Vicke Lilltroll

Synd att inte klaga !!

Noll koll i slöseri-Sverige

Av , , Bli först att kommentera 3

I juni 2020 beslutade regeringen att ge statliga skattepengar till kommunerna för att utbilda fler inom bristyrken, däribland hantverkare. Bara i Stockholm betalades över 100 miljoner ut till privata företag som bedrev yrkesutbildningar via komvux under 2021.
Ett av företagen som fick ta del av dessa pengar var Bergstrands vuxenutbildningar. De tilldelades 85 000 kronor för varje elev med godkända betyg.

Bli först att kommentera

Valrörelsen har börjat

Av , , 4 kommentarer 6

Valrörelsen borde byta namn till Skitkastar och lögnperioden före valet. Hela den så kallade valrörelsen är ett populistiskt jippo

4 kommentarer

Ordning på Sverige

Av , , Bli först att kommentera 4

Ja nuvarande regering har då kapitalt misslyckats med det mesta .Men de har ju mest fokuserat på att hålla SD borta ,men under tiden har det mesta gått åt fel håll och SD har ökat på grund av tafattheten från regeringen Nu gick Anders Ågren ut och säger , Valfokus idag – vi måste få ordning på Sverige! Det låter ju bra men tyvärr har inte heller dessa nåt att komma med. Tycker mest att de tittar på vad som står på löpsedlarna och sen några dagar efter kommer de med att detta ska vi lösa. Men tyvärr funkar inte bara att partier kastar skit på varandra och använder sig av Trumps metoder att få väljare. Det behövs samarbete över partigränser ,inte sandlådementalitet

Bli först att kommentera

Minoritet S i LO

Av , , Bli först att kommentera 6

LO har en minoritet av S sympatisörer ,trots detta sponsar LO 50 miljoner till S valkampanj . Vansinne !!!

Bli först att kommentera

Mygel Mygel Mygel

Av , , Bli först att kommentera 9

Den 34-åriga kvinnan från Göteborg kunde tillsammans med sin familj lura till sig över 43 miljoner kronor.
Genom att simulera sjukdomar och assistansbehov under flera års tid betalades pengarna ut – och användes sedan till att bygga lyxhus på Balkan och dyra inköp på NK.
Familjen hävdar i sitt försvar att de har varit styrda av mormodern, som ska ha använt ”svart magi” och kastat förbannelser över dem.
18 personer dömdes i härvan i tingsrätten – nu har hovrätten prövat fallet och sänker fängelsestraffen för flera av de inblandade.

Men blir nån straffade för dessa beslut, hur fan kan man acceptera att det tas ut 43 miljoner . Undrar hur mycket detta spektakel kostar totalt i felaktiga utbetalningar.

Bli först att kommentera

Avloppsvatten rinner ut i Skellefteälven

Av , , Bli först att kommentera 5

350 000 liter skit rinner ut i Skellefteälven i timmen sen i Lördags, det är mycket skit det. Men kommunen i Umeå lägger ett föreläggande på min enskilda anläggning för att den är gammal ,inte för att den släpper ut skiten i naturen. Men jag har kontrat med att de först får bevisa vad vi släpper ut. Sen har jag inte hört nåt mer från dom, som sagt var bevisbördan ligger på kommunerna .Inte att de godtyckligt tror att det är så. Hur mycket fosfor kommer från brunnen och hur mycket är naturligt fosfor. Vad får Skellefte kommun för straff på grund av utsläppen , gissar på inget. Det är vi små människor om straffas

Bli först att kommentera

Vindkraftsmatte

Av , , Bli först att kommentera 2

År 2020 så producerades 27’600 GWh vindkraftsel i Sverige.
Samtidigt så nettoexporterade Sverige 25’000 GWh el.
Det innebär att endast 2’600 GWh vindel stannade i Sverige (9.4%).
Vid slutet av år 2020 så fanns 4286 vindkraftverk i Sverige. Varje vindkraftverk producerade därmed i genomsnitt 6.44 GWh (27’600 GWh / 4286), vilket ger en genomsnittlig effekt på 0.735 MW per vindkraftverk (6’440 MWh / (365 * 24 h)). (Installerad effekt var 9’976 MW, eller 2.33 MW/vkv i snitt, vilket ger en utnyttjandegrad på 31.5%.)
Detta innebär att om vi endast hade tänkt använda vindkraften i Sverige så hade det räckt med så lite som 403 vindkraftverk (2’600 GWh / 6.44 GWh). Övriga 3’883 vindkraftverk (91%) var alltså inte till för oss svenskar, utan de var till för export av el till utlandet.
De 4286 vindkraftverken har tillsammans kostat 220 miljarder kr att bygga, vilket ger en kostnad på 51 miljoner kr per vindkraftverk (220’000 MSEK / 4286).
Ett vindkraftverks livslängd beräknas till runt 25 år. Det kommer då att ha producerat 161 GWh elenergi under sin livstid (25 * 6.44 GWh), vilket ger en genomsnittlig verklig kostnad på 0.32 kr/kWh (51 MSEK / 161 GWh).
Men eftersom vindkraften har uppburit subventioner på runt 50 miljarder kr, eller 11.7 miljoner kr per vindkraftverk (50’000 MSEK / 4286), eller 0.08 kr/kWh (11’700’000 SEK / 142’000’000 kWh), så blir vindindustrins kostnad endast 0.24 kr/kWh (0.32 – 0.08 kr/kWh).
Det du Märta Stenevi

Bli först att kommentera

Jordbrukets lönsamhet

Av , , Bli först att kommentera 7

Det är väldigt oroande när man pratar med sina jordbrukande vänner om ökade kostnader på insatsråvaror. Jag för min del har redan lagt ner produktionen och många av mina vänner kommer också att dra ner vissa delar. Detta är förödande ur miljö , självförsörjandegraden och djurskyddet.

Bli först att kommentera

Misslyckad Energipolitik

Av , , Bli först att kommentera 6

Oljekraftverket i Karlshamn bränner det 140 000 liter tjockolja i timmen, då framför allt Rysk olja.
Förra året var Karlshamnsverket igång fler timmar än de senaste tio åren tillsammans. Något är inte som det ska vara i det svenska energisystemet.
Det svenska systemet blev internationellt känt för att vara ett av världens mest stabila kraftsystem. Andra kvaliteter upptäckte man efter hand. På 1970-talet blev oberoendet av olja värdefullt. På 1990-talet fick fossilfritt hög status. Men grunden var en leveranssäkerhet i världsklass. Den var en förutsättning för att pappersmassafabrikerna, stålverken, gruvorna, varven, bilfabrikerna och den elektrifierade järnvägen kunde gå dygnet runt.
Kraftsystemet planerade också för olika reservkapaciteter. Den största enskilda störningen som kan hända är att Sveriges största reaktor i Oskarshamn lägger av. Om det händer utlöses en sekundsnabb kedjereaktion för att hålla uppe frekvensen på 50 hertz i hela landet. Om man inte klarar det kraschar elsystemet. I september 2021 var det stiltje i hela norra Europa, i tre veckor, dessutom ovanligt mulet överallt. Vindkraften och solkraften låg i praktiken nere. Då körde Karlshamnsverket igång.Det var de nedlagda reaktorerna i Ringhals som huvudförklaringen. Under lång tid har elpriset legat ganska stabilt, när Ringhals 1 och 2 stängde ner började det fluktuera kraftigt. Oljekraftverket i Karlshamn fick då en ny roll och blev symbolen för ett misslyckande. Det svenska kraftsystemet tänktes ut på 1950- och 1960-talet. Det var från början till slut ett system som konstruerades av ingenjörer. Någon ”energipolitik” fanns inte, bara ett framsynt mandat från Erlanders regering.

Bli först att kommentera