Brev till enskilda vägföreningar

Jag har blivit upplyst om att samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) har skickat ut ett brev där man talar om att från och med hösten 2014 kommer kommunen att ta sin hand ifrån vinterväghållningen på enskilda vägar. Detta berör ett 30-tal enskilda vägföreningar i kommunen med en total vägsträcka på ca 80 km.

Vägföreningar där boende efter vägen själva har ansvaret för sommar- och vintervägsunderhållet. Detta sker genom vägföreningens egna upphandlingar av tjänster och mycket av ideellt arbete. En del i upphandlingen sköter kommunen och det gäller vinterväghållningen mot att kommunen får, via vägföreningarna, statsbidraget för vintervägunderhållet. Ett statsbidrag som ofta inte räcker till för att täcka kommunens kostnader för vinterväghållningen.

Kommunfullmäktige beslutade i juni att utifrån kommunens ekonomiska läge och för att få en budget i balans 2014 så krävs besparingar inom kommunens samtliga verksamhetsområden. Detta gäller även för kommunstyrelsen ansvarsområde där samhällsbyggnadsförvaltningen är en stor del.

En indragning av vinterväghållningen på enskilda vägar fanns med i ett samlat material som chefsgruppen presenterade under hösten 2012. Uppdraget från kommunstyrelsen var att jobba vidare med det och återkomma till kommunstyrelsen med ett slutgiltigt förslag på samtliga besparingar då detaljbudgeten ska beslutas under hösten 2013.

Tjänstemännens uppdrag är att bereda och verkställa det av politiken fattade beslut Beredningen är tydligen gjord men någon redovisning av uppdraget är ännu inte gjord och inga politiska beslut är fattade i kommunstyrelsen vad gäller vinterväghållningen eller övriga besparingar som måste till. Detta betyder att något brev inte skulle skickas ut i detta läge. Någonstans måste kommunikationen ha brustit mellan tjänstemännen och den politiska majoriteten.

Jag förutsätter att den demokratiska processen ska gälla även i denna fråga och att samhällsbyggnadsförvaltningen kommer, till berörda vägföreningar, att informera och kommunicera frågan innan förslaget läggs fram till kommunstyrelsen.

Med tanke på hur processen omkring byskolenedläggningen hanterades så förväntar jag mig en bättre medborgardialog i denna fråga men även i alla andra frågor som kan få en stor inverkan på medborgarnas förutsättningar att leva och bo i Vännäs kommun.

 

 

Etiketter: , , , , , ,

7 kommentarer

 1. Karl-Gustav Sjöström

  Bra Ulf att se till att varje tendens till tjänstemannavälde stoppas i dess linda. Så här säger Wikipedia om tjänstemmannavälde:

  ”Tjänstemannavälde uppstår i företag och organisationer med svaga ägare, eller i svaga demokratier. Tjänstemannavälde riskerar att leda till ekonomisk maktkoncentration, maktfullkomlighet, oansvariga beslut och tjänstefel utan påföljd, byråkrati och korruption.”

  Dit har vi lyckligtvis långt och torde heller aldrig hamna där.

 2. Ulf Eriksson (inläggsförfattare)

  Att förhålla oss till våra olika roller kan vara svårt ibland hos både politiker och tjänstemän. Det viktiga är dock att när det finns tendenser till att så inte sker, vi påminner varandra oss om vad som gäller.

 3. Göran Granström

  Hej Ulf,

  Detta var en väldigt tråkig historia. För min egen del så betalar jag och min fru så pass mycket skatt till Vännäs att vi skulle ha råd att köpa en begagnad plogbil varje år. Men kommunen behandlar landsbygdsborna som tärande. Jag minns tidigare när Mats Lundgren (S) sade i stort sett rakt ut att vi fick skylla oss själva som flyttat ut på landsbygden. Men sanningen är ju den att vi alltid bott här fast det är servicen som efter hand flyttats in till centralorten.

  Kostnaden för väghållningen är beräknad av vägmästaren. Tidigare fick vi 70% bidrag från Staten och 30% från kommunen. Detta har efter hand naggats i kanten genom tillfälliga stopp och avsteg från indexreglering.

  För oss som låter kommunen sköta vinterväghållningen utgår inget sommarbidrag från kommunen. Detta skall man komma ihåg när kostnaden diskuteras. Kommunen har alltså redan kompenserat sej för en vinterväghållning som kanske inte alltid stämmer med vägmästarens kalkyl.

  Om det är så att kommunen inte har råd med vinterväghållning, trots att man tar både statens bidrag för vinterhållningen, sitt eget bidrag för densamma, samt sommarunderhållet i anspråk, ja då är det total katastrof och en fråga för regering att hantera!

  • Ulf Eriksson (inläggsförfattare)

   Hej Göran,

   Jag delar din uppfattning om att servicen på landsbygden har över tid flyttats till centralorten. När jag är som mest irriterade över vad som händer brukar jag tänka att det är väl lika bra att man också släcker vägbelysningarna så har man ”mjölkat” ut det sista av den landsbygdsservice som kommunen tillhandahåller. Nu är det inte längre landsbygdsutveckling vi talar om utan landsbygdsavveckling. Nu återstår att ”slåss” för det lilla vi har kvar.

   Du nämner att det finns ett kommunalt sommarbidrag till underhållet. Det är inget som jag känner till. Kan du förklara vad du syftar på?

   • Göran Granström

    Hej Ulf,
    Jo detta med kommunens sommarbidrag var då i alla fall tidigare den 30-procentiga del som sköts till för att möta statens 70-procentiga sommarbidrag. Inte alla kommuner har haft sommarbidrag, men Vännäs har då i alla fall haft det. Men det är flera år sedan man beslutade att använda denna del för att täcka den dyra vinterväghållningen, för de vägföreningar som valt att låta kommunen sköta vinterväghållningen. Om man nu överger vägföreningarna och låter dem sköta vägen bäst de kan på vintern, ja då borde sommarbidraget betalas ut igen.

    Jag kan inte se att det funnits något beslut att ta bort kommunens sommarbidrag. Så jag hoppas att detta inte ”smygrationaliserats bort”. Men allt verkar kunna hända i Vännäs numera, så helt plötsligt har man väl ”glömt” detta.

 4. Barbro Johansson

  Bra Ulf!
  Helt på sin plats att kontrollera varför information gått ut till berörda innan beslut tagits i frågan!
  Med byskolefrågan i färskt minne är det inte lätt att känna förtroende för hur beslutsgången är i Vännäs kommun.
  För övrigt instämmer jag helt i Karl-Gustav Sjöströms kommentar förutom sista meningen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier