Etikett: hotell och restaurang

Besöksnäringen, en viktig tillväxtfaktor i Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 8

En TEM (turismekonomisk mätning) har tagits fram för 2010 över Vännäs besöksnäring. Den visar att turismen omsatte drygt 84 mkr och skapade arbete åt 50 årssysselsatta. För hela Umeåregionen är omsättningen 1 260 mkr och antalet årsarbetare 1 025. Mätningen omfattar både den kommersiella och den icke-kommersiella delen. Den icke-kommersiella handlar om besök hos släkt/vänner och fritidshus. I Vännäs mått mätt är därmed besöksnäringen sammantaget en av de större näringarna och arbetsgivare i vår kommun vilket är viktigt att komma ihåg. 

Det är viktigt att besöksnäringen betydelse lyfts fram på detta sätt. Här har många bidragit till att denna näring fått en så stor betydelse i vår kommun. Det handlar mycket om vilket bemötande/service våra besökare får. Framtidsprognoserna för näringen säger att inom turismen finns en mycket stor utvecklingspotential men för att kunna dra nytta av den krävs ännu mer av marknadsföring, service och ett öppet och vänligt bemötande.
 
En negativ del i analysen är att antalet gästnätter för enbart camping inkl. campingstugor har minskat med 1,6 mkr jämfört med 2008. En trolig anledning kan vara den allt sämre standarden på campingen. Den konkurerar inte med omkringliggande campingar vad gäller standarden på servicebyggnader, husvagnsplatser och stugor. Insatser behövs för både utveckling och renoveringsåtgärder. Något som kommunen måste ha med i arbetet med investeringsbudgeten för 2012-2014.
 
Kommunledningen har också i kontakter med näringen blivit uppmärksammad på vad som behöver göras så diskussionen om utveckling och upprustning har startats. Till detta kommer arbetet med att hjälpa och stötta våra turismföretagare vad gäller marknadsföring, utbildning mm för att öka antalet besökare och därmed lönsamheten. En ökad lönsamhet är nödvändig för att näringen ska utvecklas. Detta arbete sker i första hand genom olika projekt inom Umeåregionen med deltagande från både kommunen och besöksnäringen .
 
Visionen och det långsiktiga målet för Vännäs är ”Det upplevelsenära Vännäs”. Det känns rätt med tanke på vår kommuns potential inom bla besöksnäringen. För att nå dit måste alla på ett aktivt sätt hjälpa till i det arbetet. Lyckas vi blir vi fler medborgare, fler företag, fler turister/besökare och får fler arbetstillfällen i kommunen. Sammantaget får vi en ökad tillväxt vilket är förutsättningen för en god kommunal service.
 
Jag och Centerpartiet tror att med alla goda krafter, mycket arbete och vårt goda geografiska läge tillsammans med Umeåregionens samlade styrka, har vi stora förutsättningar att nå det långsiktiga målet och i det arbetet är vi beredda att delta.
 

 

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier