JOBBSKATTEAVDRAGET OCH SKATTEUNDERLAGET

I den allmänna debatten förekommer påståenden, inte minst från den rödgröna oppositionen, att jobbskatteavdraget försämrar skatteunderlaget för kommunerna. Dessa påståenden har ingen verklighetsförankring utan är bara ett sätt att vilseleda och förtala Alliansregeringen. Jobbskatteavdraget finansieras fullt ut ifrån statsbudgeten. Det bekräftas också av SKL på en direkt fråga.

För Vännäs del har skatteintäkterna ökat med 2,4 mkr under 2009 jämfört med 2008. Enligt SKL beräkningar ökar skatteprognosen för 2010 med 4,5 mkr och 10,6 mkr under 2011 jämfört med åren innan.

Jobbskatteavdraget har däremot bidraget till att öka köpkraften motsvarande ytterligare en månadslön för en medelinkomsttagare. Den inkomstförstärkningen har, tillsammans med ROT-och RUT avdraget, gjort det möjligt att hålla uppe sysselsättningen inom bygg- och tjänstesektorn i landet och kommunen trots lågkonjunkturen. Handeln har också genom jobbskatteavdraget lyckats hålla uppe omsättningen och därmed kunnat överbrygga lågkonjunkturen utan att behöva vidta några drastiska åtgärder.
 
Alliansregeringen har under 2009 tillfört stora belopp till kommunerna genom höjda statsbidrag. För Vännäs del visar årsredovisningen 2009 på ett överskott på 4,3 mkr.
 
Det som har möjliggjort ett överskott är
 
  • i första hand att generella statsbidrag och utjämning har ökat med 17,9 mkr
  • sänkta arbetsgivareavgifter och försäkringsavgifter har minskat personalomkostnaderna med ca 4,4 mkr.
 
Totalt har regeringen tillfört ca 22,3 mkr motsvarande en skattehöjning på 1,70 kronor.
 
Var och en kan säkert själv räkna ut vilka oacceptabla konsekvenser som blivit följden inom barn, skola och omsorg om inte Alliansregeringen tagit ansvar för kommunernas ekonomi under 2009. Alliansregeringen fortsätter också att ta ansvar genom att tillskjuta kommunerna medel även under 2010. För Vännäs del innebär det ökade statsbidrag med ca 9,0 mkr.
 
Jag har stor tilltro till att Vännäs kommun, på ett bra sätt, kommer att klara sin ekonomi i framtiden men det kräver en Alliansregering som känner ansvar och stöttar kommunerna under sämre tider och samtidigt för en politik som företräder arbetslinjen och genom hög sysselsättning och ett bra företagsklimat skapar tillväxt i landet.
 
Det är först då som den gemensamma "kakan" kan växa. Därmed skapas förutsättningar för att våra trygghetssystem skall kunna garantera den trygghet som varje människa behöver känna då ohälsa eller av andra orsaker den inte längre klarar att delta i arbetslivet. Detta är också viktigt för kommunmedborgarna i Vännäs.

 

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier