Etikett: Centerpatiet i Vännäs

Pu fick bakläxa på arvodesförslaget

Av , , Bli först att kommentera 19

Många ärenden har behandlats under dagens 7 timmars sammanträde. Personalutskottet fick bakläxa på förslaget om höjda arvoden. Centerns förslag med stöd av folkpartiet om att inte höja arvodet för samtliga ordföranden och vice ordföranden blev kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.
Med andra ord så innebär det att nuvarande reglemente även gäller nästa mandatperiod förutom oppositionsrådet vars tid minskas från 75% till 50% och att ordföranden i Liljaskolans styrelse ökas från 4 tim till 12 tim och v.ordf. får 2 tim.

Sonja Eriksson skriver i sin blogg att det var på förslag från socialdemokraterna som beslutet togs. Sanningen är den att beslutet togs enhälligt efter två socialdemokratiska ajourneringen där till slut S insåg att dem stod ensamma i sin argumentering för personalutskottets förslag och att övriga partier stödde vårt förslag. Politiska poänger ska inte tas genom att vilseleda medborgarna.

Ärendet om kommunstyrelsens och fullmäktiges sammanträdestider behandlades också. Tyvärr togs inte Centerpartiets förslag om att gå från heldagssammanträde till att börja 15.00 och att gruppmötena ska ske på annan tid då inte ersättning för förlorad arbetsinkomst ersätts. Majoriteten bestående av S och Mp röstade igenom att föreslå fullmäktige att bibehålla heldagssammanträden. Vänstern fanns inte på plats. Där rycker en besparing på ca 600 tkr alt. 1,5 tjänster inom äldreomsorgen om fullmäktige fattar samma beslut. I majoritetens värld går tydligen egenintresset för medborgarnas behov.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier