Landsbygden omfattas inte av kvalitetsförbättringar

Vid dagens kommunstyrelse gällde ett av dagens ärenden vilka sex områden som ska prioriteras för att nå en höjd kvalitet under perioden 2015-2017. Detta handlar om politiska prioriteringar inom kommunstyrelsens verksamhet utifrån vad de politiska partierna ser som förbättringsområden. Samma uppdrag har också alla nämnder.

Centerpartiets föreslog följande prioriteringar

2015 (3 områden):

1. fastighetsunderhållet inkl. energieffektivisering

2. översiktsplanen med inriktningen uthållig kommun

3. personalstrategi inkl. arbetsmiljö och jämställdhet

2016 (2 områden):

4. medborgarinflytande

5. landsbygdsutveckling som tillväxtfaktor

2017 (1 område):

6. ungdom och fritid utifrån goda uppväxtvillkor för barn och unga

Enighet rådde i stort sett om samtliga områden utom ett, landsbygdsutveckling som en tillväxtfaktor. Med tanke på vilka politiska beslut som ett flertal av partierna har tagit under detta år (stängning av samtliga byskolor, indragning av bidraget till enskilda utfartsvägar) tycker vi att det borde finnas ett intresse och ett behov av att höja kvaliteten inom området landsbygdsutveckling. Detta för att visa på vilket sätt socialdemokraterna med flera vill utveckla landsbygden och bevara dess attraktivitet då dessa delar av grundservicen inte längre finns kvar.

Tyvärr fick vårt förslag inte gehör hos majoriteten av kommunstyrelsens ledamöter utan i omröstningen förlorade vårt förslag. Centerpartiet reserverade sig mot majoritetens beslut.

Landsbygdsfrågorna har under 2013 mött många motgångar i det politiska beslutsrummen vilket är trist då dessa beslut inte underlättar förutsättningarna att bo och leva på landsbygden i Vännäs kommun.

Etiketter: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier