Ett genomtänkt och fullt möjligt förslag

I Folkbladets artikel den 28 mars kommenterar kommunalrådet Centerpartiets förslag om att under byggtiden på Vegaskolan inte lägga ner byskolorna samt bussa elever från Vegaskolan till Vännäsby skola.

Förslaget är ogenomtänkt och orimligt i alla dess delar säger han. Är något ogenomtänkt och orimligt så är det socialdemokraternas lösning som innebär att kommunen ska hyra in 12 moduler för att ersätta 4 klassrum samtidigt som man flyttar 60 barn från byskolorna i Pengsjö och Tväråbäck till Vegaskolan. Sedan tidigare står det 15 moduler motsvarande 5 klassrum på skolområdet.

I kommunen finns lediga lokalytor på Vännäsby skola och väl fungerande lokaler i våra byskolor. Alla erbjuder en bra arbetsmiljö för lärare och elever med en utemiljö som inte störs av fordon, byggkranar, damm och avgaser vilket barnen på Vegaskolan kommer att utsättas för under byggtiden.

Kommunalrådet tror också att varken föräldrar eller elever på Vegaskolan skulle applådera en bussning av två årskullar till Vännäsby. Vi tror att den slutsatsen är felaktig och här underskattar nog kommunalrådet föräldrarnas och elevernas uppfattning. Med ca 100 färre elever på Vegaskolan så blir det en tryggare och säkrare utemiljö till dem som blir kvar. Då är nog en bussresa på 4 km av underordnad betydelse.

Att tillfälligt flytta elever till befintliga lokaler är inget konstigt. Så gör många kommuner när man drabbats av lokaler där både vuxna och barn mår dåligt. Vännäs borde inte vara något undantag i det fallet. Tvärtom så är det väl mer naturligt att man använder de lokalresurser man har istället för att hyra in ersättningslokaler. En merkostnad kan bli följden men det får vi i så fall ta med tanke på omständigheterna.

Slutligen hoppas vi att kommunfullmäktige i maj tar beslutet om att bygga nya lokaler på Vegaskolan så att undervisningen från och med höstterminen 2015 kan bedrivas utan att lärare och elever ska behöva vistas i en miljö där många mår dåligt.

    

Etiketter: , , , ,

8 kommentarer

 1. Lars Appelfeldt

  En byggkran, en hjulastare flera containers,några lastbilar som vill bli lossade på morgonen. Byggmaterial upplagt på alla möjliga och omöjliga ställen. Buller och damm samt betongbilar på eftermiddagen. + en massa nyfikna barn med alldeles för ont om utrymme.Sen lägger vi lite snöhögar här och där under vintern så är kaoset totalt. Jag tror du har helt rätt i din analys. Miljöpartiet brukar ju även dom tänka till, men då vare ju dom andra. Vi får hoppas det går upp ett liljeholmens även för dom, men det är kanske att hoppas för mycket

 2. Barbro Johansson

  Självklart skall kommunen nyttja de friska lokaler som finns, istället för att hyra in fler moduler för dyra pengar.Barn och personal skall absolut inte behöva befinna sig i dålig inomhus och utomhusmiljö, om det finns alternativ! Nu är det hög tid att politikerna tänker till, man kan inte driva frågor in absurdum.
  Tänk om och tänk rätt! Att flytta Tväråbäcks och Pengsjös elever 60-70 elever till Vega redan till hösten.
  Det vore ett fullkomligt misslyckande för beslutsfattarna!

 3. Ulf Eriksson

  Svar till Stephan (2013-04-04 10:00)
  Med lite nytänk och omorganisation av nuvarande undervisning och lokaler är det möjligt att tillfälligt lösa Vegaskolans lokalbehov under två år. Att flytta 85 elever från Brån till Vännäsby sägs ju inte vara något problem och i denna lösning rör det sig om några fler.

 4. Fredrik Jacobsson

  Har du lust att redovisa den ekonomiska kalkylen för det här förslaget du har för dina bloggläsare, och då till det lösa dom ekonomiska konsekvenserna av att inte lägga ner byskolorna i år. Och så komplettera med ett alternativ till neddragningar som gör att budgeten går ihop 2014 0ch 15 så vore det intressant läsning. Tack på förhand

 5. Stephan

  ”Att flytta 85 elever från Brån till Vännäsby sägs ju inte vara något problem” skriver du, men riktigt så är det nu inte. Som det verkar, med den information vi fått, så kommer Musikskolan få lov att minska verksamheten i Vännäsby, troligast så att inga åk 4:or får börja spela till hösten. Även andra problem kommer att drabba Musikskolan. Prata gärna med oss om saken.

 6. Ulf Eriksson

  Svar till Fredrik Jacobsson (2013-04-04 20:53)
  Sammantaget påstår jag att dina och majoritetens (S-V-M) förhoppningar om att en nedläggning av tre byskolor skulle rädda budgeten för 2014 är illa grundat. Stängningen och de ekonomiska följdkostnaderna kanske inte heller räddar budgeten för 2015. Långsiktigt kan beslutet ge positiva ekonomiska effekter för kommunen men då får inte beslutet inverka negativt på den totala samhällsekonomiska utvecklingen i kommunen och där har vi olika uppfattningar.

  Ditt och majoritetens (S-V-M) fokus och argument för en nedläggning av byskolorna grundar sig på kalkylen som finns i den konsekvensbeskrivning som barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram. Där saknas ekonomiska följdkostnader som ni i er argumentering har undanhållit medborgarna. Det jag syftar på är den reaförlust som uppstår om byskolorna säljs till ett lägre pris än det bokförda värdet. Det gäller också om byskolorna rivs. Det bokförda värdet för samtliga tre skolor är ca 7,5 mkr vilket i så fall ska tas på kommunens resultat det år rivningen verkställs. Om en rivning blir aktuell tillkommer ca 2,8 mkr i rivningskostnader. Händer ingenting med byggnaderna har kommunen kostnader för tomma lokaler vilket inte har redovisats.

  Förutom dessa belopp har redan nu barn- och utbildningsförvaltningen aviserat att det kommer att dyka upp omställningskostnader som reducerar besparingseffekten för 2014 vilket inte heller redovisades i beslutsunderlagen till kommunfullmäktige.

  Förslaget att inte lägga ner byskolorna i år grundar sig på nya omständigheter vad gäller arbetsmiljön på Vegaskolan där ytterligare klassrum måste ersättas med totalt 12 moduler. I huvudsak grundar sig förslaget på den ytterligare försämring av utemiljön som uppstår för eleverna som ska befinna sig på en byggarbetsplats i två år. Det handlar om en trygg och säker utemiljö och då borde elevantalet hellre minskas än att ökas.

Lämna ett svar till Ulf Eriksson Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier