Vicke Lilltroll

Synd att inte klaga !!

Anders Ågrens tillväxt

Av , , 2 kommentarer 8

Läste idag Anders Ågrens inlägg om vikten av att öka tillväxten
Givetvis är det ju bra med tillväxt för detta är ju drivmedlet för motorn i näringslivet. Problemet som närmar sig med stormsteg är när tillväxten stagnerar och kanske till och med vänder nedåt, detta vill inga politiker snacka om. Vi kan inte ha en ständigt ökande tillväxt detta är en omöjlighet . Ökad tillväxt ar lika med högre konsumtion vilket vi redan idag borde sänka istället för att öka. Tyvärr tittar alla politiker väldigt kortsiktligt på detta problem , viktigast är för alla politiker att se till sin egen position. Alltså att föra ut en massa populistisk propaganda. Ingen nämnd ingen glömd.

2 kommentarer