilen.

Samtidigt är kulturhuvudstad inte Umeå kommuns egna angelägenhet. Kommunen ska organisera men innehållet ska spegla hela samhället och landsändan. Universiteten, kulturföreningarna, folkbildningen, enskilda människor, privata företag och hela den ideella sektorn m.fl kan bidra på många sätt. Utan den bredden blir 2014 som en tom påse.