Vicke Lilltroll

Synd att inte klaga !!

Ryssen har betraktat oss som neutrala ?????

Nu påstår Ryssland att de har betraktat oss som neutrala, va fan har de då hotat oss för . De har då en skev syn på det mesta .Hade vi inte hotats så hade vi varit fortsatta neutrala, och hade våra politiker inte blandat sig i Ryssarnas inre problem så hade vi kanske kunnat vara neutrala. Sen hur neutrala vi varit kan ju diskuteras

2 kommentarer

  1. //GF.

    Saxat: Sverige skrotade neutraliteten när den säkerhetspolitiska doktrinen formulerades om 1992. Sveriges nuvarande säkerhetspolitiska doktrin lyder: ”Sveriges militära allians-frihet syftande till att vårt land skall kunna vara neutralt i händelse av krig i vårt närområde består.”
    Sverige kallar sig numera inte heller militärt alliansfritt. ”Vårt lands säkerhet och trygghet bygger på gemenskap med andra länder”, enligt regeringen Reinfeldt. 2009 antog riksdagen en solidaritetsklausul där Sverige lovar bistå EU-länder och nordiska grannar: ”Sverige bör därför kunna såväl ge som ta emot militärt stöd”.

  2. brorson

    Den kanadensiska statsvetenskaps-professorn Thomas Homer-Dixon varnar för ”att Kanada fokuserat så ensidigt på bland annat covid-19 och klimatkrisen att de inte har beredskap för den amerikanska demokratins ’sannolika sönderfall’ och de ’oräkneliga politiska och ekonomiska risker’ landet skulle stå inför om Trump blev återvald.” Källa: Omni. Kanske det. Men har sittande president räddat demokratin? Var i världen, i så fall? Genom Nato-beslutet i Sverige, en sann uppvisning i demokrati, där ”folkets bästa”, i stället för folket självt får avgöra?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.