Centerpartiets landsbygdspolitik får genomslag.

Alliansregeringen gör nu stora satsningar på vägar och järnvägen i Sverige. Man har tillfört över 100 miljarder extra i årets budget utöver de 417 miljarder man redan budgeterat.

Alliansregeringen presenterade igår ett paket av infrastruktursatsningar för gruvnäringens behov. Regeringen satsar 3,5 miljarder på att rusta upp vägen mellan Pajala och Svappavaara samt Malmbanan för att skapa bättre förutsättningar för en växande gruvindustri
 
Jag är glad över att regeringen nu har tagit ett par viktiga steg framåt för bättre fungerande transporter i Norrland och att Centerpartiets arbete i regeringen vad gäller ett robust och sammanhållet transportsystem nu fått genomslag i praktisk politik. Denna åtgärd är helt i linje med punkt 1 i vårt landsbygdsprogram.
 
 

1. Sverige behöver ett robust och sammanhållet transportsystem • Satsa på det svenska väg- och järnvägsnätet

 
För ett stort och avlångt land som Sverige är ett robust och sammanhållet transportsystem avcentral betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. Centerpartiet vill sesatsningar på både drift och underhåll samt nya långsiktiga investeringar. Genom en mångfald av finansieringslösningar vill vi tidigarelägga satsningar i såväl norra som södra Sverige. Satsningarna behöver omfatta såväl persontrafik som gods, motorvägar som enskilda vägar. På detta sätt knyter vi samman Sverige och förbättrar förutsättningarna för tillväxt i hela landet.
 
Vid nästa tillfälle regeringen ger Region Västerbotten uppdraget att upprätta/revidera länstransportplanen krävs det att regeringen visar i budgetanslagen att satsningar är viktiga även i vår region.
 
Det är då viktigt att Vännäs kommun lyfter fram angelägna projekt i kommunen för att förhoppningsvis få med några av dessa i nästa länstransportplan. Jag tänker då på de stora underhållsbehovet som finns på vägar som
E12:an-Ö Spöland-Rödåsel, genom Pengsjö by, 92:an-Hällfors-Harrsele,
GC-väg mellan Vännäs-Vännäsby-E12:an och befintliga anslutningar till E12:an och 92:an där olycksriskerna är stora och åtgärder behövs för att höja trafiksäkerheten. 
 
Att underhållet efterlevs på det finmaskiga vägnätet är mycket viktigt för både boende och näringslivet oavsett var man bor och verkar i regionen.
 

 
 
 
 
 
 
Etiketter: , , , ,

2 kommentarer

  1. Ulf Eriksson

    Svar till Arne Andersson (2012-09-07 10:32)
    Den finns i min värld. Är mycket besviken på de partier i Alliansregeringen som är emot Norrbotniabanan. Varför inser inte dessa nyttan av banan då EU har insett betydelsen av att banan byggs? Det handlar ju om att klara framtida transporter från våra basnäringar. EU har ju med sitt besked lovat att hjälpa till med finansieringen.

Lämna ett svar till Ulf Eriksson Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier