Tack!

Av , , Bli först att kommentera 15

Nu är Länsstyrelsen klar med sluträkningen av röstsedlarna till kommunfullmäktigevalet. Känner mig så tacksam och stolt över topplaceringen i kryssligan med de 223 kryss som jag fick. Jag vill också tacka alla de 1259 väljare som lagt sin röst på Centerpartiet i Vännäs och som gav Centerpartiet 22,73 % av alla avgivna röster. En uppgång med 5,1 % jämfört med valet 2010.

Jag lovar att göra mitt allra bästa för att förvalta förtroendet tillsammans med mina engagerade och duktiga lagkamrater! Centerpartiet i Vännäs får nu ett ännu bredare och starkare lag under nästa mandatperiod. Med valframgången följer unika möjligheter att bygga laget inför 2018.

Centerpartiet, valets vinnare i Vännäs!

Av , , 3 kommentarer 23

Centerpartiet i Vännäs fick i valet till kommunfullmäktige 324 nya väljare jämfört med 2010. Vi ökade med 5,1% till 22,7%. Ett glädjande och uppskatta valresultat. Stort tack till alla duktiga, engagerade och arbetsvilliga valarbetare i Centerpartiet Vännäs. Utan er insats så hade vi inte lyckats så här bra. Vi höll i och höll ut och det gav resultat.

Stort tack också till alla 1240 som tror på oss och därför röstade på Centerpartiet Vännäs. Vi har nu ökat våra platser i fullmäktige från 6 till 8. Vi nådde, med er hjälp, vårt uppsatta mål och vi ska nu försöka förvalta det förtroende på bästa möjliga sätt. Centerpartiet stärker nu sin position i kommunens styrelser och nämnder och vi kommer nu att ännu tydligare göra avtryck i arbetet med att vårda det vi har och utveckla hela kommunen förhoppningsvis i samarbete med övriga partier.

Valfriden är bruten i Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 14

Valfriden är bruten i Vännäs. Sossarna kör nu runt med högtalarbil i Vännäs och försöker övertyga väljarna om att rösta rött. Tyder på nervösa och stressade socialdemokrater som räds att inte längre få regera i maktens korridorer. Att Vännäsborna vill ha en ny politisk ledning oroar sossarna.

Centerpartiet i Vännäs tycker att valdagen ska fredas från politisk propaganda. En tradition som partierna i Vännäs har haft under tidigare val och som har respekterats.

Vännäs behöver ett nytt ledarskap

Av , , Bli först att kommentera 20

Skriver denna bloggtext som svar på kommunalrådets Johan Söderlings (s) insändare i Folkbladet den 22/8.

Anledningen är att Folkbladet har meddelat att man inte tänker publicera mitt på svar insändaren. Ett beslut som jag är starkt kritiskt till då Johan Söderlings insändare lade stort fokus på att angripa mitt sätt att beskriva nuläget i Vännäs kommun under debatten på Vännäsdagarna. Blir man beskylld på det sätt Johan Söderling gjorde i sin insändare borde Folkbladet ha gjett mig möjlighet att svara.

Han skriver citat ” att jag raljerade och sågade fullständigt ekonomin och utvecklingen som helhet i kommunen. Han till och med ifrågasätter varför jag bor kvar i kommunen.

Vännäs är en fantastisk kommun med en stor utvecklingspotential. Jag ser därför ingen anledning att byta kommun men inser att Vännäs behöver ett nytt ledarskap som har mod att agera, har ekonomisk insikt och som ser möjligheterna i hela kommunen.

Mitt anförande handlade både om kommunens ekonomiska utveckling, besparingar och den försämrade samhällsservicen som den pressade ekonomin har lett till. Vi pratar då om uteblivna skatteintäkter förorsakade av bristen på bostäder och ständiga besparingskrav förorsakade av bristen på mod och nytänkande.

I mitt anförande ville jag ge Centerpartiets och många medborgares syn på kommunens utveckling under socialdemokraternas ledning. Det handlade inte om att göra kommunen mindre attraktiv att flytta till utan att som företrädare för medborgarna peka på hur vännäsborna och företagarna har påverkats av nuvarande ledarskap. Ett ledarskap som inte vårdar varken de ekonomiska, materiella eller personella resurserna som kommunen har.

Att som Johan Söderling gjorde skylla på den borgerliga regeringen är att göra det väldigt enkelt för sig och därmed inte ta ansvar för ledarskapet av kommunen. Vännäs har under mandatperioden fått ökade skatter och statsbidrag motsvarande 61 mkr. Till det kommer 22 mkr i återbetalda AFA försäkringspremier avseende kommunens anställa. Återbetalningen har gått rakt in i resultatbudgeten för att täcka underskotten.

Johan Söderling skriver att jag har deltagit i alla svåra beslut som politiken har tagit och sällan reserverat mig. Vad han undanhåller är att Centerpartiet har motsatt sig ett antal beslut som berör försämringar i samhällsservicen och som negativt har påverkat kommunens attraktivitet. Exempelvis nedläggningsbeslutet av tre byskolor som togs i rekordfart utan dialog med varken föräldrar, barn eller berörda medarbetare i skolan.

Beslut vad gäller spräckta investeringsbudgetar som kommer att medföra ökade framtida kapitalkostnader. Dyrbara modullösningar på Vegaskolan under byggtiden i stället för att använda befintliga lokaler som byskolorna och Vännäsby skola. Utöver det nedläggningen av Orion, den då enda och mycket uppskattade intraprenaden, som försämrade människors möjlighet att välja utförare inom äldreomsorgen.

Johan Söderling menar också att det är lätt för oppositionen att skylla på majoriteten. Vad det handlar om är en av rollerna som oppositionen har och det är att granska majoritetens sätt att sköta kommunen och redovisa till medborgarna.

Vid valet 2010 fick socialdemokraterna väljarnas uppdrag att leda kommunen. Ni tog den möjligheten. Stå då för vad den förda politiken har lett till och skyll inte resultatet på alliansregeringen och oppositionen.

 

Centerpartiet lyfter maten

Av , , Bli först att kommentera 14

Att äta god och näringsriktig mat är en viktigt för både vårt välbefinnande och för vår hälsa. Trots det är det ofta priset som styr vid upphandlingar av mat till offentlig sektor. Det är inte ok. Centerpartiet vill att Sverige ska vara ett land där vi producerar och kan erbjuda näringsriktig och hållbar mat av god kvalitet. Och den visionen gäller såklart också i välfärden – för våra barn och gamla.

Man ska kunna lita på att den mat som såväl far- och morföräldrar som barnen får ska vara sund och säker. Därför är det viktigt att upphandlingarna görs med fokus på bra djurskydd och minskad antibiotikaanvändning.

Centerpartiet vill uppmuntra kommuner och landsting att jobba mer med sund, säker och näringsrik mat. Därför föreslår vi nu ett nationellt matlyft för skolor, förskolor och äldreboenden.  Med en satsning på 100 miljoner förbättrar vi matkvaliteten till våra barn och äldre inom skola och äldreomsorgen.

En röst på Centerpartiet är en röst på säker mat odlad nära dig.

Bredband av världsklass i Vännäs och hela landat

Av , , Bli först att kommentera 11

Centerpartiet vet att vi genom bredbandsutbyggnad skapar vi möjligheter för utveckling i hela landet. Därför har vi drivit på för mer pengar till bredbandsutbyggnad. Att vi efter hårt arbete i våras kunde presentera att pengarna till bredband i Landsbygdsprogrammet kommer att fördubblas, från ca 1,6 miljarder till 3,25 miljarder kronor känns därför fantastisk.

Att pengarna är sökbara redan i år gör att vi inte har en minut att förlora. Det finns mycket kvar att göra. I Vännäs kommun har idag ungefär 78 procent av hushållen i tillgång till bredband om 100 Mbit/s. Vännäs är därmed på plats 82 bland Sveriges kommuner när det gäller fiberbredband. Det är en alldeles för låg siffra. Och skillnaderna är dessutom stora mellan tillgången i tätort och på landsbygd. I tätorten har 91 procent tillgång till bredband om 100 Mbit/s jämfört med 38 procent på landsbygen. Det duger inte. Man ska självklart ha möjlighet till bredband av världsklass var man än bor i Vännäs kommun.

Ny teknik ger oss nya möjligheter. Den nya tekniken har till exempel gett oss möjligheter att sköta våra bankärenden vid köksbordet. Att deklarera med en knapptryckning. Eller att ha möte med kunder eller kollegor i olika delar av landet och världen vid webkameran hemma på kontoret. Tack vare den nya tekniken finns det bra moderna möjligheter att arbeta, leva och driva företag i hela vårt avlånga land.

Tillgång till internet har blivit en självklarhet. Det är en utveckling som vi måste ta på allvar. Ska vi klara att möta medborgarnas förväntningar på tillgång till ständig uppkoppling – då måste vi jobba på.

Sverige har ett ambitiöst mål om att 90 procent av befolkningen och företagen ska ha tillgång till snabbt bredband om minst 100 Mbit/s senast 2020. För oss är det självklart att även 90 procent av läns- och vännäsborna ska ha tillgång till snabbt bredband 2020. Och det inkluderar så klart även landsbygden. Med Centerpartiets bredbands-miljarder kan det bli möjligt. Här har Vännäs kommun en viktig uppgift i att vara pådrivare. Det är närodlad politik i praktiken.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier