Förstatligande av skolan är ingen lösning

När Pisa-rapporten släpptes i december 2013 skapade den en chockvåg i Sverige. Skolverket publicerade då ett pressmeddelande som konstaterade svart på vitt att svensk skol- och utbildningspolitiken står inför en djup kris.

En konstaterande som vi i Centerpartiet också har gjort med tanke på den negativa trend som rapporten visar när det gäller skolans utbildningsresultat. En nedåtgående trend som har pågått under lång tid oavsett vilket eller vilka partier som suttit i regering.

Efter Skolverkets konstaterande har frågan om ett förstatligande av skolan blivit en het fråga. Några partier har redan tagit ställning för ett förstatligandet.

I ett pressmeddelande idag pekar vår skolpolitiska talesperson Ulrika Carlsson på att problemet inte sitter i huvudmannafrågan utan handlar om att kommuner och fristående huvudmän styr resurserna där behoven är störst, investerar i sina lärare genom kompetensutveckling och ger de svagaste eleverna extra stöd.

Det är inte mellan olika kommuner eller olika skolor som de största skillnaderna finns, det är mellan olika klassrum.

Ett förstatligande av skolan skulle förmodligen inte leda till några förändringar säger Ulrika Carlsson.

I dagsläget kan det skilja väldigt mycket från klass till klass på en och samma skola, helt enkelt för att lärarna har olika kompetens. Alla lärare måste ha en hög kompetens, där ska vi satsa mer.

Under senaste åren har skolan genomgått många stora förändringar. Därför måste rektorer och lärare få arbeta utifrån de nya styrdokumenten.

Skolan måste få arbetsro, säger Mari-Louise Wernersson ordförande för Centerpartiets kommunala sektion

Etiketter: , , , , , ,

3 kommentarer

  1. Carl-Axel Otterhall

    Skolan ”smygförstatligas” ju för fullt! Det blir nationella prov i fler och fler ämnen! Grunna på den:)

    Tyvärr är det upp till kommunala politiker att fördela den statliga penningapåse som ska täcka vård, omsorg och skola. Det kan slå rätt olika från kommun till kommun. De privata skolorna har en stor fördel rent ekonomiskt här. De ”elevpengar” de får är riktade till skolan!

    • Ulf Eriksson (inläggsförfattare)

      Carl-Axel du har rätt i vad den statliga penningapåsen ska täcka ute i kommunerna och att det kan slå olika mellan kommunerna hur pengar fördelas. Där är det viktigt att vi kommunpolitiker bevakar så att specialdestinerade medel, så långt som möjligt, hamnar rätt. Viktigast är dock att vi inte bygger fast oss i dyra skollokaler med höga kapitalkostnader som ”tickar” oavsett kommuners ekonomi. Då måste dessa kostnader prioriteras och medel flyttas från skolans verksamhetspengar till räntor och avskrivningar. I ett sådant läge är risken som störst att delar av den ”statliga penningpåsen” hamnar hos kreditinstituten istället för i undervisningen. Kvalitén i undervisningen sitter inte i väggarna. Dessutom höjer det underlaget för ”elevpengen”.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier