Ett lyft för Vänstern kan sänka skogsbruket

Det nya Vänsterpartiets politik börjar nu avslöja sig på många områden. När det gäller skogen, ett för landet, sysselsättningen och exportinkomsterna mycket viktigt område, har nu Vänsterpartiet presenterat sin politiska vilja. Till den finns all anledning att känna oro utifrån följande viljeinriktning.

 Mera skydd. Större arealer behöver skyddas från sina ägares framfart till förmån för natur- och rekreationsvärden.
 
Mer övervakning. Fler kontroller, mer övervakning och större misstänksamhet.
Frivilliga avsättningar utan ersättning till naturvård ska kvalitetskontrolleras av Skogsstyrelsen.
 
Avgift för avverkning. En naturvårdsavgift för avverkning av skog ska införas. Avgiften kopplas till virkesuttaget och ska öronmärkas till skogsskydd, markinlösen och intrångsersättningar.
 
Miljöbalken. Eftersom Vänsterpartiet ser skogsbruket som en av de mest miljöskadliga verksamheterna ska avverkning av skog, som all annan miljöfarlig verksamhet, hanteras under miljöbalken.
 
Grot. Kvistuttag och att bryta stubbar utarmar och urlakar marken samt ger skador på växtlighet och fornminnen. Uttag bör därför klassas som tillståndspliktig och miljöprövas.
 
Statens skogar. Skall samlas i ett bolag vilket ska ha en hållbar användning av skogens resurser som främsta mål, inte hög avkastning.
 
Nyckelbiotoper. En nationell nyckelbiotopsinventering som ska ligga till grund för den nya skogspolitiken.
 
Sammantaget konstaterar jag att om Vänsterpartiets skogspolitik blir verklighet motarbetas allvarligt en av landets och Norrlands viktigaste basnäringar. En näring som utgör en viktig del av tillväxten i samhället och dess villkor är en absolut förutsättning för att skapa resurser till vårt välstånd.
 
Förhoppningsvis kommer Vänsterpartiets skogspolitik aldrig att bli förverkligad då jag tror att socialdemokraternas nye partiledare Stefan Löfven förstår näringingens behov av fasta spelregler och näringens betydelse för tillväxten och som resursskapare för vårt välstånd.
 
 
 
Etiketter: , , , ,

2 kommentarer

Lämna ett svar till Jan Nilsson Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier