Delade turer saknas i strategidokument

På dagens kommunstyrelse behandlade vi förslaget om en ny övergripande personalstrategi till 2020. Centerpartiet tycker att personalstrategin är ett väl genomarbetat dokument som på ett bra sätt tydliggör vilket förhållningssätt som ledare och medarbetare ska ha till Vännäs kommun som arbetsgivare och hur ledarskapet och medarbetarskapet ska kännetecknas.

I detta arbeta har företrädare för politiska instanser, förvaltningschefer och fackliga organisationer varit delaktiga.

I ett antal punkter tydliggörs den politiska målsättningen för medarbetare och viktiga strategier för att nå de politiska målsättningarna.

Centerpartiet tycker att politiska målsättningarna som att vara en välkomnande arbetsgivare, arbetsplatser där medarbetarna trivs och där sjukfrånvaron är högst 5 % har en direkt koppling till orsaker som är kopplade till arbetsmiljön. Vi anser att en av många orsaker till hur arbetsmiljön uppfattas är schemaläggningar och där är delade turer en orsak.

Centerpartiet föreslog därför att ”delade turer ska i undantagsfall förekomma”. Vi anser att den skrivningen är en viktig strategi för att nå de politiska målsättningarna.

Tyvärr var vi ensamma om att vilja ha det tillägget. Vi yrkade på votering som slutade med   2 för (C), 6 emot och 3 som avstod. Vi beklagar det bristande stödet. Här hade kommunstyrelsens ledamöter en möjlighet att uttala en viljeinriktning där man lyfter en av många orsaker som har stor har betydelse för arbetsmiljön och hur Vännäs kommun uppfattas som arbetsgivare.

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige och då kommer vi att på nytt argumentera för vårt förslag.

 

 

Etiketter: , , , ,

2 kommentarer

  1. Andreas Lundgren

    Viljeinriktning räcker inte långt och skapar bara falska förhoppningar hos arbetstagarna. Hur mycket pengar hade ni tänkt avsätta?

  2. Ulf Eriksson (inläggsförfattare)

    Vi har ingen siffra på vilka pengar som behöver avsättas. Vad vi vet är att om medarbetarna trivs och sjukfrånvaron minskar så sparar kommunen pengar. En modell kring hälsoeffekterna som tagits fram vid Uppsala universitet visar att varje sjukfrånvarodag kostar kommunen drygt 900 kronor.

    Vi tror att en schemaläggning som innehåller dubbla turer påverkar hälsan. I Vännäs uppmärksammar vi bl.a resultatet från folkhälsoenkäten 2010 där kvinnors psykiska hälsa sticker ut och det allt för höga sjuktalet inom vård- och omsorgsverksamheterna. Då delade turer är ett schema som förekommer i huvudsak inom kvinnodominerade yrken kan det vara en orsak till kvinnors hälsotillstånd. Det handlar om att börja i någon ända för att vända en negativ trend.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier