Etikett: fördyringar

C prioriterar lärare för lokaler

Av , , Bli först att kommentera 25

På dagens fullmäktige diskuterades en utökning av investeringskostnaden för om- och tillbyggnad av Vegaskolan inklusive folk- och skolbiblioteket

Centerpartiets ingång i den diskussionen handlar om

  • alla inblandades respekt för beloppet, 85,9 mkr, enl. fullmäktiges ram för investeringen
  • alla inblandades respekt för gjorda upphandlingar, i detta fall projekteringskostnaden som har överstigits med 4,4 mkr eller 85 %    
  • vikten av att kunna lita på framtagna kalkyler och underlag inför fullmäktigebesluten  
  • kommande aviserade investeringsbehov som hyreshus, 6-avd. förskola, lokaler för blåljusverksamheten 
  • det eftersatta fastighetsunderhållet motsvarande 18-20 mkr exklusive lokaler med arbetsmiljöproblem  
  • Vännäs kommuns ansträngda ekonomi och fördyringens ekonomiska konsekvenser för verksamheterna  

Det vi konstaterar är att en fördyring på 13,3 mkr alt. 9,0 mkr (beroende på vad som ingår i investeringen) innebär en ökade kapitalkostnader inklusive avskrivningar på 930 tkr alt. 630 tkr. Detta med en ränta på 5 % och ett amorteringsfritt lån. En fördyring som motsvarar 1,5-2 lärartjänster.

Utifrån kommunens ansträngda ekonomi består vår oro i hur vi ska finansiera merkostnaden? Kapitalkostnader ”tickar” oavsett konjunktur eller betalningsförmåga.

Är det barnen och skolan eller vården och omsorgen av våra äldre som drabbas av nerdragningar?

Centerpartiet prioriterar att lägga pengar på lärartjänster före att skicka dessa till finansiärer. Utbildningens kvalité hänger inte på lokaler och kvadratmetrar utan mer på vilka resurser som vi lägger på lärarna och lärarnas kompetens.

Vårt yrkande var en återremittering av ärendet till barn- och utbildningsnämnden för att få en konsekvensbeskrivning utifrån minskade lokalytor med 500-700 m2 vilket motsvarar en minskning på 10-14 mkr på det totala investeringsbeloppet.

Tyvärr är det tydligen bara Centerpartiet som ifrågasätter och känner oro över fördyringen och konsekvenserna eftersom vårt yrkande avslogs. Därför deltog vi inte i beslutet om en ökad upplåning på 13,3 mkr.

 

 

 

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier