Vicke Lilltroll

Synd att inte klaga !!

Arbetskraft till gröna näringarna !

Av , , 2 kommentarer 6

Regeringen har planer på att öppna upp gränserna för de som vill komma in i landet och säsongsarbeta i de gröna näringarna. Fattar noll ,här står vi inför de högsta arbetslöshetssiffrorna på många år och sen snackar regeringen att vi ska ta in arbetskraft från andra länder. Va är det för fel med Svenska arbetslösa, är de för förnäma att arbeta eller ?? Och sen säger regeringen att det är viktigt ur försörjningshänseende, helt plötsligt så där.300 000 människor ute i världen riskerar att dö i svält per dag påstås det. Tänk då om Sveriges jordbruk vart prioriterat tidigare.Då hade vi kunnat hjälpa med mat istället för att ösa ut miljarder i stöd till korrupta regeringar i fattiga länder. Sent ska syndaren vakna, men detta glöms nog bort fort efter Coronaepedemin.

2 kommentarer

Umeå en storstad

Av , , Bli först att kommentera 3

Umeå har blivit en storstad ,och med det kommer bilbränder och en massa annat elände.

Bli först att kommentera

Skall vi fortsätta lägga ner svenskt jord- och skogsbruk?

Av , , Bli först att kommentera 5

Författat av Karl Hedin:

Skall vi fortsätta lägga ner svenskt jord- och skogsbruk?

När en pandemi likt Corona drar över jorden lämnar den efter sig död och någon form av kaos i samhällssystemen. Arbetslöshet och förlorade livsverk kommer att prägla vår tillvaro tills återhämtningen uppnåtts, vilket den kommer att göra.

Men vi kommer att påverkas i vårt sätt att se på tillvaron, en påverkan som kommer att vara längre än den ekonomiska nedgången.

När Coronapandemin blev en realitet, spred sig oron bland människorna. Vad händer? Räcker maten? En hamstringsvåg blev följden. Kunskapen om försörjningssystemets bräcklighet och EU:s oförmåga blev allt tydligare. Rimligtvis kommer vi att uppskatta den säkerhet det innebär, att ha en större del av matproduktionen inom Sveriges gränser. I dag köper vi 50% av maten från producenter utanför landets gränser, samtidigt som vi lägger ner produktionen på svensk åkermark. I stället får vi stöd från EU, vars kassa vi varje år tillför allt större resurser. Våra bönder får ägna sig åt att fylla i blanketter, i stället för att producera mat. Men maten blir ju billigare säger många. Ja, det äger sin riktighet vad gäller priset per kilo, men blir den egentligen dyrare per vad den egentligen är till för, dvs att tillföra oss goda näringsämnen till gagn för vår hälsa? Räknas även detta krav in i jämförelsen, blir i varje fall priset för inhemskt producerat i bättre balans med importen. Kommer vi att vara beredda att ta risken med importen? I så fall för vad? Tål att tänka på!

När arbetslösheten breder ut sig i pandemins spår, kanske vi gör en omvärdering av arbetstillfällena? Vi har under många år skapat ett system, där vi via länsstyrelser och skogsstyrelsen succesivt tar skog ur bruk och med detta minskar arbetstillfällena. Det finns anledning att på samma sätt som för jordbruket, fundera på varför då? Frågar vi skogsstyrelsens och länsstyrelsernas tjänstemän, får vi säkert svaret: ” För att skydda de höga naturvärdena och för att skydda den biologiska mångfalden”.

Vad som är höga naturvärden är faktiskt en ren smaksak. Varför är det alla dessa tjänstemäns smak, som vi alla skall anamma? Varför skall vi alla betala för deras smak? Det är nämligen inte gratis att lägga ned skogsbruk. Det kostar genom att vi inte längre producerar något på den marken, som idag ger arbetstillfällen. ”Vi producerar mångfald” är oftast svaret. Vem behöver mer mångfald? Det är egentligen väldigt få artentusiaster, som vill ha mera av just sina egna favoritarter.

Skogen är inte ett museum, det är en biotop i ständig förändring. Arter minskar och ökar, blir färre eller flera. Vi har i skogen en väldigt stor mångfald, i förhållande till vad vi vanliga dödliga kan uppfatta. Mångfalden i skogen minskar inte, den ökar. Den ”hotlista” som hela tiden hänvisas till kallas ”rödlistan”. Den beskriver inte att antalet arter minskar, utan att antalet inom arterna både ökar och minskar och att vi har arter som av naturliga skäl är få. Den totala mångfalden minskar inte, den ökar! Det tillståndet har vi haft, sedan långt innan vi i 1993 års skogsvårdslag slog fast, att ett av målen med skogsbruket, förutom att bevara skogsproduktionen, skall vara att bevara den biologiska mångfalden.

Så varför skall vi ytterligare minska ner skogsbruket, som en del tjänstemän på Skogsstyrelsen och länsstyrelserna nu är så ivriga med? Kanske kommer det en tid där vi faktiskt får värdera skogsproduktionen på ett annat sätt, än vad en del tjänstemän väljer att göra idag. Skogsbruket svarar idag för det ojämförligt största nettotillskottet till landets handelsbalans, har vi verkligen råd att riskera detta för landets ekonomi så oerhört viktiga ekonomiska tillskott, i tider av fortsatt kris och tidsmässigt osäker återhämtning? Jag anser inte det, utan vill varna för den farliga utvecklingen!

2020-04-15

Karl Hedin

Bli först att kommentera

Krisen med bemanning i Jordbruket

Av , , Bli först att kommentera 5

Nu slår pressen på stora trumman att svenska bönder får svårt att få tag på arbetskraft i och med att de utländska säsongsarbetarna uteblir. Men samtidigt ojar sig staten för att vi har rekordmånga arbetslösa i Coronans tid. Förstår inte problemet, saknas arbetskraft, rekordmånga arbetslösa ?? Då är ju problemet löst, även kostymnissar klarar att plocka jordgubbar. Då behöver de ju inte gå och gymma på kvällarna utan få jobba sig i form. IT tekniker bör ju passa som plantsättare ,och en snabb kurs i röjsåg så har vi också fixat röjningen i skogen. Sen var det ju frågan om vi bönder vill ha dessa enkelsidiga yrkesgrupper i näringen , här behövs de som kan jobba och ta i och inte vara lite rädda för smuts under naglarna. Men hoppas myndigheterna sätter press på detta ”finare” klientel att måst jobba för brödfödan. Åtminstone till arbetsmarknaden återgår till det normala.   (OBS visst mått av ironi i detta ,känsliga läsare varnas 🙂 )

 

Bli först att kommentera

Regeringens maktbegär

Av , , Bli först att kommentera 4

Till och med i dessa tider med Pandemin försöker S regeringen få ännu mer makt . Besluta om människors rättigheter ska bestämmas i Riksdagen inte av ett flummigt S styre som under sin tid vid makten inte levererar värst mycket mer än utredning efter utredning

Bli först att kommentera

Valet 2022

Av , , Bli först att kommentera 7

Kom ihåg detta i valet 2022. Aldrig tidigare har så lite ägnats åt statens kärnuppgifter under två mandatperioder, aldrig har så mycket fokus istället riktats på meningslösa symbolfrågor som ger S och MP mer makt.”

Bli först att kommentera

Senfärdig regering

Av , , Bli först att kommentera 4

Detta var 2018 ,regeringen Löfven i ett nötskal. Utreda, utreda och utreda. Inget mer händer.

Regeringen har nu tillsatt en utredning (dir. 2018:77) för att bland annat se över nuvarande ordning för att säkerställa att det finns tillgång till läkemedel och annan hälso- och sjukvårdsmateriel vid allvarliga händelser i fredstid respektive under höjd beredskap och uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2020. Det är då av vikt att regeringen skyndsamt agerar så att en ny strategi gällande läkemedelsberedskap tas fram och implementeras.

Bli först att kommentera

Vår Globala värld.

Av , , Bli först att kommentera 9

Är det nu inte dags för våra globalister att inse att det nog är bra med gränser igen. Gränser som kan stängas vid kriser,gränser med kontroller vad som förs in i landet och vad som förs ut. Och kanske dags att skrota EU ,det havererade ju ändå i Coronakrisen och alla länder ser till sitt bästa

Bli först att kommentera

Ut Ur EU Swexit nu !!

Av , , Bli först att kommentera 13

Sverige trädde in i en ny fas i och med EU medlemskapet: freden, hälsan och rikedomen hade ju nu segrat och vi alla tillsammans skulle nu leva i fred och i samförstånd,
Då behövde vi ingen beredskap. Alltså slopade vi värnplikten, monterade ner försvaret och skrotade beredskapslagren med mat, mediciner, medicinsk utrustning och olja. Avvecklade landsbygden och satsade på centrerad storskalighet utanför våra gränser.etc och nu har vi det rådande läget och kanske jag säger kanske, kanske vaknar några, men dock än så länge inte så många.

Bli först att kommentera