Viktigt med delat ansvar för kultur- och fritidsanläggningar

SKL släpper idag en omfattande undersökning över vilka hus, anläggningar och utomhusytor för kultur och fritid som finns i landet.

http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc40060_1.pdf

          Motion, hälsa, konst- och kulturupplevelser är vad medborgarna i allt större utsträckning vill ha. Därför är det viktigt att samhällets parter i form av det offentliga, näringsliv och civila samhället är med och delar ansvaret. Idag är kommunerna den största ägaren av anläggningarna, säger Madeleine Sjöstedt, ordförande för SKL: s beredning för kultur och fritid.
 
 
        Undersökningen visar
 
– att kommunerna satsar alltmer  på enklare och tillgängliga spontanidrottsanläggningar som ska vara gratis för medborgare och icke föreningsaktiva.

– att kommunernas satsningar på hus för kultur gjorts i anläggningar som kommer många brukare till del.

 
Jag delar hennes uppfattning om behovet av ett delat ansvar utifrån vad medborgarna efterlyser. Ur ett Vännäsperspektiv, när det gäller satsningar på hus och anläggningar, ser jag några uppgifter och slutsatser som jag gärna vill peka på.
 
Det handlar bla annat om enklare och tillgängliga spontanidrottsanläggningar som ska vara gratis för medborgare och icke föreningsaktiva. Uppgiften bekräftar att vår motion som handlar om ”Spontanidrott genom PlusConcept – en mångsidigt och flexibel näridrottsplats”
stämmer väl med många kommuners sätt att tänka när det gäller att skapa förutsättningar för lek och rörelse utan koppling till tävlingsverksamhet. Motionen lämnades in i juni 2011 och jag förväntar mig nu att den snarast kommer upp på ärendelistan för Kommunstyrelsens arbetsutskott.
 
Det handlar också om uppgiften om många kommuners satsningar på hus för kultur som kommer många brukare till del. Jag tänker då på politikens vision om ett allaktivitetshus i Vännäs.
 
Pengar finns avsatta i årets budget för en förstudie om placering och innehåll. Ett arbete som var tänkt att ske i samarbete med bla studieförbunden, ungdomar och föreningar. Inget har hänt hitintills och inget torde hända under resten av året.
 
Kommunstyrelsen har på sitt novembermöte beslutat föreslå Kommunfullmäktige att avsätta medel (500 tkr) för förstudier av olika lokalbehov under 2012. I den summan ingår en bla en förstudie av ett Allaktivitetshus ”. Jag förutsätter att arbetet kommer igång tidigt under 2012 så att vi får gå från ord till handling vad gäller förstudien och att politiken får ett underlag att ta ställning till inför arbetet med investeringsbudgeten 2013.
 
Etiketter: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier