Vem ska betala notan?

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Vård- och omsorgsnämnden tog igår ett beslut om att avbryta alla tankar på en extern upphandling av personliga assistans. Ett dåligt underbyggt beslut av s+v där de ekonomiska konsekvenserna för nämndens övriga verksamheter saknas.

Nämndens ordförande, Sonja Eriksson, hänvisar i sin blogg om allt för stora konsekvenser för brukare och personal. Vilka konsekvenser? Om s+v menar konsekvenser i kvaliteten för brukarna så vill både jag och säkert många medborgare också veta hur den undersökningen har gått till? Av dagens alla 16 personer sóm beviljats personlig assistans är det 9 som redan valt annan utförare än kommunen. Resten, 7 personer, har valt kommunen eller inte gjort något val alls. En majoritet har valt utförare utanför kommunen. Hur ska man tolka det?

Konsekvenser för personal, vem har redovisat den? Är det facken? I så fall kommer känslan av att beslutet är fattat bl.a. för att inte riskera att hamna i onåd hos dem. Det luktar mera medarbetareföreträdare än medborgareföreträdare från s+v sida. En stilla undran blir då ”Vem företräder s+v egenteligen, personal eller brukare”?

Beslutet innebär också att en besparing på 7-800 tkr uteblir. Vem ska betala den notan? Blir det ytterligare besparingar inom äldreomsorgen, handikappomsorgen eller är det de personer som drabbats av psykisk ohälsa som får betala priset? Kanske får någon annan verksamhet än vård- och omsorg ta besparingen? Kanske får skolan, fastighetsunderhållet, vinterväghållningen eller ungdoms- och fritidsverksamheten ett utökat sparbeting?

Om nu s+v bedömning skulle vara att man, utan denna besparing på 7-800 tkr, klarar Vård- och omsorgsnämndens budget så  är min uppfattning att man hellre borde ha lagt det på personalens arbetsmiljö. Minimerat antalet delade turer, sett över schemat för varannanhelgtjänstgöring, erbjudit kompetenshöjande insatser mm.

För Centerpartiet har den typen av insatser högre prioriterat än vem som är utförare av personliga assistans. Detta under förutsättning att externa utförare inte innebär en försämrad kvalitet och hitintills har det inte kommit till min kännedom att så skulle vara fallet.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier