Bibliotekets framtida placering i Vännäs

Behovet av nya undervisningslokaler på Vegaskolan är ett omdiskuterat ämne just nu och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för fullt med att ta fram efterfrågade beslutsunderlag från politiken. I samband med det arbetet har frågan om nya bibliotekslokaler kommit upp och ett förslag om att flytta det till Vegaskolan har presenterats.

Behovet av nya bibliotekslokaler är sedan länge känt då nuvarande lokaler inte uppfyller arbetsmiljö- och tillgänglighetskraven. Byggnaden är dessutom i dåligt skick och i stort behov av en totalrenovering som inte är ekonomiskt försvarbar. Det innebär att den byggnaden ska rivas. Hur vi ska lösa den framtida lokalfrågan har sedan tidigare lyfts och ett flertal placeringsalternativ har diskuterats.

På förslag från Centerpartiet har kommunstyrelsens arbetsutskott idag beslutat föreslå kommunstyrelsen att frågan om bibliotekets framtida placering ska prövas i samband med projekteringen av ett nytt flerbostadshus på kv. Statsrådet. En tomt som ligger centralt där Grand hotell tidigare låg och idag fungerar som parkeringsyta. Tyvärr innebär det att ett antal lägenheter får stryka på foten. Vi vill kompensera det bortfallet med att planera för ytterligare ett flerbostadshus med affärslokaler i bottenplan på bibliotekets nuvarande tomt.

Vännäs är en tillväxtkommun med ökade befolkningssiffror vilket förutsätter en god framförhållning från kommunen vad gäller både bostäder och lokaler för lokal service. 

Om denna lösning blir den slutgiltiga så tycker Centerpartiet att lokalfrågan för biblioteket är löst på ett bra sätt då den signalerar både framförhållning och framtidstro.

Biblioteket får ändamålsenliga lokaler vilket är bra för personalen och besökarna. Placeringen blir fortsättningsvis central i samhället. Det bidrar då till ett livfullare och attraktivare centrum vilket är bra för alla inklusive handeln oavsett om man bor i tätorten eller besöker tätorten för att uträtta olika ärenden. 

Etiketter: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier