Umevägen – kommunstyrelsen positiv till skrivning

På dagens kommunstyrelse anmälde jag ett extra ärende. Det gällde Centerpartiets skrivelse om en ev. omprövning av kommunfullmäktiges junibeslut om att upphäva detaljplanen för fritidsområdet som berörs av ny dragning av Umevägen.

Det är bara att erkänna att det var ett dåligt beslut då underlaget till beslutet var bristfälligt. Den muntliga informationen vi fick visade sig inte Trafikverket stå bakom fullt ut. Det framkom i en tydlighet på det samråd som Trafikverket kallat till efter fullmäktiges beslut.

På samrådet och i kontakter mellan kommunen och Trafikverket har det framkommit att Trafikverket inte är beredd att ta ansvar för de följdverkningar som uppstår pga. ny dragning. Det handlar om allt från flyttning av elljusspår till iordningsställande av gång- och cykelväg efter nuvarande sträckning av Umevägen. Det har inte heller redovisats om det finns alternativ till ny sträckning. Inga ekonomiska kalkyler har redovisats.

Sammantaget tycker vi att det finns anledning att kommunstyrelsen prövar frågan på nytt och av Trafikverket kräva ett bättre underlag för en eventuell ny sträckning. Underlaget ska innehålla både alternativa lösningar, konsekvensbeskrivningar med åtgärdsförslag och kostnadskalkyler. Därefter får kommunstyrelsen ta ställning till om beslutet om upphävandet av detaljplan ska omprövas eller inte. Om omprövning, hamnar ärendet på nytt i kommunfullmäktig.

Efter diskussioner konstaterade en enig kommunstyrelse att skrivningen var bra och nödvändig och styrelsen beslutade att bifalla skrivelsen. Allt för att få en ordentlig utredning av ärendet och därmed ta död på alla rykten som figurerar i ärendet och få ett bättre beslutsunderlag oavsett vilket beslut som blir det slutgiltiga.

Etiketter: , ,

2 kommentarer

  1. Allhjälpen

    Bra Ulf att du belyser detta viktiga ämne. Nu vet Kommunen att skrivelsen var bra och nu får vi hoppas att det snart lsöer sig.

    Bra Ulf att du tar upp detta viktiga ämne

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier